Rundveehouderij

Achtergrond 182 reacties

Vrije melkmarkt of prijssteun? ¬– discussieer mee!

Woensdag 20 oktober vergaderden de Europese landbouwministers in Straatsburg over de toekomst van de melkveehouderij in Europa. Steeds meer Europarlementariërs zien in dat niemand gebaat is bij een vrije melkmarkt en dat een flexibele marktregulering nodig is om de sector een toekomst te bieden. Wat vindt u hiervan?

Europese melkveehouders demonstreerden tijdens de vergadering van EU-landbouwministers met honderden trekkers bij het Europarlement in Straatsburg voor een beter zuivelbeleid. De European Milk Board verwachtte op voorhand ruim 1.000 boeren, onder wie tientallen Nederlanders.

Afschaffen quota leek goed idee

Het leek een goed idee om melkquota af te schaffen. Produceren daar waar dat het goedkoopste kan. Gebieden waar klimaat of bodem geschikt is voor melk, kunnen hun voordeel terugzien in een groeiend marktaandeel. Efficiënte boeren en productiegebieden zien hun inspanningen beloond. Jonge boeren kunnen makkelijker instappen omdat ze niet eerst dure quota hoeven te kopen. Minder bureaucratie, meer ondernemerschap. En vooral: profiteren van groeiende vraag, wereldwijd. Zoals voormalig LNV-minister Verburg zei: “Afschaffen van de quota voorkomt dat we met de handen op de rug gebonden moeten toekijken hoe er elders in de wereld meer wordt geproduceerd.''

Afgesproken in de WTO

Afschaffen van de quota is een van de stappen naar een vrijer handelsverkeer, zoals afgesproken in de WTO. Dat betekent het einde van een restant van de koloniale politiek, waarbij de westerse landbouw beschermd werd tegen al te goedkope importen. Opkomende landen krijgen vrijere toegang tot de rijke EU-afzetmarkten; ze kunnen hun grotere werklust (en lagere kostprijs) beloond zien.

Nadelen afschaffen quotering

De structuur van de landbouw zal snel veranderen. Grote bedrijven zijn in theorie gemiddeld efficiënter dan kleinere bedrijven, dus boeren schalen op of stoppen. Maatregelen voor meer dierenwelzijn of duurzamere productie zijn nog moeilijker in te voeren dan voorheen, omdat onmiddellijk de internationale concurrentiepositie onder druk komt.
Productie slinkt snel in kwetsbare gebieden waar men niet concurrerend kan produceren. In sommige streken is er geen alternatief; de bevolkings-leegloop is daar nog veel groter dan elders op het platteland. Door verwerkte producten te exporteren onder of nabij kostprijsniveau worden aanbieders uit derde landen zelfs van hun éigen afzetmarkten verjaagd.
In plaats van ‘produceren daar waar dat het goedkoopste kan’, zien we een verhuizing van productie naar daar waar men er het meeste geld voor over heeft.

De keerzijde van efficiency

Is deze eenzijdige nadruk op efficiënte productie de richting die we uit willen? Zijn boeren via de vrije markt (profit) het best toegerust om ook te zorgen voor planet en people? Is de groei in geproduceerd volume ook een groei in omzet? Als de gemiddelde bedrijfsgrootte verdubbelt, hoeveel boerengezinnen moeten dan stoppen, hoeveel zijn er straks over om te profiteren, en tegen welke financiële risico's? Is het zonder quotumkosten straks écht financieel makkelijker geworden voor de jonge boer om in te stappen? Vergelijkbare vragen spelen in andere landbouwsectoren. Is het nog wel zo'n goed idee, die vrije markt?

Alternatief

Binnen de WTO-afspraken zou de EU er ook voor kunnen kiezen om niets te exporteren buiten de EU. Alleen onder die voorwaarde kun je de melkprijs ondersteunen en importen van derden tegenhouden. Dan wordt de koek dus niets groter, maar mag je hem wel onderling verdelen. Het betekent dat Europa relatief minder belangrijk wordt in de wereld, omdat niet meegedaan wordt met de groei elders. Het betekent ook een enorme aderlating voor productie- én handelsland Nederland. Hoeveel precies, verschilt per sector en hangt bovendien erg af van hoe de EU-landen het onderling eens worden om de schade te verdelen.
Dit speelt ook in andere sectoren. Kijk maar eens naar de reacties op deze blog van Annechien ten Have: daar laaide deze discussie op rond varkens.

