Rundveehouderij

Achtergrond 84 reacties

Betere melkprijs door transparantie? - Discussieer mee!

Quotum verdwijnt, een redelijke melkprijs moet gewaarborgd worden door onder meer grotere transparantie in de keten. Die is nog ver te zoeken. Ondertussen twisten wetenschappers bij hoorzittingen in de Kamer openlijk over de vraag of grotere transparantie, zelfs als die realiseerbaar is, wel wenselijk en gunstig is voor boeren. De discussievraag: geeft transparantie een betere melkprijs, en is transparantie eigenlijk wel mogelijk?

Mededinging in de zuivelketen moet anders

De mededinging in de zuivelketen moet anders, zodat de prijsvorming meer in het voordeel van boeren komt te liggen. Ambtenaren denken erover na; in hoorzittingen in de Tweede Kamer worden wetenschappers en topmensen uit de agribusiness bevraagd, en in Brussel. Daar bestudeert een speciale werkgroep de prijsvorming in de zuivel.

Transparantie, moet je dat wel willen?

De vraag is: zit er iets scheef in voedselketens? De NMa en het LEI studeerden erop maar kwamen niet met echt duidelijke conclusies. Simpelweg de zwartepiet afschuiven naar andere schakels, zoals de supermarkten, is te gemakkelijk. Maar stel dat meer transparantie kan. Stel dat iedereen in de keten weet wat de ander aan zijn product overhoudt. Moet de boer dat dan wel willen? Ook hierover zijn deskundigen het niet eens. Bij volledige transparantie valt weinig meer te onderhandelen, terwijl onderhandelingen juist tot prijsoptimalisatie voor alle schakels leiden. Kortom, transparantie kan ook link zijn. Tijd voor de discussievragen. (Lees hier meer achtergrondinformatie.)

Reageer op deze vragen:

1. Is meer transparantie in de zuivelketen mogelijk?
2. Stel dat transparantie in de keten over wie hoeveel ‘overhoudt’ mogelijk is, geeft het boeren dan een betere melkprijs?

Wat was uw antwoord in de poll en waarom? Welke aanpassingen aan het systeem zijn nodig om transparanter te zijn? Laat het weten in de discussie.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  bergop

  Melkveehouders vragen zich al tientallen jaren af waarom een consument in de winkel genoeg betaalt voor zuivelproducten en de producent van zuivel veel te weinig ontvangt. Ik denk dat transparantie hierin eens duidelijkheid kan verschaffen waar de centen blijven hangen. Er wordt gesteld dat bij transparantie weinig meer te onderhandelen valt, maar wat valt dan nu te onderhandelen?
  Wanneer het aanbod kleiner is dan gaat de prijs omhoog en bij te veel aanbod klapt de prijs in elkaar, hier hoef je niet gestudeerd voor te hebben want dit is al decennia zo en geldt voor alle sectoren.
  Prijsafspraken mogen niet gemaakt worden om de consument te beschermen maar wie beschermt de producenten als deze moeten concureren met buitenlandse producten waar de eisen van voedselveiligheid heel anders zijn dan in ons land.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Natuurlijk is transparantie mogelijk!!!... Coöperatie's zijn dat eigenlijk verplicht. Persoonlijk denk ik, dat bij een matige prijsvorming, de coöps niet aan tekst en uitleg voorbij kunnen. De (melk) producenten willen weten waar zij aan toe zijn!!!...

 • no-profile-image

  Landmand

  Transparant, wij vragen dus openheid in cijfers, maar weten de melkveehouders hun eigen cijfers wel? Er is nog zoveel in voeding te verdienen. Maar men kent zijn eigen kengetallen en kostprijs niet.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  U stelt een belangrijke vraag meneer @Landmand. Elke ondernemer behoort ook te weten en te begrijpen wat Boekhouding en Kostprijsberekening betekent!!!... Bovendien concludeert u, dat men zijn eigen kengetallen en kostprijs niet kent. Ook ik denk, dat uw veronderstelling veelvuldig voorkomt. De uitzondering zal de regelmaat wel bevestigen, dat denk ik ook!!!... Maar als in 2010 gemiddeld genomen de melk 25 cent per liter opbrengt, zullen velen met de neus op de feiten worden gedrukt. Maar Josien stelt de vraag; is meer transparantie in de zuivelketen mogelijk? vraag 2; stel dat transparantie in de keten over wie hoeveel 'overhoudt' mogelijk is, geeft het boeren dan een betere melkprijs? Hoe denkt u en ook andere lezers daarover, meneer Landmand??? Goed, ik ben de moderator niet, de vragen heeft Josien gesteld !!!... Maar ik ben wel benieuwd naar de antwoorden!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Landmand

  Piet,

  Merendeel van afgezette melk is cooperatie melk,wie is eigenaar?
  Zijn de eigenaren ooits eens wezen vragen,van:hoe zit het met onze afzet/prijzen?
  Als eigenaar zou je dat toch graag willen weten?
  Nu af en toe het idee,dat men het probleem niet wil zien,dat er teveel melk is en dat met geen vangnet altijd kan hebben. Hoe kan je als vrije ondernemer daar mee werken,door je kengetallen kosten te kennen!

 • no-profile-image

  natuurboer

  Tranparantie zoals die nu onderzocht wordt heeft alleen betrekking op wie in de keten welk deel van de koek krijgt. Er kan m.i. veel beter onderzocht worden op "welke manier" de koek verdeeld wordt. En dan kom je bij de handelsvoorwaarden die er bestaan rondom de landbouw productie. En dat in vergelijking met ondernemers buiten de landbouw. Bij ondernemers buiten de landbouw wordt eerst de prijs bepaald en dan pas wordt er geproduceert en geleverd. In de landbouw is dat andersom. Er moet eerst geleverd worden en dan pas wordt de prijs bepaald. Voorbeeld: In het algemeen wordt een nieuw huis eerst verkocht, of anders gezegd, de prijs van dat nieuwe huis wordt eerst bepaald en dan pas wordt het gebouwd en afgeleverd. Een enkele uitzondering daargelaten, maar een bouwbedrijf bouwt niet eerst een nieuw huis om er daarna een bordje van te koop aan te hangen en af gaat wachten welke prijs er voor betaald zal worden. Ander voorbeeld: Een nieuwe auto wordt eerst gekocht voor een bepaalde prijs en daarna pas gemaakt en geleverd. Hoe zou dan de prijsvorming van huis en/of auto zijn als het op de zelfde manier zou gaan zoals in de landbouw gebruikelijk is? Eerst een rijtje huizen bouwen en dan afwachten wat er voor betaald gaat worden of nieuwe auto`s via de veilingklok aan de man brengen. Ondenkbaar in de wereld van huizenbouw en autofabrikanten. Zoals de handelsvoorwaarden zijn in huizenbranche en autowereld kun je gemakkelijk vraag en aanbod op elkaar afstemmen. En zal daar ook geen noemenswaardige overproductie ontstaan. Simpel omdat er niet meer geproduceert wordt dan er verkocht is. Hoe anders zijn de handelsvoorwaarden in de landbouw. Bij boeren wordt eerst geproduceert en afgeleverd en dáárna wordt de prijs bepaald. En daarmee wordt dan een open eind gecreéerd die tot overproductie kan leiden. Naast transparantie van de koek verdeling mag er ook wel meer transparantie zijn omtrent de handelsvoorwaarden waaronder boeren hun producten moeten verhandelen. Zodat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemt kunnen worden en er minder overproductie hoeft te zijn.
  Dan nog iets anders maar wel met betrekking tot hierboven beschreven. En dat is, dat de boeren in Nederland bij de Kamer van Koophandel ingeschreven moeten staan. Echter ingeschreven staan bij KvK betekend o.a. ook dat je als ondernemer verplicht bent een factuur te schrijven voor geleverde goederen en/of diensten.
  En de ontvanger van deze factuur dan onder juridische regelving tot betaling dient over te gaan.
  En dat nu heeft kortsluiting in mijn boerenverstand veroorzaakt. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat bijvoorbeeld een melkveehouder z`n melkfabriek een factuur stuurt voor geleverde melk. Terwijl dat volgens de regels van de KvK wel verplicht wordt gesteld. Dit betekent echter ook dat er eerst een prijs afgesproken dient te worden voor er een tank melk door de RMO wordt opgehaald. Anders kan er immers geen factuur geschreven worden. Zoals nu, is het de melkfabriek die de factuur schrijft als ontvanger van de melk van een melkveehouder.. En op die factuur is het ook nog eens verplicht dat het registernummer van de KvK vermeld wordt. Welbeschouwd dienen op zo een factuur van geleverde melk aan de melkfabriek, jurisch gezien, dan twee registernummers van de KvK te staan!!!!???? Een van de melkfabriek én een van de melkveehouder die de melk geleverd heeft. Dat klopt juridisch niet. En begrijp daarom totaal niet waarom boeren bij de KvK ingeschreven horen te staan. Nogmaals, wat mij betreft dienen de handelsvoorwaarden die landbouwproductie omgeven eerder voor het voetlicht te komen dan transparantie in de keten. Betere handelsvoorwaarden in de land- en tuin bouw kunnen m.i. een betere prijsvorming tot stand brengen. Sorry dat het een wat lang verhaal is geworden. Maar ik zou niet weten hoe het anders te omschrijven. Het valt me in ieder geval niet mee om een kwestie van boerengevoel op papier te zetten.

