Rundveehouderij

Achtergrond

Evenwichtiger markt gebruiksvee

De markt voor gebruiksvee is iets rustiger geworden en kreeg meer evenwicht. De daling van de afzet is gestopt. Er is meer vraag in het binnenland. Daartegenover staat tevens meer aanbod van drachtige vaarzen en nieuwmelkte dieren. Deze zijn hoofdzakelijk afkomstig van boeren die geld willen maken, niet zozeer van stoppers.

Daarnaast is gemiddeld genomen de voorraad ruwvoer geslonken, er moet bijgekocht worden. Dat leidt tot opruimen van mindere melkkoeien en remt de animo voor aankoop ook.

Op export gaan vooral de langdrachtige en nieuwmelkte dieren, voor onder meer Spanje en België. Uitvoer van vaarzen naar Engeland is een probleem geworden. Het entingenprotocol voor blauwtong moet helemaal kloppen. Tot voor kort was dat voor die bestemming geen halszaak.

Prognose: Prijzen melkvee stabiliseren

Of registreer je om te kunnen reageren.