Rundveehouderij

Achtergrond 53 reacties

Imagoschade melkveehouderij dreigt

Er dreigt imagoschade als de Nederlandse melkveehouders veel meer vruchtbaarheidshormonen gaat inzetten dan strikt nodig is. Voor curatieve inzet is wel draagvlak en in die gevallen wordt het zelfs toegejuicht.

Dat blijkt uit onderzoek van Boerderij.
Sjoerd van de Wouw, senior beleidsmedewerker van Wakker Dier, zegt dat de sector in elk geval moet oppassen met hormonen. „Een slechte zet op het gebied van dierenwelzijn. Veehouders vragen veel van hun koeien. Wordt een koe niet tochtig, dan is daar een reden voor.” Als veehouders hormonen blijven gebruiken om koeien tochtig te krijgen, werkt dat als een boemerang op de sector, denkt hij. „Het publiek wíl dat gewoonweg niet.”
Gebruik bij veterinaire noodzaak moet volgens hem wel kunnen. „In de humane geneeskunde gebruiken we ook hormonen.”

Alle in Nederland gebruikte vruchtbaarheidshormonen zijn geregistreerd en toegelaten. Het gaat dus zeker niet om verboden hormoongebruik. Toch hebben hormonen, al gaat het om toegelaten middelen, een negatieve bijklank. Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid van LTO-vakgroep Rundveehouderij, vindt dan ook dat hormoongebruik het imago van de melkveehouderij kan schaden. „Melk is nature. Als Nederlandse melkveehouders massaal melk produceren met kunstmatige ingrepen die niet strikt nodig zijn, is dat niet het beeld dat we willen overbrengen op de consument.”

Boerderij.nl peilde de mening van boeren. Hieronder de uitslag. Geef uw mening in de reacties.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Structureel gebruik van hormonen moet naar mijn mening niet nodig zijn !!!... Alleen aanpassing van het voer-management en fokbeleid kunnen al wonderen teweeg brengen!!!!!.....

 • no-profile-image

  Eerlijk

  Gewoon MRIJ of Flekie's gaan houden ipv die kapstokken en 3 weken later 1e snee maaien kom je al een heel eind.....

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Wakker dier draaft ook weer eens door. Koeien tochtig spuiten die teveel uitlopen is heel niet zo gek, anders wordt die niet of veel te laat drachtig --> koe vervet --> slepende melkziekte na het afkalven en krijgt weer vruchtbaarheidsproblemen.

  Met een goed rantsoen en goed fokbeleid blijf je ook koeien houden die niet, of laat drachtig worden. Is altijd al zo geweest.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Waarom vraagt boerderij iemand, die tegen alles van agrarische veehouderij is, voor zo onderzoek?
  Daarnaast erg tegenstrijdig, als een spuitje de levensduur van zo koe vergroot is dat toch alleen maar mooi?(en de problemen zoals melkveehouder verkomt)
  Maar veel is er al te bereiken met goeie voeding en kijken in de stal.

 • no-profile-image

  de Kruijf

  Waarom moeten koeien ook zo snel weer drachtig worden. Waarom blijven we steeds klagen dat we koeien met 30 kg per dag niet droog kunnen krijgen die we middels een hormoonbehandeling toch drachtig hebben gekregen? Wat zijn de kosten voor zo'n koe als we die es pas zouden insemineren na 120 of 150 dagen. Waarschijnlijk dat zij dan vanzelf drachtig wordt. De melkdrang is zo hoog bij sommige koeien, dat we niet en melk en een kalf kunnen verwachten. Een varken heeft immers ook maar 1 rug. En we willen alleen maar melk en zo min mogelijk risico omtrent afkalven. Probeer die afkalf tijd dan wat op te rekken. In de geiten sector is duurmelken al heel normaal en kan een geit zo maar 4 a 5 jaar melk produceren zonder aftelammeren. Ik denk dat we in de melkvee sector ook meer die kant op moeten.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Die berekening scheelt van boer tot boer.
  Maar een goed rantsoen plus mineralen helpt al veel.
  Maar het kan best een duit kosten.

 • no-profile-image

  HENK

  volgens mij gebruikt de nederlandse vrouuw minstens zo veel hormonen om NIET zwanger te worden,dat mag dan zeker ook niet

 • no-profile-image

  Han

  Waarom grijpen moderne boeren eerst naar de medicijnkast in plaats zoeken wat de >oorzaak< is. Dat de burger huiverig is voor al het medicijn gebruik kan ik me voorstellen, zie antibiotica. Zou er via de voeding niet een groot aantal kwalen op te lossen zijn? Mij lijkt het rantsoen van snijmais en of super gras erg eenzijdig worden en daar komt bij dat de afname van de milieu vervuiling ons minder neerslag van micro elementen oplevert die rond 1980 gewoon uit de vuile lucht regenden. Uit publikaties weet ik dat via microelementen veel positeifs gedaan kan worden aan het drachtigheids probleem en dat levert meteen een gezondere dus sterkere koe op.