Goede boterham verdienen met helft minder productie

Paul Jansen geeft in de reacties op de blog zijn standpunt: "Ik ben voor een op vraag en aanbod gestuurde markt. Voordeel is dat je alle eisen die gesteld worden aan de productie, denk aan milieu en welzijn, kunt verrekenen in een basisprijs. Europees gezien denk ik dat je er wel rekening mee moet houden dat de overige landen een fors deel van de productie op gaan eisen en de traditionele productielanden een flinke veer moeten laten. Nu hoeft dat niet direct tot een hartstilstand te leiden, want als je met de helft van de productie een goede boterham kunt verdienen, wil je die andere helft toch wel aan een ander gunnen. Mestprobleem opgelost, ruimte voor dierenwelzijn en regionaal gebruik van grondstoffen en reststromen. Gezellige bijkomstigheid: er blijven nog wat collega's bestaan om over varkens te praten.

Wat vindt u?

Hoe moeten we de landbouwmarkt nou ordenen? Wel of niet een vrije markt? Wel of geen regulering?

Discussieer mee! Welk antwoord gaf u, en waarom? Laat het weten in de discussie!

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Josien. Moedig om deze discussie op te starten. Het is nl. een zeer complexe materie. Ik heb de volgende kanttekeningen.
  1< Dat wij onze producten onder de prijs dumpen in de arme landen vraag ik me af. Als dat zo is kunnen zij dus niet goedkoper produceren dan wij.
  2< Wij halen zeer veel producten uit de derde wereld, waardoor zij geen eigen voedsel kunnen produceren op deze gronden.
  3< De vrije markt is niet automatisch de weg naar een betere leefwereld
  4< Fysieke Omzet groei is niet automatisch Financiele groei en zeker niet een groei in de Vergoeding voor ingezet kapitaal (geld, arbeid etc.)
  Je gedachten van terug naar Regionaal is als oplossing voor de voedselketen en het milieu etc. zeer positief. Helaas zal de politiek, die bij de gratie van >Economische Groei< in het pluche komt of niet het niet eerder invoeren voordat duidelijk is geworden, dat de vrije wereldhandel heeft geleid tot een totale verschuiving van kapitaal en arbeid richting Azië, Zuid Amerika e.d. Ik zie de wereld economie als een golf beweging, dan ben je boven en dan beneden.
  Het idee van Paul Janssen heeft als extra voordeel een aanzienlijke milieu besparing aan extra transport, conditionering van de producten. maar vooral een veel geringere vervuiling door >overproductie<. Verder is omzet vergroting te halen uit lager kwaliteits eisen waar het gaat over vorm en maat van ons eten. (denk komkommers, tomaten, aardappel met pokje of appeltjes met minder rood wangetje etc.) Hun voedings waarde is gelijk aan de glimmende en maat voerende producten
  Zolang we met deze idiote regels de vernietiging van ca. 20 % van het voedsel pakket goed praten, zal de boer nooit uitkomen met deze lage prijzen voor een deel van het product en de rest kost geld om te vernietigen. Hoe leg je zo'n belachelijke regel uit aan de internationale boeren gemeenschap of hongerende mense?. Helaas hebben we als landbouw dit soort kwaliteits eisen zelf bedacht in de hoop voor ons product een hogere prijs te kunnen bedingen op de markt. Helaas de boemerang heeft onszelf bijna onthoofd.

  Josien ik denk, dan ook dat je aanzet tot deze discussie goed is, maar dat we er niet zijn met alleen de wereldmarkt te reorganiseren. Er moet veel meer gebeuren om de verspilling en daarmee de honger en grondstof verspilling de wereld uit te krijgen. Zo je schrijft zullen de groot schalige landbouw landen die leven van export hier niet blij mee zijn. Maar willen we de planeet zolang mogelijk >gezond< houden en de huidige en toekomstige mensen de mogelijkheid van leven bieden is er denk ik geen andere keus, dan dat >Ieder continent zijn eigen basis voedsel maakt<. Of anders de keuze maakt van wie ze kopen en hun eigen landbouw op een nette wijze vaarwel zeggen.

