Rundveehouderij

Achtergrond 219 x bekeken 1 reactie

Gabor: Léés ons advies, dan weet je wat er staat

Het rapport_Gabor bevat een duidelijke boodschap: de aanbevelingen voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen vormen een samenhangend pakket. Wat vindt voorzitter Dszingisz Gabor van de politieke reacties?

U heeft bij de presentatie gezegd dat het rapport over de grote grazers een samenhangend pakket aan maatregelen bevat, waarin niet geshopt moet worden. Hoe beoordeelt u nu wat er gebeurt?
“Wat wij gezegd hebben blijft overeind staan. Maar de politiek heeft een andere verantwoordelijkheid. Als men niet doet wat wij aanbevelen, dan zullen de resultaten anders zijn dan beoogd. Ik kan dat nu niet meer beïnvloeden.”

Hebt u een oordeel over de manier waarop de politiek uw rapport oppakt?
“Ik heb grote waardering voor de manier waarop staatssecretaris Bleker omgaat met ons advies. Hij heeft voortvarend werk gemaakt van de beschutting voort de dieren. En hij staat ook positief tegenover de aanleg van de Oostvaarderswissel, terwijl dat toch geld kost. Hij houdt alle opties open, terwijl voor hem niets makkelijker zou zijn dan met alle winden meewaaien.”

Wat vindt u van de opvattingen in de Tweede Kamer?
“Die zijn voor een deel contrair aan wat we geadviseerd hebben. Dat is het goede recht van politici. Maar ons rapport staat nog volledig overeind.”

Nemen politici goed kennis van uw advies?
“Wat me opvalt - ook in de Tweede Kamer - is bij voorbeeld dat lang niet iedereen weet wat we beoogd hebben met het openstellen van het Hollandsehout voor de grote grazers. Iedereen heeft het over een uitbreiding van de Oostvaardersplassen, maar dat zeggen wij niet. Wij zien dat echt als een tijdelijke noodmaatregel in de winter, zodat dieren beschutting hebben. Raadsleden zeiden: dit horen we voor het eerst. Dan zeg ik: maar léés dan ons advies, daar staat het duidelijk in.”

Is er voor u nu nog een rol in het proces?
“We hebben als commissie donderdag nog een gesprek met provinciale staten van Flevoland. Daarna is onze rol uitgespeeld en kan de commissie worden opgeheven. Eerder hebben we gesproken met de gemeenteraad van Lelystad en met de Tweede Kamercommissie.”

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    oeverloze discussie ,waarvan de dieren het slachtoffer zijn

Of registreer je om te kunnen reageren.