Rundveehouderij

Achtergrond

Zuivelpakket richt zich op verkeerde deel van markt

Het zuivelpakket tot 2020 dat Europees landbouwcommissaris Dacian Ciolos heeft gepresenteerd, is niet geschreven met het oog op de Nederlandse situatie. Ook bevat het geen integrale aanpak van de problemen waar de zuivelsector zich mee ziet geconfronteerd.

De voorstellen voor de opzet van producentenorganisaties (PO’s) en contractualisering richten zich vooral op het traject van de melkveehouder naar de verwerker. Melkveehouders mogen hun aanbod via leverancierscoöperaties bundelen, tot maximaal 33 procent van de nationale melkplas. Of minder, als de nationale mededingingsautoriteit dat nodig vindt. Bovendien krijgen boeren uitsluitend steun voor het bundelingswerk. Niet voor meer.

Voor het traject richting supermarkt, voedingsmiddelenproducent en internationale markt is er niets geregeld in Ciolos-zuivelpakket. Hoewel ook daar meer transparantie en crisisbestendigheid zinvol kunnen zijn.

In Frankrijk, Duitsland, Spanje en Oost-Europa is steun voor verdere bundeling van boerenmelk misschien zinvol, menen deskundigen bij de zuivelindustrie en handel. In een land als Nederland, waar al ongeveer 90 procent van de boerderijmelk via coöperaties die markt op gaat, lijkt het weinig meer toe te voegen. Coöperaties zijn dan ook vrijgesteld van de voorgestelde nieuwe regels. Het zijn al een soort PO’s. Maar omdat coöperaties tevens eigenaar zijn van de melk, mogen zij meer dan 33 procent van het aanbod bundelen. In de concept-voorstellen is al opgenomen dat boeren geen lid mogen zijn van meer dan één PO.

Tot zover is het meeste nog duidelijk, maar de voorstellen van Ciolos maken weinig helder over de vraag op welke punten voor PO’s en gewone coöperaties dezelfde regels gelden, waar ze verschillen en wat dan de precieze verschillen zijn. Niet zonder reden merkt een vertegenwoordiger van de Europese zuivelindustrie op dat de voorstellen van Ciolos op dit punt nog weinig voldragen zijn.

Verdere uitwerking is nodig. Maar vooral moeten er geen overdreven verwachtingen aan worden gekoppeld. Want de voorstellen richten zich op een relatief onbelangrijk deel van de markt. Misschien zelfs wel op het verkeerde deel van de markt. Zeker vanuit Nederlands perspectief bekeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.