 • no-profile-image

  Han

  @Henk wat je daar aangeeft, zou best een deeltje van het probleem kunnen zijn. De kans dat residuen van dit hormoon in het miliue terecht komen via de zuivering is niet ondenkaar. Er is toch geen boer meer die slootwater gebruikt voor zijn koeien zoals vroeger gebruik was.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Daar gooi je de knuppel wel effe in het hoenderhok Han. Ik ben er van overtuigd dat als vee dmv een stroomdraadje weggehouden kan worden van oppervlaktewater, er een hoop ellende te voorkomen is. Vooral in de buurt van riooloverstorten zullen hormoon, zware metalen en medicijn concentraties gevaarlijk hoog zijn.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Misschien eens testen, zo duur kan zo test toch niet zijn?

 • no-profile-image

  Dierenvriend

  Als ik naar de melkkoeien kijk wat er buiten loopt of binnen in die open stallen verblijft, zie ik in een oogopslag hoe het managment op het bedrijf is! Koeien moeten goed gevoerd worden! Ze moeten krijgen wat noodzakelijk is. Dit moet goed gestuurd kunnen worden! En als je eerlijk bent, kan dit alleen als je de koeien binnen houdt. Daarbij ook in productie groepen en secuur met de mineralen omgaan. De koeien hebben ze hard nodig, precies opmaat. Entingen tegen ziektes is voor de dieren noodzakelijk, dit voor komt veel problemen, ook vruchtbaarheidsproblemen. Als dit goed gebeurd heb je niet veel hormonen nodig! Koeien in de wei kan mooi lijken, maar voor de koe en het milieu zeker niet beter! Je kunt het mooi voor een ander doen, maar het is lastig en kost vaak veel werk en geld.

 • no-profile-image

  Riny

  Wat goed is voor imago? Gewoon eerlijke reclame op de TV. Al die onzinnige verhalen en beelden in reclamespotjes erbij verzinnen, daar maak je de sector belachelijk mee. De mensen worden al zoveel voor gelogen, doe het voor een goed product als melk niet. Wees eerlijk en duidelijk en blijf dit herhalen, dan geloven de mensen het echt wel!

 • no-profile-image

  Han

  @Jeroen. We hoeven het drenken van vee uit sloten met riool overstort niet meer te testen. Er zijn de nodige gezondheids problemen bekend in dezen. Een deel van deze klachten zijn ook gehonoreerd met schade bedragen. @Dierenvriend. Je idee om koeien alleen onderdak te houden is vanuit oogpunt rantsoen, controle ook terecht. Maar of de koe gelukkig is met deze >opsluiting< is de vraag. Eén ding is zeker de burger / consument lijkt hier niet gelukkig mee te zijn. Dan kunnen we twee dingen doen - koeien binnen houden - koeien in de weide - .in het eerste geval krijgen we een imago probleem met bijbehorende afzet problemen en in het andere geval kost de melk misschien iets meer per liter. dit laatste is uit te leggen aan de consument. We zullen hoe dan ook in overleg moeten met de consument. Laat ik je voorstel en argumentering even doortrekken naar de mens. Zolang we toestaan dat mensen niet uitgeballanseerd eten en genotmiddelen grazen langs de weg, zullen we als maatschappij worden opgezadelt met gezondheids problemen met bijbehorende kosten. Nu zul jij de laatste zijn die zegt >alle Nederlanders aan de balans voeding en nooit meer grazen langs de weg<. Waarom dan wel voor de koe? Laat de koe het genot van en top gras en kruiden in de buitenlucht. Dan maar een paar liter minder per lactatie en iets meer werk voor de veehouder. Dit is wat we als maatschappij toestaan aan de burgers.

 • no-profile-image

  onno

  Ik spring er maar halverwege in... De fout mijns inziens die gemaakt wordt is dat er zelfs binnen de veehouderij door de boeren onzin uitgekraamd wordt. En dit wordt dan in een TV-spotje verwerkt, zoals terecht door Riny opgemerkt wordt.
  Ik ben het heel vaak eens met Han, alleen deze keer niet. Als je ziet hoe koeien zich gedragen dan blijkt dat de beestjes het liefst zelf op stal gaan staan. In een goede wel te verstaan, niet eentje die in '70 gebouwd is.
  Ik ken genoeg voorbeelden van boeren die de deuren en hekkesluiters in het land laten open staan. Koetjes scharrelen naar buiten, liggen wat, en lopen dan mooi weer terug naar de stal, waar ventilatoren draaien, koel water is en fris voer. Niks mis mee om dat eens uit te dragen. Maar nee, er moet zonodig een tv-spotje gemaakt worden met een boer met 10 koeien in een stal van het jaar 0. Veehouderij doet zelf mee aan deze stemmingsmakerij