 • no-profile-image

  Han

  Josien je vraag; is er meer transparantie in de zuivelketen mpgelijk? Kan ik als optimist met JA beantwoorden. Helaas als realist moet ik zeggen dat er geen fabrikant is die zijn kostprijs openbaar wil maken. Voor de Groothandel zal hetzelfde gelden en zo door.
  Stel de transparantie is er geeft dit de boer een betere prijs? Helaas NEE want we hebben gekozen voor een oneindig grote productie om aan te tonen dat we dan goedkoper kunnen. Als we niet van plan zijn om met elkaar de productie af te stemmen op de consumptie, zal er nooit een goede prijs komen. Tevens lijdt overproductie tot Onnodige Milieu Vervuiling en het op termijn in storten van de economie. Zie.
  <>

 • no-profile-image

  Han

  Natuurboer. U hebt gelijk betreffende facturering. Maar voor boeren die leveren via een cooperatie ligt dit anders. Ik schrijf bewust >leveren via en niet leveren aan<. Als lid aandeelhouder van een cooperatie, het verlengstuk van je eigen bedrijf kun je moeilijk >aan< leveren. De cooperatie is immers opgericht omdat je met collega's een marktmacht wilde vormen tegen over de vrije handel. Daar komt bij dat je een >prijs afspraak, hebt en wel een voorschot en daarna een nabetaling die over eenkomt met dat deel van het overschot dat niet nodig is om als winst (kapitaal) in het bedrijf te moeten blijven.
  De zgn. >facturering< hebben de boeren leden uit handen gegeven aan de cooperatie. Dit verhaal gaat op voor iedere transactie waarbij geen >vaste prijs afspraak< is. Dus alle >pool< verkopen met coop's en handel vallen onder dit regiem.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Han , het gaat mij om het tijdstip waarop de prijs word bepaald. Is dat vóór levering of is dat ná levering. Als voorbeeld en om dicht bij huis te blijven het abonnement op weekblad Boerderij. Voordat je dat abonnement neemt is de prijs al bepaald door Reed Business. Vóór levering dus . Bovendien is Reed Business als leverancier ook degene die de factuur opstelt en ter betaling aan de abonnee voorlegt. Deze handelswijze met een abonnement staat echter haaks op de handelswijze waarmee boeren hun producten aan de man brengen. Daar wordt de prijs ná levering vastgesteld ook al gaat dat via een coöperatie. En is het niet de leverancier, maar de afnemer die de factuur opstelt. Bij een coöperatie is het zo geregeld, dat de uiteindelijke afnemer van boerenproducten de facturering richting boer, via en aan de coöperatie overlaat. Maar ook dan is het de afnemer die de factuur opstelt. Je kunt namelijk niet eerder een factuur opstellen als ook de prijs van het te leveren/geleverde product is bepaald. Bij boeren is dat ná levering en bij alle andere ondernemers buiten de landbouw is dat vóór levering. Mijn conclusie is dan, dat degene die de factuur opstelt ook degene is die de prijs van een te leveren product bepaald. Kwestie van hoe handelsvoorwaarden te boek staan. Betere prijs voor boeren kan mij inziens alleen wanneer de handelsvoorwaarden voor boeren ook verbeteren.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Wie de factuur opstelt en wanneer dat gebeurt is van weinig belang volgens mij. Maakt het uit of de Boerderij de rekening van te voren af nadien opstelt? De vraag is of boeren kunnen inspelen op de prijs die ze ontvangen. Dus: als de prijs beneden kostprijsniveau is minder leveren?? Dat is wel mogelijk, alleen gebeurt dat nauwelijks. Niet omdat boeren daar te dom voor zouden zijn, maar door de eigenaardigheden van de landbouwmarkten. Praktijk is dat dit pas gebeurt als de prijzen zo laag zijn dat ook de variabele kosten (voer, etc) niet meer goed gemaakt worden. Wat betreft transparantie: als ik afnemer was zou ik willen weten wat die variabele kosten zouden zijn. In overschotsituaties bepalen die hoe ver de prijzen kunnen dalen voordat boeren stoppen met produceren.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Landmand, natuurlijk moeten ondernemers/melkproducenten hun kostenplaatje kennen!!!... Anders onderneem je op basis van Struisvogelpolitiek (de kop in het zand steken en niets willen zien). Zoals bekent wordt het huidige overaanbod omgezet in melkpoeder, 1 kg. brengt nu 2,50 euro op. Nu vraag twee, beste Landmand; hoeveel boeren weten (?) hoeveel liter melk voor 1 kg. melkpoeder gebruikt wordt ???. Misschien is dat percentage net zo hoog of laag, als bij de wetenschap van kengetal/kostprijs. Ook ik geloof dat de nederlandse agrari-er beter kan produceren dan REKENEN !!!!!..... Idealisme noemt men dat ook wel eens. Ondanks alles hoop ik, dat de Co-ops duidelijk willen maken waarom de melkprijs weer omlaag gaat, ligt het aan de Wereldmarkt???, aan de Supers???, of is de Consument te spaarzaam???(vraaguitval?) Wie weet het ???. groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Han

  @Natuurboer. Ik denk dat een deel van je melk al verkocht is aan de retailer als jij nog moet gaan melken. De prijs is voor een deel bekend, alleen nog 1 vraag, Wat doet het surplus aan zuivel op de vrije markt. iedere verkoper en inkoper weet dat er te veel is en dus calculeert de inkoper dit in in zijn verhaal. wil jij niet leveren dan wil de concurent zijn surplus wel slijten en zit jij met de brokken. Als al die boeren nu eens gaan denken in >Hoeveel Euro maak ik NETTO van een ha / koe< in plaats van hoeveel >LITER haal ik per ha / koe, ongeacht winst of verlies< Wil je co-op hier in mee denken en de regering eindelijk net zo slim worden als de Canadese regering dan gaat het de veeboer weer gewoon goed. Voor vele andere producten zou hetzelfde kunnen gelden.
  @Piet jouw probleem met een dalende prijs is een handels geheim. ik denk dat er binnen Europa en zeker Nederland melk zat voorhanden is. Wereld wijd is er een financiele crisis. Het antwoord van de consument hierop is Minder dure producten dus minder Goudse import kaas bv en maar smakeloze Russische kaas in Moskou of waar dan ook. De verwerkers van plantaardige producten zitten ook niet stil en zoeken naar melk vervangers (plantaardige koffie witmakers, plantaardig vet inplaats van botervet en ga zo maar door). Er zijn buiten EU landen die hun eigen markt beschermen door allerlei ondeudelijke regelgeving om de WTO afspraken te omzeilen. Verder denk ik dat het de kreet China en India zijn explosieve groei markten meer de >Wens van de moeder van de gedachte is< Zolang wij hun producten voor extreem lage prijzen kopen, kunnen ze nooit onze producten voor veeeeel geld kopen en ook nog luxer gaan leven. in al deze gedachten van de beleidsmakers zitten volgens mij kronkels die wiskundig nooit sluitend zijn te maken.

 • no-profile-image

  koetje

  Het antwoord van Han aan Natuurboer komt overeen met de discussie van een tijdje geleden over Fort Europa,de vraag is hoe kan je de politiek in Europa overtuigen dat dit misschien een betere optie kan zijn dan een volledige vrije wereldmarkt die alleen maar verliezers geeft.Nederland is politiek gezien toch het kleine muisje wat tussen de grote olifanten staat te stampen op een houten brug.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Transparantie, waar het boerenlot nu aan opgehangen wordt in Brussel en Den Haag, is volgens sommige reageerders wel mogelijk, maar zover is het nu in elk geval nog niet. Wat mij schokte, is wat in het hoofdredactionele commentaar verscheen: boeren hun bloedeigen cooperaties, de zuivelindustrie, zou tegen die transparantie zijn!
  <<"Directeur Werner Buck van Royal FrieslandCampina (RFC) zei vorige week (...) dat de zuivelindustrie geen behoefte heeft aan te veel openheid en staatsbemoeienis.">>
  Ook Rochus Kingmans zelf denkt dat echte transparantie een illusie is: <<"Transparantie gaat structureel en op grote schaal nooit lukken. En leidt dus niet tot een betere margeverdeling. ">>

  Reacties hierop?

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  <> >

  Binnen het bestaande paradigma - perfecte mededinging - is geen andere manier van werken mogelijk dan de tredmolen. Melk is een grondstof die tegen de laagste kostprijs gemaakt moet kunnen worden als je het geen nadere identiteit of hoedanigheid weet te geven. Dat is wel degelijk een keuze van de industrie, dat wil zeggen van de verwerkende en distribuerende kant van de markt. Er zijn niches denkbaar die nieuwe volumes kunnen lostrekken. De vraag is of de bestaande grote verwerkers en vermarkters de ontwikkeling daarvan willen financieren, cq. of het wenselijk is dat ze dat doen. Vernieuwing in melk is even nodig als Willem & Drees dat (nog maar amper beginnend) zijn in AGF. Business history leert dat dergelijke vernieuwingen van vastgelopen markten doorgaans komen van mensen van buiten de sector. Die zien nl. de gaten wel. Gister werd aangekondigd dat Willem en Drees binnenkort in 250 Nederlandse winkels te krijgen zijn. Dat is nog steeds een druppel op de gloeiende melkplaat. Maar hoe wou je anders een begin maken? Nog een opmerking: marktonderzoek leert dat er een tamelijk grote groep consumenten is die hetzelfde product maar dan met een identeit zou willen. Niet om ermee te 'grachtengordelen' maar omdat ze de anonimiteit steeds minder vertrouwen. Het gapend gat in de markt zijn dus de formules die daarin duiken en er de business economics voor ontwikkelen (het moeten geen dure niche concepten zijn). Ik durf te gokken dat er op een termijn van 5 jaar hard werken zo'n 8 en misschien wel 12% van de markt mee te converteren is. Te weinig? Denk dan na over uw alternatieven. Die zijn beperkt: de laagste kostprijs is leidend. Hopelijk treden vaak genoeg momenten van schaarste op om de reserves aan te vullen.


 • no-profile-image

  natuurboer

  Beste Huib Rijk, stel dat bij het afsluiten van een abonnement op Boerderij de handelsvoorwaarden hetzelfde zijn als de handelsvoorwaarden van boeren. Wat zou Boerderij er dan van vinden als jij de factuur opstelt als afnemer van een abonnement. En dan ook zonder prijsafspraak, en jezelf dan de mogelijkheid hebt om als abonnee zelf te bepalen wat een abonnement mag kosten. Boerderij zal daar niet mee akkoord gaan denk ik. Ze zullen geen abonnement afsluiten met de wetenschap dat ze dan afhankelijk zijn welke prijs een ander voor een abonnement wil geven. Vergelijk bovenstaand beschreven dan eens met je eigen leveringsvoorwaarden. Als boer accepteer je namelijk wel dat een ander bepaald welke prijs je voor je producten krijgt.
  En Beste Han, melk kan alleen vooruit verkocht worden wanneer je als melkveehouder een contract met de melkfabriek hebt getekend. Met dat contract geef je het recht aan de melkfabriek om juridisch eigenaar te worden van de te leveren melk.
  Wanneer er geen contract is getekend kan melk ook niet vooruit verkocht worden.

