Rundveehouderij

Achtergrond

Koe meer op melkveebedrijven in 2010

Den Haag - Het gemiddelde melkveebedrijf houdt dit jaar ruim één koe meer dan vorig jaar. Uit ramingen van het LEI blijkt dat er dit jaar per melkveebedrijf gemiddeld 78,7 koeien aanwezig waren, tegen 77,6 in 2009.

Dat komt deels doordat koeien van stoppers verhuizen naar blijvers. Het aantal melkveebedrijven daalde het afgelopen met 1,8 procent, maar het aantal melkkoeien daalde met 0,8 procent. Het LEI telde in 2010 1,477 miljoen melkkoeien op 17.500 bedrijven. In 2009 waren er nog 1,489 miljoen koeien op 17.820 melkveebedrijven.

De melkproductie per koe is gestegen, volens CRV bedroeg de stijging tot en met 31 augustus dit jaar 1,5 procent. Per melkveebedrijf werd dit jaar gemiddeld 670.000 kilo melk geproduceerd.
Dit is pakweg 4 procent meer dan in 2009, aldus het landbouweconomisch instituut. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat per 1 april dit jaar het quotum met een procent is verruimd, en dat volgens gegevens van het Productschap Zuivel de melkaanvoer tot en met september 2010 2,6 procent hoger lag dan in dezelfde periode vorig jaar.

De melkprijs is het afgelopen jaar een stuk verbeterd, vanwege economisch herstel na de crisis. Dit zorgde voor meer vraag vanuit het buitenland. De totale uitvoerwaarde van melk en zuivelproducten werd tot en met augustus dit jaar voor bijna de helft bepaald door kaas. Hiervan is de uitvoerwaarde met 10 procent toegenomen. De uitvoerwaarde van boter en mager melkpoeder herstelde zich fors, en nam toe met 50 tot 60 procent. Deze twee producten hebben samen een aandeel van 25 procent in de totale uitvoer, en droegen in belangrijke mate bij aan de verbetering van de melkprijs, die met 22 procent opliep tot een gemiddelde van 35,50 euro, aldus het LEI.

Opbrengsten uit de verkoop van rundvee liepen per gemiddeld aanwezig koe terug met 17 euro. Slachtkoeien brachten bij verkoop een fractie minder op, maar de opbrengstprijs van nuchtere kalveren is in 2010 circa 12 procent lager dan in 2009 en komt hiermee uit op 95 euro per kalf. Dit is het gevolg van omvangrijke kalverimporten, volgens het instituut. Dit drukte de vee-omzet op bedrijfsniveau met 1.000 euro. De aanwas bedraagt ongeveer 4.000 euro vanwege de groei van de veestapel.

De voerkosten, die vorig jaar nog flink waren gedaald, liepen in 2010 weer op door hogere prijzen. Dit betekende een kostenstijging van 4.000 euro per bedrijf. Ook ruwvoer werd duurder.
De kosten voor grond, gebouwen en werktuigen daalden het afgelopen jaar met 6 procent, vooral als gevolg van een lagere grondrente. De afschrijvingen zijn wel toegenomen, vanwege de forse investeringen van melkveehouders in machines en werktuigen de laatste jaren.

Hoewel het quotumstelsel per 2015 wordt afgeschaft, zijn de prijzen voor koopmelk in 2010 nauwelijks gedaald. Melkveehouders kochten tot en met oktober 2010 wel iets minder quotum dan in dezelfde maanden van 2009. Er werd wel iets meer gehuurd.
Al met al namen de totale betaalde kosten (inclusief afschrijvingen) met 4 procent toe tot 261.000 euro, aldus het LEI.

Anderzijds nam het inkomen uit het bedrijf fors toe, van min 4.000 euro in 2009 naar 36.000 euro in 2010. Dit was vooral te danken aan het herstel van de melkprijs.
Op het gemiddelde melkveebedrijf zijn 1,5 onbetaalde ‘arbeidsjaareenheden’ aanwezig, waarbij 1 AJE staat voor 2000 uur arbeid.
Per onbetaalde AJE is het inkomen met 27.000 euro gestegen tot 24.000 euro. Hiermee ligt het inkomen 6.000 euro onder het gemiddelde van de laatste tien jaar.
De besparingen - dat wat kan worden toegevoegd aan het eigen vermogen - bedroegen in 2010 gemiddeld 4.000 euro. Vorig jaar werd pakweg 39.000 euro onttrokken aan het eigen vermogen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.