 • no-profile-image

  Han

  Onno het gaat hier oven koeien in Nederlandse weiden en niet in de hitte van het landklimaat of de subtropen. Dan ben ik het met je eens dat de schaduw met een fris windje te preferen is boven de brandende zon (geldt ook voor mij) Onno de boeren kunnen de burger wel uitleggen, dat op stal en gecontroleerd >beter<, is helaas de bourgoisie heeft een ander beeld en laat dat niet los. Terug naar deromantiek, die ze in de stad missen. Ze drinken liever melk van TBC koeien (waarvan ze het niet weten), als die maar buiten lopen. Ik zie dan ook geen probleem om >weidemelk< te verkopen als deze lieve burgers daar een kosten dekkende prijs voor over hebben. Kunnen we altijd nog wereldmarkt melk maken op jouw wijze.
  Een twee sporen zuivel productie en samen met de bio melk geeft dat >drie sporen<. Als we op deze wijze zowel boer als burger tevreden houden, kan hier toch geen bezwaar tegen zijn.
  Mijn opmerking over ongezond grazen van burgers wil je die ook afstoppen en ze alleen in de airconditioned >stalowa< (kantine) laten fourageren of gaat dit te ver?

 • no-profile-image

  onno

  Het was in het gematigde Nederland ook niet echt een pretje afgelopen zomer.
  Als we dan toch de lijn trekken met de burgers..
  Men komt op kantoor, met airco, koffie, leuke collega's. Als dat niet voorhanden is wordt er niet gewerkt.
  Als we dan beestjes in een stalletje doen, met airco, vers voer en water dan denkt men dat het koetje maar naar buiten getrapt moet worden. Klopt niets van het verhaal. Stukje opvoeding en marketing van de burger..
  Ik weet nu al dat er nu gezegd wordt: maar de burger heeft een keus, een koe niet. Ten eerste moeten we toch met alle respect voor het beestje en dat heb ik oneindig veel, koeien niet gelijk schakelen met mensen. Ik weet ook zeker dat er een hele hausse mensen is die liever op de bank ligt ipv naar het kantoor gaan. Maar je moet ook wel eens wat.

 • no-profile-image

  Sybren

  Ik kan mij beide vinden met Onno en Han. Ik ben het met Onno eens dat er nu veel mooie stallen zijn en dat daar ook wel meer van worden getoond. En voor robotboeren is dit ook niet altijd makkelijk. Want je kan de deuren openzetten en de meeste koeien zullen wel naar buiten gaan in de weide maar ze komen naar verloop van tijd ook weer terug binnen. Maar als de consument graag weidemelk wil drinken en er ook meer voor over heeft, dan is dat goed. Dan kunnen we net als Han zegt een 2 of 3 sporen zuivel hebben. Maar of weidemelk echt weidemelk is, want 's winters lopen de koeien toch weer binnen.
  Maar ja klant is koning, hè.

 • no-profile-image

  onno

  Sybren. Je moet eens afvragen waarom de consument weidemelk wil drinken.. Dat komt omdat er een marketing campagne op los is gelaten. Deze marketing campagne heeft de vervelende bijwerking,dat men denkt dat koeien op stal het slechter hebben. En dus moet koeien buiten. Allemaal onzin en in feite eigen schuld van de Nederlandse veehouders dat ze zichzelf weer eens in een lastig parket gedraaid hebben. Huur toch eens wat professionele jongens in, die kijk hebben op de zaken..

 • no-profile-image

  Sybren

  Ik weet het, Onno. Het is zo ver geworden dat men denkt dat op stallen is slecht en weiden is goed. Een goed imago creëren voor koeien op stal is een must. Men zou meer op radio of tv of internet moeten om te laten zien dat de moderne stal een heel goed plekje is voor de koe. En als dat gepromoot wordt kan wat mij betreft best nog wel pakken melk of yoghurt in de schappen staan met een etiketje "weidemelk" of etc en kan de consument kiezen welk hij/zij prefereert.

 • no-profile-image

  boer

  Tietel klop als een bus waarom daar geen luchtwassers op.
  Rundvee stoot het meeste uit

 • no-profile-image

  Sybren

  O ja, Boer uit Brabant? Is dat zo? Bewijs dat eens.

 • no-profile-image

  robert bodde

  Heren (en dames), zullen we weer terugkeren bij de vraagstelling? Hoe denkt u over hormoongebruik?