 • no-profile-image

  Han

  @Natuurboer. Alle boeren die lid zijn van een co-op laten hun melk naar hun eigen verwerking brengen en hebben dus niets verkocht maar gewoon naar de gezamenlijke verwerking en vermarkting gebracht en de directeur moet instaan voor de beste opbrengst prijs en de laagste kosten voor zijn deel van de keten. Er dus >geen< sprake van verkoop aan de fabriek, want de fabriek ben je zelf. Helaas zien de boeren en de directeur het anders. De boer / lid blijft de werkgever van de directeur en dus de man die bepaalt wat en hoe het gebeurd. De directeur heeft geen cent in de onderneming geinvesteerd, de boeren hebben door de jaren heen de investeringen gedaan of hebben er borg voor gestaan. Ik hoop dat je me begrijpt. Jouw benadering zou kloppen als de melk naar een particulier gaat tegen een >vaste prijs< dus NOOIT een nabetaling en alle prijs risico bij dalende markt voor de tijd van het contract voor de zuivelverwerker en alle prijs stijgingen in de markt het risico van de boer die dan niet meedeelt in de stijging. nu ze een contract hebben waarbij beide partijen mee delen in het risico van prijs plussen en minnen. Wat kies je als boer / landbouw??

 • no-profile-image

  Han

  @Dick. Je idee van niche die je moet door trekken naar een groter platform is ook mijn gevoel. Ik heb dacht ik hier ookal op gewezen toen we over CC varkens discusieerden. Ik wil alleen de retailer betrekken bij dit niche merk, zodat hij vast zit aan de boeren die het product leveren en omgekeerd. De retailer moet voor dit product NOOIT bij een andere leverancier terecht kunnen zonder contract breuk te plegen. Hier komt de nieuwe cooperatie vorm in beeld, co-op tussen de drie partijen, boer, verwerker/bewerker, retailer. Ik ben me er wel van bewust dat dit een oplossin gis voor een deel van de boeren, de grote bulk zal nooit op deze niche markt komen. Jammer, maar beter 25 % goede bedrijven dan 100 % stervende bedrijven, die de bevolking tegen zich in het harnas jagen.

 • no-profile-image

  Han

  @Josien. Transparantie zal nooit lukken. Bedrijfskosten, verwerkingskosten etc. zijn concurentie gevoelige gegevens. Dus nooit openbaar. Zelfs bij een co-op zullen deze getallen zoin de jaarverslagen staan dat geen mens er wat kan, zonder de onderliggende getallen. Dus het transparant maken van de cijfers in de keten, geldt alleen voor de kosten bij de primaire keten (boer, tuinder), deze mensen gooien alles op tafel in de vorm van kengetallen en toegerekende productie kosten. Ook zij houden enkele getallen geheim, concurentie gevoelig. Het transparant maken van de kosten in de keten is niets anders dan een >Politieke actie< om de burger gerust te stellen, omdat ze (de politiek) alles onder controle hebben. Helaas is het kapitaal de enige die de finaciele zaken onder controle heeft of althans denkt te hebben.

 • no-profile-image

  Han

  @Josien. Nog even over de marges in de keten. Als we het voor elkaar kunnen krijgen om als producent en verwerker/bewerker en retailer in ëën organisatie te zitten om speciale < in de markt te zetten zal binnen de groep de marge bekend zijn, maar nog steeds niet voor de overheid en de concurent. Is ook nergens goed voor is managment gegeven waar op te sturen valt.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Werner Buck, directeur van Royal FC houdt niet van ''Transparantie en Staatsbemoeienis'', gefeliciteerd beste melkproducenten!!!... Daar mogen wij het weer even mee doen!!!... Tijdens de discussie van de Tredmolen schreef ik reeds over mijn bedenkingen van de kostprijsverlaging door schaalvergroting en de eventuele gevolgen daarvan. Multinational RFC ziet, dollars (wereldmarkt), Megaboerderijen (lage kostprijsmelk) en veel melk (goedkope grondstof). Ruim drie maanden geleden maakte de Rabo-bank bij monde van dhr. Wim Thus ook haar profetie-en bekend, die spoorden met de visie van RFC. Dit verstoppertjes spelletje beloofd niet veel goeds!!!... Het is voor mij niet begrijpelijk dat een co-op zo met zijn leveranciers omgaat!!!!!..... Gaat bij RFC idealisme boven realisme?????..... Dit soort geheimnisdoenerij geniet mijn waardering niet !!!!!..... Daarom denkt de schrandere dat het onheil zal komen, het wordt echt tijd dat wij daarover nadenken!!!... Voor zover het mogelijk is kan zelfvermarkting een interessante optie zijn/worden denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  geert

  door transparantie zullen de grootverdieners in de keten zich "schamen"en om hun eigen hachje te beschermen een groter deel van de taart aan boeren laten toekomen zodat hun% kleiner lijkt/wordt
  prijs in winkel iets hoger natuurlijk want hun portie moet minimaal gelijk blijven

 • no-profile-image

  Wim.

  Geert uit Pesse schrijft: ''door transparantie zullen de grootverdieners in de keten zich "schamen" en om hun eigen hachje te beschermen een groter deel van de taart aan boeren laten toekomen.''
  Zo ook zullen dan de ''kleinverdieners'' in de keten (melkveehouders) zich gaan schamen en om hun eigen hachje te beschermen het niet lonende deel van de grondstofproduktie staken.

 • no-profile-image

  Han

  @Piet. ken jij iemand die mij kan voorrekenen dat grootschalige productie van bv. melk goedkoper is en bij hoeveelheid dieren c.q. liters dat optimum wordt bereikt? Ik kom nooit zover dat we bij de huidige laat staan de prijs van vorige jaar zonder verlies kunnen produceren.
  @Wim. Boeren stoppen niet met produceren van het verlies gevende deel. Ze kikken op ik heb meer dan jij buurman en daar komt bij, dat hij hoopt langer te leven dan zijn buurman / collega en dat zijn bank hem dan de kans geeft deze productie erbij te kopen. Zo dat hij onbezoldigd medewerker (slaaf) van het >groot kapitaal< is geworden. Productie beperking om de markt in evenwicht te brengen kan alleen door hogere machten (overheid, zuivel verwerkers) worden afgedwongen.

 • no-profile-image

  ekoboer

  Zuivelfabriek zijn tegen transparantie in de keten.
  Boeren zeggen dat de winkels het grootste deel van de marge opstrijken.
  Fabrieken zeggen tegen boeren dat ze niet met de vinger naar de winkels mogen wijzen,(zijn onze klanten) en houden zich verder wijselijk stil.
  Konklusie is overduidelijk: De fabrieken strijken het grootste deel van de marge op!!!!!Vraag is wat gebeurd er met dat geld???, gaat niet naar de boer,maar waar wel heen??????

 • no-profile-image

  josien kapma

  @Natuurboer. Hier bij ons in Portugal schrijven wij netjes een factuur aan de melkkoper. Nadat die ons vertelt welke prijs we daarop moeten zetten. Kortom, zoals je al aangeeft, de administratieve afhandeling zegt helemaal niks, de onderhandelingsmacht verandert er niet door. Dát de onderhandelingspositie van boeren moet verbeteren is eigenlijk iedereen het eens, hóe dat is nog de vraag. Ben benieuwd naar het onderscheid tussen 'hoeveel' en 'hoe de koek verdeeld wordt' wat je noemt. Wát moet dan precies openlijk en transparanter dan nu het geval is?

  Het grote verschil tussen landbouw en een huis of auto is dat het aanbodvolume niet makkelijk te regelen is. De produktie in de landbouw is als een lopende band zonder 'langzamer' of 'uit' knop. De boer móet dus van zijn waren af.

  Overigens: de autoindustrie is al uit NL verdwenen en de bouw heeft het heel zwaar. Blijkbaar is de onderhandelingspositie daar voor de primaire producent ook niet altijd optimaal?
  =========
  @Dick en Han, jullie pleiten voor vernieuwingen in melk; concepten en niches. Nu is verwerking en vernieuwing meestal niet de sterke kant van boeren. Sterker nog, heel veel boeren krijgen al buikpijn als ze er aan denken. Ze willen gewoon lekker met hun koeien bezig zijn. Daarom hebben ze dat keurig geregeld. Ze hebben samen heel veel knappe koppen in gehuurd die bij de cooperatie zitten.
  Wanneer pakken zij deze ideeen dan op? Als dit gat in de markt echt zo gapend is, dan is de cooperatie toch bij uitstek degene die daar in kan springen?

  Alle ideeen staan op foodlog.nl en ook in de cooperatie discussie over 'boer op het bord brengen' <>

  Han zegt ook: de supermakrt moet in het verbond stappen.

  Hoe wordt het nodig of aantrekkelijk voor de supers om zich te verbinden aan een producent-verwerker trits?

