Rundveehouderij

Achtergrond

Meer kopers, prijs quotum stijgt

De aan- en verkoop van melkquotum loopt gestaag door. De verhandelde porties liggen in de orde van grootte 40 tot 50.000 kg, met enkele uitschieters. De beschikbaarheid van grote partijen voor het prijsniveau van €19,50 per kg vet is niet groot, zodat gespreide handel plaatsvindt. Er ontstaat opwaartse druk op de prijs. De ruwvoerpositie van melkveehouders is sterk wisselend. Daarnaast heeft Brussel gemeld dat er géén verdere quotum verruiming komt. Veel melkveehouders staan daardoor nog steeds in dubio: quotum bijkopen of bijsturen in de (te grote) melkproductie? De belangstelling voor koopmelk lijkt erop te wijzen dat boeren nu liever een punt zetten dan blijven pappen en nathouden. De leasemarkt is in ieder geval nog niet hectisch te noemen en trekt maar licht bij aan bij de vraagkant.

Prognose: Koopmelk duurder

Of registreer je om te kunnen reageren.