 • no-profile-image

  Han

  Onno dat de gedachte Koe op stal is niet goed voor de koe post heeft gevat bij de consument zal best kloppen. Ik fiets zomers liever door groene weiden met koeien, dan door meters hoge maisvelden met hier en daar een fabrieks gebouw, die dan koestal heet en waar naast de nodige bergen vreten en biomassa liggen. is nu de burger / consument bereidt om een kostendekkende prijs te betalen voor het mooie landschap en de melk en het vlees dat daar geproduceerd wordt, wie ben ik als boer dan om dat maar niet te willen en vast te blijven houden aan de massa productie in de fabriekshal die dan mischien wel iets goedkoper is maar door de gemeenschap als onwenselijk wordt betiteld. In het beeld van de consument past geen hormoon gebruik anders dan om gezondheids redenen (genezing). Ik ben van mening dat hormoon gebruik om de prestatie op te voeren uit den boze is, net als bij sport. Het gebruik van hormonen om de vruchtbaarheid te sturen o.k. als er iets mis is, maar nooit als standard behandeling. Zoek het eerst in een goed uitgebalanceerd rantsoen, met alle nodige micro elementen etc. en leidt je personeel zo op dat ze tochtigheid onderkennen. Nu nemen een deel van de managers op de grootschalige melkveebedrijven hun toevlucht tot hormonen om tochtigheid op te wekken, omdat ze hun personeel kunnen opvoeden en motiveren. Ik zie dit als een zwakte bod.

 • no-profile-image

  onno

  Han, klopt. Je wilt door het landschap fietsen met een koetje, schaapje en vogeltjes. Snap ik best, alleen een koe heeft het minstens net zo goed binnen. Dat mag wel eens belicht worden. En dat er daarna besloten wordt dat er vaarzen naar buiten moeten om iedereen happy te maken, is prima. Maar we moeten wel recht door zee blijven.
  Het hormoon gebruik "omdat het makkelijk is" hoeft ook helemaal niet. En juist in grotere bedrijven is dit veel makkelijker te sturen. In elk bedrijf, landbouw of niet, gaat het mis als personeel multi tasken moet. Kijk maar in je eigen huishouding. Je krijgt gegarandeerd heibel in de tent als je je bemoeit met het eten koken.
  Laten we ook even niet vergeten dat Nederland helemaal geen grootschalige bedrijven kent. Misschien op Van Bakel na. Het probleem in Nederland is dat de veel bedrijven een 'rot' grootte hebben, te klein voor genoeg personeel en te groot voor 1 man. En hier gaat het dus mis. En dus wordt er naar makkelijkheid gezocht.
  Vruchtbaarheidshormonen werken ook helemaal niet prestatieverhogend. Het is de Tour de France niet.
  Het is ook een onzinnige reactie om te vertellen dat omdat de koe niet tochtig wil worden er dus iets mis is. Heel vaak wordt het niet gezien, omdat koetjes ook stiekemerds zijn. Een beetje puberaal gedrag, gauw je meisje een kus geven als niemand kijkt.
  En aangezien de veehouder het nu zo druk heeft dat hij/zij niet de tijd heeft om de hele dag in de stal te zitten op een stoel, dan krijg je dit..

 • no-profile-image

  Han

  Onno. Je hebt gelijk m.b.t. de rot grootte van de bedrijven in Nederland. Ik ken voorbeelden, dat deze rot grootte bedrijven perfect worden gestuurd door mammie en pappie, omdat ze als uitgangspunt hebben Koeien melken en melk maken. Hiervoor is geen duur en tijd verslindende machine park nodig, het landwerk laat je doen door een specialist, loonwerker, het spaart je een vracht aan investeringen, die al met 20 % zijn vermindert voor ze een meter hebben gewerkt. Nee deze mensen investeerden de afgelopen decennia in melkquotum, goed voer (altijd op tijd oogsten) en bovenal een goed fokprogramma. Zie hier een recept om kampioensvee te krijgen en goed te verdienen zonder veel stress en veel hijgende bankdirecteuren in je nek. Ja zelfs de burger komen kijken en zijn enthousiast over je vee en je uitleg (vol passie).

 • no-profile-image

  onno

  Han. Dus niet begrepen. De bedrijven waar jij het over hebt, zijn de bedrijven die het met een gezin doen. De bedrijven waar ik het over heb, de 'rot' grootte,en dus de bedrijven die soms ietwat te gretig naar de hormoonspuit grijpen, en daar ging het betoog over, zijn de bedrijven die te groot zijn voor paps en mams alleen. En dus moet er vreemde arbeid komen, maar ook daar zijn ze vaak net wat te klein voor. Ook nog even uitleggen, waarom ze dan wat groter zijn. Omdat ze vaak hebben overgenomen hebben van paps en mams, er dus meer omgezet moet worden, en de politiek vindt dat er grote mestsilo's komen moeten. Ziedaar het resultaat; je een ongeluk werken omdat het rendement er niet helemaal is.
  Om dan maar even je betoog af te maken: En deze bedrijven kunnen alleen bestaan en doorgegeven worden aan de een van de kids, als de anderen alles maar laten, de bankdirecteur een goede dag heeft en de melkprijs niet onder 34 ct komt.