 • no-profile-image

  natuurboer

  Het moet niet gekker worden Josien, jullie schrijven een factuur nadat de KOPER netjes heeft vertelt welke prijs erop vermeld moet worden. Waarom bepalen jullie zelf niet mee welke prijs er op die factuur hoort te staan. Stel ik reis als particulier naar Portugal en kom bij jullie om vers van de koe 5 liter rauwe melk te kopen. Zeg je dan ook dat ik als KOPER maar moet bepalen welke prijs er op de kassabon moet komen te staan? Dat moet jij toch bepalen! Zo zout heb ik het eerlijk gezegd niet gegeten. Dat je als verkoper van melk totaal geen invloed wil hebben op de prijsbepaling van de rauwe melk. In de supermarkt zijn het toch ook allerlei stickers waarop vermeld staat hoeveel iets moest kosten. Daar in de supermarkt is de consument als koper toch ook niet diegene die bepaald welke prijs er op de kassabon moet komen te staan. Wat is dan het verschil in ondernemerschap tussen de verkoopwijze van een supermarkt en de verkoopwijze van een boer. Beide zijn ondernemer en staan bij de KvK ingeschreven. Doch in de praktijk blijkt er een wereld van verschil te zitten in de handelsvoorwaarden. Toegegeven, wat ik beschreven heb is een gevoelskwestie. Maar m.i. zouden boeren in de vorm van handelsvoorwaarden meer rechten moeten hebben om invloed te kunnen uitoefenen op de prijsvorming van hun producten. Populair gezegd vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

 • no-profile-image

  Han

  Josien. De eventuele niche markt die mij voor ogen staat, zal voor de retailer ook een extra omzet (in geld) kunnen genereren. Maak je het product samen, dan kan de collega / concurent retailer het alleen maar betrekken als als de >merk eigenaren< hun licentie hebben gevangen. Of boeren nu wel of niet lekker willen melken maakt niet uit, ze hebben een Cooperatie gemaakt om het product verder te valueren. Wil de boer alleen maar bulk maken en meer dan verkoopbaar is O.K. Heeft jouw discussie geen economische waarde. Is het een leuk tijd verdrijf. Ik zeg niet dat mijn ideeen DE oplossing zijn, maar nooit Brain Stormen geeft zeker geen vooruitgang. In mijn optiek heeft het discusieeren over of de melk bij jouw een centje meer kost dan in Nederland of in Amerika op dit moment zitten de meeste boeren op de wereld met ëën probleem >te lage prijzen< om nog lang een goed voedsel pakket te garanderen. Het alternatief voor geen niche of nieuwe producten buiten het voedsel pakket (schoonheidsmiddelen) is >productie krimp< en wel verplicht van boven af opgelegd. Doen we dit niet blijven we met twee problemen zitten, te lage prijzen en onnodige milieu belasting (mest, overtollige producten). Beide leiden tot een onzekere voedsel voorziening in de toekomst (politiek probleem, geen boeren probleem)
  Josien gelukkig hoef ik niet meer te kiezen geen boer meer en te oud.

 • no-profile-image

  Han

  @Natuurboer, moet ik je nog steeds uitleggen, dat een Cooperatie zo de boeren die kennen een verlengstuk van de boerderij is. >Dus nooit een product kan kopen. Hooguit afnemen< Als boer kan ik het product aan mijn mede leden verkopen voor een vaste prijs, maar dan zal ik nooit mee doen bij de eind afrekening. Daar komt biij dat ik als boer dan een nog ;lagere prijs krijg dan nu. de kopers hebben zelf genoeg (te veel) product en drukken hun eigen prijs door het jouwe af te nemen. Nu je mee doet in de >POOL< moet de organisatie het afnemen, je bent lid en hebt het recht op verwerking / vermarkting van je product tegen de best mogelijke prijs die de organisatie kan realiseren. Een co-op mag dus nooit gezien worden als een particuliere onderneming. Levert u melk aan een particulier, hebt u inderdaad de mogelijkheid van een POOL contract en en vaste prijs afspraak, die geldt voor een termijn of hoeveelheid. Dan nog is het schrijven van een rekening niet mogelijk omdat de tankwagen eerst over een geijkte weeg installatie moet en de gehalten bekend moeten zijn. Geen boer met een eigen laboratorium dat dan ook nog geijkt en beedigd moet zijn. De wijze die nu wordt toegepast is dan ook de meest praktische. Eigenlijk heeft uw hele verhaal over prijzen en rekeningen geen enkele invloed op de te halen prijs. Melk is niet houdtbaar tot volgend jaar als de prijs je niet aanstaat. Dit geldt ook voor een auto, overjarig model keldert in prijs. Dus verlies voor de keten.

 • no-profile-image

  Han

  Josien nog even het volgende wat we hier bediscusieeren over melk geldt ook voor andere producten. Maak van de veleschakels in de keten EEN schakel bestaande uit deel verantwoordelijkheden. Nu bepaalt de zwakste schakel de sterkte van de ketting. We weten wie dit is en denken te weten hoe het zo gekomen is. Prachtig. Nu een oplossing zoeken die herhaling onmogelijk maakt. Zal niet meevallen, >de mensheid is concervatief en bang voor vernieuwing<. Maar Angst is de slechtste raadgever. De uitweg ligt in handen van o.a. de jonge boeren en tuinders zij staan immers aan de basis van de ketens

 • no-profile-image

  josien kapma

  Natuurboer heeft het zo zout nog niet gegeten, dat wij als producent lijdzaam afwachten totdat de koper ons vertelt welke prijs we voor deze (afgelopen!) maand op onze factuur mogen zetten. In *theorie* is het inderdaad een heel verschil met een cooperatieve vermarkter die de beste prijs gaat maken.
  Maar is *in de praktijk* het verschil met een cooperatie nou zo groot?
  ======
  Boeren moeten meer invloed hebben op de prijsvorming van hun produkten. Eens, maar hoe? Hoe kun je vraag en aanbod op elkaar afstemmen als er meteen weer een andere aanbieder is die het wel weer voor een halve cent minder wil maken?
  (Oftewel, is dit plan van Flevo melkers realistisch?: <> )
  ======
  Melk is melk, de inwisselbaarheid leidt tot competitie ('perfecte mededinging'). Uiteindelijk blijven alleen kostprijskampioenen over: grote, sobere, zeer goed gemanagede bedrijven. Omdat een deel van de boeren voorlopig van dit proces profiteert, (de tot-dan-toe relatieve kostprijskampioenen, oa NL'ers in Portugal) hoor je ze niet.
  ========
  Bovenstaand is voor Dick Veerman en Han reden om te zeggen: doe iets onderscheidends, ontwikkel zelf een lijn naar de consument. OK, dat kan werken. Maar veel boeren hebben daar geen zin in. Daarom vraag ik me af, hoe kunnen we de cooperaties helpen om hun produkten te 'laden' met onderscheidendheid? Waarom zou iemand FC melk moeten kopen? Hoe krijgen we de vele eisen 'doorvertaald'? -misschien niet eens in een hogere prijs, maar in elk geval in een voorkeur? (op dit moment komt al 25% van de *verse* zuivel in NL van elders).
  =====
  En dan denk ik inderdaad in lokaal-voor-lokaal oplossingen. Met het vermelden van weidevogeltelling op het melkpak: dat heeft zin als het om het natuurgebiedje bij jouw om de hoek gaat!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  @ Han, i.v.b.m. uw reactie van 3 mrt 2010 21:59 Het volgende; kostprijsverlaging door schaalvergroting is een gezegde van (naar mijn mening) de Multinationals. Natuurlijk is de kostprijsverlaging niet oneindig, ook daar zijn grenzen!!!... Uiteindelijk gaat het om de baten, het netto resultaat !!!!!..... Daar gaat het om, de rest is secundair (bijzaak). groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Han

  Josien als boeren geen zin hebben om hun situatie te verbeteren, op welek wijze dan ook. Is ieder vorm van discussie met als doel >verbetering< ZINLOOS. Wachten boeren liever op ingrijpen door door bv. >De Politiek< omdat de voedselvoorziening in gevaar komt, door een te groot >Leenvermogen< bij boer en tuinders. Als we zolang wachten zullen er al velen DOOD zijn en is de markt niet meer MONDIAAL maar LOKAAL geworden. Ik zie geen andere alternatiieven dan >terug naar "nationaal beleid" < of een >onzekere voedsel voorziening met erg fluctuerende priijzen, waarbij regelmatig bedrijven bankrupt gaan<, de derde optie >productie bepeking< is en utopie (willen boeren niet).
  Josien ik hoop dat je me niet als pessimist, maar als realist ziet. Boeren laten zich leiden door hun Wens gedachte.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Piet, ik zie al een enorme verschuiving van focus: van max produktie (liters) naar kostprijs per liter. Vandaar ook de drang naar schaalvergroting; die kostprijs per liter moet omlaag. De schaalvoordelen in de veehouderij zijn zeker niet oneindig, maar voor de gemiddelde bedrijven in NL, zijn er bijna altijd nog wél schaalvoordelen te behalen.

  Maar je hebt gelijk, waar het om gaat is netto resultaat. Wellicht nu nog naar de opbrengstkant kijken en niet alleen naar de kostenkant? Dan komen toch die onderscheidende produkten en alternatieve marktkanalen om de hoek.
  ====


  Han, boeren hebben toch heel veel zin te leren en hun situatie te verbeteren? Om die reden zie ik jouw optie twee met fluctuerende prijzen helemaal niet zo somber in. Europa heeft voorlopig belang bij een gezonde boerenstand. Ze laten ons dus nog wel even overleven. Als boeren het ondertussen een beetje leuk maken en slimme verbondjes sluiten dan wordt het weer echt leuk in de landbouw!

 • no-profile-image

  natuurboer

  Josien hoe zit het met jullie eigen koopgedrag. En dan niet privé maar met name bedrijfsmatig. Ik pik daaruit de inkoop van graszaad. Zouden jullie als melkveehouder ook bereid te zijn om graszaad voor graslandvernieuwing onderscheidend in te gaan kopen? Van die akkerbouwer die graszaad het mileuvriendelijkst produceert, ook al is dat duurder dan gangbaar.? Zouden jullie dan een verbond met een akkerbouwer willen aangaan om als leverancier van graszaad te functioneren.? Dan wordt pas echt leuk in de landbouw. Of hebben jullie als melkveehouder het liever dat graszaad voor wereldmarktprijs ingekocht kan worden.

