Rundveehouderij

Achtergrond 97 reacties

Is de crisis voorbij? - Discussieer mee!

Duurzame groei en volledige werkgelegenheid zijn binnen handbereik. Bezuinigingen kunnen achterwege blijven, lastenverzwaringen zijn taboe, want die kunnen de economie schade toebrengen. De meerjarenvisies van werkgevers, waaronder LTO, ronken van optimisme. Terecht?

De schoorsteen moet weer roken volgens ondernemersorganisaties. Twee kerncentrales moeten zorgen voor energie en de overheid moet kleiner, zodat er minder 'hinder en overlast' is voor ondernemers. Het zijn letterlijke bewoordingen van 'Optimistisch', de meerjarenvisie VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Ondernemers gaan Nederland uit het slop trekken, als we maar blijven investeren in de havens en Schiphol, en hoofdkantoren van buitenlandse bedrijven kunnen aantrekken. Mooi, dat optimisme, en mooi, zo'n gezamenlijke visie van werkgeversorganisaties. Terecht laat LTO voorzitter Maat weten: "Als wij gaan meejanken, schieten we daar niks mee op. Wij moeten juist zoeken naar vooruitgang, door een scherpe belangenbehartiging."

Last van transitie

Kunnen we gewoon op de oude voet verder? Of heeft de crisis ook een doorgaande transitie aan het licht gebracht, in elk geval voor landbouw? Een paar ‘transitiesymptomen’: de Nederlandse landbouw loopt tegen grenzen aan; kostprijsverlaging levert niet een beter inkomen voor boeren; de bijkomende schaalvergroting loopt tegen grenzen in het landschap en leidt tot groeiende maatschappelijke argwaan.

Kritiek van hoogleraren

Een duidelijk signaal van die argwaan is de kritiek op veehouderij geuit door meer dan 100 nederlandse hoogleraren. Dat hun roep om herziening niet gebaseerd is op kennis van landbouw of degelijk huiswerk doen is schokkend, maar betekent helaas niet dat er niet naar hen geluisterd zal worden. Hoe kijken we aan tegen de tegenstelling tussen het optimisme van de LTO en het duidelijke 'stop' vanuit de maatschappij?

Blijven we exporteren?

Wel 70 procent van wat we in Nederland maken, gaat naar het buitenland; hoeveel daarvan willen we blijven maken? Het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid (GLB) gaat uit van een gedeeld Europees belang, maar landen - ook Nederland - houden vast aan eigen belangen. Multinationale verwerkers gaan uit van weer een geheel eigen belang. De veranderingen in Europees beleid leiden tot vragen over hoe een markt te beheren, die gekenmerkt wordt door 'perfecte mededinging' en hoge kapitaalintensiteit.

Discussieer mee!

Welke keus maakte u bij de peiling, en waarom? En welke economische rol moet de Nederlandse landbouw op zich nemen? Kunnen we op de oude voet verder?

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  domme albert

  Crisis voorbij?? Ja, dat willen ze ons wel doen geloven.
  Zowat de helft van de EU-landen is feitelijk nu al failliet.
  Waarom willen Trichet en Wellink honderden miljarden van "ons" belastinggeld gebruiken om Griekenland en vooral Spanje te
  "helpen"?
  Iemand enig idee hoeveel tientallen miljarden aan "veilige" staatsobligaties van deze landen in het bezit zijn van o.a. Nederlandse pensioenfondsen en Nederlandse banken? Dus alleen daarom!!
  Gewoon een nieuwe bankencrisis, maar nu in het kwadraat.
  Wat kunnen voor Nederland de gevolgen zijn? Kijk naar de demonstraties in Griekenland. Komt hier ook. Grote sociale onrust. Mensen pikken het niet meer.
  Nederlanders zullen als nr. 1 hypotheeknemers ter wereld extreem hard geraakt worden door de zeer sterk stijgende rentes.

 • no-profile-image

  boertje lunteren

  de grootste klap komt nog industrie en de bouw zullen volledig instorten landbouw kan niet is al slecht

 • no-profile-image

  boer

  Zo is het maar net, de grootste klappen gaan nog komen. Portugal failliet, belgié failliet, spanje failliet, zelfs nederland dreigt kopje onder te gaan ( meer dan 350 miljard euro schuld) enz. De euro gaat er aan, deze hadden ze nooit moeten invoeren. Politici zullen dit uiteraard nooit zeggen, want dan is iedereen in paniek en failliet!! Dus mensen met (veel) hypotheek, maak je borst maar nat.

 • no-profile-image

  Han

  Josien. Is minder ambtenaren "Optimistisch" of is het een WENS? Betekent minder ambtenaren meer (volledige) Werkgelegenheid?
  Meejanken heeft geen zin, maar reeel blijven is zaak. Ik zie naast Griekenland, Portugal, Spanje en Italie in de elende komen, willen we de Euro redden dan zal dat de andere Euro landen een vermogen kosten. Ik vrees nl. dat Goldman Sachs de begrotingen van vele landen net heeft beoordeelt die van de Grieken > te positief< om maar leningen te kunnen verkopen. Productie verhogig binnen de landbouw heeft nog nooit een beter inkomen opgeleverd. De landbouw heeft zelfs de inflatie niet bij kunnen benen (overheids beleid).
  Voor mij is niet de vraag >Hoeveel< willen we maken voor export, maar >hoeveel< kunnen we maken zonder er financieel onder door te gaan.
  Voor mij zijn alle aangevoerde punten m.b.t. Milieu, Dierwelzijn etc. afleidings manouvres omdat de politiek geen antwoord meer heeft op de wereld problemen, waarbij bedrijven als Shell, maar vooral Monsanto en Maneba en alles wat zich met voedsel en energie bezich houdt de dienst uit maken. Hun prive begrotinen zijn groter dan wat op derde dinsdag uit het koffertje van de min. van Financieën komt.
  Wat op dit moment gebeurt aan reddingsoperaties is niets anders leningen afsluiten op de toekomst en die zijn alleen maar af te lossen via >inflatie< een truck die de Egyptenaren in de oudheid reeds toepasten. Staat duidelijk beschreven in de Bijbel kan je op aanvraag het stuk in het Engels mailen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  De actuele kritiek van 100 hoogleraren op de veehouderij is een duidelijk signaal, daarom heb ik dat er nog even bij genoemd. Volgens hen kan de veehouderij wel opdoeken. Tegen die achtergrond komt de meerjarenvisie van LTO bijna overspannen over.

  Plantaardige produktie daarentegen mag de ruimte krijgen van de hoogleraren. Immers, de vraag naar voedsel op wereldschaal gezien, zal groeien. Wageningen en LTO blijven het roepen: twee keer meer (voedsel) bij twee keer minder (uitstoot, milieudruk) in 2050.
  Ondertussen is het vooral de markt die regeert. Melkveehouders beginnen na 5 weken lang positieve marktberichten al weer te neuriën. Dus toch reden voor optimisme?

  Wordt het remmen of 'back-to-business', waar moet de boer op inspelen? Mij is het nog volstrekt niet duidelijk...

 • no-profile-image

  josien kapma

  De hardheid van de euro, de markt: duidelijk dat ondernemers dáár naar kijken en minder naar de 'maakbaarheid' door de overheid.
  Maar die markt wordt gekenmerkt door 'perfecte mededinging'; zolang we allemaal hetzelfde maken en de produktie harder groeit dan de vraag, blijft het sappelen. De hoogleraren hadden allemaal als verplicht huiswerk dit stukje moeten lezen: <> en <>

 • no-profile-image

  Han

  Nog een kleine aanvulling. De >nieuwe rijke landen< China en het Midden Oosten investeren hun $$$ in landbouw projecten in Afrika, Azië, Zuid Amerika. Dit zelfde doet onze eigen Rabo bank, die hier een apparte afdeling voor heeft opgetuigd. Zou dit laatste de positieve gedachten bij onze voormannen hebben opgeroepen??
  Josien de boer moet inspelen op een senario waarbij de burger zal trachten een zo groot mogelijk deel van de totale koek (geld, ruimte, vermeende vooruitgang) te krijgen. Het democratisch recht (recht van de meerderheid) ookal is het korte termijn werk, zal zegevieren. Boeren zullen dus nog wel hun >hobby< mogen bedrijven tot dat hun geld op is of de meerderheid vindt, dat het te veel ingaat tegen hun gevoelens. In mijn optiek is het hele beleid van de meeste politici geent op beurs (economie) en milieu sentimenten en niet op feiten. Hier lopen we als boeren steeds weer tegen aan, zie artikel 100 willekeurige professoren die zich voor een politieke kar hebben laten gespannen.>>> Ik denk dat je als boer het meeste kunt verdienen als je >je kennis verkoopt< aan de nieuwe boeren uit bv. Arabië of andere investeerders.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Waar moet de boer op inspelen?'',zo is het @Josien! Boer uit Stuifzand en Han uit Meshovsk hebben hun bedenkingen, die ik in grote lijnen deel. Ups and Downs zullen blijven, dat er een gierende inflatie komt, over 2 'a 3 jaar wordt steeds waarschijnlijker. Eerlijk gezegd staat de wereld nog steeds op zijn kop en radeloosheid is inmiddels een veel voorkomend verschijnsel. Desalniettemin denk ik dat wij gewoon op een verstandige manier ons werk moeten blijven doen en zo mogelijk geen grote bokkesprongen maken!!!... Ik bedoel geen risico's nemen als het niet noodzakelijk is.

 • no-profile-image

  boer

  Han: zou je dat verhaal van inflatie iets kunnen uitleggen. Heb er eerder iets over gelezen. Amerika had ik meen in de jaren 80, ook op deze manier hun gigantische schuldenlast voor een groot deel weten weg te werken. Is het dan zo dat er om deze reden zo makkelijk schulden gemaakt worden door alle overheden? En, geldt dit dan ook voor de normale boer/burger?