 • no-profile-image

  Han

  Onno als jij 150 koeien met 1,5 miljoen liter een klein bedrijfje vindt goed., maar hier heb ik het over. De vreemde arbeid bestaat uit de >loonwerker< en af en toe een melker als pa en ma eens op bezoek willen en de zoons bezet zijn met hun eigen werk. Mijn andere voorbeeld is mijn andere buurman, vrijgezel en 60 koeien en ca. 0,5 milj. ltr en een robot. Ook hij is vies van blik en ijzer op zijn erf. Beide bedrijven hebben goede afspraken met de loonwerker, zodat het werk altijd op tijd gedaan wordt en met de meest moderne machines en volgens de laatste technologie. Onno misschien zijn de bedrijven waar jij op doelt wel groter gegroeid dan de boer aan kan en vermoedelijk is er door de rekenmeester (bank, voorlichting etc.) een glimmend machine park geadviseerd. Dus te veel werk om de stal goed te doen met als gevolg wat buiten wordt bespaard op loonwerk, gaat dubbel en dwars via de stal ht erf weer af. Ik blijf er bij dat heel veel boeren goede vaklui zijn maar helaas geen manangers en daardoor meer werk verzetten dan wenselijk en nodig is.

 • no-profile-image

  Sybren

  Wat Onno hier bedoelt is dat veel Nederlandse bedrijven zijn uitgegroeid tot een grootte die eigenlijk teveel werk voor een gezin, maar net weer te klein voor om een extra werknemer erbij te huren. Hierbij doelt hij gewoon op de dagelijkse werkzaamheden zoals melken/voeren/stallen etc en het landwerk daargelaten. En om de werkdruk een beetje in dammen gaat de boer zoeken naar mogelijkheden die die druk wat verzachten, zoals overexcessief gebruik van hormonen etc.

 • no-profile-image

  onno

  Inderdaad Sybren. Dat is inderdaad de 'rot' grootte. Han, degene die jij bedoeld, dat ken ik ook. Ik heb ook niet gezegd dat ik 150 koeien weinig vind, Ik heb gezegd dat het een 'rot' grootte is om arbeids redenen. 160 -170 koeien melken en maar zorgen dat je dat binnen 'normale' werktijden doen kan. De reden voor Deense veehouderijen om door te groeien heeft daar mee te maken. Veelal jonge gezinnen, en met deze grootte is er geen gezinsleven meer. Dus dan nog maar een stapje erbij, zodat er wel 2 medewerkers rond kunnen stappen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Imagoschade melkveehouderij dreigt''. Ach ja als de media het Hormoon ge of misbruik opblaast, kan ik mij goed voorstellen dat de consument daar negatief op reageert!!!... Uiteraard kan dat de prijs van melk negatief be-invloeden. Daarom is het niet onverstandig als de hormoon-fans hierover nadenken. Uiteindelijk is het toch zo, als de melkveehouderij ook hormoon-afhankelijk is/wordt, krijgen of hebben wij met een tikkende tijdbom te maken!!!... 7% vraaguitval koste de melkveehouderij in 2009, 35% prijsverlaging!!!... Laten wij wat dichter bij de natuur blijven en rekening houden met de wensen en gedachten van de consument!!!...

 • no-profile-image

  Han

  Onno ik ben het met je eens als de boer alles >zelf< wil doen met zijn gezin is het bedrijf snel te groot en ook te klein. Ik ben van mening, dat veel melkveehouders door op goede wijze gebruik te maken van Loonwerk en eventuele Bedrijfsverzorging of part time medewerker een eenvoudiger leven kunnen hebben dan nu en zeker niet minder rendement halen. Van >hand werk< is nog nooit iemand rijk geworden!!

 • no-profile-image

  W Geverink

  Ok, eerst moet er een probleem worden bedacht. Vervolgens moet iedereen van dat "probleem" op de hoogte worden gesteld. Daarna moet het "probleem" worden opgelost. Ik denk dat het grootste probleem in Nederland is dat veel mensen te veel tijd hebben om problemen te bedenken. Hoewel hier in Canada in de melkveehouderij goed verdiend wordt lopen bij de kostprijsboeren de koeien toch vaak buiten. Of de koeien wel of niet naar buiten willen zal toch in grote mate afhankelijk zijn van wat en hoeveel er voor het voerhek ligt en wat voor weer het is. Boeren klagen over te veel schade aan hun grasland bij nat weer. Het grazen van koeien is een vak apart. Wij grazen de hele zomer vleesvee en die kun je niet uit het land halen als het nat is. Daarom zorgen we er voor dat vooral in de lagere stukken grassen staan die het draagvermogen van de zode positief beinvloeden zoals Vescue. Het laatse perseel grasland is meer dan tien jaar geleden vernieuwd en je ziet dat je de grassen op bepaalde plekken worden gestimuleerd door de omgeving (schaduw/hoge droge of lage natte grond) hoeveel je bemest en hoe snel je begraasd. Oh, en niet te vergeten hoeveel rust het gras daarna krijgt om te herstellen. Als de wil er is (en genoeg grond bij huis) zou er de hele zomer probleemloos gegraasd kunnen worden maar dan is het beter dat er meer dan alleen engels raaigras in het veld komt te staan . Als de consument een stuiver per liter meer betaald als de koeien buiten lopen is een nette vergoeding. Onno heeft bij de weg gelijk dat de stallen van tegenwoordig zo comfortabel zijn dat de koeien net zo lief binnen zijn. We moeten echter in de gaten houden dat het hier niet zo zeer gaat om wat goed is voor de koe maar om het bevredigen van de psyche van sommige consumenten. Er was een soortgelijke discussie over modderpoellen voor varkens.

