Rundveehouderij

Achtergrond

Belgische Q-koorts mail

Klaas Sjoerd Meekma reageert op een mail van een vriend en collega uit België. Daarmee zet hij de Q-koorts-affaire nog eens in perspectief.

----------------------------------------------------
From: info@zwaluwhof.be
To: klaassjoerdmeekma@hotmail.com
Subject: Q
Date: Tue, 29 Jun 2010 20:04:28 +0200


Dag Klaas Sjoerd,

Ik lees dat er vanaf 15 juli versoepelingen zijn in het Q-koorts beleid. Wat ik echt niet begrijp is dat het levenslange fokverbod blijft gelden op positieve bedrijven. Uit de vruchtwaterpuncties bleek toch dat enten de ziekte elimineert? Toch blijft men vasthouden hieraan. Wat is de reden hiervan?
Of heeft het huidige melkoverschot hier mee te maken? Mijn vermoeden is dat het beleid anders zou zijn mocht er momenteel een melktekort zijn. Of zie ik dat verkeerd? Ik blijf het vreemde beslissingen vinden.

Groet,
Roger

PS: Ceva had 10.000 vaccins beloofd voor België, maar moet daar nu vanaf zien, Nederland heeft zwaar geprotesteerd hiertegen. Het blijft wachten voor ons…

----------------------------------------------------------------------------
From: klaassjoerdmeekma@hotmail.com
To: info@zwaluwhof.be
Subject: RE: Q
Date: Wed, 30 Jun 2010 09:45:38 +0200

Goedemorgen Roger,

Ik begrijp het wel, maar het heeft niks meer met preventie van Q-koorts te maken. Het heeft alles te maken met politiek en met name de angst op het ministerie van LNV voor humane medici met weinig verstand van de epidemiologie van Q-koorts. En de angst voor onder meer politici, gemeentebestuurders, de media en het Nederlandse volk met echt helemaal geen sjoege van Q-koorts. Kortom de toorn van het volk met tussen hun oren het idee dat geiten gevaarlijk zijn.

Daarbij komt dat LNV verre ondergeschikt is aan het ministerie van volksgezondheid (VWS); het budget van VWS is meer dan dertig maal zo hoog als dat van LNV om maar even een indicatie te geven. Daarbij komt ook nog dat een deel van het Nederlandse volk het wel erg vond dat er 'geitjes' werden doodgemaakt, maar de problemen van een handjevol geitenboeren tellen echt niet in dit krachtenveld.

Weinigen hebben de kennis

Ik zou er een boek over kunnen schrijven; het krachtenveld waarin zo'n besluit tot stand is gekomen. Er zijn hier maar een handjevol mensen met echt verstand van de epidemiologie van Q-koorts. Naar hen wordt of niet geluisterd of ze hebben een rol gespeeld in de slechte aanpak van het probleem en de adviezen die zijn gegeven. Nu duidelijk wordt dat onder meer heel veel geiten -met name die al gevaccineerd waren- voor niks zijn doodgemaakt, zijn deze mensen bang voor gezichtsverlies. Die adviseurs zullen nooit toegeven dat ze foute inschattingen hebben gemaakt.

Melkoverschot speelt politiek geen rol

Dat melkoverschot, dat zie je inderdaad verkeerd, dat speelt geen enkele rol bij de besluiten. Dat is een probleem van de sector en dat speelt helemaal niet in Den Haag. Kan ik ze ook niet helemaal kwalijk nemen, want het is ook gewoon een kwestie van dommigheid en kortzichtigheid bij de geitenboeren die koste wat kost veel melk willen produceren en er zo voor zorgen dat de prijzen laag en de eigen inkomens marginaal blijven.

Leven versus groeien

Dat is overigens natuurlijk het grote probleem van de landbouw in z'n algemeenheid en van de Nederlandse boeren in het bijzonder. Vraag een Franse boer wat hij nastreeft en hij zal zeggen 'een goed leven' en stel dezelfde vraag aan een Nederlandse boer en hij zal zeggen 'groeien'. En de politiek ziet dat het goed is: de boeren zorgen er zelf voor dat er veel -meestal wat te veel- voedsel is, de voedselprijzen blijven laag en het volk vreet zich ongans, houdt ook nog geld over voor Oranje-prullaria en is tevreden.

