Rundveehouderij

Achtergrond

Kleine aanvoer houdt de worstkoe duur

Het dit jaar schrale aanbod van rundvee komt tot uiting in verminderde productie bij de Nederlandse slachterijen. Dat is te zien aan de slachtingen tot en half juni, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De aantallen zijn met 13 % teruggelopen. De toename van het gemiddelde slachtgewicht, met ruim 7 kg, weegt daar niet tegenop. De rundvleesproductie liep dan ook terug met bijna 9.000 ton (11 %).

Aangezien deze trend al vroeg in het jaar inzette, is deze niet toe te schrijven aan de verwikkelingen rond het faillissement van Weyl Beef. De oorzaak is een structureel kleiner aanbod van uitgemolken vee. De melkveehouders hebben de dieren langer vastgehouden. In een periode met verbeterende melkprijzen zijn ze zuiniger op hun vee. Ze stellen uitstoot langer uit. Daarbij speelt nog mee dat er vorig jaar al flink is opgeruimd in de veestapel.

De vleesmarkt werkt ondanks de matige aanvoer van slachtvee voor het prijsniveau niet mee. De aangebroken zomerperiode drukt de verkoop van luxer rundvlees, een seizoensmatig gebruikelijk beeld. De prijs van de worstkoe kreeg daarentegen een plus van 5 cent voor betere kwaliteit. Tweede kwaliteit worstkoeien werden zelfs 10 cent per kg duurder. Voor industriële verwerking blijft de slachtkoe gewild, ook met vakantiesluiting in zicht.

Prognose: Prijs mindere kwaliteiten slachtvee stijgt

Of registreer je om te kunnen reageren.