Rundveehouderij

Achtergrond

Koper quotum wacht weer af

Geleidelijk aan wordt de handel in quotum slapper. Er komt iets meer aanbod op de markt en kopers wachten meteen even af. Voor een prijs boven €19,50 per kg vet is de afgelopen week koopmelk nauwelijks te slijten geweest. De verkochte volumes waren met een variatie van 20.000 tot 40.000 kg niet bijster groot te noemen. De geringe activiteit hield ook verband met maaien en inkuilen gedurende een paar dagen met betere weer.
In leasemelk viel meer te beleven, met transacties van 100.000 kg ineens. De prijs voor leasemelk bleef hangen. Boven €4,80 per kg haakt de vragende partij nog af.
De melkaanvoer ligt boven het peil van vorig jaar, de melkprijzen ook, evenals de zuivelnoteringen op de wereldmarkt. Dit alles weegt blijkbaar nog niet op tegen het vooruitzicht van doorgestegen voerkosten. De ruwvoersituatie in Overijssel en Gelderland is overigens minder nijpend dan een maand geleden zich liet aanzien.

Prognose: prijzen blijven hangen

Of registreer je om te kunnen reageren.