Rundveehouderij

Achtergrond

Meer quotumtransacties

Deze week is de handel in melkquotum meer in beweging gekomen. Aspirant-kopers in de veronderstelling dat de melkaanvoer bij FrieslandCampina wat is teruggelopen wachtten toch niet langer op een verlaging van de prijs voor koopmelk en zetten door. Het leidde tot een iets hoger prijsniveau voor kopen, dat nu staat op minimaal €19,75 per kg. Voor die prijs is het aanbod aan het opdrogen. Aanbod voor €20 is er zeker, maar nog steeds moeilijk plaatsbaar. In de leaseprijs zit geen beweging.

De transacties zijn qua op gemiddeld niveau, variërend van 30.000 tot 70.000 kg, met wel flinke uitschieters naar boven tot 200.000 en meer. Dat houdt in dat er nog steeds grote melkveehouderijen werken aan doorgroei. De schaalvergroting in de sector was in het voorjaar echter duidelijker merkbaar. Vooral in april was de gemiddelde hoeveelheid per transactie opvallend, bijna het dubbele vergeleken met april in 2009. Het beeld nu is zowel bij vragende als aanbiedende partij een verdeling van de handel. Geen hectiek dus, maar rustig doorlopende handel in afwachting van verdere prijswijzigingen. De tot en met september bekende cijfers over de melkaanvoer geven aan dat de sector boven quotum produceert. Er hangt dus vraag boven de markt.

Prognose: Prijs stabiel tot iets hoger

Of registreer je om te kunnen reageren.