 • no-profile-image

  Han

  @Boer. inflatie is een overheids uitvinding om de schulden die je nu maakt met "duur" geld in de toekomst af te lossen met "goedkoop geld. Voorbeeld dat ik in WitRusland meegemaakt heb. Iedere dag kreeg voor mijn US$ meer Roebels (inflatie > 100 %). Ik heb daar boeren gesproken die ieder voorjaar zoveel mogelijk geld leenden á 10 % rente (boer vriendelijke regeling) en dan te weten dat de geld ontwaarding >100 % lag in 1 jaar. ze kochten voor dit geld zoveel mogelijk handelswaar (veel al bouw materialen) dat ieder burger kon gebruiken. Tegen de tijd van aflossen was deze handel dus Roebel Y x 100 waard en hun aflossing + rente was Y +(10 %x Y). Ze verdienden zonder veel werk 90 Y (nieuwe) Roebels. Voor een overheid geldt het zelfde. Een staatslening van Euro 1 miljard tegen 6 % en 15 jaar looptijd kost dus 1+(15*6%)= 1,9 mljard. (rente + aflossing) De rente wordt per jaar betaald en de aflossing aan het eind van de rit. hebben we een inflatie van 6 % / jaar is de waarde daling na 15 jaar 15 *6%= 90 % in Nieuwe Euro's aflossen 1 miljard in oude Euro's 0,1 miljard. Ik heb omgerekend dit bedrag dus voor niets gebruikt, de inflatie heeft de rente opgebracht. Hoe lager de rente en hoe hoger de inflatie hoe goedkoper het wordt om "oude" leningen af te lossen. Voor de geld schieter, zeg spaarder is er geen winst, hij heeft nog niet eens de inflatie verdiend. Zijn rendement = (Rente - Vermogens Belasting) = negatief. Dir inflatie spook heeft voor WO II verschrikkelijk huis gehouden in Duitsland (postzegels met een getal van 4 cijfers normaal).>>> Op deze link een uitleg over dit probleem via een Bijbel verhaal <>

 • no-profile-image

  boer

  Han bedankt voor de uitleg al begrijp ik er nog niet zo veel van. ik zal het nog een keer of 10 doornemen. Jammer dat ik niet meer op school zit, dan hadden zij mij dit kunnen uitleggen.Ik begrijp dat niet van die 1 miljard nieuwe euro's .Helaas ben ik erg leergierig, dus zou jij nog een eenvoudig voorbeeld willen geven?Vraagje aan jou: Is deze constructie gezond of klapt de boel sowieso uiteindelijk nog in elkaar? Is dit dan de reden dat de overheden zo makkelijk staatsschulden maken?

 • no-profile-image

  Han

  Zie nieuwe Euro;s als de euro met de waarde over 15 jaar. Deze waarde vergeleken met NU dus 15 * 6 % minder waard. immers 15 jaar en 6 % waarde vermindering per jaar.
  Als ik de geschiedenis na loop, leidt inflatie altijd tot een in een storten van d economie.
  De beurs crash in 1929 heeft indirect geleidt tot WO II en het in een storten van de Sovjet Unie ging ook gepaard met een zware inflatie van de Roebel. De huidige crisis ging samen met een geld ontwaarding (inflatie) van de US $ afgelopen jaren. Daar Euro zone heeft besloten dat er niet meer dan ca. 3 % inflatie mag zijn, zullen we onmogelijk de Zwakke broeders, Griekenland, Portugal, Spanje ,Italie, kunnen helpen. De benodigde bedragen zijn extreem hoog. Dus zonder inflatie zullen we de Euro zone niet intact houdenn. Kunnen we de zwakke landen uit de Euro zone mikken??? Zal ook niet zonder schade voor de rest verlopen. Hoe groot de directe schade zal zijn weet niemand en of er nog ernstigere schade optreedt weet ook niemand. Geldontwaarding betekent dat we goedkoper worden voor export, maar import wordt duurder. Voor ons betekent dit dat het leven duurder wordt en dat leidt via de CAO met inflatie correctie tot meer inflatie.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Dus nú investeren, heren?

 • no-profile-image

  Han

  Josien moet je wel de lasten kunnen dragen. Als je vandaag krediet opneemt en volgend jaar moet beginnen met aflossen, is de winst niet zo groot als bij staatsleningen die een lange looptijd hebben. Voor boeren is het nog nooit zo positief uitgepakt als voor overheden. boeren prijzen zijn so wie so niet onderhavig aan inflatie correctie. Bij boeren wordt eerst de productie verhoging verrekend en als je dan geluk hebt, wordt de rest via garantie bijgepast. Maar kies je voor de wereldmarkt, dan is inflatie compensatie niet automatisch zoals bij CAO 's. Josien ik denk dat je nu zelf wel kunt invullen wie deze correctie tot nu toe heeft betaald. Mensen in Nederland die nu geld op een spaarrekening hebben, vangen 1,5 - 3 % rente en betalen 1,2 % vermogensbelasting en dat bij een geldontwaarding van >3 %. Deze mensen leveren dus elk jaar koopkracht in.

 • no-profile-image

  k.i.s.s.

  Als je de veehouderij gaat uitdunnen zoals de hoogleraren in hun manifest willen betogen, dan zou ik wel eens willen weten wat voor invloed dit op de economie heeft. En dan de volgende punten graag meenemen. Veel duurder voedsel pakket (want alle kosten worden door berekend) hoe reageert de inflatie hierop als we dan 30 tot 40% meer voor ons eten moeten betalen. Wat gebeurt er met de rest stromen welke dan niet meer in het vee voer komen(deze zal dan ook in nederland verwerkt moeten worden) en dan de stijging van minimaal 40.0000 extra werkelozen.
  Hebben we dan nog genoeg ruimte om het biologisch in te vullen in nederland.
  Met de huidige gestelde biologische normen.
  Dit zijn zo maar een paar simpele vragen waar die hoogleraren eerst maar eens een antwoord op moeten hebben voordat ze zich op de lijst schrijven.
  O ja als dit door telt hoef je geen hoogleraar te zijn om te kunnen begrijpen dat ze juist op deze manier een crisis veroorzaakt, of versterkt.

 • no-profile-image

  Arend Otten

  De crisis Voorbij, Voorbij de crisis!

  Voor u impulsief reageert, leest u onderstaande aandachtig!!

  In Nederland alleen al 35.000 banen dankzij ontwikkelingen in de zuivelsector (op de tocht) /in aantocht.
  Leven wij in Utopia? Nee! Dankzij <> kan het in Europa.
  Een gezonde basis vanuit de agrarische sector kan Nederland een meerjaarlijkse investeringsgolf van 3 miljard euro opleveren. Voor Europa als geheel zal dit een veelvoud kunnen zijn. Wij hebben het hier over maatregelen die zonder subsidie of directe financiële overheidssteun gerealiseerd kunnen worden. Positieve bijkomstigheid van het mmp is dat U kunt handelen met een positief ingestelde en meewerkende zuivelsector.
  Waarop baseer ik het aantal van 35.000 banen dankzij het mmp?
  In 2007/2008 heeft een tijdelijke verhoging van de melkprijzen (van 27 eurocent naar 50 eurocent) geleid tot een investeringsgolf in de agrarische sector van ca 2,1 miljard euro.(deze investeringen waren voor het grootste gedeelte impulsen op lokaal niveau met positieve gevolgen voor de lokale werklgelegenheid en lokale economie.)
  Let op: De kostprijs van een kg melk bedroeg volgens het LEI in 2007 42 euro cent.
  De zuivelprijzen in de supermarkt hebben in die periode ook een duidelijke stijging laten zien. Na de top van de zuivelprijzen is de zuivelmarkt weer terug gegaan naar het oude niveau met als een absoluut dieptepunt een prij van rond 15 eurocent per kg.De supermarkten en grootwinkelbedrijven hebben echter geen vergelijkbare aanpassing gedaan in de consumentenprijzen.
  Gevolg van de abrupte prijsdaling naar het oude niveau en zelfs daar ver onder, is een noodlijdende,van overheidssteun afhankelijke sector met een goed kennisniveau en uitstekende technische mogelijkheden.
  (Dit klinkt paradoxaal maar is de waarheid) Van uit een gezonde interne markt kan een situatie ontstaan waar bij de zuivelmarkt opereert op een basis van vraag en aanbod zonder kunst matige inkomstensteun, interventievoorraden of vernietiging van KOSTBAAR voedsel.
  (Geen varkenscyclus,maar stabiele en betaalbare voedselprijzen.)
  Dankzij een gezonde interne Europese zuivelmarkt zullen zich voordelen en positieve gevolgen ontwikkelen die geen enkele politiek macht kan ontkennen of tegenspreken.
  Graag zou ik van de mogelijkheid gebruik maken om een aantal verschillen tussen de gevolgen van de huidige zuivelpolitiek en de ontwikkeling van de gevolgen dankzij het milkmarketingplan te schetsen.De positieve gevolgen van het milkmarketingplan zullen ieder keer tussen haakjes worden toegevoegd.
  1.Wereldmarkt: Sygnificante toename van ecologische druk op locaties van massale zuivelproductie. Megaboerderijen zie problemen van mestoverschotten in zuivelgebieden in de VS. (MMP echter, staat voor gezonde spreiding van beheersbare productielocaties, familiebedrijven.)
  2. Wereldmarkt:Door grootwinkelbedrijf en multinationals bepaalde melkprijzen.(MMP staat voor,kostprijs bepaalde melkprijzen)
  3. Wereldmarkt:Schommeling in melk voorraad.(MMP staat voor een stabiele melkvoorraad)
  4. Wereldmarkt: Schommeling in voedselprijzen.(MMP garandeert ,stabiele voedselprijzen)
  5. Wereldmarkt: Door export en import een afhankelijke prijspositie met onder of overproductie als gevolg.Waarbij dump op wereldmarkt,of dure import geen garantie geeft voor voedselkwaliteit. Voor de kleine Afrikaanse boer zijn dump en export niet bevorderlijk voor een gezonde ontwikkeling tot economische stabiliteit. (MMP staat voor,geen dump op wereldmarkt, eenvoudig te controleren productkwaliteit . Kans voor kleinere producenten om ook een bestaan op te bouwen. Afrikaanse boer kan zelf melk produceren zonder concurrentie van houdbare dumpmelk uit Europa.)
  6. Wereldmarkt: Als gevolg van import en export wereldwijd veel nutteloze transport bewegingen.(MMP staat voor, dankzij lokale productie een beperking van transportbewegingen wereldwijd.
  7. Wereldmarkt: Onbekende toename van productiecapaciteit, meer dieren grotere bedrijven,met gemiddeld minder werkgelegenheid per geproduceerde eenheid.(MMP staat voor, vooraf bekende afname van productiecapaciteit, 20% minder dieren kleinere bedrijven met gemiddeld meer werkgelegenheid per geproduceerde eenheid.)
  8. Door wereldmarkt ontstaat een situatie waarbij de overheid vroeg of laat zal ingrijpen. Hieraan kunnen ten grondslag liggen: economische, ecologische of voedselvoorraad technische redenen.(MMP staat voor ,dankzij een zelfvoorzienende markt conform milkmarketingplan zal de overheid dmv in gebouwde monitoringstools een goed overzicht houden op de ecologische en economische gevolgen en de voedselvoorraad.)
  9: wereldmarkt: Uitbraken van dierenziektes zullen als gevolg van een omvangrijke, moeilijk te controlen wereldmarkt lastiger beheersbaar zijn.( MMP staat voor overzichtelijk spreiding zal dierenziektes beter beheersbaar maken en uitbraken van ziektes zullen afnemen.)
  10 Wereldmarkt: Naleving van internationale regelgeving wordt niet door elke deelnemer van de wereldmarkt gelijk geïnterpreteerd, kwaliteit van het product staat ter discussie. (MMP staat voor Europese regelgeving met goede inspectie, die kwaliteit waarborgt van ons zuivelpakket.

  Voedsel is de enige stabiele inkomstenbron ter wereld. De basis van elke welvarende samenleving. Het milkmarketingplan bestaat. Dat het praktisch uitvoerbaar is is bewezen, De agrarische sector kan een leidende rol spelen in het herstel van de economie. Terug naar de basis is het devies.

  Kortom: boeren verenigt u.

