Rundveehouderij

Achtergrond 12 reacties

Weer melk met verschillende uitslagen

De Q-koorts test detecteert één uitscheider op 10.000 geiten. Of die een gevaar is voor de volksgezondheid is maar de vraag. Ruim daarom pas na drie flink positieve tests op rij.

En opnieuw heeft de VWA tankmelkmonsters bij melkgeitenhouder Stef Smits in Belfeld genomen met verschillende uitslagen. De juiste conclusie is dat er op dit bedrijf, waar in korte tijd zo'n duizend geiten hebben afgelamd, waarschijnlijk een heel lichte uitscheiding plaatsvindt. Een uitscheiding aan Q-koortsbacteriën die op basis van alles wat we nu weten over Q-koorts een gevaar voor de volksgezondheid oplevert vergelijkbaar met dat van een kinderboerderij, een hobbyfokker of een schapenhouder met besmette dieren.

Nadat Smits er vrijdag bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) in slaagde ruiming op zijn bedrijf te voorkomen, wil LNV maandagochtend om half elf in Den Haag al de voorlopige voorziening ongedaan maken. En dat op basis van uitslagen die nauwelijks anders zijn dan de uitslagen op basis waarvan de rechter vrijdagmorgen oordeelde dat de ruiming niet voldoende onderbouwd was.

LNV zet zeer zwaar in op ruiming

Het verhaal is inmiddels bekend neem ik aan: Stef slaagde er vorige week in om de VWA op zijn bedrijf vijf monsters te laten nemen. Dat resulteerde in verschillende uitslagen: positief bij het CVI in Lelystad en negatief bij zowel de gezondheidsdienst GD als een Frans laboratorium. Inmiddels zijn vrijdagavond door VWA nieuwe monsters genomen, waarvan de uitslagen van zowel het CVI als de GD zaterdagmiddag (!) al bekend waren; beide positief. LNV vindt dat nu genoeg is aangetoond dat het bedrijf van Smits besmet is en geruimd moet worden. Het is duidelijk dat LNV nu heel zwaar inzet om het ruimingsbeleid op basis van de tankmelktest overeind te houden.

Uitslagen maar nét positief

Wat blijkt echter: de uitslagen van het CVI zitten net over het randje van de zogenoemde afsnijwaarde, het getal waarbij de uitslag positief wordt genoemd. Dit omslagpunt zit in de test van het CVI op 36 en de uitslag van Smits z'n meermalen onderzochte monster bedraagt nu 34. Dat is net aan de verkeerde kant van de streep bij deze PCR-test. Maar ook niet meer dan dat. Bij een duidelijke uitscheiding heb je het over een uitslag van bij voorbeeld 10.

Wat er bij deze testen gebeurt is dat het aantal vermeerderingsrondjes van het DNA wordt geteld. Als je na tien maal vermeerdering al de Coxiella kunt aantonen, dan betekent dit dat de kiem duidelijk aanwezig is. Heb je na 36 rondjes nog niks aangetoond dan mag je er van uitgaan dat de kiem er ook niet is. Bij Smits is de aanwezigheid van de kiem in de melk zo gering dat er 34 rondjes nodig waren voordat de test reageerde.

Bij de vergelijkbare PCR-test van de gezondheidsdienst wordt dit aantal splitsingsrondjes via een tabel vertaald naar een vermoedelijk aantal kiemen. Daardoor moeten de uitslagen van de GD-test anders worden gelezen. Bij de GD zit de afsnijwaarde op 100, daarboven wordt de uitslag als positief beschouwd. Het monster van Smits werd bij de GD in drieën getest met als uitslagen 84, 95 en 131. Dat is gemiddeld 103,7, dus positief zegt LNV. Maar je kunt ook zeggen tweemaal negatief en eenmaal positief.

Eén uitscheider op 10.000 geiten

In alle gevallen gaat het hierbij om uitslagen die net wel, net niet als positief mogen worden beschouwd en die onderstrepen dat als er al een uitscheiding is dat die dan maar heel klein is. Het CVI zegt dat het om een heel gevoelige test gaat, die in principe één uitscheider op de duizend geiten zou kunnen aantonen, ''misschien wel één op de 10.000.'' Daar gaat het dus om bij een testuitslag die op het randje zit.

