Rundveehouderij

Achtergrond

Quotummarkt in evenwicht

De vraag naar quotum blijft boven de markt hangen. Er wordt goed gemolken en voor de gegroeide bedrijven is opruimen van melkvee geen optie. De groeiers onder melkveehouders hebben een scenario ingezet, hebben hun zaken technisch goed voor elkaar en merken nu uiteraard dat de melk blijft komen.

Het aanbod is er ongeveer mee in evenwicht. De prijs lag deze week tussen € 19 en €19,25 met een lichte druk opwaarts naarmate de week vorderde. Verkopers willen beneden die grens van € 19 niet verkopen. De verhandelde partijen lagen op normaal niveau, tussen 20.000 en 50.000 kg, met een uitschieter van 100.000 kg.
Voor leasemelk blijft goede belangstelling bestaan. In de prijs zit zowel opwaarts als neerwaarts echter nog weinig beweging.

Gezien de melkaanvoer zal de quotummarkt nog niet snel inzakken. Wel wordt al met argusogen gekeken naar de ontwikkeling van de krachtvoerprijzen, die richting najaar zullen stijgen, afgaande op de ontwikkelingen op de graanmarkt.

Prognose: Prijs stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.