  35.000 banen er bij of 35.000 banen er af? Een verschil van 70.000 banen is toch de moeite waard om eens nader te onderzoeken! <>

 • no-profile-image

  Han

  @Arend. Je verhaal zal best kloppen, maar er moet geld zijn om je melk te kopen. Griekenland is doende om geld te lenen om oude obligaties af te lossen en andere schulden te dekken. De landen die hier geld in stoppen om de Euro te redden, brengen zichzelf dichter bij de afgrond waar Griekenland nu in dreigt te vallen. Deze crisis los je niet meer op een beter landbouw beleid. Ik blijf erbij dat er structureel iets moet gebeuren aan het economische bestel; 1) vrije wereld handel afschaffen, 2) zoveel mogelijk veehouderij grondgebonden maken in Europa (geen land=geen varkens), 3) prijs en productie beleid voor interne Euorpese voedsel markten.
  Geen Gen Tech gewassen zolang het vraagstuk m.b.t. het patenteren van genen en hun plaats op de DNA streng niet is geregeld op een dusdanige wijze dat het gebruik van deze gewassen of hun afgeleiden (vlees, melk, kunstvlees) vrij van licentie rechten zijn. Er moeten duidelijke afspraken komen over >wie< en >hoe< de voedsel voorraden worden gefinancierd zonder dat ze als surplus boven de markt hangen met alle negatieve gevolgen van dien.

 • no-profile-image

  Arend Otten

  Han we hebben het over voedsel dat geconsumeerd, gekocht en betaalt wordt door alle inwoners van de EU. Hier voor is nog geen 10% van het gemiddelde EU inkomen nodig, en dat is niet alleen het zuivelbestanddeel maar alle voedsel. Dat dit niet direct alle problemen oplost is waar.
  Maar weer een gezonde economie opbouwen kan alleen op een sterke en welvarende landbouw als fundament.
  Dit opent ook perspectief om de vrij komende overtallige biomassa om te zetten in duurzame energie. Er zijn geleerden die beweren als 20% van de boeren dit ter hand nemen ze kunnen voorzien in 30% van de totale Nederlandse energie behoefte.Ik voorzie dan ook het begin van een decentralisatie van de energiemarkt waarin de boeren een grote rol zullen spelen. Han we hebben de boeren nodig voor een welvarende wereld, we moeten ze koesteren en niet laten misbruiken door iedereen die wel aan hun producten en inspanningen verdienen of ervan profiteren.

 • no-profile-image

  geurt van rooijen

  Beste Han, Als de euro werkelijk zo onderuit zou klappen als je voorspeldt,is marktbescherming en productiebeheersing toch volstrekt overbodig?Grootschalige veevoederimporten worden te duur dus je krijgt vanzelf een meer grondgebonden landbouw en bovendien een makkelijker export van landbouwproducten!

 • no-profile-image

  Han

  Arend dat de boeren gekoesterd moeten worden is voor mij al lang geen vraag meer maar een wens. Ik hoop nog vele jaren te mogen werken aan een betere landbouw, waar boeren weer loon naar werken krijgen! Laat dat duidelijk zijn. Ik probeer alleen in mijn reacties te wijzen op de politieke benadering van het landbouw probleem. Den Haag ziet niet één groot probleem (landbouw, financieel, milieu) maar drie deel problemen die ze los van elkaar denken op te lossen. ik geloof niet dat dat mogelijk is, ze zijn te veel verweven.

 • no-profile-image

  Thijs

  Simpel, gewoon de kostprijs door berekenen en deze vragen of beter gezegd, opeisen! Dan heb je de banken nu veel nodig en de overbodige luxe wordt niet opgelegd. Want ze moeten het zelf betalen. Dan is het woord duuzaam ook haalbaar. En voor veel mensen werk en toch goedkoop voedsel! En de boer heeft naast de zorgen van het bedrijf een grote kopzorg minder!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Beste Han, de gedachte/visie van Geurt van Rooijen, is ook het overdenken waard. Gij begrijpt Han, dat ik jou idealistisch vind, jouw argumenten snijden hout, zijn ook realiseerbaar als de boeren en de politiek dat ook willen. Arend Otten is ook idealistisch, heeft ook een concept ontwikkeld, theoretisch niet slecht, maar praktisch niet haalbaar (tot nu toe). De melkveehouders hebben het over het algemeen goed gehad in de jaren na W.O. 2. Nu gaan zij een tijdperk tegemoet wat overeenkomt met de varkensboeren, glastuinders en akkerbouwers, daar zullen zij aan moeten wennen!!!... Persoonlijk ben ik van mening; zolang Duitsland en Frankrijk netto expoteur blijven (van agrarische producten) zullen Ups and Downs ons begeleiden. Economische, Financiele of Landbouwcrisis is niet de hoofdzaak!!!... Veel meer Vraag en Aanbod !!!... Zolang de politiek alles op zijn beloop laat hebben wij met de spelregels van de markt te maken. Desondanks Han, lees ik jouw reactie's met grote aandacht!!!... Gij hebt visie en een sociaal Karakter!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  josien kapma


  Ik heb de reacties eens doorgenomen.
  Het nieuws van de zuid Europese EURO landen is hard aangekomen, oftewel, veel reageerders vinden dat de crisis nog lang niet voorbij is. De economische, financiële en landbouw problemen zijn verweven en kunnen niet los van elkaar opgelost worden. Wederom klinkt luide de roep om de markt te reguleren.
  ____________________
  Maar moeten agrarisch ondernemers het gas erop zetten, zoals de LTO voorstelt, of het stuurwiel omgooien, zoals een deel van de maatschappij roept?

  Han zegt dat gas erbij, produktieverhoging, in de landbouw nog nooit een hoger inkomen leverde. Dat klopt misschien wel, maar: wie niet meeging, verdween! Van dat laatste is iedere boer doordrongen tot in zijn vezels: méé dus! Zo denkt Piet dan ook: rustig doorgaan maar geen bokkensprongen maken. KISS denkt dat het stuur omgooien zoals de hoogleraren voorstellen nog wat beter doordacht moet worden. Het huidige plan levert vooral werkloosheid, troep (onverwerkte reststromen) en duur voedsel.
  Waar Han zegt dat de crisis onlosmakelijk verweven is met landbouw en dat herziening nodig is, zegt Piet dat we er maar aan moeten wennen, en dat niet zozeer de crisis, maar de markt (Vraag en Aanbod) de ups en downs veroorzaken.

  Beiden voorzien inflatie, waardoor import moeilijker word en export makkelijk. Mooi, zegt Geurt, dan krijg je meteen minder import (dat willen de kritici) en export blijft mogelijk.

  Arend Otten blijft zijn plan promoten: Europa dicht voor zuivel importen en ook afzien van export buiten europa. 20% produktiebeperking. Ik kijk even naar de gelijkgezindheid in een gemiddelde boerderij discussie en concludeer: het gaat niet gebeuren.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Hoewel regulering dus wenselijk zou zijn, hebben we het niet. Hoe kunnen we er desondanks voor zorgen dat europa haar eigen melk drinkt, haar eigen kaas eet? En niet poeder koopt van de goedkoopste aanbieder op de wereldmarkt?

 • no-profile-image

  medewerker

  Na het lezen van de reacties, mis ik nog iets, namelijk een reden / het waarom?!
  In west Europa zijn over het algemeen prachtige bedrijven met stuk voor stuk specialisten aan het roer.
  Een aantal van ons klaagt regelmatig over slechte melk, graan of .... prijzen en meent hier financieel niet mee uit te komen.
  Prima zou je denken, men stelt het probleem vast en er zullen logischerwijs wel een groot aantal ondernemers werken aan een oplossing.
  Wat schetst de verbazing; bij de een gaat 's morgens om 6 uur de wekker en met kippenvel op de armen gaat het richting melkstal, bij de andere ontstaat dit effect bij de eerste droge, zonnige dag... show must go on en iedereen lijkt tevreden. Ondanks dat een ieder voor zich weet dat hij aan het einde v/d dag weer een aantal kruiwagens naar de eindeloze put heeft geschoven. Dit deert schijnbaar niet want volgende maand / seizoen zijn de prijzen vast beter.

  Iedereen vergeet gemakshalve dat er voldoende aanbod op de markt is dus de illusie in mijn laatste zin waarschijnlijk niet opgaat. Ook zijn er inmiddels zoveel gegevens over onze branche bekent (oogst/productie prognoses en kostprijs schatting) dat de meeste gerelateerde partijen i.i.g. goed geïnformeerd zijn en tevens door de ervaringen van de afgelopen twee seizoenen ook nog eens weet waar de bodem in de marktprijzen ligt en kan blijven liggen. In plaats van het reduceren van de de productie omdat het een negatief of onvoldoende resultaat brengt gaat iedereen het avontuur aan om de de productie nog maar even volgas uit te breiden.
  Wie heeft hier een antwoordt op?!

 • no-profile-image

  Medewerker

  Schijnbaar is er algemeen in de agrarische sector nog te weinig noodzaak, om gezamenlijk tot een constructieve oplossing te komen. Tot die tijd, ieder voor zich en God voor ons allen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Het is als de gezamelijke weide: hoewel iedereen voordeel zou hebben bij een passend aantal schapen, is het voor de éne boer nog voordeliger om zijn eigen dieren alles op te laten grazen. Gevolg: overbegrazing. Vergelijk de weide met de markt en zie daar de verklaring. Nu kun je de weide wél goed beheren als 1) het aantal boeren beperkt is en niet opeens het buurdorp ook kan komen grazen, 2) er inzicht en voorspelbaarheid is in hoeveel dieren er op kunnen en 3) toezicht en sancties (bv mogelijkheid tot ontzeggen van de toegang). Onder die voorwaarden kun je afspraken maken en zo zijn er zowel vroeger als vandaag best voorbeelden van succesvolle communale systemen. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dan gaat de tredmolen in werking en kun je nog heel lang leuk boeren als je steeds bij de 25% besten hoort: op zich ok, in veel markten is dat zo. Maar voor landbouw heeft het zoveel te maken met verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen, dat zo'n 'killermarkt' volgens mij niet wenselijk is. ______________
  Tot nu toe hebben we aan de voorwaarden voldaan door marktregulering en quota. Daar kunnen we wel weer om roepen en dat is waarschijnlijk ook verstandig, maar op korte termijn verandert dat de zaak niet. Hoe kunnen we toch zo goed mogelijk aan 1 1/m 3 voldoen?
  1. Hoe zorgen we dat we geen last hebben van het buurdorp? Het verschil tussen de communale weide en de markt is dat de markt ook een wil heeft. Hoe zorgen we dat europa europese melk consumeert? Dat ze trouw zijn aan een europees produkt, ook in poeders? Of beter nog: laat de poeders zoveel mogelijk zitten en hoe zorgen we dat de hele wereld europese kaas gaat eten?
  2. Hoe weten we hoeveel schapen er op het weitje mogen? Ook na een groeizame regenbui of juist droogte? Dit is de transparantie die we hier bespraken: <>
  3. Hoe bestraffen we de boer die zij hele koppel het landje kaal laat vreten? Dat is nog de lastigste.
  _________________________________
  Bij alle succesvolle gezamelijk beheerde systemen blijkt dat de deelnemers elkaar moeten kennen. Dán heb je het onderling vertrouwen om tot afspraken te komen. Dat hoeft niet persoonlijk kennen te zijn, maar we moeten wel weten wat de sterktes en zwaktes zijn. Daarom denk ik dat boeren in europa niet alleen met de consument, maar ook met elkaar 'in gesprek' moeten.