 • no-profile-image

  onno

  @Geverink, inderdaad ja. Ik heb ook al eens gezegd dat men in Nederland weer een 50 urige werkweek moet beginnen. Is men van een hele boel gezeur af.
  @Han, dat is waar. Maar ik weet ook dat er verscheidene boeren daar geen geld voor hebben, om part-timer of boerenhulp in te schakelen.

 • no-profile-image

  Red Overall

  Ik zag hier een aantal bekenden voorbij komen en als jullie het goed vinden wil ik graag commentaar geven als onwetende maar geinteresseerde burger. 3 punten: punt 1. Klant is koning: hormonen, antibiotica etc is allemaal - terecht of onterecht - een pot nat in de ogen van de burger (bijv. ziekenhuis: sorry mevrouw, u heeft een resistente bacterie met dank aan het excessieve antibioticagebruik in de landbouw, we kunnen niets meer voor u doen.) Moet je niet willen als sector. En terecht of onterecht maakt helemaal niets uit. En trouwens om tochtigheid te registreren zijn er toch simpele sensoren in de handel? 2. Wat die weidekoeien betreft: bestaat er niet zoiets als vrije-uitloop-koeien. Ik weet zeker dat burgers dat fantastisch vinden (vrije keuze voor de koe) en als ze dan liever in de stal staan, fijn toch voor de boer en de koe en de burger. 3. Die bedrijfsgrootte die net te groot is voor een stelletje en te klein voor een extra knecht. Daarvoor bestaan in het kantoorleven maatschappen. Als je als boer met een stuk of vijf andere boeren een maatschap vormt, kun je gezamenlijke taken uitbesteden. Je kunt om de stress te verminderen bijv. gezamenlijk iemand inschakelen voor de administratie, of gezamenlijk een stuk blik kopen, etc.

 • no-profile-image

  koetje

  Red Overall,ik hoop dat je hier nog een tijdje op deze site wilt blijven hangen.

 • no-profile-image

  onno

  Red Overall. Leuk verhaal. Klant is koning, maar we moeten wel even realistisch blijven. Koetje buiten, varken in de modderpoel en de hen weer in de bomen. Leuk verhaal, werkt niet. Consument moet ook duidelijk gemaakt worden dat koetje buiten ook wel eens kan een behoorlijke Salmonella besmetting kan meevoeren, varkens zijn niet voor niets naar binnen gegaan. Vraag de oude generatie boeren maar waarom. Ik weet dat mijn grootmoeder ons verbood om eieren te eten in het voorjaar als de mest werd uitgereden, omdat de kippen dan net even te enthousiast wormen aan het pikken waren.
  Maatschappen zijn leuk.. Heb je wel eens 5 boeren zien samenwerken? Alles moet op dezelfde tijd. Daar komt nog bij, dat het kopen van een stuk blik niet het probleem is, er moet iemand op of in. En die kost ook geld, of eigen arbeid.
  En als het dragend maken van een koe nu zo simpel was door er een computertje aan te hangen... Dan had ik dat allang gedaan. Is dus net even wat moeilijker en mag wel wat genuanceerder.
  Het verhaaltje van mevrouw in het ziekenhuis mag je ook wel een beetje voorzichtiger mee omspringen.
  Ik ben zeer zeker van mening dat we in de landbouw nog veel kunnen verbeteren, gelukkig wel. Maar het voeren van een hype, hetzij koeien buiten, megastallen, en nu dit weer, vind ik storend en dat we daar als landbouw wel eens even wat marketing op los mogen laten. Schijnbaar moeten we continue vechten tegen onderbuikgevoelens in plaats van feiten.

 • no-profile-image

  Red Overall

  Ha Onno, waarom vechten tegen onderbuikgevoelens? Niet doen, als je er juist gebruik van maakt wordt het leven zoveel gemakkelijker. Stel dat jij/wij met wat creativiteit een goedkope veilige manier vinden om koeien buiten te zetten, dan is je kostje gekocht. Dankzij die onderbuikgevoelens.
  Ik begrijp dat er vroeger goede redenen waren om varkens binnen te zetten enzo, maar tegenwoordig is de techniek op alle terreinen zoveel verder en goedkoper. Er is zoveel meer mogelijk. Als je uitgaat van het doel en kijkt of dat bereikbaar is met de huidige stand van de techniek en prijzen die de burger er voor over heeft dan weet ik zeker dat je veel verder komt dan als je teveel naar het verleden kijkt.

