Rundveehouderij

Achtergrond

Rustige handel in melkvee

Het aanbod aan gebruiksvee is beduidend gekrompen, passend bij de wisseling van het quotumjaar. De aanvoer vanuit stoppende bedrijven is nu even voorbij. Tegen de zomer is dergelijk aanbod weer te verwachten. Daarbij is er ook aan de vraagzijde weinig beweging, de animo is lauw. Meespelende factoren zijn ook de matige melkprijs en, een praktische zaak, het late voorjaar. Bij late weidegang en slinkende voorraden voer loopt de aankoop van vee niet zo’n vaart.

In de prijzen uit zich het een en ander in een net prijshoudend niveau voor de betere kwaliteit en verlaging van de prijs voor B-keuze. De kopers van vee uit aanbod van stoppende bedrijven kopen liefst de top eruit.
De export van vaarzen verloopt vlot en tegen stabiele prijzen. Fokpinken zijn prijshoudend, bij een klein volume aan handel.

Prognose: Druk op prijs melkvee, vaars stabiel.

Of registreer je om te kunnen reageren.