 • no-profile-image

  Han

  Josien hebben Piet, Arend en ik niet één gemene noemer >Martkprijs<. In je laatste reactie zou je afspraken willen maken over je weitje en je schaapjes. Helaas hier staat de NMa je in de weg. Zo zie je dat we met elkaar met de beste bedoelingen ons zelf vast hebben >gereguleerd<. je gaat nog steeds uit van een productie die Europese consumptie dekt en export mogelijk maakt, is dit nodig of moeten we voor lief nemen dat we minder gaan produceren?? Dat Europese boeren met elkaar moeten praten is correct, maar doen ze dat al niet vele decennia in COPA en ander verband Wat heeft dit opgebracht, We worden tegen elkaar uitgespeeld, Boeren Wensen elkaar blijkbaar niet van een wisse dood te redden. De tretmolen waar de landbouw in zit, zit ook andere productie takken in. Bv auto industrie heeft de markt niet verdeelt en "gooit"dan ook overjarige modellen weg en wat te denken van de "achterhaalde" electronica technieken??? Hoeveel goedwerkende TV gaan deze zomer weer de schroot hoop op omdat het voetbal alleen per Grootscherm LCD te zien is volgens papa.
  Dit is grondstof >misbruik< net als te veel tomaten maken en daarna doordraaien voor de vergister of melk tot poeder maken (kost veel energie) en dit dan uiteindelijk toevoegen aan diervoeders waar ook goedkopere producten voor aanwezig zijn. Maar je conclusie is terecht >Samenwerken en samen productie afspraken maken< zou een / de oplossing kunnen zijn. Een andere oplossing de waarde van Geld koppelen aan de productie kosten van bv Tarwe (hoofd voedingsmiddel) en hieruit de prijzen van de andere voedingsmiddelen destileren enz. Vroeger was de waarde van de Gulden gedekt door Goud in de kluis van de Nederlandse Bank en de munten vertegenwoordigden ongeveer de waarde aan metaal. Nu heeft geld niets meer dan een fictieve waarde, er staat geen enkel tastbaar product tegen over. Zelfs land (grond) heeft in ieder land ja dorp een verschillende waarde, die niets te maken heeft met >productie< capaciteit. <> ----------------Josien je zou willen dat we als Europese boeren elkaars sterke en zwakke kennen, dit is simpeler gezegd dan gedaan. Op dit moment weten we allemaal zeker dat de Nederlanders de beste boeren ter wereld zijn. Helaas zijn er in Midden Europa en ook West Europa en Amerika de nodige mislukt als emigrant. Hoe kan dat? Ik denk dat ze te arrogant zijn en niet kijken naar die lokale boer, die is per definitie dom! Deze houding is ons aangeleerd door onze voormannen en onze politiek. Wij in Nederland hebben decennia lang een beleid gevoerd van gemiddelden en wie daar onder zat moest oprotten (afvloeien) en dan werd het beter. nee dit proces gaat door tot er nog TWEE over zijn en dan?? -------------Ik blijf van mening dat ons economische denken totaal herzien moet worden en dat we meer in gelijk gericht blokken moeten denken en handelen. Europa, Amerika, Azie etc. zodat het spel gespeeld wordt onder dezelfde omstandigheden. Doen we dit niet dan zal de goedkoopste handels partner de markt winnen en de anderen kunnen hun geld, goed en lijf inleveren om te overleven. De oplossing moet naar mijn idee niet komen van >economen< maar van >sociologen< en >psychologen<
  Economen hebben door de eeuwen heen met hun hebberige technieken reeds vele malen de >beurs< en daarmee de economie laten vast lopen. Dit proces is begonnen in de Middeleeuwen. Zie boek "In het verleden behaalde resultaten". <>

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Tien bonuspunten voor Han. Hoef ik het niet steeds uit te leggen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Paul en Han (en anderen, ook Otten) pleiten voor 'continentale landbouw', oftewel marktbeheer door reguleren van bulk. Flauw gezegd: een hek om Europa. Ik snap ook wel (zie schapenweitje) dat dat waarschijnlijk een goed idee is. Het IS alleen niet zo. Wat doen we tot die tijd?

  1. Laten we de belangenbehartiging meer die kant op sturen; de 'optimisme' visie van LTO lijkt er niet op. (maar goed, dat was een NLse werkgeversvisie) De coops zijn in deze niet zonder meer te vertrouwen, zij dienen hun eigen internationaal belang. Misschien eens kijken wat de fransen, zuid-europeanen hierover zeggen? Waarom is belangenbehartiging eigenlijk per staat geregeld als we willen dat de belangen europees worden? Oftewel: onderling, als boeren, in gesprek, pan-europees.
  2. Laten we terwijl (1) in gang staat, niet stilzitten. We moeten eens verkennen wat de nieuwe kansen, de nieuwe dynamiek is van de huidige situatie. Die houding proef ik ook een beetje bij Piet. Nog helemaal los van de prijzenmalaise, de kritiek van de maatschappij vraagt om een andere houding. Meer laten 'aarden' van voedsel, waar komt het vandaan. Wat kunnen we doen, om de markt om europees produkt te laten roepen? Ik zie best iets in meer 'oogcontact' met de consument, in gesprek gaan over nepkaas op de diepvriespizza, over soyamelk uit brazilie of melk uit mais gemaakt in duitsland. Misschien is de timing van meer liberalisering en kritiek uit de maatschappij wel heel fortuinlijk: een kans om onverwachte allianties aan te gaan. Het sociale internet speelt wat mij betreft een rol. We moeten de nieuwe kansen nog wel uitvinden, en daar is spirit en nieuwsgierigheid voor nodig. Díe mis ik nog wel eens.

 • no-profile-image

  Hans

  Josien schrijft: "Hoe zorgen we dat europa europese melk consumeert? Dat ze trouw zijn aan een europees produkt, ook in poeders? Of beter nog: laat de poeders zoveel mogelijk zitten en hoe zorgen we dat de hele wereld europese kaas gaat eten"?. en ook: "Flauw gezegd: een hek om Europa. Ik snap ook wel (zie schapenweitje) dat dat waarschijnlijk een goed idee is. Het IS alleen niet zo". Op Josiens eigen site <> kun je zien dat de EU gigantisch exporteert , en hier zit jullie spagaat en deze spagaat doet pijn. Wil je de wereldmarkt op, dan ook volgens de regels van die wereld markt, dus geen subsidie en marktbescherming. geen melkpoeder naar Nigeria met exportrestituties. Dus dan het hek maar om de wei, en dus die export maar afbouwen, Wie? diegene die het meest boven zijn zelfvoorzieningsgraad zit? Volgens mij moet het ergste nog komen.

 • no-profile-image

  boerin

  Arend Otten en Han zijn het toch behoorlijk met de Hoogleraren eens. In het belang van milieu , loon naar werken en werkgelegenheid moet het roer om. Dat gesleep met grondstoffen en voedsel kost erg veel energie. Een mens kan niet zonder eten. Dus je weet wat er nodig is.
  BACK to BASIC betekent veel ambtenaren overbodig met regels bedenken en controleren. Veel techneuten overbodig met kennis van het maken van natuurvernietingende machines en apparaten. Veel transport overbodig als er veel minder gesleep is met mest, grondstoffen, voeding, dieren en mensen. Veel verkopers, handelaren, bedrijven overbodig ivm een wagenpark wat overbodig is . Schiphol en Rotterdam zijn smog-vrij , ivm veel minder transport-bewegingen.
  Daardoor wordt het voedsel niet veel duurder , want veel kosten vallen weg.
  MAAR , de regering , die wil niet toegeven dat er al 10-tallen jaren foute beslissingen zijn genomen. Ten nadele van milieu , natuur en dier-welzijn. Werkgelegenheid en economie/handel en vergaderen/managen .
  Het medicijn-gebruik zal verder toenemen=handel. Gezonde mensen schept geen werkgelegenheid= ziekmakende vakanties + gesleep met dieren en vaccins tegen van-alles en nog wat. Vooral veel drank en drugs, daar heb je een levenlang werkgelegenheid voor welzijnwerkers ivm kapotte gezinnen en mensen.
  Ik hou er al een aantal jaren rekening mee; de overheid lost de staatsschuld op met inflating ! De spaarder wordt gestraft.
  Als het tegenzit een 3de wereld-oorlog om een ander de schuld van het echte probleem te geven. Oorlog is ook werk-gelegenheid.

 • no-profile-image

  koetje

  De consument laat zich steeds meer leiden door emoties bij product keuzes.Hier moet je als landbouw gewoon op inspelen en niet alleen maar je hakken in het zand zetten want dit verlies je toch.Ook in Nieuw-Zeeland komt meer en meer weerstand tegen mega-bedrijven en er lopen daar ook al acties om de koeien in de wei te houden.De vraag naar biologische producten groeit ieder jaar,het aanbod kan de vraag amper volgen,veel gangbare veehouders hebben de schurft aan biologisch,ik ook,maar af en toe zet het je wel te denken.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Veel consumenten kijken zelfs nog verder en beseffen dat biologisch ook niet zaligmakend is. Zij willen juist 'faire' melk, of klavermelk of Bessy's best, omdat ze Bessy kennen.

  Ik verbaasde me in oostenrijk over de veelsoortigheid van melk; heumilch en bergmilch en wat niet al. Herkomst etikettering kan hierin een rol spelen. daar gaan we het de eerstvolgende keer over hebben. Rugnummers op de schapenwei!
  __________________
  Hans Brasil houdt ons goed bij de les: er is ook een belangrijk geopolitieke (en morele) reden om niet metéén weer een hek om de schapenwei te willen: We sturen al jaren onze schapen te vreten bij de buren. Nu heeft buurman ook eindelijk wat vee, en zou buurman niet bij ons mogen? ____________
  En, boerin Friesland, dat gesleep etc is inderdaad misschien niet de beste oplossing. Dat is dus de uitdaging: hoe maken we beheersbare graasgroepjes op onze wereldweide terwijl grote hekken er even niet zijn en voorlopig niet komen?