Q-koorts dooft vanzelf

Vervelend dat er voor jullie geen vaccin beschikbaar komt. De andere kant is dat ik verwacht dat de Q-koorts bij jullie geen probleem zal worden. Ten eerste dooft de Q-koorts op bedrijven vanzelf weer uit. Tenzij er bedrijven zijn die nieuwe dieren aankopen, dan kan de Coxiella blijven opspelen bij de dieren die nog geen afweer hebben. Of omgekeerd kunnen besmette dieren een koppel waar de Q-koorts niet speelt juist aansteken. Maar ik neem aan dat alle geitenboeren in België zich nu zeer bewust zijn van dit risico en dat niet zullen nemen.

Ten tweede was de uitbraak in Zuid-Nederland een zodanige zeldzame combinatie van factoren (veel geiten, veel gevoelige mensen, die twee groepen dicht op elkaar, drie droge voorjaren op rij, hoge fijnstofconcentraties, een lage vegetatie-index en een lage grondwaterstand) dat je niet bang hoeft te zijn voor een zelfde uitbraak in België. Streep één van die factoren weg en er is geen epidemie meer.

Waarschuwingen zijn genegeerd

Ten derde blijkt nu dat in Nederland ook al voordat in 2007 de Q-koorts werd 'ontdekt' in Herpen de Coxiella burnetii al op meerdere plaatsen groepjes mensen had ziek gemaakt. Omdat de humane gezondheidszorg amper weet had van Q-koorts zijn al die besmettingen nooit aan het licht gekomen. Terwijl de Gezondheidsdienst voor Dieren al in 2005 had gewaarschuwd. Die waarschuwing is echter genegeerd en pas in 2007 toen er in één dorpje toch wel erg veel mensen opeens heftige griepverschijnselen vertoonden werd de diagnose Q-koorts gesteld.

De Q-koorts is dus aanvankelijk onderschat en ondergediagnosticeerd. Doordat de humane medici er zo lang over hebben gedaan voordat ze de Q-koorts ontdekten zijn er onnodig veel mensen in het ziekenhuis beland en waarschijnlijk ook onnodig veel chronische problemen. Je moet de Coxiella namelijk snel en goed aanpakken anders nestelt de bacterie zich in de cellen op moeilijk bereikbare plekken en woekert daar verder, wat langdurige gezondheidsschade oplevert en met name voor hartpatiënten slecht kan aflopen.

In 2008 en 2009 een overreactie

Vooral in 2008 en 2009 is de Q-koorts echter overgediagnosticeerd; ook mensen die alleen maar antistoffen hadden werden als patiënten aangemerkt. En toen volgde het grote Q-koortsalarm; de dokters trokken met behulp van de media aan de bel. Het programma Zembla dat anders niks deed dan die dokters een podium geven en de ministeries, de gezondheidsdienst en de geitenboeren als boeven afschilderen kreeg daar zelfs een journalistieke onderscheiding voor. Dat leidde tot zo'n paniek dat er overkill werd toegepast. Enfin, dat weet je.

Toch een schadevergoeding?

Ik las trouwens dat LNV nu kijkt of er toch geen schadevergoedig moet komen voor al die dieren waarvoor het fokverbod voor het leven blijft gelden. Dat zou nog wat zijn. Als je bedrijven opzadelt met een onzinnige maatregel die geen effect voor de volksgezondheid meer heeft, maar je zet dat toch door, dan is financiële compensatie toch wel het minste wat je mag verwachten.

Als ze er niet vlot mee komen denk ik dat het voor een aantal collega's al te laat wordt. Ik verwacht dat wanneer de kruitdampen zijn opgetrokken dat de sector een stuk of vijftig bedrijven minder zal tellen. Een aantal collega's gaat er emotioneel onderdoor en heeft geen moed meer om nog verder te gaan, een aantal moet stoppen omdat er geen geld meer is en een aantal heeft besloten dat het nu de tijd is om de geiten te verkopen en het bedrijf te beëindigen.

Overheid beschermt nu sector tegen eigen groeidrift

Een lichtpuntje is dat er een goeie kans bestaat dat de geitenmelkmarkt door al deze ingrepen snel uit het dal zal kruipen en er weer eens wat geld kan worden verdiend. Bovendien is de sector op slot gezet; de geitenboeren worden van verheidswege beschermd tegen hun eigen groeidrift en dat beschouw ik ook als een pluspunt.

Groeten,

Klaas Sjoerd

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.