 • no-profile-image

  onno

  Leuke discussie. Bij vrije marktprijzen hoort vrij ondernemerschap. Als, vanuit de staat, een rem op ontwikkeling ligt en ervoor gekozen wordt om de agrariers het landschapsbeheer voor hun rekening moeten nemen,dan hoort daar inkomensondersteuning bij.
  Ik ben, net zoals Han, van mening dat produkten regionaler geproduceerd moeten worden en niet de halve wereld rondslepen met een kistje tomaten...Maar dat zal wel niet gaan gebeuren,voordat we met pensioen zijn.

 • no-profile-image

  Giedo De Snijder

  Ik ben reeds lang geen boer meer, maar heb wel tot enkele jaren terug in de melkverwerking gezeten. Kleinschalig bedrijf, voor jullie 'opschalende-marktvergrotende' Nederlanders een ding van 2x niets. Dus ik weet niet of jullie mijn reactie relevant zullen vinden ;-) Het is inderdaad moedig van Josien, als Nederlandse, het NL dilemma onder de aandacht te brengen. Zoals ze het terecht schetst, gaat het vrij handelsverkeer jullie aardig parten spelen en ja, met alle respect, jullie hebben het zelf gezocht. 'Eigen schuld dikke bult' zeggen ze bij ons. Het zal veel moed en 'echte' creativiteit vergen om het noodzakelijk transitieproces van groot naar klein door te voeren. Persoonlijk denk ik dat er zich geen andere optie aandient. Maar, geloof me, klein werkt en kan ook rendabel zijn 'als' de drijfveer van de productie rond passie draait (en als dusdanig ook extern begrepen wordt) en niet rond het versieren van omzet met belachelijke marges (lees bulkproducten). Klein betekent ruimte voor 'meerwaarde' en zoals gesteld in de reactie van Han, levert dat voor ons allen in menig opzicht alleen maar voordelen op.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Uiteraard heb ik de reactie's van Han en Onno met aandacht gelezen. Maar onze zuider-buurman uit Belgie slaat ook de spijkers op z'n kop!!!... k'Heb ook nog een vraag; de gemiddelde NL melkveehouder wil graag zo veel mogelijk produceren voor de hoogste prijs!!!... Begrijpelijk is dat. Maar nu spreek ik samen mevr. Verburg de buitenlandse melkproduktie zal toenemen, ongetwijfeld!!!... Daarom zal NL een lokale functie krijgen, met een veel kleiner quotum!!!... Of (?), wie denkt daar anders over???

 • no-profile-image

  onno

  @Piet, dat Nederland dan op termijn een veel kleiner quotum zou moeten krijgen is inherent aan regionale produktie.
  Mijns inziens zijn de logistieke calculaties vrij eenvoudig.

 • no-profile-image

  Han

  Onno, Niet meer de aarde rond slepen met tomaten, kaas o.w.d.o. zal voor mijn pensioen niet opgelost zijn. Maar voor je het weet is de vrije wereld handel ten grave gedragen. De politiek kom t er steeds meer achter dat het de westelijke economie tegen werkt. Denk aan textiel induastrie, scheepsbouw en nu medicijn ontwikkleing etc. en land en tuinbouw. Aan de tuinbouw wordt geknaagd via studies die wijzen op >minder< milieu belasting als producten uit tropen worden ingevaren / vlogen dan in kassen geteeld in Nederland. Luister na de politiek, zij zien een duidelijke verbetering van de economie, omdat de >handel< en >overslag< in Rotterdam aantrekt. Verder zijn er wat milieu maatregelen die uitgevoerd moeten worden en werk geven, maar die een sloot geld kosten.

 • no-profile-image

  Henk

  Qutering weg met die onzin!! Een slagzin van LTO Nederland voor een jaar of 3 a 4 geleden. Een roep van vrij melk produceren is steeds van de regering , van de verwerkende industrie gekomen. Met NATUURLIJK de ( na ) aapjes van LTO Nederland. Ik ken geen enkele melkveehouder die vrije marktwerking ondersteund. Wel een eenvoudig gezegde: beter een paar duppie's erbij dan steeds meer voor minder geld. Maarja , de vraag rijst wie verdient er het meest aan een liter melk??? U raad het goed, diegene die het hardst roepen dat de quotering eraf moet. En de LTO bestuurders loeren wel op een baantje bij de politiek of het bedrijfsleven, dus de stroopsmeerders kent U ongetwijfelt. En als U de kostprijs naar beneden wilt brengen zoals voor gesteld door boven genoemde organisatie, dan zou ik mn lidmaatschap maar opzeggen van die apen club.

