Rundveehouderij

Achtergrond

Afzet melkvee moeizaam

De binnenlandse markt voor melkvee is nog nauwelijks in beweging. Er is zo weinig handel dat wijzigingen in de prijzen geen effect heeft. Wel staat de tweede kwaliteit melkkoeien momenteel op zo’n laag prijsniveau dat uitstoot naar de slachterij in beeld komt als het gewicht voldoende is. De aanvoer daar loopt overigens op. Geringe animo is te verklaren door gestegen voerprijzen en flinke melkaanvoer. De melkprijzen zijn weliswaar veel hoger dan vorig jaar, maar blijven nog hangen.
De export van drachtige vaarzen zorgt ervoor dat de druk op de binnenlandse markt niet doorslaat. De afzet loopt rustig door. Binnen de EU zijn vaarzen te plaatsen in Engeland, Spanje, Portugal en Italië. Export richting verre bestemmingen verloopt meer schoksgewijs. Daar is nog veel aan Duitse leveranciers verloren marktterrein terug te winnen.

Prognose: prijs eerste kwaliteit melkkoe onder druk

Of registreer je om te kunnen reageren.