 • no-profile-image

  natuurboer

  We kunnen wel van alles willen, maar de landbouwmarkten zijn in de liberale wereld volledig afhankelijk van de geldmarkten. Recent is de Euro in waarde gedaald en prompt is de tarweprijs gestegen. Ik kom daarmee weer terug op de veevoerproduktie. Zolang de Euro een hogere waarde heeft dan de US dollar komt er een stroom veevoer naar Europa, omdat die vanwege een dure euro het meeste voor veevoer kunnen betalen. Maar dat heeft wel tot gevolg dat er dan in Europa een overproductie van dierlijke eiwitten komt en de prijzen gaan dalen (van b.v melk of vlees). Simpel. Zal de Euro echter in waarde gaan dalen ten opzichte van de dollar dan droogt de stroom veevoer naar Europa op en komt er een tekort aan dierlijke eiwitten en stijgen de prijzen weer. We kunnen dan als boeren wel een gemeenschappelijke weide gaan maken met perfecte mededingenig. Maar als de overheden en bankiers een andere valutastrategie gaan volgen dan zal dat ook weer een verandering van de landbouwmarkten betekenen. Zo hollen we als boeren steeds achter de feiten (lees geldmarktperikelen) aan. Al zullen we als boeren nog zo ons best doen om op een eigen manier de landbouwmarkten in te richten. Slechts één vergadering van de politiek en geldbeheerders zal er dan weer voor kunnen zorgen dat we met alle goede bedoelingen als boeren alweer achter het net gaan vissen. Ik zeg het wel vaker. Qua landbouwbeleid lijkt het wel of er bij de politici alleen maar rekening wordt gehouden met de consumentenmarkt. En de veevoermarkt volledig wordt overgeslagen. Recente geschiedenis toont dat ook aan. Toen Engeland bij de EU kwam werden de Engelse boeren geconfronteerd met een verhoging van de graanprijs tot EU niveau. Terwijl die Engelse boeren altijd werkten met een lagere graanprijs op wereldmarkt niveau. Gevolg kostprijs verhoging voor de Engelse veehouders en tegelijkertijd wisten de Engelse graantelers niet waar ze met al dat extra verdiende geld naar toe moesten. De val van de Berlijnse muur idemdito. Oost -europse boeren werkten met een graanprijs op wereldmarkt niveau. En toen er Oost-europese landen bij de EU kwamenging de graanprijs omhoog naar EU nivea. Waardoor in de toegetreden Oost-europese landen vanwege kostprijsverhoging de veehouderijen gedecimeerd werden. En verdwenen er vee en veehouderijen om plaats te maken voor akkerbouw. Want opeens was graan duur geworden. En dat weer met gevolg dat er nu bij bosjes vrachtwagens slachtvarkens naar die toegetreden Oost-europese landen rijden. Graan uit Oosteuropa als veevoer naar b.v Nederland en slachtrijpe varkens terug. ( Lekker milieuvriendelijk gesleep met mineralen.) We hebben als boeren eigenlijk niks meer te willen. Alle inspanningen die we als boeren gaan ondernemen kunnen door politiek en geldmarkt volledig weer overhoop gehaald worden. (Wellicht onbewust vanwege te weinig kennis van zaken? ) Willen we meer stabieliteit op de landbouwmarkten dan zullen we moeten beginnen met de veevoermarkten goed in te richten. Of wel regulering van bulk, want dat is veevoer tenslotte. (En bij het gemeenschappelijke schapenweitje van Josien draait het ook om veevoer. ) En dan volgt de consumentenmarkt vanzelf wel. Wij boeren zouden het wel willen, maar of politici dat willen is een andere vraag. En zo de politieke kaarten nu liggen lijkt het er op dat in mijn tak de akkerbouw, de ploeg wel in het vet kan blijven. Want de 60% veevoerproductie in het Nederlandse akkerbouwplan is toch veel te duur ten opzichte van andere landen/continenten. Ikzelf pas ervoor om als akkerbouwer nog langer als sponsor van de veehouderij op te moeten treden.

 • no-profile-image

  geurt van rooijen

  natuurboer slaat de spijker op zijn kop!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Natuurboer, in een interne, continentale, markt hebben valutaschommelingen geen invloed.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Paul Jansen. Wanneer er sprake is van alleen interne of continentale markten hebben valutascommelingen inderdaad geen invloed. Maar zo ligt dat niet vandaag de dag. Om de invloed van valutaschommelingen op de landbouwmarkten te omzeilen is het echter wel gewenst dat er dan een hek om Europa komt.

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, waar wil je je dieren mee voeden dan? of wil je de geen soja/tapioca etc. meer importeren? Kan hoor! als je ook niet exporteert. Maar ook dan heb je boeren over.

 • no-profile-image

  Hans

  Tja, ik vind het prima dat hek hoor! maar het is toch wel voor zowel export als import?

 • no-profile-image

  josien kapma

  ...en niet alleen voor landbouw maar ook wegens nijd dan ook al snel voor gloeilampen en tandpasta en ook niet meer textiel uit China. De wereld is nu eenmaal gekrompen tot een setje aanpalende schapenweitjes....

 • no-profile-image

  koetje

  ///De Nationale Agrarische Federatie zette in op 146 miljard reais. Volgens de organisatie is de Braziliaanse sector ernstig getroffen door de kredietcrisis. Het geld zal voor het grootste deel terechtkomen bij telers van maïs, suiker en soja.//// Dit stukje staat in een artikel op AGD. @Hans wie bepaalt eigenlijk wat de spelregels zijn op de wereldmarkt?Volgens mij komen alle landen met verkapte steunmaatregelen om de WTO-eisen te omzeilen als het even tegenzit.

 • no-profile-image

  Han

  Josien en Hans. Begrijp ik het goed dat jullie dat hek om Europa en Azie en Zuid Amerika niet zien zitten? Dat kan ik me wel voorstellen als ik denk aan het Nationaal Product van mijn land / continent. Helaas is de boer de klos als we het niet doen, laat de boer maar produceren en de handel exporteren. Alleen de boer / tuinder krijgt zijn kostprijs niet vergoed en de handel pakt meer dan zijn telefoon kosten zijn. Vergeet niet dat vele handelaren pas inkopen op verzoek van hun afnemer. Zij weten dus prijs + marge + transport kosten etc. Ja de comissie is voor de deal afgeproken.
  Josien ik hoop dat je nu inziet dat de handel in agrarische producten voor het land en de handel lucratief zijn, de enige die niet verdient is de boer / tuinder. Zolang boeren en tuindes denken in termen van Export waarde, haldelsbalans en wereld voedsel probleem oplossen, zullen ze nooit loon naar werken krijgen. Goed Josien jij wilt geen hek om je weitje, laten we dan de Russische methode volgen één grote grasweide waar de koeien / schapen / paarden (liefst allemaal tegelijk geeft beste beweiding) door "Cowboys" worden geleid en bewaakt. goed grazen is nl. aan controle onderhavig. Deel weitje inrichten voor (winter)voorraad oogst. Zou deze gedachte tot een goed "beweidings" plan zijn te smeden??

 • no-profile-image

  Han

  Hans als er hekken om weitjes komen geldt dat naar beide richtingen, in en uit Fair blijven is mijn credo. ----------------Koetje Boe de spelregels worden door de WTO vergaderingen gemaakt, maar vaak wel zo dat er national uitwegen zijn. Helaas Den Haag wil om puur finaciele redenen geen uitweg zoeken om de regels een beetje te verzachten, om zo de lokale boeren / industrie te helpen. Wij hebben de Textiel, scheepbouw omzeep laten gaan en nu is de landbouw aan de beurt en als er niet wordt ingegrepen zal Wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan volgen. Deze laatste bedrijfstak is erg duur (veel arbeid) en kan dus goedkoper in bv . India of China worden gedaan.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Wij zitten weer in het bekende cirkeltje, nationaal of internationaal, open markt of beschermde markt??? Nu een vraag; wat wil de EU politiek ??? en wat willen de Boeren??? Hoeveel boeren hebben zich bij Arend Otten gemeld??? Wie heeft daar een antwoord op ?.

 • no-profile-image

  Arend Otten

  Het <> is geschreven door mij maar voor de MELKVEEHOUDERS.Het milkmarketingplan is geen doel maar een middel,om een rendabele ,kostendekkende melkprijs voor de boeren te realiseren te continueren en het beperken van onevenredige winsten door de koper van de melk. Dit laatste wordt door de overheid dwingend bepaald opgelegd door middel van de wet op marktmonopolie.
  De NMA kent geen bepaling die het een particulier verbiedt een bod te doen op alle melk in de EU.
  De NMA kent geen bepaling die het verbiedt dat een melkveehouder zijn melk aan deze bieder verkoopt.
  De WTO voorschriften zijn ook helder en duidelijk over importbeperkende maatregelen.

 • no-profile-image

  k.i.s.s.

  Nu weer even terug naar de crisis, de landen in de gevaren zone zijn dat nou toevallig de landen met de minste landbouw

 • no-profile-image

  domme albert

  Wij hier op Boerderij een discussie voeren of de crisis voorbij is, terwijl verschillende top-economen zich afvragen of we eind volgende week nog wel een EURO-zone hebben !!

 • no-profile-image

  Sybren

  @ KISS; de landen in de gevarenzone zijn landen die meer importeren dan exporteren en hebben grotere schulden opgelopen en dankzij de euro (minder inflatie) hebben ze moeite de schulden af te lossen. De UK heeft de Pond gehouden en heeft hun geholpen, want zij kunnen meer ponden drukken (meer inflatie) om de schuld af te lossen, maar landen als Griekenland, Spanje etc kunnen niet zo maar extra euro's drukken, want dat gaat via de ECB. Landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk exporteren meer dan importeren dus zijn ook sterker.
  Arend Otten's plan is een goed idee en werkt in Canada in de melkmarkt goed, de kans dat dat in Europa zover zal komen is klein, maar een hek om de EU en evenook Amerika en Azie voor im- en export is wel een betere optie dan de vrije wereldmarkt (niet alleen voor veevoer en zuivel, maar alle productie). Maar voor dat het ooit zover komt is kan men het beste doen wat Piet al opperde.

