Rundveehouderij

Achtergrond

Flink aanbod slachtvee , wel plaatsbaar

De aanvoer van slachtrunderen is relatief groot. Er is behoorlijke uitstoot uit de melkveehouderij, ook na de herfst. De boeren kijken tegen een flinke melkproductie aan, boven quotum, en kijken kritisch naar de mogelijkheden daar iets aan te doen. Voor de slachterijen is het geen probleem. De bezetting van de slachthaken is hierdoor goed, bovendien is de vraag naar vlees voor de verwerkende industrie, de productie van gehakt-achtige artikelen, goed. De worstkoeien en de P-1 koeien, ofwel de dieren met weinig tot geen vetbedekking, zijn daardoor gewild en zeker prijshoudend. De beter bevleesde dieren (klasse P-2 en zwaarder) zijn minder in trek, de prijs daarvan kan onder druk komen te staan. Het prijsniveau is al met al minder gedaald dan in Duitsland, waar een toegenomen aanbod nu de vraag overstijgt.

Prognose Druk op prijs zwaardere koeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.