Rundveehouderij

Achtergrond

Nederland hét agrolab van de wereld? Samenvatting discussie

Metropolitane gebieden van voedsel voorzien is een van dé uitdagingen van de 21ste eeuw. Nederlandse landbouwkennis kan daaraan een bijdrage leveren. Maar daarvoor moeten overheid, bedrijfsleven, ondernemers, kennisinstituten én de 'tegenbeweging' de handen ineenslaan en Nederland internationaal presenteren als 'agrolab'. Dat stellen twee wetenschappers, Poppe en Latesteijn. 81 procent van de stemmers kon zich hier wel in vinden. 19 procent vindt dat de Nederlandse aanpak niet elders gepromoot dient te worden.

De meeste reageerders vinden dat Nederland moet tonen welk een bijzondere track record het heeft op landbouwgebied. Critici zeggen: die aanpak is te ver doorgeschoten op kostprijsbeheersing. We hadden al lang met een nieuw model moeten komen dat milieu, gezondheid en dierenwelzijn vanaf het begin had moeten incorporeren, met oog voor de mineralenkringloop.

Niet opgeven

Het is niet te laat, je moet nu juist niet opgeven, vind ik zelf. Nederland kan bijdragen aan de oplossing voor dit probleem, juist omdát we nu ons 'hoofd stoten' en we een traditie hebben van ‘belangen incorporeren’. Het feit dat boer, voorlichter/adviseur, onderzoeker en beleidsmaker in Nederland elkaar voortdurend tegen het lijf lopen, is een belangrijk voordeel. Nederland heeft goede kaarten om ook wereldwijd het landbouwkennissysteem vorm te geven en te ontwikkelen.

Internet maakt meer mogelijk

Het moment is daarvoor nu geschikt, omdat het maatschappelijk als urgent gevoeld wordt, maar ook omdat we met het web een heel nieuw arsenaal aan tools hebben die het écht realistisch maken dat kennissystemen opschalen en dat we verschillende belangen en kennis bijeen kunnen brengen. Niet de techniek, maar de sociale organisatie is daarbij belangrijk. Dit is een taak waarvoor Nederland wereldwijd zeer goed toegerust is.

Niet een agrolab maar een agroproductiepark

Reageerders merken op dat het belangrijk is stil te staan bij waarin we goed zijn, want veel kennis is contextspecifiek. Het moet niet zo zijn dat het paard achter de wagen gespannen wordt. Kennis en onderzoek zijn middel om gezonde landbouwbedrijvigheid te hebben, en niet andersom. Je moet niet je landbouw kunstmatig in stand houden om maar onderzoek te kunnen doen. Dus internationaal profileren is goed, maar niet als agrolab maar als een agroproductiepark.

Een andere lijn in de reacties is: naast metropolitane, intensieve landbouw is ook grootschalig extensieve landbouw nodig. Bij de trend naar een steeds grotere schaal worden vraagtekens gezet. Wat is het belang voor de Nederlandse boer van internationaal profileren? Wel, het zou een argument kunnen zijn om critici ervan te overtuigen dat landbouw een plaats verdiend in Nederland.

Productielandbouw moet blijven

Of je het nu agrolab of agropark noemt, het is belangrijk ‘echte’ productielandbouw in Nederland te behouden, omdat anders niet alleen die productie, maar ook de basis onder agribusiness en agrikennis verloren gaat. Die kennis kan bijdragen aan duurzame wereldvoedselvoorziening.

67 keer gestemd, 21 reacties. De volgende mensen deden mee: Fozzy bear, B-N; Onno, Kiev Ukraine; Han, Meshovsk; Monique Vos, Duitsland; Paul Jansen, Aalten; Wouter de Heij, Wageningen; Dick Veerman - Foodlog.nl, Utrecht; Boer, Knap ver weg; Natuurboer, Friesland; Piet Slingerland, Midden-Europa; Sybren, Sunnyside, USA; en Primaire Producten Producent.

Of registreer je om te kunnen reageren.