 • no-profile-image

  Han

  josien waar halen boeren de gedachte vandaan dat schaalvergroting automatisch tot kostprijs verlaging leidt??
  Ik zie dit in veel gevallen als een van de bekende mythes. Je kunt hier prachtige deskstudies op los laten met MEGA bedrijven geheel geautomatiseerd en op industrie terreinen. Maar helaas er is een punt waar onder het niet meer verder gaat. Vraag ons geacht PvdA kamerlid Waalkens, eens lid van een toen ter tijd MEGA bedrijf in Oost Groningen, de kostprijs die zij konden realiseren was niet genoeg om voldoende inkomen te genereren om de alle inputs (arbeid, kapitaal etc.) te betalen. En nu 30 -40 jaar later denken boeren nog steeds dat dit de oplossing is!! Josien ik heb te veel grote bedrijven gezien, niet alleen in Rusland, om te weten dat de kostprijs zeker op het Noordelijk Halfrond niet ver uit elkaar ligt en zeker niet via schaalvergroting tot in het oneindige kan dalen. Het ergste is nl. dat bij iedere opschaling van omvang het punt van over productie wordt bereikt en dus er een onvermijdelijke prijs val volgt. Dit is precies wat de overheden voorstaan, geeft ruimte in het huishoud budget om meer duurzame consumptie goederen te kopen. Zo trekt de economie aan tot ook hier het point of no return bereikt is en het stelsel implodeert, of alleen met behulp van inflatie kan overleven. Bij het oplossen van het huidige economische probleem, helpt geen boeren verstand meer er is iets fundamentels mis met de wereld economie. We hebben gezien dat het Centraal geleide model (Rusland) niet werkte en nu lijkt het er op dat ook de Vrije Wereld Handel niet werkt. De ons voorgehouden doelen zijn nog geen stap dichterbij gekomen na al die jaren. Alleen de bedenkers willen niet toegeven dat het anders moet. Het lijkt wel op een >Geloof< stijf van de dogma's.

 • no-profile-image

  josienkapma

  Natuurboer, ik moest wel lachen om het voorbeeld van het graszaad. (Toevallig voorbeeld of ben je soms graszaadteler?) Wij kopen geen graszaad maar je punt is helder en het antwoord is: nee, duurzaamheid is geen argument. Prijs ook niet altijd, trouwens, wel vinden we dat de verkoper moet 'deugen'. Eigenlijk is ons prive consumenten gedrag nog met minder scrupules dan voor het bedrijf.. Goed punt dus, 'consumentengedrag', te beginnen bij ons aller zelf.

  Han, dat zeg ik óók, dat schaalvoordelen eindig zijn en overschat worden, we zijn het dus eens.

 • no-profile-image

  josien kapma

  even terug naar transparantie. klaas johan osinga, een echte expert op het gebied van mededinging en melkmarkt, maakt onderscheid naar het nivo waarop transparantie wenselijk is:
  "Transparantie op *macroniveau* kan beleidsmakers helpen om prijs- en margeontwikkelingen te volgen. We hebben geen behoefte aan transparantie op *transactieniveau* die supermarkten alleen maar nog meer helpt de laagste prijs op te zoeken."

  Osinga relativeert ook het belang van het thema transparantie:
  "Dit is niet de belangrijkste vraag van het moment. Die is vooral of Europese supermarkten bereid zijn zich te binden aan langjarige ketenafspraken inclusief duurzaamheid. Dat zou Europese producenten zekerheid geven in een tijd van toenemende prijsschommelingen. Het antwoord is op dit moment: nee."
  ======

  Heeft Osinga hiermee gelijk? (Han, jij noemde het ook al, het verbond met de supermarkt) En zo ja, hoe krijgen we supermarkten zo ver? Zijn varkensboeren, die recent AH horen beloven dat ze alleen nog 1'beterleven' ster varkensvlees gaan verkopen, eigenlijk een belangrijke stap verder dan melkveehouders??

 • no-profile-image

  Han

  @Josien. Hoe we de supermarkten samen met ons aan tafel krijgen is voor mij ook een vraag. ik denk dat het I ster vlees van AH "afgedwongen" door de dierenvrienden van Nederland een uit gelezen kans was geweest. Die is nu weer te niet gedaan, doordat de varkenshouders alleen maar denken aan >Worden de extra kosten vergoed< ja natuurlijk worden diie in de aanloop periode vergoed en daarna komt de >Reclame campagne via DLV en LTO< om vooral mee te doen. Zie hier dit opgebouwde 1 ster certificaat is verworden tot Bulk met als resultaat een prijs val. Ga om tafel met de Dieren vrienden clubs, retailler en bespreek daar het plan Plak er een mooi Etiket op en REGISTREER dit ETIKET als zijnde van ONS, de drie of meerdere initiatief nemers. Nu kun je voorkomen dat er bulk met bijbehorende prijzen ontstaan.
  De boeren zijn nu al weer te laat en hebben alles buiten het erf weer uit handen gegeven en buiten het erf wordt de consumenten prijs gemaakt Als boeren denken we nog steeds te veel van WIJ en ZIJ, durf te denken in termen van ONS. Schuif zeker de Dierenvrienden clubs niet in de hoek van >met jouw praat ik alleen via mijn advocaat<. Boeren en dat geldt ook voor hun voormannen moeten weer durven STUREN net als de generatie van net na WO II.
  Josien >Het is niet een questie van hoe krijgen We Ze zover. Maar van stap op het JUISTE moment BINNEN. Denk niet langer aan hoe los ik het boeren probleem op, maar meer van hoe los ik MIJN (groep-je) probleem op. Het I-ster varkens vlees had voor een klein deel van de varkens houders de oplossing kunnen zijn.< Ik schrijf HAD want ik denk dat het initiatief weer bij de andere partijen ligt. Josien je zult uit bovenstaande hebben begrepen, dat de varkens boeren niets verder zijn dan melkveehouders, ze hebben zich met een dode mus blij laten maken.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Han, wat zeg je nu in concreto? moeten nieuwe concepten beperkt blijven tot superkleine niches? Dan krijg je dus nooit volume. Boeren moeten van jou denken in 'ONS' maar toch schilder je de 'anderen' af als boosdoeners.... wat is nu concreet wat de onderhandelingsmacht van melkveehouders kan verbeteren volgens jou?

 • no-profile-image

  Han

  @Josien boeren moeten eerst aan hun eigen zaak en gezin denken en dan pas aan de rest van de wereld. >ONS< is in mijn optiek de groep die in dit voorbeeld samen met AH dit I ster label produceert en vermarkt. ONS en WIJ behoeft niet altijd te betekenen alle Nederlandse of alle mondiale boeren. De andere boer is niet de boosdoener, maar degene die de mogelijkheid krijgt en neemt in het huidige systeem om later in te stappen in een "leuk"concept en daardoor zal de prijs dalen (over aanbod). Willen jullie als boeren dit zo houden, deze vrijheid, dan heeft verder denken en zoeken geen zin en blijf je aan de achterste tet liggen. Helaas moet ik steeds weer concluderen dat de boeren zo sterk GELOVEN in BULK als oplossing van hun economische en sociale probleem. Dat ze filosoferen over een andere wereld, als levens bedreigend aanmerken en liever de kop in het zand steken. Helaas zijn over de hele wereld zo gebrain washed dat ze alleen maar kunnen denken aan voedsel produceren voor de hele wereld en zich bijna schuldig voelen als ergens honger is. Ze denken geen van allen aan de grond beginselen van de economie >het rendabel inzetten van arbeid, kapitaal, kennis<. Ik stel dat bij het in de markt zetten van een nieuw concept ieder risico op markt verstoring moet worden uitgebannen.
  Voor melkveehouders, voor zover bereidt om lokaal te denken en hun melk, kaas, boter etc. een >gezicht< te geven in samenwerking met een Reteil keten is een zelfde mogelijkheid weg gelegd. Ook hier geldt maak je het na enkele succes jaren tot bulk is alle moeite en investering >weggegooid kapitaal< helaas voor jouw Josien voor de Nederlandse zuivel is dit maar voor een beperkte groep weg gelegd. Willen andere boeren mee doen geen PUNT via de Merk houder en tegen zijn condities.
  Condities bepaalt door Retailer en boeren producenten. Laten we in GODS naam VOLUME vergeten. VOLUME wordt niet betaald en werkt mee aan milieu vervuiling, die niet wordt opgelost door de industrie of consument. ik noem met opzet deze 2 groepen omdat zij profitern van de bulk en de boer voor de negatieve gevolgen moet opdraaien.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Over schaalvergroting: het is belangrijk twee verschillen te zien. Het verschil tussen een klein en een groot bedrijf. En het verschil tussen een klein bedrijf en een klein bedrijf dat veel investeert om groter te worden. Dat onderscheid is van groot belang. In het eerste geval gaat het niet om schaalvergroting, maar om schaalverschilllen. Het grotere bedrijf zal productiemiddelen economischer kunnen inzetten (schaalvoordeel). Hier is een grens aan; een optimum. Bedrijven met 500 koeien waren 30 jaar geleden groter dan het optimum (door veel vreemde arbeid). Nu is dat optimum misschien wel in die buurt, vanwege de melkrobots. Dat wil niet zeggen dat het voor kleine bedrijven economisch is om aan schaalvergroting te doen. Want hiervoor moet er fors geïnvesteerd worden, met hoge kapitaalslasten als gevolg.====================== Moeten we de supermarkten zo ver krijgen om langjarige afspraken te maken? Volgens mij is het de vraag of dat in hun belang is. En zelfs dan is er een probleem: als die langjarige afspraken leiden tot aantrekkelijke prijzen moeten hun collega's tegen gehouden worden om die afgeschermde markt niet met alle middelen open te breken.

 • no-profile-image

  Han

  @Huib. Een bedrijf met honderden koeien zal goedkpoper kunnen melken met een goede melkstal. dan met robots. per 50 - 60 koeien is een robot nodig. Bij een grote carousel melk je in 24 uur meer dan 2000 koeien (2x). Hiervoor zijn 35 -40 robots nodig. Dus staar je niet blind op melkrobots. Hierkomt bij dat een groot bedrijf niet zonder vreemd personeel kan. Als de boeren zo grrot worden dat ze niet meer buiten dure automatisering of vreemd personeel kunnnen, is het punt heel dicht bj dat de retailler de tussen handel en de verwerker overneemt en daarna ook de primaire landbouw binnen haalt. Het is alleen een questie van tijd en economie. Zolang de boer nog bereid is te werken voor minder dan CAO loon en genoegen neemt met een rente vergoeding van minder dan de markt waarde en zijn risico bagatelliseert mag hij blijveen werken. Wil hij al deze zaken op dezelfde wijze compenseren als de andere markt psrtijen, is hij overbodig geworden.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Han, wat ik bedoelde te zeggen is dat er een - voor iedere sector verschillend - optimum is dat kan verschuiven onder invloed van met name technische ontwikkelingen. Misschien is het wel zo dat sectoren echt fors in problemen komen als dat optimum wel bereikt is maar niet meer verschuift. Want in dat geval komen ze in een doodlopende straat. (is dat de analyse van de glastuinbouw?). Zolang boeren voor een heel laag loon aan de gang zijn geloof ik nooit dat anderen in de voedselketen dat over willen nemen. Daar hebben ze immers niets bij te winnen.