Die ene geit kan dus bij het aflammeren vervolgens wel een heleboel kiemen uitscheiden, maar niet meer dan een besmette verwerper op een kinderboerderij. Of bij een hobbyfokker. Of bij voor mijn part tien besmette vleesschapen. Met dit verschil dat deze categoriën allemaal gespaard blijven, maar dat één uitscheider op een groot bedrijf er in theorie voor kan zorgen dat er duizend drachtige geiten worden gedood. Plus een fokverbod voor het leven voor de dieren die blijven leven en volkomen onzekerheid over de toekomst van het bedrijf.

Minstens drie maal sterk positief voor ruimen

Stef Smits heeft volgens mij aangetoond dat het bij de PCR-testen om zeer kleine marges gaat, dat je vraagtekens bij de betrouwbaarheid mag plaatsen en dat het onverantwoord is om bedrijven op basis van één positieve uitslag te ruimen. Professor Frans van Knapen berekende tijdens de zitting van het CBB vorige week dat de test een voorspellende waarde heeft van 84 procent en dat er zijns inziens minstens drie opeenvolgende, eenduidige uitslagen nodig zijn om met een behoorlijke betrouwbaarheid te kunnen stellen dat er een besmetting op een bedrijf is.

Geruimd, maar nu negatieve swabs

Ik denk dat er met wat we nu weten meerdere bedrijven geruimd zijn om bijna niks of misschien wel helemaal niks. Ook al omdat er inmiddels (maanden na dato overigens) meerdere bedrijven uitslagen hebben gekregen van de uitstrijkjes (swabs) die tegelijk met het tankmelkonderzoek zijn genomen met allemaal negatieve uitslagen. Hoe zullen die mensen zich voelen, wetend dat er op sommige kinderboerderijen en schapenbedrijven achter elkaar positieve uitstrijkjes uit de onderzoeken rolden? Hun veestapels geruïneerd en de toekomst voor hun bedrijven hoogst onzeker. ''Bedrijfsrisico'', zegt de overheid.

Ruimen werkt niet, vaccinatie wel

En de Coxiella, die leeft op allerlei plekken vrolijk verder. De kiem kan morgen weer ergens anders toeslaan. En zo kunnen we blijven ruimen. Je zou de uitslagen van het bedrijf van Smits waar vorig jaar werd gevaccineerd ook nog weer anders kunnen lezen. Stel nou, dat er wel een flinke besmetting aanwezig was. Dan blijkt nu uit de testuitslagen dat de vaccinatie heel goed heeft gewerkt en de uitscheiding efficiënt onderdrukt. Alleen met vaccinatie krijgen we in ons dichtbevolkte landje de situatie weer onder contrôle.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  geitenhoudster

  God zij dank zijn er mensen met verstand van zaken die steeds weer opnieuw uit een weten te zetten dat dit beleid van alle kanten rammelt! Blijf dit aub doen Klaas Sjoerd, je hebt dit talent en gebruik het! DANK, DANK, DANK!!!

 • no-profile-image

  waanzin

  Klaas Sjoerd, goed artikel, ik hoop dat er dit velen lezen. Zo krom is het dus, en dit gebeurt nu niet alleen bij Smits, zo is het dus ook bij alle andere geruimde/besmet verklaarde bedrijven gebeurd. we zijn allemaal genaaid door het vwa. tot morgen in den haag

 • no-profile-image

  geitekop

  gesteund door deze uitslagen moet toch elke geitenhouder naar de rechter stappen om ruiming tegen te gaan en laten zien dat ruiming volledig zinlos is dat gewoon enten zoals men in duitsland doet veel beter is en veel diervriendelijker is maar het zal wel niets helpen wandt het lmv heeft samen met de minister maar een doel voor ogen en dat is ruimen dat spul.

 • no-profile-image

  boer

  Sjoerd, zet dit verhaal eens groot in de Telegraaf, Elsevier en b.v. De Volskrant. Kunnen de burgers ook eens lezen dat de boeren immiddels niet stom meer zijn en dat ze gewoon genaaid worden in deze
  nazi-staat.

 • no-profile-image

  hobbyboer

  dit verslag over een geente veestapel, die toch wordt geruimd moet alle betrokkenen direkt alarmeren of het nu waalkens ,verburg of balkenende zijn wordt wakker en praktisch.........

