Rundveehouderij

Achtergrond

Praten beter dan procederen

Oldeberkoop - Voormalig melkveehouder en LTO-bestuurder Jan Hesselink (69) heeft de afgelopen dagen nog wel eens terug gedacht aan mei 2000. De brand bij Chemie Pack in Moerdijk bracht de herinnering bij de grote brand bij vuilverwerker ATF in Drachten en de nasleep daarvan in het jaar 2000.

Hesselink was als toenmalig voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO, nu LTO Noord) nauw betrokken bij de afwikkeling van de schade voor de betrokken boeren.

“Wat ik me vooral herinner is de grote spanning bij de ondernemers in het gebied. De onzekerheid over de gevolgen is nauwelijks te accepteren. Wat er gebeurt is natuurlijk een drama, zeker voor de vollegrondstuinbouw. Daar komt nog een heel financieel plaatje achter weg.”

Hesselink heeft namens de in Friesland gedupeerde boeren onderhandelingen gevoerd met de verzekeraar van ATF. “Het is heel belangrijk dat de belangenorganisatie dat op zich neemt, want als individuele ondernemer kun je weinig beginnen. En vervolgens moet je als belangenbehartiger je achterban voortdurend op de hoogte houden. Dat is een emotioneel en soms ook onzeker proces, want als je aan gesprekken begint, weet je niet waar je uitkomt. Toch zijn we er uiteindelijk goed uitgekomen. Maar het is wel een kwestie van lange adem.”

Bij de ATF-brand kon NLTO goed zaken doen met de verzekeraar van het bedrijf. “Die begrepen ook heel goed dat zij belang hadden bij een overeenkomst, in plaats van langslepende juridische procedures. En ook wij vonden praten belangrijker dan procederen.”

Bij de ATF-brand waren alle benadeelden melkveehouder. Dat maakte het gemakkelijker om met een gemeenschappelijke schaderegeling te komen. “Bovendien had de zuivelfabriek toen meteen de melk apart gehouden en gewoon aan de boeren uitbetaald. Dus daar hadden de ondernemers geen problemen mee. De schade ging vooral over de grasvoorraad die moest worden vernietigd, vanwege de vervuiling.

Tijdens de onderhandelingen zijn de betrokken boeren maximaal geïnformeerd, zegt Hesselink. “Maar er bleven onzekerheden en soms waren er teleurstellingen, zeker omdat het niet binnen enkele weken of maanden was geregeld. In die situaties is het belangrijk dat de onderhandelaars niet emotioneel worden, maar zakelijk kunnen blijven praten met de tegenpartij.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.