Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Droogte en overstromingen

Bosbranden in Oost-Europa en overstromingen in centraal-Europa. Doemdenkers zien er het eind der tijden in. Of zijn deze extremen het gevolg van dezelfde oorzaak?

Volgens sommigen is het einde der tijden nabij en kunnen we ons in veiligheid brengen door ons aan te sluiten bij hun sekte. Dat krijg je met al die bosbranden en overstromingen in Oost- en midden-Europa. Voor mij is het aanleiding om eens wat te grasduinen op het internet en zie: beide extremen hebben één en dezelfde oorzaak.

In 1.300 had Rusland al hittegolf

Voor de Russen is het verschijnsel van een extreme hittegolf niet nieuw, blijkt uit publicaties in Live Journal. Dit soort catastrofes heeft zich vaker voorgedaan. De eerste bekende had plaats rond het jaar 1300. Daarna waren er zo gemiddeld een à twee per eeuw en soms enkele zomers achter elkaar.
Hier enkele quotes uit een hele reeks van verslagleggingen over dit soort fenomenen, die duidelijk maakt dat de Russen door de eeuwen heen te maken hebben gehad met ernstige bos- en veenbranden. Zonder dat sprake was van industriële revoluties en ernstige CO2-vervuiling door menselijk handelen. Toen kwam de CO2-vervuiling van deze bos- en veenbranden…

Donker om 3 uur ‘s middags

In 1885 schreef de componist Pjotr Tsjaikovski: “Ik schrijf je om 3 uur in de middag en het is zo donker, dat je zou denken dat het 9 uur in de avond is. Al gedurende enkele dagen is de horizon in rook gehuld. Ze zeggen dat dit komt door bos en veenbranden. Het zicht wordt met de dag slechter en ik begin te vrezen dat we zullen sterven door verstikking.”

Rokerig in St. Petersburg van 1735

In 1735 schreef tsarina Anna aan generaal Uskalov: “Andrei Ivanovich, hier in St. Petersburg is het zo rokerig dat men de ramen niet kan openen en dat komt doordat de bossen, net als vorig jaar, in brand staan. Het verbaast ons dat niemand er over denkt hoe de vuren te blussen, die al voor het tweede achtereenvolgende jaar branden.”
In 1875 schreef D. Milutin in zijn dagboek: “Terwijl het in West Europa constant regent en men daar klaagt over de koude zomer, hebben we hier in Rusland een verschrikkelijke droogte. In Zuid-Rusland zijn alle granen en vruchtbomen dood door de droogte. Rond St. Petersburg zijn zulke erge bosbranden, dat de stad vooral 's avonds in een dikke rook gehuld is. Gisteren vormden de bos- en veenbranden een bedreiging voor de munitieopslag van de artillerie en zelfs de Okntensk buskruid fabriek.”

Straalstroom veroorzaakt de ellende

Wat is nou de oorzaak van dit alles? Dat is de gefixeerde (niet van zijn plaats komende) straalstroom. Deze zeer sterke luchtstroom bevindt zich op een hoogte van 10 tot 16 kilometer en bepaalt de stroming in de atmosfeer, die ons weer bepaalt. Normaal verplaatst deze stroom zich van west naar oost in een meanderende beweging, waardoor de onderstroom dichtbij het aardoppervlak ook wisselend is. Dit jaar echter heeft de straalstroom zich gefixeerd, zoals op de foto (onder) aangegeven. Duidelijk is te zien dat in de meander boven Rusland de warme woestijnlucht is samengedreven door de zuidelijke wind. (Moskou ligt linksboven, dus daar waar de hete lucht en de rook naar toe dreven).

Aanhoudende warme en droge luchtstroom

De aanhoudende warme en droge luchtstroom boven land resulteert in een nog hogere temperatuur, zodra er geen (bodem)vocht meer is om te verdampen. Nu betekent droogte natuurlijk niet meteen brand, maar bij temperaturen van 30 graden en meer is de kurkdroge vegetatie erg brandbaar. Een peuk of een lege fles (brandglaseffect!) is dan al genoeg om een bos in de fik te krijgen. Iedereen weet dat berkenbast erg ontvlambaar is, en in de Russische berkebossen liggen veel dode bladeren, afgebroken takjes, omgewaaide bomen en ander brandbaar spul. De altijd aanwezige warme wind maakt van een smeulend polletje zo een uitslaande brand die niet meer te controleren is.

Brandende venen

Daar komt bij dat er rond Moskou in het verleden grote veengebieden ontwaterd zijn om de turf te oogsten. Toen turf niet meer nodig was, zijn deze gebieden aan hun lot overgelaten. Brandt dit veen eenmaal, dan is de ramp niet te overzien. Want deze ondergrondse branden zijn niet te blussen. Veenbrand is eigenlijk een smeulend vuur, dat een zeer penetrante rook veroorzaakt. Alleen veel en aanhoudende regen, die de grond weer doorweekt, blust die. Dat een deel van deze brandhaarden niet of te laat is aangepakt, is een gevolg van de leegloop van het platteland én van het feit dat in deze gebieden nauwelijks van een actieve landbouw sprake is. De sovchozen en kolchozen waren de laatste eeuw verantwoordelijk voor de brandbestrijding in hun gebied, nu is de verarmde lokale overheid dat. Hoe moet die de vele branden blussen als er geen materieel en mankracht voor handen is, in een dorp met voornamelijk bejaarde bewoners?

Overstroming in Midden-Europa.

Op het plaatje is te zien dat de straalstroom een (koude) brug vormt tussen het hete, droge Rusland en de warme vochtige lucht die via West-Europa van de Noordzee komt. Koelt deze lucht af, dan blijft regen niet uit. Normaal stroomt deze lucht deels door naar Oost-Europa en koelt daar dan af. Dan ontstaan er zomerregens in Rusland en is in midden-Europa de zomer iets droger dan nu. Nu botst deze warme, vochtige lucht tegen de koudebrug van de straalstroom en zie daar: regen, regen en nog eens regen, waar deze koudebrug de warme lucht afkoelt. Normaal zou deze regenzone met de meander meegaan en geeft dan over een veel groter gebied regen dan nu.

Zonneactiviteit de oorzaak?

Waarom is de straalstroom nu zo gefixeerd? Met zekerheid is dit niet nog niet vast te stellen. Eén ding is vrij duidelijk: de opwarming van de aarde zal hier geen grote invloed op hebben. De reden zal eerder samenhangen met de extreem hoge zonne-activiteit.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boertje

  Wat een spannend verhaal weer!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Han, je bent een echte weerman, het is waar wat je schrijft!!!... k'Heb aan den lijve ondervonden!!!... Alleen vanaf 10 juni tot 23 julie was dat hete hogedrukgebied boven midden-Europa. Ach ja ''t'Kan verkeren''. En Han je hebt gelijk hoor extreme weersomstandigheden zijn niets nieuws onder de Zon!!!... Daarom moet elke boer daar mee leren omgaan!!!... Alhoewel ik toe moet geven dat, dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Han

  Piet. Het probleem is dat in de boeren prijzen en in de belasting regels geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met de onbeheersbare risico's die de landbouw met zich meebrengt. Deze risico's blijken zo groot te zijn dat ze niet of nauwelijks te verzekeren zijn. Bij ieder weer verzekering zijn de regels zo dat verzekeren nauwelijks interessant is.

Of registreer je om te kunnen reageren.