Rundveehouderij

Achtergrond

Meer vraag naar melkvee na lange impasse

Melkveehouders maken de balans op rond voersituatie, quotum en veestapel. De binnenlandse melkveehandel komt weer in beweging, na lange tijd muurvast te hebben gezeten. Er was geen animo om te kopen, maar ook weinig beschikbaar vee. De vraag naar melkkoeien groeit nu, bij minimaal aanbod, doordat boeren zuinig zijn op hun koeien. Melkvee van eerste kwaliteit wordt snel duurder.
Bij de tweede kwaliteit gaat het minder hard, maar deze categorie komt in ieder geval wel boven de slachtprijs uit. Ook fokpinken winnen iets aan waarde. De export van vaarzen loopt minder vlot dan de afgelopen weken, geen abnormaal patroon. Richting Kerstmis loopt de logistiek stroever, met minder beschikbaar materieel.
Correct tegen blauwtong geënte drachtige vaarzen brengen €975 op, net afgekalfde zijn nog eens €75 à €100 duurder. Deze zijn immers direct inzetbaar voor de melkproductie, bij alleszins acceptabele melkprijzen.

Prognose: melkkoe duurder, exportvaars prijshoudend

Of registreer je om te kunnen reageren.