Rundveehouderij

Achtergrond

Dit maakt het melken weer leuk

FrieslandCampina lijkt dit jaar haar belofte waar te maken om een toonaangevende melkprijs neer te zetten in Nederland.

Harm Holman, melkveehouder en FrieslandCampina-lid ziet de onderneming dit jaar op alle fronten aanmerkelijk beter presteren dan vorig jaar.

Een gemiddeld 6 euro hogere voorschotprijs/garantieprijs. Tevreden?
”Het is hartstikke mooi dat de melkprijs dit jaar zo meevalt. Het is een aanzienlijke verbetering met vorig jaar, toen de zuivelmarkt en de uitbetaalprijs zo tegenviel.”

Is de huidige melkprijs voldoende hoog om renderend te kunnen produceren?
”Een deel van de melkveehouders kan hiermee uit de voeten. Dat zijn de mensen die hun bedrijfsvoering en financiën op orde hebben. Degenen die de zaken niet zo goed op orde hebben, kunnen er niet mee uit de voeten. Dat hoeven niet per se de kleinere bedrijven te zijn. Het gaat om het soort ondernemer. De omvang van het bedrijf is hiervoor niet maatgevend.”

Rabobank Nederland heeft steeds gezegd dat boeren uit moeten kunnen met een melkprijs van 30 tot 32 cent. Dan moet het nu toch genoeg zijn?
”Ja, zo bezien ontvangen we nu een prijs die aan de bovenkant van het gemiddelde volgens deze prognose zit. Daar moeten bedrijven het voor kunnen doen. Zeker als je daar bovenop ook nog een prestatietoeslag ontvangt. Zelf kan ik er ook goed mee uit. Het maakt het werken op het bedrijf weer leuk. Het is een heel ander gevoel dan vorig jaar.”

FrieslandCampina bevindt zich met de huidige uitbetaalprijzen in de bovenste regionen in Nederland. Ook dat was vorig jaar anders.
”FrieslandCampina is een bedrijf met potentie, dat weet te presteren wanneer de gelegenheid zich voordoet. Dit jaar zijn er volop kansen geweest. Dat merk je meteen. Vorig jaar zat alles juist tegen. De kaas leverde veel verlies op, net als andere producten. Nu zit alles mee.”

Het bedrijf moet dus doorgaan op de nu ingezette koers?
”Ja. Blijven focussen op het optimaal verwaarden van leden melk en niet te veel rare dingen doen. Ik zeg dit laatste omdat het een vrij natuurlijk gegevens is dat, wanneer het bedrijven goed gaat, mensen opeens allerlei dingen verzinnen om iets erbij te kopen of rare uitstapjes te maken. Daar moeten we voor waken.

Tevreden over het systeem van de garantieprijs?
”Ja, het is een mooi systeem, zelfs al moesten ze 5 keer in een jaar corrigeren. Het mocht van mij nog wel wat brutaler en de markt sneller volgend. Daarmee wordt het ook iets politieker, maar dat is niet erg.”

Of registreer je om te kunnen reageren.