Rundveehouderij

Achtergrond

Melkvee moeizaam plaatsbaar

In Nederland is de afzet van gebruiksvee zeer moeizaam. Gering aanbod houdt de prijzen enigszins in de benen. De export sukkelt door. Afzet van vaarzen in Rusland wordt gehinderd door droogte en krapte aan voer in grote delen van het land. Er wordt daar al meer vee opgeruimd. Dat kan daar op termijn de vraag naar melkvee wel stimuleren, door stijgende melkprijzen. Overigens lijdt niet heel Rusland onder de droogte, de vraag naar melkvee is er ook zeker niet helemaal weggevallen.
De afzet van vaarzen in Noord-Afrika (Marokko) is niet meer dan redelijk. Ten opzichte van vorige jaren heeft Duitsland er marktaandeel veroverd.
Engeland vraagt vooral net afgekalfde dieren, met de eis van correct afgewikkelde blauwtong-entingen.
De melkprijs in Nederland is niet zodanig dat ruim aanbod in die categorie beschikbaar is.

Prognose: Prijs amper stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.