 • no-profile-image

  Han

  Sybren. Ik mag de conclusie trekken dat je net als ik voor een beperkte bescherming bent? Als we die visie als eventuele oplossing wensen, moeten we de oplossing voor de crisis niet zoeken in de economische weg maar via een sociale / psychische weg. De gedachten moeten om van globaal naar meer regionaal denken en van alle mensen evenveel geld, naar alle mensen evenveel koopkracht. Iedereen moet van zijn inkomen dus gemiddeld even veel besteden aan wonen en eten etc. Dit houdt in dat een "goedkoop" land met een lager inkomen een even groot percentage overhoudt van zijn bruto inkomen voor zaken anders dan direct nodig om te leven. Tevens is het, de moeite waard om te onderzoeken of Geld een tastbare waarde kunnen geven in plaats van de fictieve waarde van nu. ik denk aan bv. bepaal de productie kosten van 1 kilo tarwe in euro 's of US $ en neem dit als standaard. Zo kunnen we dan de kosten voor vlees melk, arbeid etc. bepalen. In deze kosten moet uiteraard ook belastingen + sociale voorzieningen zijn meegenomen. Voor de marge doen we hetzelfde en uit eindelijk hebben we de consumptie prijs, waar dus de arbeid en andere kosten in verwerkt zijn. Voor ieder product of dienst kan zo de kostprijs bepaald worden. Voordeel is dat het geld een >natuurlijke< waarde heeft die elk jaar weer groeit. Ik stel tevens voor geen hypotheken meer >zonder aflossing<.
  >Ik zie geen weg uit de crisis als we met deel oplossingen komen, die dan ook nog eens langs elkaar werken of erger elkaar tegen werken.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Geen hypotheken verstrekken zonder aflossing, schrijft @Han. 'k Heb begrepen dat, dat in DK aan de orde van de dag is!!!... Misschien komt het in NL ook al voor?. De banken hebben te optimistisch gehandelt in het verleden!!!... Maar het ergste is dat de agrarische ondernemers nu het gelag (verlies) moeten betalen!!!... Mede daardoor (er is meer aan de hand) zitten velen met de gebakken peren!!!... Goed, nu heeft Arend een oplossing gevonden de EU-melkmarkt te reguleren, vanzelfsprekend moeten dan alle melkproducenten meedoen!, nogmaals ALLEMAAL!!!!!..... in de Europese Unie!!!... Arend, wij hebben al Katholieken en Protestanten, Liberalen en Socialisten, Humanisten en Bhoedisten en de Andersdenkenden!!!... Dat wij Filosoferen en van gedachten wisselen vind ik een zéér goede zaak!!!... Het Grote Probleem is nu!, dat de Perspectieven totaal anders zijn dan drie jaar geleden, mede daardoor is veel frustratie ontstaan!!!... Nu kom ik weer bij Han zijn visie; de over-financieringen hangen nu bij veel boeren als een molensteen om de/hun nek!!!... Waarvan sommige al kwalijke gevolgen ondervinden. Bovendien zitten wij ook opgescheept met adviseurs, die niet meer weten wat zij moeten adviseren!!!... Probeer in deze jungle maar wat zinnigs te bedenken (?), wat in de praktijk (want daar gaat het om!) effect op zal leveren (?).

 • no-profile-image

  koetje

  In 2007 rezen de graanprijzen de pan uit,ons krachtvoer werd meteen duurder maar dit was helemaal niet erg want met een hoge melkprijs kun je ook meer betalen voor krachtvoer.De politiek daarentegen stond meteen op de achterste poten want de broodprijzen werden ook meteen verhoogd en er werd meteen gesproken over een voedselcrisis,biovergisters moesten het ontgelden subsidies hierop werden afgeschaft,nu 3 jaar later is er sprake van een financiële crisis,is dit toeval? volgens mij niet.Brussel kwam meteen op de proppen met een tijdelijke opschorting van de braakregeling,in 2008 werden er meteen vele extra hectaren ingezaaid met tarwe, iedereen wil wel een graantje meepikken van deze hoge prijzen,op zich is dat logisch maar nu zijn we weer terug bij af.Boeren trappen er elke keer weer in;bij hoge prijzen gaan we meer produceren en bij lage prijzen ook.

 • no-profile-image

  Han

  Piet om te weten wat je moet adviseren, moeten enele punten duidelijk hebben o.a. 1) wat is het probleem, 2) hoe is het probleem ontstaan, 3) waar willen we heen als land / groep landen, 4) wat zijn de beperkingen (klimaat, bevolkings dichtheid etc.) Voor mij is de beste leermeester >het verleden<, niets van wat ons de laatste jaren is overkomen, is >nieuw< zolang de mensheid zich bezich houdt met >geld spelletjes< is er inflatie en instortende beurzen en lege schatkisten etc. Helaas zijn we als mensen niet instaat deze zaken te analyseren en daarna te projecteren op het heden en de toekomst.
  De oplossing zal niet van economen en boekhouders moeten komen, maar van geschiedkundigen, sociologen en filisofen.

 • no-profile-image

  Hans

  @Koetje Boe, deze 100 miljard reais is de jaarlijks opnieuw ter beschikking gestelde oogstkredieten. Dit geld wordt door de regering via banken beschikbaar gemaakt, zodat de boeren zaaizaad, kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen kopen. De rente ligt altijd rond de 8%/jaar maar voordat de boer het geld op zijn rekening heeft is bij de rente de nodige bureaucratische kosten opgeteld en betaal je rond de 12 tot 15 % wat goedkoper is dan de markt rente want die is 1,5%/mnd en als je kunstmest koopt om met de oogst te betalen betaal je 3%/mnd Dit is duur vooral als je ziet dat de real in 2003 nog 3.80 dollar was en heden 1.75 dollar Als je rood staat op je lopende rekening betaal je zomaar 7 tot 10 %/mnd. Dat de Braziliaans agrarische sector desondanks toch zo sterk is, komt omdat het bij de wet verboden is grondaankopen te financieren, je mag ze wel in onderpand geven voor een lening op te bouwen gebouwen of machine aankoop, maar een bank mag je geen geld lenen om grond aan te kopen. @Han, Als de EU een hek om haar eigen wei wil, vinden wij dat prima. Wij Latijns Amerikaanse boeren willen van geen hek weten. Onze kostprijs ligt laag en China lonkt. We zouden wel gek zijn. Het probleem van de EU is dat ze de grootste exporteur is en wil zijn, maar kan dat allen maar volhouden dankzij haar subsidie en marktbeschermings regelingen. Als ze de vrije wereld markt op wil komt ze de WTO tegen en die zegt van subsidie afschaffen, en wil ze een hek, om eigen boeren te beschermen, heeft ze veel te veel boeren, . Het is het verhaal van de kool en de geit. Jullie moeten boeren exporteren.

 • no-profile-image

  Han

  Koetje Boe. Volgens jouw waren in 2007 de graanprijzen de pan uit gerezen. Hoe hoog waren ze eigenlijk Euro 250 / ton. Dit komt overeen met Fl 575 / ton. is dit zo hoog? Dertig jaar geleden was de graan prijs Fl 400. Vindt jij nu nog dat de prijs 2007 extreem hoog. We praten over ca. 45 % verhoging anders gezegd in dertig jaar 45 5 = !,5 % / jaar. Dit is minder dan de geld ontwaarding in deze periode. Is de twrwe nu nog >te< duur??
  Zolang we als boer elkaar als concurent / uitzuiger zien zullen we altijd de speelbal blijven van de rst van de bevolking. De eerste uitdaging voor de landbouw is >eenheid< uitstralen en niet langer elkaar de Zwarte Piet toespelen!!

 • no-profile-image

  Han

  Hans als de regering deze credits elk jaar weer ter beschikking moet stellen, betekent dit dat de opbrengst uit de vorige oogst de kosten niet voldoende dekt. Ieder bedrijf moet uit de vorige productie cyclus de volgend ekunnen bekostigen. Gaat dit >niet< dan is de opbrengst prijs te laag t.o.v. de kostprijs. Ik moet hier uit concluderen dat jullie te goedkoop verkopen om de wereld markt te ontwrichten, wetende dat de overheid weer credits levert.

 • no-profile-image

  Hans

  Nee Han, oogstkredieten krijg je begin september en moet je april/mei weer terugbetalen. Als je niet terugbetaald krijg je niet alleen de volgende financiering niet, maar weten de toeleveringsbedrijven dit ook. Ben je zwaar de klos. Vreemde opmerking trouwens, "te goedkoop verkopen om de wereldmarkt te ontwrichten"

 • no-profile-image

  Han

  Hans met te goedkoop verkopen bedoel ik verkopen onder de kostprijs. Dit doen bijna alle landbouw producenten. Waarom moet de overheid in Brazilie krediet verlenen? is het niet voor de redn die ik suggereerde, of het tot doel de productie op te voeren via nieuwe ontginningen? Dit laatste gun ik iedereen maar zie niet de noodzaak er van in op een markt die voor minimaal 80 % van de producenten de kostprijs niet kan genereren. Voor mij is iedere overproductie gelijk aan > overbodige milieu belasting<.

 • no-profile-image

  koetje

  Nee Han ik zeg helemaal niet dat ik tarwe te duur vind, ik zeg alleen maar wanneer veehouders (ik zat even te denken over die opmerking van Natuurboer over sponsoring) voldoende voor hun producten krijgen,dat zij ook rustig meer kunnen betalen voor voergrondstoffen.Volgens mij waren de enigen die toen klaagden de consumenten omdat het brood een kwartje duurder werd.Je hebt ook volkomen gelijk dat we elkaar nodig hebben en meer eenheid moeten uitstralen helaas worden we gewoon tegen elkaar uitgespeeld (verdeel en heers).Zeker die idiote mestwet helpt alles naar de kloten.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Eigenaardige financieringssysteem voor de boeren daar in Brazilië. Je kunt daar ook geen eens grond kopen. Mij duidelijk dat de Nederlandse en Braziliaanse boer met verschillende spelregels te maken hebben. Terwijl op de wereldmarkt iedereen gelijk wordt geacht. Dan zit die wereldmarkt ook maar vreemd in elkaar lijkt mij.

 • no-profile-image

  Hans

  Het financieringssysteem zit idd anders in elkaar. De generatie ondernemers van nu heeft de inflatie tijd nog aan den lijve ondervonden. Banken bij ons zijn allemaal DSB ers en nog een graatje erger. Grond wordt vaak verhandeld in zakken soja, dus bijv. 150 zakken/ha in 3 jaar. Voordat we de soja of mais zaaien weten we niet wat de prijs zal zijn, en om je in te dekken zet je al wat vast op de termijn markt, maar we hebben jaren zoals 2004 dat de real erg veel opwaardeert en daardoor onze verkoopprijzen halveren, want Chicago bepaalt de prijs, of dit jaar, vanwege de crisis erg hoge kosten, een superoogst en lage prijzen. Voor de rest hebben we hier geen subsidies of marktbescherming en staan we met beide poten in de wereldmarkt, en ik kan me voorstellen natuurboer dat je je daar niet thuis voelt.

 • no-profile-image

  Geurt van rooijen

  Hans,de huidige generatie ondernemers in brasil heeft de inflatie aan den lijve ondervonden en bij opwaardering van de real halveren de verkoopprijzen,schrijf jij,daar zit een tegenstelling in?

 • no-profile-image

  Hans

  In februari 89 maakten wij het mee 90% inflatie/mnd. als je je geld op overnight zette kreeg je per nacht er 3% bij. Je verliest alle idee of iets duur of goedkoop is. in 2003 kocht je voor 1 US dollar 3,80 reais vandaag de dag voor 1 US dollar 1,70.
  Aangezien soja en mais prijzen door Chicago dus in US dollars bepaald worden, zakte onze verkoopprijs in reais terwijl de kosten al gemaakt waren. Tja jongens, subsidie moet je gebruiken als een choke in de auto. Als de motor koud is trek je 'm uit en zo gauw die opgewarmd is druk je 'm weer in. Als je 'm dan toch uit laat staan zoals met de EU subsidies, dan verzuipt je de motor.

 • no-profile-image

  domme albert

  Als de gedachte dat de crisis voorbij is, ingegeven is omdat de grondstofprijzen stijgen zullen velen weer behoorlijk teleurgesteld gaan worden. De commodity-markt is een speculanten-markt geworden, er wordt zelfs gedacht dat het een safe haven is. Net zoals in 2008. Maar even met je ogen knipperen of even de vingers niet aan de knop en de bubble was al weer weg. En je geld.
  Als je bv. hoort dat de jeugdwerkloosheid in Spanje 42% is. Zoiets kan toch alleen maar uitmonden in het Westen van economische en sociale chaos. En dat zijn typische verschijnselen van de verschuiving van de macht in de wereld van het Westen naar het Oosten!!!

