Rundveehouderij

Achtergrond

Vraag naar exportvaarzen groeit

De stemming op de gebruiksveemarkt is redelijk stabiel. Er is met het einde van het quotumjaar in zicht wel iets meer aanbod gekomen. De melkprijs is daar debet aan, voor velen net op het randje om het te kunnen uitzingen. Bij kopers zijn ook melkveehouders met plannen om flink uit te breiden, deze kopen grote koppels koeien. In het komende jaar zal dus enige schaalvergroting gaan optreden.
De export van vaarzen loopt gestaag door. Er is voldoende vraag om het aanbod te plaatsen. Er is in Rusland en Marokko meer vraag ontstaan naar kortdrachtige vaarzen, deze doen inkoop bij de boer € 875 tot € 950. Er zijn nog steeds veel problemen betreffende de entingen tegen blauwtong en vooral de registratie ervan. Vooral bij levering naar Oosteuropese blauwtongvrije bestemmingen speelt dat een belangrijke rol.

Prognose: markt stabiel, vaarzen duurder

Of registreer je om te kunnen reageren.