 • no-profile-image

  Han

  Huib. Ik wil niet negatief zijn, maar is de ons voor gegane autoindustrie niet in de doodlopende steeg terecht gekomen.
  ze maakten eindeloos veel auto's hoe meer,hoe goedkoper ze werden. Helaas verkopen was het probleem (overschot onnodige vervuiling en aanslag op de grondstoffen). Als ik nu beelden zie uit Detroit en omgeving waan ik me in Rusland, vervallen buurten, ingestorte fabrieks panden, arme bedelende mensen. In 1 woord een land in destructie!! Als wij als boeren denken dat het goed koper en goedkoper afhangt van meer en meer komen we ook uit in de fuik van Lenen om de kredieten af te lossen en van overschotten (vervuiling, en aanslag op grondstoffen).
  De schaal wordt Boven Menselijk en ik denk dan ook dat daar 1 van de oorzaken zit van de crisis. Laten we wel zijn de Computer kan de mens niet vervangen en de voedselprijzen staan niet toe dat de boer zich omringd door een staf op HBO niveau, minimaal nodig om MEGA agrarische bedrijven te leiden.
  Huib zogauw jij als boer de breack even prijs gaat uitrekenen waarbij je alle kosten incalculeerd al was je een industrie of retailler. Laten we zeggen een bankier kom je uit op prijzen die ver boven de huidige liggen en ook ver boven die van MEGA bedrijven. Hier zit het probleem van de Russen om hun landbouw uit het niets op te bouwen, te veel vreemd kapitaal nodig.

 • no-profile-image

  Han

  Josien volgende week komt het boek "Goed Boek" uit van Hilde Roothart
  & Irene Ras. Hierin wordt nieuwe Trent beschreven, Eten volgens de seizoenen en zovel mogelijk >lokaal<. Tevens geven de schrijvers aan de hand van voorbeelden uit Zuidelijke landen waarom dit nodig is. Ze laten zien de gevolgen van de plantage cultuur voor de lokale boeren, die bv zonder irrigatie water zitten (rechten verkocht aan Multinatiolan) land geminimaliseerd t.b.v. Multinational. Zo zullen ze proberen de mensen hier te overtuigen dat we met ons patroon van consumeren deze mensen meer schaden dan goed doen.
  Is het idee van Dick en mij dan zover bui ten de waarheid? Ik denk dat de boeren nu ens niet moeten wachten met veranderen tot het wordt opgedrongen, maak het nieuwe concumeren bespreekbaar en doordring de co-op er van dat het zo niet langer gaat. Ik heb al mensen gesproken die voorzien dat binnen afzienbare tijd het Grote nog Groter zal verbrokkelen tot Klein is mooi, klein is goed, klein is overzichtelijk ook voor de consument. Blijven d eboeren wachten op Brussel, Den Haag, Wageningen etc. zal de Multinational winnen door te suggereren dat hij kleinschalig produceert op zijn plantages en missen de boeren weer de boot.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Han, ik ben het helemaal met je eens dat schaalvergroting tot een doodlopende weg leidt, niet alleen voor de landbouw maar ook voor de industrie. Wat die beelden betreft uit Detroit en omstreken ben ik volledig met je eens. Zo ziet een beschaving in verval er uit. Want we denken dat bijv "die Afrikanen" bij de verliezers zullen horen. Maar waarom zouden wij, westerlingen dat niet zijn? Volgens het patroon: een economische crisis die we net aan overleven en een volgende crisis op het moment dat we van de vorige nog niet hersteld zijn. Mijn ervaring is dat bijv mensen in Polen onze efficiëntie bewonderen, jaloers zijn op onze rijkdom, maar ons verder decadent vinden qua arbeidsmoraal en consumptiedrang. In Azië hetzelfde. Het is voor mij duidelijk dat het huidige economisch systeem ons (de mensheid)in grote problemen kan brengen. En ik geloof niet dat wat lapwerk (onderscheiden in kwaliteit, kostprijs, wat dan ook) de redding zal brengen.======= Over die computers: die gaan ons niet helemaal vervangen. Dat betekent bepaald niet dat we ons geen zorgen hoeven maken. Als één derde van de mensen overbodig worden is dat meer dan voldoende voor chaos. Want wat moeten die mensen waar geen werk voor is?

 • no-profile-image

  Han

  Huib. Werk creeren is voor onze westerse overheid gaan punt. Helaas deze mensen produceren niets anders dan geprinte briefjes, die meer en meer bomen (natuur) kosten. verder hoeft je betoog geen enkel commentaar denk ik, we zijn er nog niet.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ja, klein en wendbaar is mogelijk, nu meer dan ooit door de netwerkmaatschappij.
  Ja, eten met de seizoenen en lokaal eten is nu 'hip'; daar zijn ook kansen geloof ik. Maar altijd voor een kleine minderheid. Wat erg nuttig en nodig is, omdat het ook de rest zal beinvloeden. En zo onstaat de 'gekende' voedselproduktie die niet beter is dan grootschalige bulk, maar wel de samenleving gezelliger houdt. ======


  Over schaalvergroting: de schaalvoordelen worden overschat, oordelen we. Het schaal optimum van een bepaald systeem verschuift onder invloed van technologische ontwikkeling en context. Uiteindelijk is doorgaande schaalvergroting een heilloze weg...

  Maar toch.
  Zie de vraag van Natuurboer: koop je iets duurder terwijl het niet écht anders is? Nee. Tenzij er niks goedkopers naast ligt, dan wel. Dus volumes, groter-schalig blijft ook.

  Huib zegt: klein en groot kunnen beide op hun eigen wijze gezond zijn. Is het niet zo: wees klein en bijzonder, of groot (en strategisch), maar vermijd het midden en probeer dus ook niet van klein af op te opschalen of van groot echt down te sizen, want dat is erg ingewikkeld.


  BLijven openstaan de vragen over
  1. hoe de cooperatie voldoende onderscheidend kan zijn en
  2. hoe supermarkten zich verbinden aan langjarige ketenafspraken.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Wat vinden jullie van de visie van Aalt Dijkhuizen van WUR: "Flink doormelken" (<> )
  ...de melkprijs (is) de laatste 50 jaar... bijna gehalveerd. ...
  Daarom moet de melkveehouderij blijven schaalvergroten en intensiveren om de stijgende kosten de baas te kunnen, is de overtuiging van Dijkhuizen. Dit moet door de veestapel te vergroten en een hogere productie per dier te realiseren.
  Dijkhuizen: "een sterke as van de fokkerij tot en met de supermarkt die signaleren uit de markt opvangt, waardoor goed op de vraag kan worden ingespeeld."

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Nog maar een keer. Het is het systeem dat prijsdruk veroorzaakt. Nu duidelijk geworden is dat het "grote" systeem de boeren en tuinders in de wurggreep heeft probeert men met "kleine" systemen een alternatief in de markt te zetten. Realiseert men zich wel dat meerdere kleine systemen hetzelfde effect van prijsdruk veroorzaken dan een grote? Het antwoord op beide gestelde openstaande vragen: zonder een door overheden(EU) vastgesteld kader blijven basisproducenten loslopend wild waarop naar hartelust geschoten mag worden. ==== Dijkhuizen heeft wel een punt wat betreft schaalvergroting in de melkveehouderij omdat daar nog een aantal relatief kleinere bedrijven zijn. Deze vormen echter wel het boerenlandschap zoals we het kennen. Richting de middengroep en enkele grotere in Nederland vind ik de mening van dijkhuizen een dubieuze. Ga je mee in de ratrace( is Dijkhuizen stroman van de ratten?) leg je je ziel en zaligheid in de klauwen van het kapitaal. Dat de overheden wereldwijd zich met het steunen van de banken en multinationals tot marionetten gediskwalificeerd hebben is nog geen reden om erachteraan te rennen.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Als je flink doorproduceert kun je op veel signalen uit de markt reageren. Er is alleen één moeilijke situatie. Hoe reageer je als de markt als signaal afgeeft dat er meer dan genoeg product is, zowel van bulk als van alles wat in welke zin dan ook afwijkend daarvan is?

 • no-profile-image

  Han

  Josien ik kom steeds meer tot de conclusie dat de hele maatschappij zich uit zijn schulden leent. Ook als boer leven we van de kruimeltjes die tussen rente en aflossing en afschrijving overblijven. De laatste decennia is er geen boer die na afschrijven van zijn kapitaalgoederen nieuwe ter vervanging kan kopen. Voor vervanging moet hij weer een lening sluiten. dat terwijl wij altijd hebben geleerd, dat afschrijving betekende geld achteruit leggen om de vervanging te betalen. Niet om de aflossing te voldoen. Het feit dat in veel gevallen aflossen niet meer vereist is, betekent dat we met elkaar leven van >schulden< We weten waar het toe leidt als we naar Amerika of IJsland kijken. Boeren houden het nog vol omdat ze steeds meer >te veel< produceren en als dat te lang duurt zal dit leiden tot dezelfde ellende als bij de auto industrie. Het zal zeker niet helpen de financiele crisis nog de voedsel crisis op te lossen.
  @Ik ben dan tegen eindeloos produceren zeker als er geen draagkrachtige markt tegen over staat@ Alles wat we maken om daarna "door te draaien" betekent een aanslag op het milieu en vervuiling van het milieu.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Paul, Huib, jullie vinden dus dat afstemming van vraag en aanbod eigenlijk alleen kan ontstaan als het van bovenaf door regulering opgelegd moet worden?

  Is de markt hierin sowieso kansloos? En wat als de boeren zich via hun cooperaties beperkingen opleggen?