 • no-profile-image

  koetje

  @ Hans,lui zoals Blairo Maggi verzieken die de markt niet voor de rest met hun expansiedrift ?

 • no-profile-image

  Hans

  Blairro Maggi, door de NGO's verkettert als een notoire boskapper, door de Brazilianen verkozen als gouverneur (geen fraude) van de deelstaat Mato Grosso. In Mato Grosso moet je een reserve van 50% aanhouden. Dat houd in als je eigenaar bent van 5.000 ha, je 2500 ha niet mag gebruiken, dit is je verplichte reserve. daarnaast moet je 80 m uit waterlopen, bronnen, etc. blijven, wat er op neer komt dat je rond de 40/45% van je areaal gebruikt. De ontwikkelingen gaan hard. In Mato Grosso wordt vroeg in september de soja gezaaid, om direct als ze geoogst wordt in januari, er nog een gewas mais achteraan te zaaien, zonder irrigatie. Er worden veel varkensbedrijven opgezet. Wat ik probeer om aan te geven is dat Blairro hier niet wordt gezien als iemand die de markt verziekt, maar als iemand die de deelstaat ontwikkeld, welvaart en koopkracht voort brengt. De prijzen worden gedicteerd door Chicago, en zijn gewoon afhankelijk van vraag en aanbod. Gereguleerde markten en aanbod zoals in de EU bestaat hier niet, prijsschommelingen probeer je op te vangen door te diversificeren.

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, Is de crisis voorbij? Volgens mij voor de EU boeren zeker niet. Ik geloof niet dat de EU landbouw de vrije wereldmarkt opgaat, vooral niet nu ze het geld nodig hebben om Landen als Griekenland, Portugal , Spanje etc. bij te springen. Ik denk dat de marktbescherming zal blijven bestaan en dat subsidies verminderd gaan worden, dus een soort hek om de wei, waar nog veel onder de draad weggevreten zal worden, vanwege overbegrazing. Hoogleraren, publieke opinie, zichtstallen etc. Hollandse boeren worden steengoed in "mens erger je niet". Van Dick Veerman's discussies moet je gaan samenwerken met iemand die wat anders doet dan jij zelf. Dus bijv. samenwerken met een ambachtelijke ijsmaker, je eigen bedrijf overschakelen op biologisch, en dan weer samen met een vleesbedrijf die de horeca bediend, mee liften en zorgen dat jij de lekkerste biologische ambachtelijke toetjes en desserts bij de duurste horeca aanbied. Ik ga toch liever gewoon soja zaaien.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Als je de choke (subsidie's) aan laat staan verzuipt je motor!!!... Schrijft @Hans uit Brasil. Dat is waar, daarmee heeft de EU zich uit de Wereldmarkt geprijsd!!!... Conclusie; voor de veehouders, die kippen, koeien, varkens of wat ander vee hebben, is er een oplossing!!!... Zij moeten ook akkerbouwer worden, of met een akkerbouwer samenwerken!!!... Dan spaart men transportkosten en het mestprobleem is opgelost!!!!!..... Volgens mij heeft de éézijdige intensieve veehouderij een GROTE BIJDRAGE geleverd aan de huidige crisis!!!...

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Slimme @Albert uit Zeeland schrijft dat de Macht van het Westen naar het Oosten schuift, dat is waar Albert!!!... Dit proces is al in volle gang!!!!!..... Obama leent geld van China, huiveringwekkend is dat. Albert schrijft ook over de werkeloosheid onder de jeugd. Maar dat is nog niet het ergste; het ergste is, dat mensen geld verlangen waar geen productiviteit tegenoverstaat!!!... EU en USA drijven op een wolk en niemand weet, waar en hoe deze wolk zal oplossen!!!... De ''Wal zal het Schip wel keren'', ook dat is waar!!!... Maar dat kan hier en daar een pijnlijke zaak worden!!!... Daarom is mijn advies; maak geen gekke Bokkensprongen!!!...

 • no-profile-image

  Han

  @Albert 16:58. Ik denk dat je gelijk hebt. Hoever de verschuiving gaat is het grote raadsel. Hoeveel grondstoffen er nog zijn om aan de vraag van de nieuwe economie te voldoen is een nog grotere vraag.
  @Piet Jouw advies is maak geen gekke sprongen en vorm een LPG met een gemengd bouwplan. Ziet er in principe goed uit maar, is in Nederland (zeventiger jaren) en in Oost Europa mislukt door de prijzen die onder de kosten liggen De hulp die de Euro landen geven aan Griekenland bestaat uit leningen van deze landen en weer uitgeleend aan Griekenland om Griekse leningen af te lossen. Wat is nu de vooruitgang van deze actie? Ik zie alleen maar een risico verlegging van Griekenland naar de landen die borg staan. Willen we deze actie tot een "goed" einde brengen, zal inflatie van de Euro onontkoombaar zijn. Piet wie de crisis heeft veroorzaakt is moeilijk aan te wijzen, jij wijst naar intensieve veehouderij. Ik denk eerder dat het de links georienteerde politiek is geweest die op te grote voet wilde leven om >lief< te zijn voor de kiezers. Nederland heeft zijn >gasbaten< nooit geinvesteerd in de toekomst, maar in >leuke< voorzieningen (VUT, WAO etc.)

 • no-profile-image

  Sybren

  Ik denk dat Piet gelijk heeft, betreffende de komende tijd om geen grote bokkesprongen te maken, maar in de tussentijd moeten we wel met zijn allen kijken naar opties om verbeteringen te maken en ik deel Han's mening grotendeels, al lijkt het idealistisch, maar idealen kunnen ook een nieuwe kijk op de problemen geven.
  Ik was altijd een kapitalist en voorstander van de vrije markt, maar mijn visie is een beetje veranderd de laatste jaren, vooral door de crisis.
  Wat de crisis heeft veroorzaakt? Er zijn veel oorzaken. De grootste oorzaak is gierigheid en hebberigheid; het alles willen hebben en snel. Mensen kopen huizen die niet kunnen worden veroorloofd en banken leenden maar al te graag uit. Boeren melkten maar door want prijzen waren goed. Altijd maar meer en nog meer. Cooperaties fuseren om de markt meer en meer te manipuleren, hetzelfde geldt in de olieindustrie zoals oliecompanies en OPEC etc .
  Om dit te voorkomen is (geringe) bescherming wel noodzakelijk om productie beter in de hand te houden. En zoals Han voorstelt ipv evenveel geld naar evenveel koopkracht is een goeie optie.

 • no-profile-image

  koetje

  @Hans,oogstkredieten krijg je begin september en moet je april/mei weer terugbetalen zei je tegen Han.Als de soja in Mato Grosso al in Januari wordt geoogst hoef je dus deze dus pas na de oogst terug te betalen.

 • no-profile-image

  Hans

  @Koetje Boe, Oogst krediet leen je normaal gesproken voor het zaaien aan en betaal je terug nadat je geoogst hebt. Aangezien Brasil ongeveer net zo groot is als Europa beginnen de Italianen eerder met mais zaaien dan de Denen, als je begrijpt wat ik bedoel, dus in Mato grosso krijgen ze eerder geld maar moeten ze ook eerder terug betalen. Door schade en schande wijs geworden, verkoop je direct na oogsten zoveel dat je de bank terug betaalt. Als je dan wilt speculeren, doe je dat niet met geleend geld. Man ik kan er wel een boek over schrijven.

 • no-profile-image

  geurt van rooijen

  Als er geen hek om europa komt is inflatie van de euro wenselijk, vooral voor de grondgebonden productie.Of zie ik dat verkeerd?

 • no-profile-image

  Sybren

  @ Geurt Ja, voor de korte termijn misschien, maar gaat toch niks oplossen

 • no-profile-image

  natuurboer

  Ik begin zo langzamerhand het donkerbruin vermoeden te krijgen dat het niet de marktwerking is die de landbouwprijzen bepaald. Maar dat de diverse regeringen kunnen bepalen wat enerzijds de boer voor zijn producten krijgt en anderzijds de consument voor etenswaren moet betalen. In Nederland zijn de boeren verplicht om mee te doen aan de meitelling, zodat men exact weet wat er, afhankelijk van het weer, het komende jaar geproduceerd zal worden. Om ook aan de nodige gegevens te komen kan dat in Brazilië mooi via het finacieringsysteem. ( of toch met een mei/septembertelling, Hans?) Bij aanvraag van oogstkrediet weet de Braziliaanse regering ook meteen en exact voor hoeveel hectare soya, mais e.d., er krediet is aangevraagd. Die gegevens worden dan vervolgens naar Chicago doorgespeeld alwaar dan de diverse noteringen bepaald kunnen worden. Van andere landen wordt ook regelmatig gepubliceerd dat er zoveel % meer of minder gezaaid/geoogst is, of ander landbouwproduct geproduceerd. Zolang in de landbouw de omvang van de productie te boek komt te staan kunnen de landbouwprijzen als het ware ook gemakkelijk er op aangepast (gemanipuleerd?) worden. Stellen dat er marktwerking van landbouwproducten is lijkt bij mij een loze kreet te zijn. En het lijkt me duidelijk dat de landbouwcrisis direct verband houdt met de geldcrisis.
  Zolang er onrust op de geldmarkt is zal er ook onrust op de landbouwmarkten zijn. (Hoelang mag ik nog "denken" dat ik zo`n goede agrarische ondernemer ben.???)

 • no-profile-image

  gerrie

  De crisis is pas net begonnen.

 • no-profile-image

  koetje

  Misschien ga ik wel te kort door de bocht maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het grootste deel van de soja en mais oogst in Brazilië door de staat wordt voorgefinancierd tegen gunstiger tarief en dat het vooral de grote bedrijven zijn die hier het meest van profiteren.

 • no-profile-image

  k.i.s.s

  De crisis zal mijns inziens alleen maar groter worden als er aan de landbouw getornd wordt. Want wat je ook doet om een beter prijs te bedingen dit zal altijd van de koopkracht van de de consument gaan.Dus inflatie En de landen met het goedkoopste voedselpakket zulen dan ook grootste klapppen krijgen. Ook de banken en de pensioenfondsen zullen er dan weer van langs krijgen want die hebben in hun fondsen minimaal 100 miljard aan agrarische grondstof posities genomen. Als we als boeren dus niet toegevoegde waarde kunnen maken
  ( o.a dankzij de intensieve veehouderij)
  ploft ook deze geld zeepbel.
  Wat gebeurt er dan met de produktie van tarwe soja wat beterft prijzen. etc.
  Maar goed niet iedereen heeft een inkomen en een pensioen opbouw van een hoogleraar.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Han, met crisis bedoelde ik de land en tuinbouwcrisis, met name in NL, die misschien ook door de linksgerichte politici is bevorderd, (niet de economische/financiele crisis, die is zoals @Sybren schreef door ongekende gierigheid en hebberigheid onstaan). Net zag ik ook, dat nu de stemmen zijn gericht op; het ergste moet nog komen. Persoonlijk heb op de derde mogelijkheid gestemd, ben ik toch te optimistisch ???.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @Natuurboer, uw mening/visie zal zeker een grote rol spelen!!!... NL kent z'n mei-telling, wij hier in PL krijgen 4 x per jaar formulieren toegestuurd om verplicht in te vullen, in de voormalige DDR, voorjaar en najaar. En zoals u schrijft; voor de politiek en de handel is alles weer TRASPARANT !!!... U hebt gelijk, wij als boer/ondernemer doen nog voor Spek en Bonen mee!!!...

