Rundveehouderij

Achtergrond

Vraagprijs melkquotum zakt

In de quotumhandel lijkt een rustperiode te zijn aangebroken. Er is weinig activiteit qua transacties. De beperkte handel betreft partijen in de range kleinere porties van 20.000 tot hooguit 50.000 kg. Aanvankelijk ging koopmelk deze week nog weg voor €19,50 maar gaandeweg zakte het niveau naar €19,25 en lager. Aanbieders van quotum laten de prijs nu duidelijk vieren. In de leasemelkverkoop was er dezelfde afwachtende houding, waarna de prijs uitkwam op €4,60. Vraag is er echter weinig.
De melkprijzen komen onderhand weer iets onder druk, na een voorjaar met enig enthousiasme. Dit beïnvloedt de koopbereidheid in de quotumhandel. Verder speelt in het bijzonder voor Oost-Nederland de droogte een grote rol. De ruwvoervoorziening zorgt er voor extra kosten.

Prognose: Prijsdaling

Of registreer je om te kunnen reageren.