Rundveehouderij

Achtergrond

Aantal biologische melkveebedrijven blijft gelijk

Den Haag - Het landbouweconomisch instituut LEI presenteerde recent de inkomensramingen in de land- en tuinbouw over 2010. Ook biologische melkveesector toonde herstel.

Het aantal biologische melkveebedrijven in Nederland is het afgelopen jaar stabiel gebleven op 310 stuks. Net als op gangbare bedrijven nam het gemiddeld aantal melkkoeien met één koetje toe, en wel tot 69 stuks.
Ook op biologische bedrijven nam de melkproductie toe, en wel met circa 2,5 procent door quotaverruiming en groei van de bedrijven. Dat blijkt uit de ramingen over de ontwikkelingen in de landbouwsector in 21010 van het landbouweconomisch instituut LEI.

Net als in de gangbare melkveehouderij herstelden ook in de biologische sector de opbrengsten ten opzichte van 2009. De gemiddelde melkprijs steeg van 38,25 euro per 100 kilo in 2009 naar 44,75 euro in 2010. De meerprijs van biologische ten opzichte van gangbare melk was afgelopen jaar circa 9 euro, aldus het LEI. Die meerprijs is nodig omdat de melkproductie van biologische koeien met 6.470 kilo ruim twintig procent lager is dan bij gangbare koeien (8.170 kilo).

Hoewel biologisch krachtvoer met 33,10 euro per honderd kilo fors duurder is dan gangbaar krachtvoer (22,70 euro) zijn de voerkosten per koe toch tien procent lager dan op gangbare bedrijven omdat er een derde minder krachtvoer wordt verbruikt. Per kilo melk zijn de voerkosten echter hoger omdat de koeien twintig procent minder melk geven dan hun gangbare soortgenoten.

Vanwege het extensieve karakter van de biologische bedrijven zijn de vaste lasten per kilo melk hoger dan op gangbare bedrijven. In 2010 zal het inkomen uit het bedrijf naar verwachting van het LEI met 23.000 euro toenemen tot 26.000 euro. Per onbetaalde ‘aje’ ( een arbeidsjaareenheid is 2000 uur arbeid) komt het inkomen uit het bedrijf uit op 18.000 euro. Indien geen rekening wordt gehouden met de afschrijving over het melkquotum is dit inkomen 25.000 euro.Ondanks het inkomensherstel blijven de biologische melkveebedrijven ontsparen, aldus het LEI. In 2010 is gemiddeld 6.000 euro aan het eigen vermogen ontrokken voor privé-uitgaven; terwijl gangbare bedrijven juist 4.000 euro konden toevoegen.

Volgens het instituut maken veel biologische bedrijven gebruik van groenfinanciering, waardoor ze gemiddeld ongeveer een procent goedkoper geld kunnen lenen dan gangbare boeren. De gemiddelde betaalde rente over alle soorten leningen is op de biologische bedrijven ongeveer 0,6 procent lager.
Echter, de groenfinanciering wordt de komende jaren deels afgebouwd. Hierdoor kunnen biologische bedrijven op termijn een stijging verwachten van de rentekosten met 1.000 tot 2.000 euro per bedrijf.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.