Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

’Koe in de wei zeer belangrijk voor imago’

Melkveehouder Jan Kottelenberg combineert op zijn bedrijf in Lochem weidegang met de melkrobot. Hij steunt het voornemen van FrieslandCampina om de weidegang op het huidige niveau te houden. ”Maar een verplichting is gene optie.”

Wat vindt van het plan van FrieslandCampina om weidegang te handhaven op het niveau van nu?
”Heel goed. De melkveehouderij moet de positie die ze heeft koesteren. Die is beter dan die van anderen zoals de intensieve veehouderij en ook de akkerbouw. De veehouderij is nadrukkelijk aanwezig. We stofferen het landschap. Dat levert licence to produce en licence to sell. Dat is niet meteen in geld uit te drukken, het vertaalt zich erin dat je er mag zijn. Daardoor heb je geen last van discussies die in andere sectoren wel spelen. Die goede naam moet je koesteren.”

U bent ervaringsdeskundige met melkrobots én koeien in de wei. Is dat te combineren?
”Het kan, maar het is niet makkelijk. Ik werk met personeel, en mijn medewerkers zijn er niet blij mee. Het is meer werk en meer gedoe. De verleiding om de dieren constant binnen te houden is groot. Koeien willen rust, reinheid en regelmaat, en weidegang verstoort dat soms. De koeien gaan bij ons naar buiten via een selectiepoort. Als een koe nog niet is gemolken, mag ze nog niet naar buiten en wordt ze dus geweigerd aan de poort. Soms komt ze dan niet terug bij die poort. ”

Kan het ook op de echt grote bedrijven worden toegepast?
”Bij hele grote bedrijven van 300 tot 400 koeien wordt het echt moeilijk om de koeien naar buiten te krijgen. Tegelijk zijn de nieuwste, moderne stallen zo ruim opgezet en is daar zoveel aandacht voor comfort voor de koe, dat de dieren wellicht helemaal niet meer naar buiten hoeven voor hun welzijn. Daar is het voor de koeien bijna altijd aangenamer binnen, waar ze ruimte hebben en beschut zijn tegen regen, wind en zon. Maar dan nog geldt dat je rekening moet houden met dat imago.”

Is verplicht weiden een optie?
”Nee, dat zou ik slecht vinden. Daarvoor zijn de bedrijven, de omstandigheden en de boeren te verschillend. Financiële prikkels is een veel betere methode. Laat ze bij FrieslandCampina maar een mooi model bedenken dat recht doet aan de meerkosten van degene die de koeien naar buiten doet. Je moet boeren verleiden de koeien naar buiten te doen, je kunt het niet opleggen. Verreken het via de melkprijs, laat de 20 procent die ervoor kiezen de koeien binnen te houden daar maar aan bijdragen. ”

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Vanwege het positieve imago van weidemelk heeft de burger daar natuurlijk ook meer voor over. En met die meerprijs kan de boer zijn extra kosten afdekken.
    En mogelijk kan de melkrobot juist de weidegang stimuleren i.p.v. bemoeilijken. Zet de robot buiten en de koeien gaan naar buiten om gemolken te worden en mogen pas naar binnen als ze gemolken zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.