 • no-profile-image

  onno

  Han, het vraagstuk is ook niet heel simpel op te lossen op wereld nivo.
  Ik denk dat er elders in de wereld nog veel mogelijkheden zijn, maar je gaf zelf al eens aan, dat water hier en daar een probleempje geeft.
  Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat er nog enorme mogelijkheden liggen in Afrika, Zuid Amerika, voormalige USSR. Het is niet nodig dat er kaas vanuit NL naar die landen gaat, kunnen ze in principe net zo goed zelf en vaak goedkoper.
  Het volgende geintje gaat dan wezen: En wie gaat die bedrijven dan managen? Niet iedereen wil overal wonen en kan grotere bedrijven managen.
  Dus; regionalere produktie, maar hoe exact en wanneer is nog even niet zo simpel

 • no-profile-image

  H

  Onno ik denk dat het managen van bedrijven zo jij die voor ogen hebt elders op d ewereld, zal moeten gebeuren door lokale mensen of door de investeerders en dan worden het Chinezen of "slaven" uit de oude wereld ingehuurd door Arabieren. Rusland is iets anders maar ook daar zal de "gastarbeider" meer gaan worden dan de man met viese handen. Op dergelijke grote bedrijven waar enorme kapitalen omgaan, is het ingehuurd managment peanuts. Er is dus werk zat voor mensen die grootschalig boer willen blijven / zijn. Zo je al schreef, niet iedereen wil overal wonen, hier zit de bottle nek en dus zal er veel land afvallen voor landbouw omdat te ver van de bewoonde wereld afligt. Dit is niet alleen asociaal maar ook erg duur aan transport.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, verrassend en vereerd dat je mijn comment er uit gehaald hebt. Het toont aan dat jij ook breder nadenkt over actie en gevolg. Over de poll ben ik minder enthousiast omdat je daar stelt "vrije markt met vangnet". Dat vangnet, wat is dat? Klinkt zo LTO. Ga je op de vrije markt produceren en wordt je bij tegenvallende opbrengsten toch gesteund is dat een vrijbrief voor notoire groeiers om ondernemersrisico elders neer te leggen. Banken en overheid zullen baten en lasten ten gunste van de financierder in gaan zetten met als gevolg een verdergaande regie van de voedselbusiness door het kapitaal in een globaliserende wereld. Dit alles is in eerdere discussies geschreven en behoeft geen herhaling. Een opmerking daarover: het is opvallend dat op RTL Z ineens noteringen van grondstoffen uitnodigend in beeld gebracht worden. Vast voor de boeren en tuinders!!! Door onderstaande reageerders wordt te vroeg een contrast gelegd tussen Europa en de derdewereldlanden. Wat ik in mijn comment bij Annechien"s blog wilde stellen is dat er binnen Europa al een dusdanig contrast is waar nog zoveel te winnen valt. Waarbij de rest van de wereld ook eens in de achtertuin mag gaan kijken. Je schrijft dat in je discussiestuk. Ik ben wel zover realist om te begrijpen dat het ontsnappen aan de wereldorde bepalende ondernemingen een moeilijke zaak is en dat de geldhongerige politiek zichzelf tot hun slaaf gemaakt heeft. Ik denk dat er ergens een opening zit in ketensamenwerken met handelsondernemingen om onderscheidende producten in het schap te leggen. Dit zorgt voor een soort quotering waarbij producent zich wel bewust moet zijn van een duidelijk onderscheid. De grote vraag voor de toekomst blijft wie zich kan ontworstelen aan globaal en een plekje kan verdienen in lokale productie voor de groeiende groep consumenten die zich hierin kunnen vinden. Met enige twijfel over herhalingszetten toch maar geplaatst.

