Rundveehouderij

Achtergrond

Zuivelmarkt positief, maar grote melkaanvoer

Voor de zuivelsector is dit een week met sterke ijkpunten voor de komende maanden. De internetveiling voor zuivelproducten vindt morgen plaats en FrieslandCampina kwam vandaag met de garantieprijs over oktober. Deze is verhoogd ten opzichte van september. Voor vet betaalt FrieslandCampina nu €4,05. Dat is 9 cent minder dan in september en betekende voor het eerst in een half jaar géén stijging voor vet. Eiwit doet nu €5,75 en dat is juist 35 cent méér dan in september. Het melkgeld bij een leverantie van 500.000 kg per jaar komt daarmee volgens de berekeningsmethodiek van Boerderij uit op €37,45. Dat is een stijging met € 0,82.

Dat kan de markt van melkquotum een stimulans geven. Wat dat betreft kunnen melkveehouders die willen groeien sneller schakelen dan de collega’s in Duitsland, waar de opgaven voor de quotumveiling van 2 november nu binnen moeten zijn.

Het gaat voor de melkveehouder onderhand wel richting kiezen of delen. De melkontvangst over augustus was flink meer dan die in augustus 2009. Daarmee zette de in februari ingezette trend zich voort. Na een ten opzichte van 2009 rustige start in januari gaf de boer flink gas, wat resulteerde in een productiegroei van 195 miljoen kg, gemeten over de periode januari tot en met augustus. Daarvan valt 145 miljoen kg binnen het contingentsjaar 2010-’11.
Die 145 miljoen kg betekent een overschrijding van het Nederlands quotum van 2009-’10 met 3 %, terwijl over de hele periode tot 1 april 2011 voorzien is in een plus van 1 procent.

De afzet van zuivelproducten op de wereldmarkt is vooralsnog goed. Vooral de boterprijs is al maanden hoog en gaf geen krimp in september. Ook de poederprijzen stegen vorige maand. In Duitsland heeft de verbeterde situatie aan het zuivelfront pas in juni geleid tot stijging van de melkaanvoer, vergeleken met vorig jaar (2,4 %). De andere grote zuivelproducerende landen zitten eveneens minder boven de productie van vorig jaar.

Prognose: Melkprijs stijgt

Of registreer je om te kunnen reageren.