 • no-profile-image

  Arend Otten

  Na het <> is het natuurlijk ook wenselijk om een graanmarketingplan op te starten.
  Dat moet dan wel samen gaan met een Europese mineralenbalans.
  De kostprijsindex in het MMP is geregeld zodat het elkaar alleen maar versterkt.

 • no-profile-image

  Sybren

  @ Natuurboer, daarom moeten we als sector zelf met initiatieven komen om de nodige bakens te verzetten ipv met de kont tegen de muur te staan en maar ja-knikken tegen de regering.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Sybren, dat initiatiefnemen wordt al voor ons gedaan. Ik weet niet hoe het in de USA is, maar het lijkt hier in Nederland wel of we er 16 miljoen boeren bij gekregen hebben. De een na de ander schijnt opeens te weten hoe een boerenbedrijf het beste gerund kan worden. Misschien ligt het aan de verkiezingstijd, maar we zijn zelfs al zo ver dat er al rivalisatie optreed tussen de verschillende groeperingen. Ze zijn al bezig om mekaar te verwijten dat er teveel onrealistische visies op boerenbedrijven gelanceerd worden. Terwijl vanuit oogpunt van boerenpraktijk de visie van de ene groepering nog schever loopt dan de visie van de andere groepering. Zelfs hoogleraren zijn zich er mee gaan bemoeien. Landbouw wordt steeds vaker voorpaginanieuws in de kranten. Nog even en ze gaan rollebollend met mekaar over straat. En wij boeren mogen hoofdschuddend aan de zijlijn toekijken. Een woud van landbouwtheoriën worden er door diverse groeperingen gelanceerd, waarbij je als boer af gaat vragen hoe die ooit in de praktijk gebracht kunnen worden. Verder zwijgen onze belangenhartigers in alle talen en weten slechts wat peptalk in elkaar te zetten. Daar hebben we als boeren ook weinig aan. Alleen landbouwminister Verburg schijnt zich op te maken om in het geheel wat tegengas te geven. Hoe kun je als individuele Nederlandse boer daar nou tussen komen. Je voelt je een roepende in de woestijn terwijl je aan alle kanten ook nog eens wordt overschreeuwd. We hebben niet alleen een geldcrisis maar ook een crisis in saamhorigheid.

 • no-profile-image

  Han

  Piet ik denk dat de crisis is ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Hebberigheid kan er één van zijn maar dan niet alleen door de bonussen, maar meer door de beurs speculanten. Ik blijf erbij dat de te lage landbouwprijzen geen goed hebben gedaan aan crisis.. Verder hebben landen als Griekenland, en IJsland, die op te grote voet leven er geen goed aan gedaan. Maar voor mij ligt de grootste oorzaak in de vrije wereld handel, waarbij in no time China de hele wereld overspoeld met (te) goedkope spullen en daarvoor terug krijgt, >veel < te goedkoop voedsel.
  Wat denk je van aflossingsvrije hypotheken voor burgers? Dit is een systeem dat alleen werkt bij een fikse inflatie.

 • no-profile-image

  Sybren

  @ Natuurboer. Dat is het hem nou juist. De boer laat zich meeslepen door al die andere "16 miljoen boeren". Daarom moeten de boeren metelkaar met initiatieven en plannen komen evt in samenwerking met "I hate to say it" de natuurfreaks etc. Nu komen er allemaal ideeen en onrealistische visies van genen en groeperingen die minder of geen verstand van het boerenbedrijf heeft en als de boer op de zijlijn blijft staan kijken dan wordt de boer idd meegesleept. In de USA komt het langzamerhand ook meer en meer, maar nog niet zo gek als in Nederland. En ook met prijsonderhandelingen (transparantie) voor melkprijs, kostprijs etc geldt dat ook om met goede ideeen uit onze sector te komen. Arend Otten's plan is een goed idee om te overwegen. Al zou het 20% inleveren voor veel boeren even goed kreunen zijn. Het is misschien door mij makkelijk gezegd maar "it is mei sizzen net te dwaan".

 • no-profile-image

  Sybren

  @ Han en Piet, idd de vrije wereldhandel heeft een hele grote bijdrage geleverd, waardoor ook de landbouw crisis mede uit is ontstaan. Ook de economische crisis heeft aan de landbouw crisis bijgedragen en vice versa. Door de economische crisis gingen mensen minder uit eten zodat de omzet van o.a. Pizza Hut in Amerika (grote afnemer van kaas) minder omzet had. Dus grotere stock piles van kaas.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Han, Sybren en Natuurboer, inderdaad vele factoren spelen een rol !!!... De grootste prijsbederver is overproductie (het maak niet uit van welk product!). Ik bedoel meer aanbod dan vraag!!!... Arend Otten heeft daar een oplossing voor, hoeveel % is daar een voorstander van?, hoeveel % tegenstander?, hoeveel % weet het niet??? Waarschijnlijk is de laatste groep procentueel de grootste!!!... denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  geurt

  Piet,ik denk dat de groep die tegen is het grootste is! Ik ken hier in de streek niet een boer die zijn/haar eigen coöperatie nog de nek om wil draaien!

 • no-profile-image

  natuurboer

  Piet, dat plan van Arend Otten spreekt mij wel aan. Maar Arend heeft ook al aangegeven dat naast een "milkmarketingplan" er ook een "graanmarketingplan" nodig is. En voor mij zelf stel ik dat er eerst een "graanmarketing" plan zal moeten komen. Eerder zie ik het milkmarketingplan niet realiseerbaar. Akkerbouw en (melk)veehouderij zijn in wezen teelttechnisch met elkaar verbonden. Voorheen waren het voornamelijk gemengde bedrijven en was er van nature economische verwevenheid. Nu is het gemengde bedrijf veranderd in specialisatie van alleen (melk)veehouderij en akkerbouwbedrijven. Maar dat betekend ook dat op economisch gebied er een scheiding tot stand is gekomen. Iets wat bij een gemengd bedrijf niet aanwezig was. Die scheiding van akkerbouw en (melk)veehouderij heeft economische gevolgen die we liever niet wensen. Daar ligt in economische zin dan ook een groot probleem . Hoe krijg je (melk)veehouders en akkerbouwers op één lijn. Zodat als het ware de economie van een gemengd bedrijf weer ontstaat. (Melk)veehouders en akkerbouwers worden nu te veel vergeleken met de tuinbouw. Alleen de tuinbouw heeft in econmische zin een directe relatie tot de consument. Bij akkerbouw en (melk)veehouderij is dat niet zo. Daar heb je in economische zin veel indirecte lijnen tot relatie met de consument. En alweer moet ik dan de veevoerproductie aanhalen. Want die veevoerproductie op een gemengd bedrijf was economisch gezien al een verwevenheid. Nu er scheiding en specialisatie is wordt de productie van veevoer een andere economische aangelegenheid die een zware stempel is gaan drukken op de landbouweconomie. Bij tuinbouw zou onderlinge samenwerking niet zoveel uitmaken in economische zin. Maar mijns inziens is samenwerking van akkerbouw en (melk)veehouderij in economisch een must. Want dan komt de betere landbouweconomie van het aloude gemengde bedrijf weer terug.

 • no-profile-image

  Arend Otten

  Piet, Geurt, Han, Sybren natuurboer en anderen Het mmp of gmp draait geen enkele coöperatie de nek om. Echter het versterkt de coöperaties. Alleen de uitbetalingsprijs wordt niet meer door de coöperaties bepaalt maar wel betaalt.
  Er is sprake van door coöperaties verwerkte producten tegen een kostprijsbepaalde opbrengst. Kortom de coöperatie wordt juist sterker!!!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Want dan komt de betere landbouw-economie van het aloude gemengde berijf weer terug''!!!... Zo is het @Natuurboer, u hebt gelijk, zo maakt een Boer z'n eigen graan,- en melkmarketing!!!... Mooier kan het toch niet!!!... Maar ja, hoe moeten de jonge agrarische-specialisten nou die ronde hoop met grond in dat vierkante gat krijgen??? Op de agrarische school begint het al met de specialisatie, daar worden de ''smalspoor intelectuelen'' gemaakt. De voordelen van het gemengde bedrijf hebben een zekere toekomst, daar ben ik ook van overtuigd !!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  koetje

  Piet en anderen,gemengde bedrijven hebben alleen toekomst op goede kleigronden,hier in de buurt op zandgrond en veengrond is ook van alles(tarwe,luzerne,aardappelen) wel geprobeerd maar het loopt op niets uit.Gras en mais daarentegen wil hier uitstekend groeien en voor krachtvoergrondstoffen zijn we aangewezen op akkerbouwers of op producten uit de voedingsindustrie.Specialisatie is op zich niks mis mee maar we moeten het met elkaar zien op te lossen en mekaar niet uit knijpen.

 • no-profile-image

  Han

  Ik wil niet veel zeggen maar we zoeken steeds oorzaak van de crisis in ons eigen doen >overproductie< ook andere producenten maken zich hier schuldig aan. Geen van ons vraagt zich af HOE we de betaling van OVERHEIDS DIENSTEN (veiligheid, bureaucratei etc.) financieren?? Dit zijn zaken waar puur theoretisch geen productie tegenoverstaat in de zin >iets verkoopbaars<. U zult allen zeegen eenvoudig >belasting< centen, maar waar kunt u die in de product prijzen verrekenen als u moet concureren met goedkoote landen??? Ik spreek met opzet niet over Educatie, dit is voor mij een investering die weer ten goede komt aan het bedrijfsleven.

 • no-profile-image

  Sybren

  En ook uit kostprijs overweging zal de melkveehouderij meer zelfvoorzienend zijn, dus meer gemengd, alhoewel Koetje Boe gelijk heeft dat dat op kleigronden beter zal werken.
  Overproductie van producten is ook een gevolg van de vrije wereldhandel.
  In Amerika werd paar jaar geleden maar raak gemolken, veel voor de export. Toen in Europa teveel melk was, viel de export weg en zat Amerika met teveel melk.

 • no-profile-image

  koetje

  De prijs die veehouders moeten betalen voor voertarwe bij hun voerleverancier ligt een stuk hoger dan de prijs die een akkerbouwer krijgt van zijn afnemer (tussenhandel).Met rechtstreekse handel tussen akkerbouwer en veehouder zonder tussenpersonen krijg je ook een win-win situatie.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Hierbij sluit ik de discussie. Alle deelnemers dank ik voor hun bijdragen. Josien schrijft weer de samenvatting.

Laad alle reacties (93)

Of registreer je om te kunnen reageren.