Rundveehouderij

Achtergrond

Melkprijzen trekken aan

De melkprijsvergelijking over maart van LTO Nederland weerspiegelt de eerste verbeteringen van het prijsniveau op de wereldmarkt voor zuivel. Vooral uit de ten opzichte van de voortschrijdende jaargemiddelden hogere maartprijzen van het Nieuw-Zeelandse Fonterra en het Duitse Nordmilch blijkt al wat begin april voor de melkveehouderij als aangename verrassing zou komen. De melkpoederprijzen stegen als een komeet. Sinds eind maart is de prijs van boter en van vol melkpoeder 20 % gestegen, de overige melkpoeders zelfs ruim 24 %. Fonterra heeft inmiddels al aangegeven dat zijn voorschotmelkprijs voor het lopende seizoen wordt verhoogd. in de grafiek lijkt FrieslandCampina achter te blijven, maar vanaf april zijn er pas echt verhogingen doorgevoerd in de FC-garantieprijs. Dit naijl-effect zal in de aprilvergelijking zeker te zien zijn.

Prognose: prijzen stijgen

Of registreer je om te kunnen reageren.