 • no-profile-image

  Han

  Paul. Hoe organiseren we de lokale productie samen met de consumenten? Ik geloof dat het een weg is voor een deel van de producenten om aan de rate race te ontsnappen.

 • no-profile-image

  Han

  Josien. Ik vind het jammer dat je deze alles omvattende problematiek weer koppelt aan alleen >zuivel<. De hele voedsel keten heeft toch te maken met het fenomeen Vrije Wereld Handel. Ja de hele economie is er aan gekoppeld met alle negatieve en positieve gevolgen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Verrassend, dat op dit moment 58% procent van de pollbeantwoorders voor regulering is. Het nederlandse standpunt binnen de EU is namelijk helemaal tegenovergesteld. Een minderheidsstandpunt inmiddels.
  ======
  Han, je vraagt, "dumpen wij onder de prijs". Ja, in zekere zin wel, omdat verwerkte produkten nu eenmaal vooral in NW europa gemaakt worden. ter illustratie: De melk uit roemenie en hongarije ging voorheen in een kruik naar de buurvrouw. Nu gaat die goedkoop naar Italie. De buurvrouw gaat naar de mall en koop FrieslandCampina drinkyoghurt die ze eigenlijk niet kan betalen.
  =====
  Onno, je bent voor 'minder gesleep', en 'regionaler'. Je werkt ook aan een project waar 20.000 koeien op 1 locatie gemolken gaan worden, met buitenlandse investeerders en management. Naar mijn gevoel rijmt dit niet, hoe zie jij dat?
  ======
  Giedo, mijn kijk op dit "nederlandse" dillemma is wellicht gekleurd omdat ik met de melk die we in portugal produceren nog altijd meer verdien dan met schrijfsels voor boerderij… Vanuit een portugees perspectief is het glashelder dat regulering een goed idee is. Verder loop je wel erg op de zaken vooruit door te stellen dat klein het enige mogelijke is. Voorlopig stevenen we nog altijd hard op een steeds vrijere, steeds mondialer situatie.

  Mooi als contrast met Paul, die hetzelfde wil, maar realistisch inziet dat het voorlopig niet die kant opgaat.

  Het voorbeeld van Paul moest onder andere dienen om ook andere sectoren erbij te betrekken. Want natuurlijk speelt het niet alleen in melk. Maar melk is nu heel actueel en voor mijzelf heel dicht bij huis.

 • no-profile-image

  Giedo De Snijder

  Josien, ik wil enkel duidelijk maken dat jullie eindelijk eens wat 'meer' klein moeten denken ipv 'altijd' groot. Ik druk daarmee niet uit hoe groot klein moet zijn. Een verantwoorde en duurzame (melk)productie is er één op basis van een reëele (nationale?) vraag/behoefte én niet één die marktverstorend werkt omdat jullie handelsgeest te graag $$ ziet blinken en jullie tot nu toe nooit hebben nagedacht wat daar wel de gevolgen van zijn voor anderen (niet NL). Nu gaan jullie van hezelfde laken een broek krijgen. Geloof me, ik heb daar geen leedvermaak over. Het is schrijnend! In een land waar op het vlak van huisvesting en landschapsbeheer zoveel regulering is, is het niet te geloven dat er op het niveau van landbouwproductie geen remmen worden ingebouwd.

 • no-profile-image

  onno

  @Josien. We hebben contacten met bedrijven die hun produkten al in de landen verkopen waar wij aanwezig willen zijn. Alleen de grondstoffen( waaronder melkpoeders) gaan eerst van Europa,China naar USA en dan met het volgende schip naar Turkije, Ukraine. We produceren de poeders en worden onder naam in de markten gezet waar we dichtbij zitten.
  Dus minder gesleep.
  De projecten draaien op buitenlands top managment, maar van de 500 mensen zijn er 10 buitenlanders, en dit percentage gaan we nog verder terug dringen. Dus zeer regionaal.
  Ik heb in eerdere reactie ook gesteld, dat het een en ander niet zo snel gaat. Er moet eerst in het buitenland meer geproduceerd worden en dan synchroon minder in de al 'volle' NW Europese gebieden.
  Jij geeft zelf al aan met het voorbeeld van de roemeense mevrouw en de FCC yoghurt in Italie. De Fcc yoghurt zou in Italie geproduceerd moeten worden. Je zou niet met, in feite, 80% water heen en weer moeten rijden. Een en ander gaat vanzelf een andere kant op, zodra energie prijzen de pan uit gaan rijzen, de MAUT voor vrachtwagens verdubbeld etc.