  Zie het plan van Zeinstra en Bosma,
  Ze pleiten voor een zelfregulerend systeem bij de Europese zuivelcoöperaties. Hierbij moet elke melkveehouder 5 procent krimpen zodra de prijs onder een bepaald niveau duikt. De overproductie wordt niet betaald, maar op rekening van de veehouder verpoederd of vergist.

  Haalbaar?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Haalbaar? Zeker is het een mogelijkheid maar dan wel in een dichtgetimmerde Europese markt. In een wereldmarkt vullen importeurs het gat op. Verder wil ik nog eens wijzen op toegewezen quota. Deze moeten beheerd worden door de EU, niet verhandelbaar door boeren, en een licentie om verantwoord te produceren zijn. De EU kan licenties verlenen in die gebieden waar groei gewenst is.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Daarnaast; cooperaties in een melkimporterend Portugal zullen echt niet blij zijn om hun leden te dwingen 5% te krimpen in een tijd dat de prijs ook al miserabel slecht is. De maatregel wil wilde groei voorkomen, maar beloont die groei in feite toch.

 • no-profile-image

  helder en duidelijk de zuivelinnemers betalen een

  Transparantie in de melkveehouderij is niet zeggen dat de prijs uit de markt moet komen ;als je donders goed weet dat de nationale als europese overheid wil blijven sturen in deze.
  De afgelopen 50 jaren is de uitbetaalde melkprijs aan de melkveehouder een mix geweest van fabrieksuitbetalingen en indirecte of directe steun/ondersteuning.van een bepaald product bij het over de lands/europese grens gaan of een directere inkomensondersteuning.
  Wij als toekomstige melkveehouders moeten dit weten.
  met veel melk/poeders/producten in de kelder ben je nooit afhankelijk van derde.
  Het is een vorm van maatshappelijk bezit als er veel in interventie is en dat bepaalt mede of onze landen mede spelers in de wereld zijn.
  Dit is volgens mij de transparantie in de melkveehouderij opbrengstprijzen waar wij het al een halve eeuw mee hebben gedaan.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Paul, jij bedoelt dus een soort gelimiteerd aantal 'standplaatsen'? Je moet 'benoemd' worden als boer en krijgt dan een bijbehorend aantal produktierechten... Klinkt toch wat Russisch? Of een goed manier om de landbouw exta aantrekkelijk te maken?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ik weet niet waarom er bij mijn comments geregeld Russen bijgehaald worden maar die hebben met een eerlijker verdeling van productie in Europa niets van doen. Het ontstaan van productiegebieden heeft te maken met faciliteiten die door overheden geboden werden of worden, de mentaliteit of cultuur van mensen en klimaat. De situatie nu is zo dat als er kostendekkend geproduceerd kan worden er in concentratiegebieden opnieuw uitbreiding plaats gaat vinden. Is op dit moment actueel mede in de discussies over megastallen. Beter is het om in Europa interne ontwikkelingshulp toe te passen en bedrijven te spreiden. Hierdoor ontstaan er nieuwe ontwikkelingsgebieden met economische groei en koopkrachtige consumenten. Zelfs in Europa valt er nog wat te verbeteren.

 • no-profile-image

  josien kapma

  meneer of mevrouw Helder met de lange achternaam:

  dat lijkt me ook; dat europa voorlopig de boerenstand zal laten bestaan. Of Nederland ook zo denkt -en bovendien binnen de huidge kaders in staat is dat te doen- is weer iets anders. De kostprijs zal de lokatie van produktie bepalen. Vreemd genoeg kunnen juist kapitaalsintensieve nl'se boeren uitbreiden door de grond te belenen -maar uiteindelijk is dat natuurlijk kostprijsverhogend. En inderdaad, is het duurzaam?

 • no-profile-image

  Han

  Josien. kun jij als melkveehouder mij vertellen, waarom willen de Europese boeren met de Nederlandse voorop niet een systeem als in Canada. Productie begrenzen op zelfvoorzienend niveau met kostendekkend prijsniveau?
  Waarom kiezen ze voor zoveel mogelijk liters melk met de daarbij horende (te) lage prijs?


 • no-profile-image

  Han

  Erik. Je opmerking over het probleem "Bedrijfs opvolging" is niet alleen Nederlands of Europees maar Mondiaal. De redenen zijn allemal gelijkluidend net als de jouwe. Werkdruk, risico, sociaal leven etc.
  Lees de web logs uit Australie, wie werken daar als chauffeurs, Jonge Nederlanders die zo een werkvakantie hebben en een leuke ervaring voordat ze aan hun "levenswerk" beginnen. Een oorzaak hiervan zal zeker zijn Gebrek aan gemotiveerd lokaal personeel.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Han, over melkquotering: "Quotering verhoogt het inkomen niet, wel de vaste kosten. Het is dodelijk voor de structuurontwikkeling en zet ons op achterstand in de concurrentiepositie. Ik gebruik deze kosten liever om onderscheidend en concurrerend te produceren." zo verwoordt Schenk (LTO) het.
  Canada exporteert niet, NL exporteert een grote meerderheid van de melk. DDB roept: "maar als je intra EU kijkt valt het wel mee met die export, laten we de krimp dan verdelen". Maar zelfs extra-EU is de export nog aanzienlijk (ca 10%). Slechts 3 landen zijn verantwoordelijk voor die export, waaronder Nederland. Waarom zou een netto importerend land als portugal produktie van eigen boeren, willen begrenzen voor die rijke boeren in Nederland?

 • no-profile-image

  josien kapma

  han, de reacie op erik is hier verdwaald, hoort op agd?

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Josien, "De kostprijs zal de lokatie van produktie bepalen. " Ik vraag me dat zeer af. Misschien is dat het geval bij een volledig vrije markt. Maar de praktijk is dat niemand zijn landbouw naar de mallemoer wil laten gaan. Zie bijv de bergboerenregeling. De redenering daarachter is dat "boeren ondersteund moeten worden in gebieden waar zij een natuurlijke handicap hebben omdat anders een ontvolking van het platteland optreedt". Klinkt allemaal heel sociaal, maar dat vloekt natuurlijk met tegelijkertijd een "beleid waarbij boeren in toenemende mate moeten inspelen op de markt". Want het gevolg van dat laatste zou zijn dat boeren in achterstandsgebieden zouden wegvallen. Ik hoor boeren daar niet over, dergelijke dubbelzinnigheid in beleid. Wat vinden ze daar nou feitelijk van? Is het eerste beleid zinvol? En het tweede? En de combinatie van die twee?

 • no-profile-image

  Han

  Josien Ik kan me voorstellen dat je in Portugal niet staat te springen om melk in te leveren t.b.v. Nederland. Helaas vermoed ik dat jullie prijs van 2009 ook onder de kostprijs lag en dat 2010 nog niet is om over naar huis te schrijven. Maar als jullie als mondiale boeren voor eindeloze BULK willen gaan. O.K. maar dan is iedere discussie over hoge prijzen >zinloos< Er is gewoon te veel productie capaciteit om een kosten dekkende prijs te rechtvaardigen. De productie kosten voor melk zijn ook naar onderen begrend, hoe goed je ook boert. Ik blijf erbij dat een duurzame voedsel productie niet alleen zijn economische prijs heeft maar ook zijn prijs op het vlak van productie vrijheid en sociale leven. Als de overheden niet ingrijpen zal een fluctuerend zuivel (voedsel) aanbod het gevolg zijn, met alle sociale onrust, die voedsel tekort met zich mee brengt. Hier komt nog bij dat de primaire landbouw de hoofd schakel in de economie is. Verzwakken we die dan is de huidige crisis nog maar het begin. Hoeveel boeren / tuinders hebben afgelopen jaar geld moeten lenen om hun tekorten aan te zuiveren? Met andere woorden, ze kregen te weinig geld binnen om de volgende productie ronde te financieren. Vind jij dit een gezonde bedrijfs voering?
  Josien ik ben van mening dat voedsel productie boven politieke en economische voorkeuren moet staan. Eten is een eerst recht van ieder levend individue op deze aarde.

 • no-profile-image

  Han

  Josien nog even over quotering verhoogt de kostprijs. Waarom?? Ja want we hebben dit tot een handelswaar gemaakt. Absurd, maak het tot fabrieks recht dat uitgegeven wordt aan producenten. Suiker quotum is jaren een fabrieks bezit geweest, dat gekoppelt werd / was aan je aandelen bezit. Waarbij aandelen weer afhankelijk waren van hektares suikerbieten. Dit systeem bestond al voor er een EU suiker quotum was ingesteld. Kan volgens jouw voor MELK niet?? Dit noem ik tunnel visie, geen creatief denken bij de beleid makers. Nee maak productie recht tot HANDELSWAAR en je bent verplicht bij de bank GELD tehalen om je recht te kunnen kopen om te mogen werken (melken). Zo vreemd is het buiten landbouw nog nooit vertoond.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Han: "Zo vreemd is het buiten landbouw nog nooit vertoond." Buiten de landbouw komt dat ook voor. Als je een garage of ander bedrijf overneemt met een bestand aan klanten is een deel van de overnamesom de "goodwill", dwz het recht om die klanten te benaderen met de vraag of ze aub klant willen blijven na de overname. Nog een ander punt Han: "Er is gewoon te veel productie capaciteit om een kosten dekkende prijs te rechtvaardigen." zeg je over bulkproductie. dat klopt, maar het gaat even goed op voor onderscheidend product. Ook daarvan kunnen we meer dan genoeg produceren. Wat is de landbouw toch machteloos tegenover het marktmechanisme!

 • no-profile-image

  josien kapma

  Huib, ik kan je vertellen dat de bergboerensubsidie hier in portugal toch niet de bergboeren in de benen houdt. Dat helpt misschien om in zwitserland een paar leuke pittoreske boeren in het (van toerisme levende) dorp te houden, maar hier is een zeer snelle uitloop bezig. Wat dus precies het probleem is want er is geen enkel redelijk economisch alternatief voor die streken.

  Han, de kostprijs in portugal in 2009 bij ons, daar kun je hier alles tot op de laatste cent over lezen: <> Inderdaad, daar kun je dus niet lang voor melken. Daar staat tegenover dat 2007 en '08 goede jaren waren.

  Een belangrijk verschil tussen portugal en denemarken / nederland is dat hier banken niet makkelijk zijn met financiering. Dus bedrijven zitten minder zwaar gefinancierd.