 • no-profile-image

  kritikus

  dit bericht dringt hopelijk door ook in den haag aub waalkens,verburg, balkenende,
  majesteit wordt realistisch na het lezen hiervan en stop de onnodige slachtingen

 • no-profile-image

  J henrickx

  Goed artikel klaas sjoerd wil je niet een interview geven in nova en zembla en publiceren in grote landelijke dagbladen ,want zeg nou zelf heel dit beleid is van de zotte !!!!!!!!

 • no-profile-image

  corne

  Dhr. Hendrickx heeft wel gelijk, maar je bereikt er niet mee.Dit is geen sensatie en het is nou net niet wat ze willen horen bij nova en zembla. Ik denk dat wij boeren veel te lief zijn in Nederland. Kijk maar naar Frankrijk. Daar laten ze het zover niet komen. Ruimen durven ze daar niet aan te denken. Er wordt meteen een agressief protest gehouden. Daar steunen ook alle boeren elkaar. Ik heb nog weinig gehoord van andere landbouw sectoren. Tonen zij medeleven. Nee, zij denken, zwijg dan gebeurd ons tenminste niks. Ik zeg nogmaals we moeten ook wat agressiefer worden. Dan luisteren ze misschien wel. Dit beleid is namelijk echt van de zotte!!!!

 • no-profile-image

  Leo

  Hele ruiming is een farce. Bij lichte besmetting is er praktisch geen risico voor de omgeving. Bovendien bevindt de betreffende bacterie zich al volop in de omgeving. Die dierenarts H.J.R. werkte hier in buurtpraktijk. Ook hij begrijpt wel dat matig positief iets anders is ernstig positief. Nul-tolerantie hanteren is belachelijk. Ook helft van alle koeien, schapen en niet te vergeten mensen moeten dan worden afgemaakt. Dit gaat echt helemaal nergens over... Beleid van lik me een vestje en dan wordt zo'n P.de.L. nog even weggestuurd met een lintje... Nee, kansloze overheid. Beste boeren (en buitenlui) kom in verzet tegen deze regering. Sluit toegangswegen af en zet alle materieel in om het land volledig te ontwrichten tegen deze zinloze vernietiging van dieren. Vaccineren, vaccineren, vaccineren. En bedrijf met ernstige besmetting sluiten / toegang voor derden.
  Leo / dierenarts

 • no-profile-image

  johan

  goed en duidelijk verhaal ! wat ik hier uit opmaak is dat de LNV zijn ongelijk niet wil erkennen en daarom de ruimingen wil doorzetten om hun eigen hachje te redden.
  Als er bij lnv mensen zouden zitten die hart voor dieren hebben, dan zou dit niet gebeuren.

 • no-profile-image

  P van der Kooij

  Ik vond de uitspraak in de zaak Stef tegen LNV in Den Haag gisteren zeer zorgelijk.
  De rechterlijke macht die de correcte uitvoering van een wet gebied lijkt een goed streven.
  LNV was na afloop zeer content met de uitspraak, zelfs zo dat stef tot woensdag nog van zijn geiten mag genieten.
  Discussie over afkapwaarde lijkt mij door deze uitspraak dus zinloos.
  Voor alle nog niet geruimde geitenhouders kan de uitslag: Q-Fever niet(s) aangetoond dus net zo goed iedere keer 99 zijn.
  Bovendien laten we ons meevoeren in een discussie over een wet waar we niets meer mee kunnen.
  Het is zelfs zeer de vraag, en daar is zeker geen onderzoek naar gedaan, in hoeverre de volksgezondheid er nog iets mee opschiet om bedrijven te ruimen die nu al meer dan een jaar vrij zijn.
  Nu LNV wederom de mogelijkheden om individueel te gaan testen voorbij laat gaan (er is blijkbaar nog steeds onvoldoende laboratoriumcapaciteit) kan alleen worden geconcludeerd dat ze niet naar de toekomst kijken, ze zijn alleen bezig de door hun ingeslagen weg tot het uiterste te verdedigen en uit te voeren.

 • no-profile-image

  Monique Vos

  Hier in Duitsland word ik steeds vaker aangesproken, laatst nog bij de Bakker. Wat moet je op zo'n moment antwoorden op vragen als: "Is het echt zo dat het "keulen", ruimen van vee, door de Nederlandse overheid als excuus word gebruikt om van zijn boeren af te komen?" en "Weet u al wie Nederland als volgende groep probeert te ruimen, zijn dat de Varkensboeren of de Koeienboeren?" Daar sta je dan, met je tas vol boodschappen en je mond vol tanden.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.