 • no-profile-image

  gert

  wel ordenen,anders melken de Nederlandse boeren elkaar de put in

 • no-profile-image

  koetje

  Niet met water heen en weer rijden,maar wel enorme hoeveelheden water uit de grond pompen om stallen te koelen en koeien te drenken.Het grootste melkveebedrijf ter wereld staat nota bene midden in de woestijn.Volgens mij wordt niet de energie prijs het omslagpunt maar de beschikbaarheid van water,hiermee zitten we in Nederland wel goed.Moeten we melk gaan produceren in landen die klimatologisch eigenlijk ongeschikt zijn?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Onno, jouw standpunt is weer een variatie. Wél grootschalig industrieel, maar dan niet in de 'volle' gebieden… Maar is in de 'lege' gebieden genoeg vraag?
  Wat vind je van de raad van Giedo "Een verantwoorde productie is op basis van een reëele vraag/behoefte én niet één die marktverstorend werkt omdat jullie handelsgeest te graag $$ ziet blinken."

 • no-profile-image

  onno

  @Josien. Ik snap nog steeds niet waarom grootschalig zo'n 'boe'woord is. In de gebieden waarin wij opereren is dat vaak de beste oplossing om een gebied sneller te ontwikkelen en ook om er geld naar toe te trekken. Banken gaan dat echt niet doen. Andere mensen hebben er geen geld voor. In de gebieden waarin wij actief zijn is er gebrek aan alles, zuivel, vlees. En dat wordt dan de halve wereld over gevlogen vanuit Europa, USA en Oceanie.
  De globale vraag is er wel, neem dat nu maar van mij aan. En als wij het niet doen, dan doet Fonterra dat wel.

 • no-profile-image

  Han

  Josien je vraag >is er in lege gebieden genoeg vraag< is snel te beantwoorden. er wordt nl. niet meer gemaakt dan er gevraagd wordt. is er dan nog land over geven we die terug aan de natuur. Wat jij met al die Nederlandse boeren doet, is produceren en niet kijken of er een koopkrachtige vraag is. Mij is altijd geleerd; "Maak dat waar een winstgevende markt voor is. Deze economische stelregel lappen boeren aan hun laars en vragen, de overheid in te grijpen als ze vast lopen.
  Josien ik wil Onno even te hulp komen. Hoe denk jij in een land als Oekraine gezinsbedrijven op te zetten van enige omvang. Kenis ontbreekt, geld ontbreekt en scholing is nog ver te zoeken en banken zien kleine boeren liever gaan dan komen (rente > 18 % normaal). .
  We kunnen concluderen dat wat in het westen in 60 jaar gegroeid is (met overheids hulp), daar in enkele jaren moet zijn opgebouwd. Hier komt nog de mentaliteit bij van 'Wat ik niet heb, zul jij ook niet hebben" M.a.w. jouw koe die verduister ik als jij even niet oplet. Verder zullen de transport kosten en mogelijkheden bepalen of een product voor export interessant is. Oost Europa is zo enorm groot met enorm slechte infrastructuur, dat dit en niet onbelangrijke factor is, die bepaalt waar wel en waar niet geproduceerd wordt.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Han, je vraagt over het hoe organiseren van lokale productie? De melkveehouderij kan tot nu toe profiteren van een redelijk goed imago. Andere sectoren hebben dit om bekende redenen verloren en moeten proberen dit weer te verdienen. Ik stel dat je dat goede imago nodig hebt om consumenten te verleiden je product te willen kopen. Daar hoort een merk bij met uitstraling of je moet leveren aan een merk met uitstraling. Succesmerken uit het verleden hebben nogal eens de fout gemaakt om hun eigen artikel te "verbulken" en daarmee de exclusiviteit te ruïneren. Openheid over product en productiewijze kunnen consumenten bij je merk betrekken. We dwalen af van het topic.