  Ik zat net met een aantal portugese collegas in een skype vergadering, ze bereiden een bezoek tbv een tv reportage voor. Het lukt niet om invloed te krijgen via de cooperatie, en dus is een aparte club opgericht.

 • no-profile-image

  Han

  Huib. het woord >machteloos< geeft duidelijk aan waarom we de voedselproductie >nooit< aan de markt machten mogen overlaten. Hier helpt echt geen transparantie m.b.t. marges.
  Josien dat banken terug houdend zijn met financieren moet je aan het denken zetten. Josien heb je bij deze voorbereiding hulp van een communicatie specialist? De directeur communicatie van de North Dakota Farmers organization vertelde me onlangs dat er geen boer meer een interview mag geven zonder eerst ruggespraak te hebben gehad met een communicatie specialist (spindoctor). De boodschap moet helder / zakelijk overkomen. Tevens denk ik dat een goed landbouw prijsbeleid kan helpen bij het oplossen van de huidige monetaire crisis want daar voor moeten de dump prijzen de wereld uit, die werken contra productief.

 • no-profile-image

  boerin

  Hier heb ik nog nooit van gehoord, Han. Over welke ND Farmers Organisation gaat het hier. Wij geven regelmatig rondleidingen op verzoek van ND Department of Commerce en heb nog nooit met een communicatie specialist hoeven te overleggen.
  Transparantie op de Chicago CME is ook hier hot topic. Op deze plaats wordt nog geen 10% van de dairy verhandeld, maar bepaald wel de prijs die wij ontvangen voor de melk.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Over transparantie stelde Josien de vraag of het begrijpellijk is dat de top van de zuivelcoöp's zeggen dat ze dat ten allen tijde willen voorkomen. Ik denk dat ze daar groot gelijk in hebben. Want welke info hebben de inkopers van supermarkten? De wereldmarktprijs voor melkpoeder zal bekend zijn. Maar niet hoeveel het kost om van fabrieksmelk poeder te maken of hoeveel het kost om in plaats daarvan er dagverse zuivel of kaas van te maken. Het spel bestaat er uit om net wel of niet €0,01 per kg meer of minder te ontvangen. Ik kan me voorstellen dat zuivelfabrieken er (al dan niet in onderling overleg) op mikken dat de supermarkten toch net iets boven de melkpoederprijs zullen moeten betalen. Die inkopers zullen daarmee de grootste belanghebbenden bij transparantie zijn. Zij hebben verder nog één ijkpunt: wat is de melkprijs die boeren ontvangen van hun coöp? Als die hoger is dan de anderen dan hebben inkopers blijkbaar "onnodig veel" betaald (uiteraard vanuit die inkopers beredeneerd. Of zou deze analyse helemaal fout zijn?

 • no-profile-image

  Han

  @Boerin. Dit is de functie van mijn informant "Communications Director at North Dakota Farm Bureau". Er kan uiteraard een verschil zijn tussen de staten en hun organisaties. excuus dan voor mijn iets te oppervlakkige opmerking.==========@Huib Je analyse zou best wel eens dicht bij de waarheid kunne zitten. Kosten, prijsstellingen etc. wordt tot Bedrijfs gevoelige informatie gerekend en zal dus nooit de deur uit mogen. Denken zowel wij als de 2de Kamer naief als we zijn, dat de heren voor ons even met billen bloot gaan. Nou denk ik toch niet.

 • no-profile-image

  boerin

  Onder normale omstandigheden, wanneer vraag en aanbod de markt c.q. prijs bepalen, denk ik dat transparantie niet wenselijk is. Wanneer de markt c.q. prijs worden bepaald door speculatie en manipulatie van enkele grote partijen, is transparantie een must, om deze praktijken te doorzien en te ondervangen.
  Is je informant Sarah Wilson dan, Han?

 • no-profile-image

  boerin

  of Dawn Smith?

 • no-profile-image

  josien kapma

  dat klinkt goed, Boerin USA zei: "wanneer vraag en aanbod de markt c.q. prijs bepalen, denk ik dat transparantie niet wenselijk is. Wanneer de markt c.q. prijs worden bepaald door speculatie en manipulatie van enkele grote partijen, is transparantie een must, om deze praktijken te doorzien en te ondervangen."

  MAAR: hoe weet je dat dan?
  wat moeten we denken van het feit dat bij de 2e kamer hoorzittingen, van de 7 genodigde kaashandelaren, geen één kwam? FrieslandCampina noemt de kaashandel van groot belang voor de melkprijsvorming, maar ook: "ondoorzichtige, inefficiënte Nederlandse kaasmarkt waarin veel partijen opereren".

 • no-profile-image

  boerin

  Ik weet het niet want er is geen transparantie, daarom denk ik dat het taak van de overheid is dit te onderzoeken. Ook hier wordt de melkprijs voor 85% bepaald door kaashandel. Heel wat aantrekkelijker voor de overheid om hier doorheen te prikken dan noodlijdende boeren te subsidieren. Nogmaals ik weet niet of er gemanipuleerd wordt, het lijkt me waard het te onderzoeken.

 • no-profile-image

  Han

  Boerin. Nee, het is Dawn Smith-Pfeifer. Ik ontmoete Dawn via LinkedIn een netwerk site.++++ Josien als we willen weten hoe de markt en de prijzen tot stand komen zullen we moeten infiltreren. De marktpartijen zullen nooit het achterste van hun tong laten zien. Ik weet ëën ding wel en dat is dat de bewerkte kaas (bv smeltkaas, voorgesneden kaas etc.) een goede / groffe marge geven. Hoe hoog het percentage is, ben ik niet gewaar geworden.

 • no-profile-image

  josien kapma

  "Bij wie ligt de inkoopmacht?" was één van de vragen van de hoorzittingen over mededingen in de tweede kamer. Onderstaand antwoord bevat veel van wat in onze discussie ook voorbij kwam. Het komt uit het verslag hierover van de LTO. (alles tussen <>)  Vraag: *Bij wie ligt de inkoopmacht?*
  <*jouw product zo onderscheidend is, dat consumenten er om vragen (voorbeelden: Heida, Optimel). Dierenwelzijn blijkt niet onderscheidend genoeg, biologisch heeft het zwaar haar prijs-kwaliteit verhouding om te zetten in genoeg volume.
  *je met A-merken de ketens kan aansturen (voorbeeld: Friesland Campina in Oost-Azië). Maar in Europa staan A-merken onder druk van huismerken (private labels).
  *De markt zo ondoorzichtig is, dat niemand zicht heeft op productie, kostprijzen, voorraden en consumptie.
  =====================
  De producent heeft een zwakke onderhandelingspositie, omdat:
  *zijn/haar opportuniteitskosten veel hoger zijn dan die van de inkoper. De producent heeft zich namelijk gespecialiseerd en vaak afhankelijk van één contract. Een supermarkt heeft vaak 700-800 leveranciers.
  *Productiviteitsgroei bij de producent groter is dan bij handel, verwerking en retail. Hierdoor ontstaan steeds weer overschotten.
  *Vaak hebben handel en inkopers een informatievoorsprong op producenten.>>
  ===============
  Aanvullingen, reacties???

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Volgens mij is het leidende principe bij vrijwel alle marktfenomenen het "afwegen van alternatieven". Dus niet maximale prijs, omzet of marktaandeel. En dit zowel aan vraag- als aanbodzijde. Voorbeeld: de machtigste supermarkt zal afwegen wat er gebeurt als zij de prijzen verhoogt of verlaagt. Kunnen andere supers dat volgen of komen die in financiële problemen. Komen er eventueel nieuwe toetreders (bij hoge prijzen). Gaan consumenten inkopen doen bij bakkers/slagers/natuurvoedingszaken? Als ik mijn inkoopprijzen probeer te verlagen, wat doen dan de leveranciers: stoppen met produceren, leveren aan andere markten (wereldmarkt), etc. Wel met als doel om tot winstmaximalisatie te komen uiteraard.

 • no-profile-image

  Han

  Josien je opsomming klopt wel. Er is echter nog ëën punt en dat is volgens mij van levensbelang. Voedsel voorraad de zgn. graanberg, suikerberg etc. Mijn gevoel zegt dit ze een "Verzekering" voor de mensen om ten tijde van plotselinge tegenvallende oogsten niet zonder voedsel te zitten. We kennen dit systeem al uit de oudheid. Alleen in de moderne tijd moet de boer nog steeds opdraaien voor de kosten net als vroeger. Het verschil vroeger was de voorraad voor de boer zijn gezin en niet meer, nu is het voor de markt waar het ook in voorraad ligt. Het ergste van dit systeem is dat zowel de markt, als de politiek het als "Overproductie aanmerkt" en dus moet het kosten drukkend werken!!
  Kun je je hier in vinden Josien??

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Geweldig, de kaashandel en de toetjesmakers zijn in de keten zo ongeveer de enigste die hun toegevoegde waarde te gelde kunnen maken. O,o wat een boeven!!! Aanpakken die handel. Als melkboeren niets kunnen verdienen mogen zij ook niets verdienen. Supermarkten verdienen toch ook al bijna niks. Wat zou je ervan denken om loonwerkers en voerleveranciers dan ook maar niets te laten verdienen. Is tenminste iedereen straks afgebrand. Het antwoord is al meer genoemd, het heet overproductie. Gaan we transparant wezen en melkboeren een groter stuk van de kaas geven gaan die direct weer meer melken. Stom systeem hè. Dat houdt niet op.

 • no-profile-image

  Han

  Paul. De enige conclusie van jouw opmerkingen moet zijn; "Zonder productie controle door bv, de overheid geen fatsoenlijke inkomens verdeling in de keten. Je waarschuwt voor het afbranden van alle spelers in de keten, ik ga nog een stap verder, gaat de landbouw nog verder onderuit, komt de economie niet uit de crisis zonder een totale ontwrichtng van de munt waarde.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Hierbij sluit de discussie. Ik bedank allen voor hun bijdragen. Josien maakt een samenvatting en binnenkort start een nieuwe discussie.

Laad alle reacties (80)

Of registreer je om te kunnen reageren.