 • no-profile-image

  onno

  Varkens kwamen binnen om redenen van gezondheidsrisico's voor de volksgezondheid. Dat los je niet op met techniek.
  Voor mij hoeft het niet zo nodig, ik red me wel. Maar op een of andere manier ligt de Nederlandse landbouw me nog steeds aan het hart. Daarom schrijf ik wel eens wat.
  Waar ik me nu over verbaas is dat FCC een premie per liter melk wil geven om de koeien buiten te laten. Maar dat hoeven geen lacterende beestjes te zijn. Dat soort acties zijn waardeloos en draaien een rad voor ogen van de consument.
  Ik denk dat er velen met mij eens zijn om te laten zien hoe op moderne bedrijven de koe van alles krijgt.
  Ik heb stukjes gezien van "Boer zoekt vrouw"
  Ik geloof dat er een dame was die altijd biologisch voedsel kocht, maar nu ze zelf op de boerderij rondstapte zag ze ook wel dat er op conventionele veehouderijen netjes op de beestjes gepast wordt. En al kluivend op een stukje vlees zegt" Dit smaakt toch wel heel lekker"
  Laat dat dan eens meer zien. We zijn geen gif spuiters, hormoondoktoren...

 • no-profile-image

  W Geverink

  Het is erg gemakkelijk om het probleem van resistente bacterien in zijn geheel in de schoenen van de veehouderij te schuiven. Tegenwoordig zijn er veel mensen die als ze zich niet "toppie" voelen op het internet uitzoeken wat ze mankeerd en naar de huisarts gaan om medicijnen te eisen! Ik heb dit feit uit betrouwbare bron. Huisartsen worden vaak onder druk gezet en medicijnen worden te vaak afgegeven om van lastige klanten af te zijn. Vooral met bepaalde bevolkingsgroepen wordt bij een onbevredigend antwoord het mobieltje gegrepen en heb je binnen een kwartier twintig van zijn familieleden op de stoep staan. Onnodig medicijn gebruik en onafgemaakte curen zorgen ook voor resistente bacterien en dat probleen mag best eens worden belicht. Idd Onno, de profeet Mohammed heeft lang geleden het varken als onrein dier uitgeroepen. Je bent een zondaar als je er van eet. Dat was een van de vroegste vormen van een voedselveiligheids programma. Van het voor de mens vaak dodelijke trichynella (dat door scharrelende buitenvarkens uit de grond kan worden opgenomen) had nog nooit iemand gehoord. Later werdt uitgevonden dat als je voedsel verhit alvorens het te eten je minder vaak ziek bent en er minder mensen dood gaan. Koken werd toen de standaard.

 • no-profile-image

  Red Overall

  Je hebt vast gelijk W Geverink, over die bacterien, alleen het maakt niet uit voor het koopgedrag van de klant. Dat koopgedrag baseert ie op zijn gevoel niet op hoe het echt zit.
  Ik denk trouwens dat je heel veel, zo niet alles kunt oplossen met techniek, maar ja ik ben dan ook een 'techneut', dus misschien wat bevooroordeeld. Een van de oplossingen voor Trichinella bijv. is koken of vriezen, daar kan dat wormpje niet tegen. En koken en vriezen is je reinste techniek.

 • no-profile-image

  verfurg

  alle holsteins er uit . oude rassen mry lakenvelder er weer in komt er ook nog eens minder melk dus gunstig voor de prijs

 • no-profile-image

  Han

  Red Overall. Dat je met techniek alles kunt oplossen NEE bijna alles. Het gevoel, het koopgedrag, het onderbuik gevoel van de mensen moet je toch echt oplossen met andere technieken dan DE techniek. En imago heeft te maken met deze gevoelens en niets met wel of niet de beste huisvesting voor je dieren. Alles is te beredeneren, zelfs de grootste dictator kan beredeneren, dat hij echt het beste voor heeft met zijn bevolking en dat terwijl een ieder weet dat hij hun land leeg rooft. En dit is u met het onderwerp Imago netzo, wij willen aantonen dat we gelijk hebben en de burger ongelijk, hij snapt de wens van de koe of het varken niet WIJ wel. Helaas wenst de burger zijn onderbuik gevoel te volgen en niet onze gedachten.

 • no-profile-image

  Red Overall

  Han, niet doen, niet proberen die onderbuikgevoelens van de burger proberen te veranderen. Dat is vechten tegen windmolens. Dat ga je niet winnen. Nee, het is veel beter voor je gemoedsrust en voor je portemonnee om de burger centraal te stellen; hij betaalt tenslotte het hele gebeuren. Zorg dat hij VERTROUWEN in je krijgt en pas dan, dus pas als dat vertrouwen is opgebouwd, pas dan zal hij ook iets van je aannemen. Als de boer die twee dingen voor elkaar krijgt, 1. de burger als partner in de keten zien en centraal stellen en 2. een vertrouwensband met de burger opbouwen, dan gaat de wereld er voor de boer beter uitzien. Het is een ware paradigma shift die nodig is, een verandering van de kijk op de wereld, en dat is lastig, maar ook vol kansen. En de eerste boeren die die gedachte oppikken en in praktijk brengen hebben straks een wereld aan hun voeten.