 • no-profile-image

  onno

  Door mijn onderzoek de afgelopen jaren naar het waarom, waar, hoe vraagstuk in mijn eigen project 'struikel' ik over heel veel research papieren.In een FAO schrijven is gesteld; het monopolistische karakter van de enterprises leidt tot inefficientie en dus falen deze om de interesses van de lokale producenten en consumenten te waarborgen.
  Dit zou moeten resulteren in kleinere efficientere eenheden, oftewel minder vingers in het traject van producent naar consument.
  In NW Europa zou dat dan naar bedrijfsstructuren gaan, waarbij het 'landschapsbeheer' onderdeel is van de bedrijfsvoering. Hier past dus inkomensteun bij.
  In de gebieden waarin wij werkzaam zijn, ontkom je niet aan de opzetten,zoals we ze voor ogen hebben.Onder andere door de feiten die Han al beschreven heeft.

 • no-profile-image

  Han

  Paul. Dank je voor je uiteenzetting en ik denk dat je niet echt afwijkt van de topic. het onderwerp gaat over volgens mij over >hoe overleeft de melkveehouderij in West Europa<. Misschien is de keuze doe Josien stelt wel te eng en is geen beide realistisch voor een duurzame boeren toekomst. Misschien moeten we kiezen voor kleinschalige Nederlandse zuivel voor lokale markt waarbij bv. het CSA concept wordt gebruikt en grootschalige voor wereld zuivel zonder financieële ondersteuning. Laten we ons realiseren dat een Amerikaanse of Russische wijze van industrieele landbouw voor West Europa niet te realiseren is vanwege >ruimte gebrek<.

 • no-profile-image

  gerard van Exel

  Ik hoor nog weinig over regulering door de zuivelfabrieken,terwijl die mooi op dreef zijn om hun voorwaarden aan de producenten te stellen.Zo kunnen die ook een qoutum hanteren en een goede prijs stellen.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Waar gaat dit over? Een beetje soebatten over een melkquotering of niet. Over welk deel(tje) van de totale landbouwmarkten spreken we in deze blog. 80 % van het Europese landbouwareaal is bestemd voor de productie van veevoer. En 20% voor de consumenten markt. Neem maar aan dat de productie van veevoer daardoor allesbepalend is in de landbouweconomie. Een betere markt voor de consument zal maar weinig verandering brengen in hoe de veevoermarkten in de landbouweconomie functioneren. Het hele landbouwbeleid omtrent veevoerproductie rammelt echter aan alle kanten. Al jarenlang en voorbeelden genoeg. Een ontregelde veevoermarkt betekent eveneens een ontregelde landbouwmarkt voor de consumenten. We zitten nu te proberen om de in het slop geraakte landbouwmarkten voor de consumenten en nieuwe inhoud te geven. Terwijl het er naar uit ziet dat de markt voor veevoer aan alerlei grillen onderhevig zal blijven. Geen stabiele veevoermarkt betekent ook geen stabiele markt voor de consumenten. Ga maar voor een graanquotering dan regelt de rest van de landbouwmarkten zich vanzelf en is de melkproductie ook meteen marktconform geregeld. De boer krijgt dan weer eens loon naar werken.

 • no-profile-image

  onno

  Leuk NAtuurboer, graanprijzen vliegen omhoog, akkerbouwer blij. Nu de veehouders nog..

 • no-profile-image

  Han

  Onno. Waarom gaat graan prijs omhoog? Juist meer vraag dan aanbod!! Bij melk is dit ondenkbaar, de koeien boeren willen de vraag voor blijven. Zij willen meer melk maken, dan ze kwijt kunnen en dan ook nog veel verdienen. Ze zullen eerst een bestemming moeten vinden binnen de milieu bescherming, net als bio brandstof uit graan..

 • no-profile-image

  koetje

  Uit bio-brandstof uit graan komen prima reststoffen vrij.Graanbostel is geweldig veevoer,net als bierbostel.

 • no-profile-image

  Han

  Koetje Boe. Ik begrijp dat jij het residu uit de ethanol productie wilt gebruiken om nog meer melk te maken. Dit is net waar ik voor waarschuw. De melk markt is vol en alle melk die meer op de markt zal d eprijs nog verder doen kelderen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  oeff, de poll staat nu op 52%-48%. Stel dat we nog de keus hebben, dan zou een nipte meerderheid dus kiezen voor regulering?
  Europa uitgummen van de wereldzuivelkaart, Nederland een eeuwenlange positie opgeven en uitstappen uit de tredmolen om een leuke parklandbouw te gaan onderhouden met elkaar voor de EU? Wat zouden ze in US, Nw Zeeland en Australie feest vieren!! In Nederland zou misschien wel 40% minder gemolken gaan worden, maar die inkrimping wordt eerlijk verdeeld volgens een saneringssysteem.

