Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Iets levendiger quotumhandel

Afgelopen vrijdag en gisteren is de handel in melkquotum wat levendiger geweest. Aspirant-kopers in de veronderstelling dat de melkaanvoer bij FrieslandCampina wat is teruggelopen wachtten toch niet langer op een verlaging van de prijs voor koopmelk en zetten door. Het leidde tot een iets hoger prijsniveau voor kopen, dat bleef hangen op €19,75 per kg. Voor die prijs is er ook nu nog wel aanbod te vinden, zij het niet overdadig. Aanbod voor €20 is er zeker, maar nog steeds niet plaatsbaar. In de leaseprijs zit geen beweging.

De transacties zijn qua op gemiddeld niveau, variërend van 30.000 tot 70.000 kg, met wel flinke uitschieters naar boven tot 200.000 en meer. Dat houdt in dat er nog steeds grote melkveehouderijen werken aan doorgroei. De schaalvergroting in de sector was in het voorjaar echter duidelijker merkbaar. Vooral in april was de gemiddelde hoeveelheid per transactie opvallend, bijna het dubbele vergeleken met april in 2009. Daarna trad stabilisatie op. De tot en met september bekende cijfers over de melkaanvoer geven aan dat de sector tot dan toe boven quotum produceert. In de loop van deze week wordt meer bekend over de productie in oktober en zal blijken of de melkveehouder in is voor terugschroeven van de melkproductie of toch quotum voor zijn geld kiest.

Prognose: prijs stabiel tot licht hoger

Eén reactie

  • no-profile-image

    Gerjo Kompier

    Interessant om de prijsontwikkeling van melkquotum te volgen. Men kan verwachten dat koop en lease prijzen tegen het einde van het quotumtijdperk naar elkaar toe groeien. Op heden is voor melkveehouders, die meer willen blijven melken, koop met ( 19,75 per kg /5 quotumjaren = ) 3,95 per kg per jaar veel voordeliger dan lease voor 4,80. Ook als je koop vergelijkt met een gemiddelde leaseprijs van 4,50 , is er verschil genoeg om de rentelasten te dragen. Plus dat koop dit jaar nog 4% groeit naar 2014-2015. Kan mij dus voorstellen dat verkopers wachten tot zij 20,- per kg kunnen vangen. Van de andere kant zijn veel melkveehouders de klap van 2009 nog niet te boven, dus kunnen zij wegens beperkte financieringsmogelijkheden verdere groei even uitstellen. De markt van vraag en aanbod zal bepalen waar de prijzen heengaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.