Rundveehouderij

Achtergrond

NMV wil aanbodsturing en prijsbewaking

De Europese Commissie wil melkveehouders stimuleren meer samen te werken en helderder contracten af te sluiten met de industrie. Hans Geurts, voorzitter van de NMV, is er positief over. Over producentenorganisaties denkt hij genuanceerder.

De Europese Commissie wil melkveehouders meer macht geven tegenover de verwerkers. Dat vindt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond vast een goed idee?
”Ja, wij zijn blij met de voornemens van commissaris Ciolos om melkveehouders helderder afspraken te laten maken met de industrie over prijs, volume en termijn waarin melk moet worden geleverd. In Frankrijk zijn ze daar al mee begonnen.”

In landen als Frankrijk, Duitsland en enkele lidstaten in Oost-Europa heeft bundeling van aanbod en het maken van strakkere afspraken misschien ook meer zin dan in Nederland?
”Dat kan zijn, maar ook in Nederland is het belangrijk om een betere aanbodsturing te hebben en er op toe te zien dat zuivelbedrijven elkaar niet op een verkeerde manier beconcurreren. Ook hier is daarom een monitoringsorganisatie nodig om er op toe te zien dat melk niet onder de kostprijs wordt verkocht.”

Krijg je dan niet een veel te rigide systeem met strakke aanbodverdeling, waardoor je de concurrentie feitelijk uitschakelt?
”Nee, dat denk ik niet. Het ene bedrijf kan gewoon iets meer betalen dan het andere en kan een product soms ook concurrerender in de markt zetten. Daar is niets mis mee, maar de strijd tussen zuivelbedrijven onderling moet niet ten koste van een eerlijke melkprijs gaan. Het moet ook niet zo zijn dat FrieslandCampina bijvoorbeeld te goedkoop melk of andere zuivel gaat afzetten in Frankrijk, waardoor Franse boeren weer geen kostendekkende prijs ontvangen.”

Kunnen producentenorganisaties (PO’s) ook helpen om een eerlijker melkprijs te ontvangen?
”Ik weet het niet. Ik sta daar zelf wat sceptisch tegenover. Ik denk dat er in Nederland niet veel PO’s bij zullen komen. De zuivel is al sterk georganiseerd. Als het puur om producentenorganisaties zou gaan, zouden die elkaar ook weer onderling kunnen gaan beconcurreren op prijs. Wel vind ik dat de bestaande zuivelcoöperaties, net als de bedrijven straks in Frankrijk, afspraken vooraf moeten maken met hun leveranciers over de melkprijs, het volume en de termijn waarvoor dat geldt. Als bedrijven meer melk willen hebben, bij voorbeeld voor de export, dan kunnen ze daar ook afspraken over maken met boeren, maar altijd voor een kostendekkende prijs.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.