 • no-profile-image

  Han

  Red Overall. Ik ben het met je eens. De klant is koning en dat moet landbouw eens gaan inzien. Wie betaalt, die bepaalt.

 • no-profile-image

  bert

  Onno ik denk dat jij net zoals je koeien het hele jaar in de stal zit , want je spreekt waarschijnlijk geen burgers en consumenten en pikt dus niets op van de maatschappij om je heen!,zelf melk ik ongeveer 55 FH koeien en heb dus nog tijd om 1 dag in de week wat anders te doen buiten de agro sector en zo spreek ik nogal wat mensen in de randstad .
  Het eerste wat mij vaak gevraagd wordt is ,, of mijn koeien buiten lopen "ik trek dus de conclusie dat dit heel erg leeft hoe dat beeld onstaan is is niet belangrijk,maar als je het gaat bestrijden met tegen argumenten krijg je nog meer tegen stand dus weiden !!
  Maar het ging over hormonen , is ook niet goed voor het imago, zelf gebruik ik het sporadisch ,mijn stelling : de bedrijfsvoering past niet bij de koe of de koe past niet bij de bedrijfsvoering dus niet met kalf =opruimen dan krijg je vanzelf een veestapel die bij de gehanteerde bedrijfsvoering past

 • no-profile-image

  gert

  Er zitten hier al genoeg hormonen in het slootwater,uit de riooloverstorten van het pilgebruik door vrouwen,de koeien worden er zelfs slecht drachtig,daardoor moet ik weer hormonen spuiten om de koeien drachtig te krijgen

 • no-profile-image

  Sybren

  <>

 • no-profile-image

  Han

  Bert Randstad. Voor de veehouderij wordt het gebruik hormonen en voedingssupplementen door de consument verafschuwd en in de ban gedaan. Maar betreft het zijn eigen lichaam, dan is geen supplement te veel in zijn drinkyoghurt, zijn darmactiverende drank en noem maar op, zelfs drachtigheidshormoon met embryo transplantatie is een recht. Helaas voor de koe afkeurenswaardig. Vanwaar deze twee sporen gedachte bij de mens? Hoe hypocriet kan de mens zijn?

 • no-profile-image

  Han

  Ik heb net de aankondiging gelezen van GroenLinks waarin ze een wetsontwerp ankondigen, m.b.t. de dierhouderij met koeien in de weide, varkens in de wei, kippen in de ren en scharrelen maar. Dit alles in kostprijs verhogende eenheden. ze hebben vermoedelijk geen idee wat de gevolgen zijn voor lands economie, of dat interesseerd GroenLinks niet. Het kan zijn dat deze partij Nederland liever ziet sterven in schoonheid, dan leven met opgestalde gezonde dieren en goed gevoede burgers. Het zou leuk zijn om eens te lezen, wat de financieele gevolgen zijn voor BV Nederland als de dierhouderij terug gaat naar de tijd van opa en oma.

 • no-profile-image

  Sybren

  @Han, Groen Links is gewoon een clubje idealisten die hun hart volgen en zeggen van; oh een koe in de wei, wat leuk. Ze denken niet verder na aan de gevolgen. Zo ook de PvdD en andere linkse partijen. Ze bedoelen misschien allemaal wel goed, maar het realisme bij deze partijen is soms wat zoek, alhoewel de rechtse parijen ook niet perfect zijn.

 • no-profile-image

  onno

  Ik heb in Nederlandse dagbladen gelezen dat men de bejaardenhuizen moeten voorzien van inpandige balkons..
  We gaan de koeien voorzien van inpandige weilanden. Case closed...

 • no-profile-image

  Han

  Sybren ik ben het roerend met je eens Maar bedenk wel dat dit soort mensen de macht hebben. Het gross van Links loopt nl. mee in dit soort zaken omdat het getuigd van Progressiviteit. Het is goed voor de armen op aarde. Vraag niet waarom maar dit is een onderdel van hun milieu geloof. Hier komt bij dat de Westelijke wereld steeds meer menselijke gevoelens toeschrijft aan dieren. we kunnen ons blijven afzetten tegen deze groeperingen en we kunnen slim zijn en hen wijzen op de enorme kosten die hun hobby mee brengt voor de gemeenschap en het NBP. Dat het zelfs de voedsel voorziening in gevaar kan brengen. Maar nee wij boeren zetten ons af en gaan de verdediging in omdat >ons< inkomen ons >bedrijf< ons >levenswerk< in het gedrang is. Werkt niet bij Links, is een teken van Conservatief Rechts, Bezitterig, bang voor Vernieuwing. Mij is altijd geleerd, "Bestrijdt de vijand met wapens waarin hij geloofd".

Laad alle reacties (49)

Of registreer je om te kunnen reageren.