Rundveehouderij

Achtergrond

De Graafstroom kijkt terug op uitstekend eerste jaar

De koop van de kaasfabriek in Bleskensgraaf door coöperatie DeltaMilk en Henk van Bochove was ruim een jaar geleden een behoorlijke uitdaging. Door een combinatie van een gunstige zuivelmarkt, hard en weldoordacht werken en een dosis geluk, is de onderneming de kwetsbare startfase echter goed doorgekomen. De Graafstroom ligt zelfs voor op schema.

Al weer meer dan een jaar is kaasfabriek de Graafstroom actief onder leiding van coöperatie DeltaMilk en directeur Henk van Bochove. In dat jaar heeft de onderneming “uitstekend gedraaid”, om de woorden van Van Bochove te gebruiken. De zuivelmarkt zat mee, commercieel gezien is ook boven verwachting gedraaid, de toegezegde melkprijs is uitbetaald en er hebben zich voldoende nieuwe leden aangemeld.

Het was kortom een soort droomstart, al doen Van Bochove en coöperatievoorzitter Teunis Sterk hun best om er zo gewoon mogelijk bij te blijven. Sterk: “Het beangstigt wel eens een beetje, dat je denkt: wanneer komt de klap? Want die gaat natuurlijk een keer komen.”

De Graafstroom begon in december 2009. Van Bochove: “We begonnen toen met bijna niets. We hadden een fabriek zonder veel verdere voorzieningen, een aantal toezeggingen van FrieslandCampina over melkleverantie en overname van eventueel niet verkochte kaas. Daarnaast hadden we twee kaasrecepturen. Wat volgde was een ontzettend hectisch jaar, waarin we een omschakeling naar een zelfstandige organisatie realiseerden, we een brede portefeuille aan nieuwe klanten binnenhaalden, de automatisering verzelfstandigden, nieuwe kaasrecepturen ontwikkelden en waarin we bij de certificering aan de voorkant, bij de melkontvangst, inmiddels voorop lopen.”

Daarbij gaf de verzelfstandiging en de nieuwe, kleine organisatie ook een enorme stimulans aan het personeel, zeggen Van Bochove en Sterk. “Eerst was er ook bij hen wel wat spanning: wat zal de omschakeling brengen en gaat dat we goed? Maar al gauw sloeg dat om,” vertelt Van Bochove.

Het ledental van coöperatie DeltaMilk is opgelopen tot 150. Dat is de helft van het uiteindelijk beoogde aantal, maar het doel van die 300 leden hoeft niet meer binnen drie jaar worden bereikt, vertelt Sterk. “We willen beheerst groeien. Als we hadden gewild, dan hadden we nu al 300 leden gehad. We zijn in de afgelopen maanden overstelpt met verzoeken, maar we willen onze leden in de eigen regio hebben, omdat het past bij ons concept van een regionale, duurzame kaasproducent. We nemen rustig de tijd. Voor onze melkaanvoer kunnen we bovendien nog tot 2017 gebruik maken van leveringen door FrieslandCampina.”

Voor de komende tijd staan nog heel wat veranderingen op stapel. Van Bochove: “We gaan voor de lekkerste kaas en willen nieuwe soorten brengen in het segment van de huismerken met toegevoegde waarde (added value private label). Dat kan volgens diverse recepturen. Ook gaan we een eigen merkkaas op de markt brengen. De laatste jaren zag ik daarvoor weinig kansen, maar nu, met deze fabriek en in dit gebied, denk ik dat het een kans van slagen moet hebben.”

De Graafstroom produceert nu nog alleen natuurgerijpte kaas in euroblok en in wielen, maar het voornemen is om ook foliekaas te gaan maken. Ook komt er een kaaspakhuis bij, om kaas gedurende de eerste 14 dagen te kunnen bewaren. Nu wordt vrijwel alle kaas buiten de deur opgelegd. Tot slot is er een voortdurend streven om de wei en room zo goed mogelijk te verwaarden.

Om de herkenbaarheid van het product te vergroten, zal DeltaMilk ook een beleid ontwikkelen dat weidegang stimuleert, vertelt Sterk. Leden zullen daar een meerprijs voor ontvangen. Het idee is om van de aldus geproduceerde weidemelk kaas met extra toegevoegde waarde te maken. Koopmelk wordt vooral ingezet voor de overige kaassoorten.

Om de ontwikkeling van het eigen zuivelbedrijf beter te kunnen begeleiden, heeft coöperatie DeltaMilk ook een gedaanteverandering ondergaan. Het dagelijks bestuur is verkleind van 10 naar 5 leden. De overige 5 leden zijn regio- en kwaliteitscoördinator geworden, vertelt Sterk. Ook is het bestuur van DeltaMilk en DeltaFeed (inkoop voer en kunstmest) gesplitst, zodat beide organisaties zich beter kunnen concentreren op hun kerntaken.

In dit soort zaken zijn het voorbije jaar grote slagen gemaakt, in het vervolg gaat het meer om het optimaliseren van aansturings- en productieprocessen. Ook gaat het erom zich goed te blijven bewijzen in een markt waarbij de kaasprijs de melkprijs volgt. In een oplopende markt is dat moeilijker dan in een aflopende markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.