Rundveehouderij

Achtergrond

We willen voorbereid zijn op nieuwe ziektes

Vragen aan Andre Bianchi, directeur Centraal Veterinair Instituut van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

U wilt een nieuwe proefdierfaciliteit bouwen. Waar is die voor nodig?
”Sinds 2005, eigenlijk vanaf de uitbraak van vogelpest in Nederland, willen we meer onderzoek doen naar ziekten die ook voor de mens gevaarlijk kunnen zijn. Dat geldt voor vogelpest, maar ook voor Q-koorts, runder-tbc en ook voor ziekten waar we nog niet mee te maken hebben, zoals West-Nijlvirus en Rift Valley Fever.”

Waarom onderzoek naar ziekten waar we niet mee te maken hebben?
”We moeten ons toch voorbereiden. Rift Valley Fever komt bijvoorbeeld vanuit Saoedi-Arabië via Turkije richting Europa. Het landbouwministerie heeft in het verleden aangegeven voorbereid te willen zijn – en dat gaat veelal om dierziekten die ook voor de mens gevaarlijk kunnen zijn.”

Is daar een nieuwe proeffaciliteit voor nodig?
”We hebben nu binnen een verouderd stallencomplex een kleine, tijdelijke faciliteit gecreëerd voor dit Biosafety Level 3 (BSL3) onderzoek, maar die is niet geschikt om blijvend voor dit soort onderzoek te worden ingezet. Daar kunnen we dus niet structureel onderzoek doen met landbouwhuisdieren op BSL3-niveau.”

Wie gaan van het laboratorium gebruik maken?
”We hebben de plannen ontwikkeld onder meer in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Het wordt een nationale faciliteit. Zo heeft Intervet in Boxmeer aangegeven daadwerkelijk onze nieuwe faciliteit te willen benutten. En als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij voorbeeld onderzoek wil doen naar Q-koorts bij geiten, dan kan dat in de nieuwe faciliteit gebeuren. Het gaat echt om een unieke faciliteit in Nederland, waar je onderzoek kunt doen die elders in het land niet uitgevoerd kan worden.”

Is er ook onderzoek wat er niet zal gebeuren?
”Ja. We kunnen er geen onderzoek doen naar voor de mens zeer uitzonderlijke en dodelijke ziekten. Het Ebola-virus of het Marburg-virus kunnen we hier niet bekijken. Daarvoor zijn nog strengere veiligheidseisen nodig.”

Gaat het bestaande onderzoekslab nu dicht?
”Het mond- en klauwzeerlaboratorium dat op het terrein van het Centraal Veterinair Instituut staat, blijft gewoon bestaan, los van de nieuwe faciliteit. Wageningen UR heeft de afgelopen tien jaar nog 8,5 miljoen euro geïnvesteerd in het up-to-date houden van de bestaande High Containment faciliteiten. Overigens wordt er nog eens 4,3 miljoen euro door WUR uitgetrokken voor de luchtbehandeling van zowel de bestaande als de te bouwen faciliteit. Op onze andere vestiging in Lelystad zullen wij onze proefdierfaciliteiten sluiten omdat ze niet meer voldoen.

Wanneer kan het nieuwe proefdierlab worden geopend?
”Als alles mee zit, zou het in de loop van 2012 klaar kunnen zijn.”

Of registreer je om te kunnen reageren.