Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Samenwerking melkveehouders beperkt toegestaan

Melkveehouders mogen de krachten bundelen en de zuivelsector kan transparanter en concurrerender. Dat zijn de eerste conclusies van een onderzoek dat gebruikt wordt voor nieuw zuivelbeleid.

Vrijdag 26 maart presenteerde de High Level Experts Group on Milk (HLG) zijn eerste conclusies. Een van de conclusies heeft betrekking op het vergroten van de marktmacht van melkveehouders in een vrije zuivelmarkt. Melkveehouders mogen zich volgens HLG-voorzitter Jean-Luc Demarty verenigen in organisaties en dan ook afspraken maken over bijvoorbeeld prijzen en hoeveelheden. Dat wordt wel aan grenzen gebonden: voor de meest vérgaande afspraken mag het niet meer dan 5 procent van een relevante markt gaan en om niet meer dan €40 miljoen omzet.

Termijnmarkt voor zuivel

Andere punten die zeker in het definitieve rapport komen zijn:
- contracten tussen melkveehouders en zuivelindustrie;
- de noodzaak van meer transparantie van de zuivelmarkt inclusief mogelijkheden voor een termijnmarkt voor zuivelproducten als melkpoeder en boter;
- het vergroten van de concurrentiekracht.

Eind 2010 concrete voorstellen

De nieuwe Eurocommissaris voor Landbouw Dacian Ciolos opende de conferentie 'What Future for Milk?'. Ciolos benadrukte het economische belang maar zeker ook het sociale belang van de melkveehouderij. Hoofdpunten van zijn beleid voor de zuivelsector worden: concurrentiekracht van melkveehouders en zuivelindustrie, meer transparantie in de zuivelketen en marktoriëntatie. Dat laatste betekent zonder voorbehoud afschaffing van de melkquotering in 2015, maar wel met behoud van een vangnet via instrumenten als interventie.

Rapport basis van nieuw EU-zuivelbeleid

Eind juni verschijnt het eindrapport van de HLG. De aanbevelingen zullen door de EU-commissie worden gebruikt voor het nieuwe EU-zuivelbeleid. Dat zou eind dit jaar dan kunnen uitmonden in concrete voorstellen. Volgens Ciolos gaat hij deze voorstellen vervolgens inbrengen in het overleg voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat ingaat na 2013.

‘Gemiste kans’

Een van de organisaties die inbreng heeft gehad in de HLG, is de European Milk Board (EMB). Volgens vice-voorzitter Sieta van Keimpema is de beperking voor producenten om zich te groeperen een gemiste kans: “Op deze manier wordt nog te veel gekeken naar mogelijkheden binnen de Europese mededingingswet. Er zou gebruik gemaakt moeten worden van de al bestaande mogelijkheden van producentenorganisaties zoals die er al langer zijn in de groente- en fruitsector.”
Van Keimpema was tijdens de bijeenkomst in ieder geval blij met de erkenning dat melkveehouders nu een ondergeschikte rol hebben in de zuivelketen. Duidelijk werd ook dat er ook in een vrije markt beperkingen blijven gelden.

‘Coöperaties zijn al productieorganisaties’

Volgens Kees Romijn van LTO Melkveehouderij (vertegenwoordigd via Copa Cogeca) is het vooral positief dat de bestaande Nederlandse structuur behouden blijft. “De Nederlandse coöperaties zijn in feite al producentenorganisaties, die ze nu in sommige andere landen nog moeten gaan opzetten. Belangrijk wordt de definitie van een relevante markt, pas dan wordt duidelijk in hoeverre dat voor melkveehouders positief uit kan werken. In dat verband is het goed dat de contracten waarover gesproken wordt op vrijwillige basis zijn.” Volgens Romijn werd opnieuw duidelijk dat het melkquotum ‘echt weg is in 2015’. Transparantie juicht Romijn toe, maar het moet niet doorslaan volgens hem. “Anders eindigt het ermee dat iedereen de laagste prijs krijgt.”

Foto

Eén reactie

 • no-profile-image

  Arend Otten

  Samenwerking melkveehouders beperkt toegestaan.
  Wat is de toekomst voor melk?
  Is het zo dat de melkveehouders een ondergeschikte rol hebben in de zuivelketen?
  De EU melkveehouders zijn wel de producenten van primaire levensbehoeften.
  Dat hoeft geen ondergeschikte rol te zijn.
  Ik durf te stellen dat het de belangrijkste rol is.
  U als melkveehouders beschikken over de mogelijkheden uw eigen zuivelbeleid uit te voeren.
  Belangrijk hiervoor zijn de volgende gegevens.
  De totale wereldproductie bedraagt ca 580 miljard kg melk.
  De Eu productie( onder quotum )bedraagt ca 140 miljard kg melk.
  De totale wereld export ( dus de melk niet voor eigen verwerking) bedraagt maximaal 25 miljard kg melk.
  De export van de EU melk bedraagt ca 12 miljard kg.
  Op basis van deze marktverhoudingen is het <> tot stand gekomen, en is niet beperkt door de EU mededingingswet.
  Wat gemiste kans?
  Dit is uw kans voor een eigen zuivel beleid voor de eerste 10 jaar.
  Of gaat de spreuk op van: Ze spraken ras ,ze dronken een glas, ze deden een plas, maar lieten de zaak zo die was.

Of registreer je om te kunnen reageren.