Rundveehouderij

Achtergrond

Weinig beweging in quotumhandel

De handel in melkquotum was de afgelopen week erg rustig. Het begint allemaal wat trager te verlopen. Dat heeft enerzijds te maken met de omstandigheden op de boerderij. In deze tijd van het jaar ligt meestal het kuilvoer al lang onder plastic, terwijl de boeren er nu nog volop mee doende zijn.

Anderzijds speelt het prijsniveau een rol. De aanbieders hangen met hun vraagprijs rond de €20, waar de koper als grens vasthoudt aan €19,50. Handel die er is gedaan kwam tot €19,25 met uitschieters tot €19,50. De transacties lagen qua volume in de orde van grootte 30.000 tot 50.000 kg. Er is bij dat prijsniveau weinig druk op de ketel om door te pakken en daadwerkelijk te kopen, omdat er minder kapers op de kust zijn. Dat is ook terug te zien in de handel in leasemelk, die bijna stil ligt.

Gezien de teruggelopen activiteit ziet het ernaar uit dat de komende weken stabilisering zal plaatshebben. De markt komt weer eens in een impasse, waarbij kopers geen haast hebben en verkopers nog geen water bij de wijn doen. Een verdere prijsdaling is gezien de zich voorspoedig ontwikkelende zuivelmarkt niet waarschijnlijk.

Prognose: Prijs stabiliseert

Of registreer je om te kunnen reageren.