  Het is twijfelachtig OF we uberhaupt nog de keuze hebben; de supertankers WTO en EU zijn niet zomaar van koers te veranderen. Dus het is waarschijnlijker dat het uitdraait op een vrije(re) markt. Misschien dat het model wat Hans Brazil ons voorhoudt de voorkeur moet krijgen: tweestromen melkveehouderij. Wie aan binnenlandse melk doet, kan inkomenssteun krijgen voor groenblauwe diensten. Wie voor de wereldmarkt produceert zal concurrerend in kostprijs moeten zijn.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Natuurboer, in Nederland doet melkveehouderij er wel toe (melkveehouders zijn meer dan de helft van het totaal aantal boeren/tuinders, en ook ongeveer helft landgebruik (CBS). De keten begint met voer, maar als je aan de andere uiteinde begint: alle geld komt via de consument binnen.

 • no-profile-image

  onno

  @Han, de reactie van mij was bedoeld op antwoord aan Natuurboer, die een graan quotum voorstelt.
  Dat de zuivelmarkt vol zit is niet waar, ik zie het dagelijks. De kaas en botermarkt zullen wel zo'n beetje vol zitten. Maar er zijn nog veel meer produkten. Dat de melkprijs laag WAS, heeft te maken met de crisis, maar daar is de zuivelmarkt geen alleenganger in.
  JOsien, maar we kunnen toch niet veel MEER dieren in Nederland gaan houden? Persoonlijk hou ik ook niet van subsidies, maar als ik van de overheid niet efficienter en groter MAG worden, moeten ze dat maar betalen.
  En denk nu maar niet dat men in NL tegen wereldmarkt kunnen produceren, daar is de grond veel te duur voor.

 • no-profile-image

  koetje

  Han,wanneer je toch voor de laagste kostprijs moet gaan,ga je kijken wat je het voordeligste kunt bijvoeren.Dan zijn bijproducten toch interessant.Kijk maar wat van Triest doet,ze mengen TGC (tarwegistconcentraat) met droge pulpbrok in de verhouding 90/10.De prijs ligt op 75% van de voederwaarde prijs.Graanbostel heeft 35% ds en is ook een interessant product.

 • no-profile-image

  Han

  Onno. Ik heb het geloof ik al eens meer geschreven, Nederland is geen landbouwland, maar een grote achtertuin van de Randstad en op die wijze moeten we als plattelanders het ook beheren. Geef de burger de rust en ruimte die hij verwacht maar wel tegen betaling. Anders gezegd hij betaalt iets meer voor zijn eten of hij betaalt opcenten via de Belastingdienst. Wat nu gebeurd is niets anders dan het platteland via democratie uitkleden, de meeste stemmen gelden. De meeste stemmers wonen in de stad en begrijpen niets van het (plattelands) leven, dus sta je als boer voedsel producent altijd in de hoek waar de klappen vallen. Als de boeren achter de schijn oplossing van de beleidsmakers blijven lopen, zal er niets in positieve zin veranderen, de boeren moeten zelf met een alternatief komen en hier misschien wel de toekomst van een leefbaar platteland aan ophangen.

 • no-profile-image

  onno

  Mee eens Han. De landbouw moet actief.zoals je wilt: offensief, naar oplossingen zoeken. Niet defensief afwachten, voordat de volgende 'klap' uitgedeeld wordt.
  Men moet in Nederland ook niet denken, dat men daar 'even' het wereld voedselprobleem zal oplossen. Het landje is kleiner dan Moskou, om even relatief te spreken.
  In EG verband zou veel meer kunnen in landen als Bulgarije, Roemenie, Tjechie en Slowakije.
  Maar dat moet dan als politiek besluit genomen worden.

 • no-profile-image

  Han

  Josien je stelt dat de supertankers EU en WTO niet zomaar te stoppen of van koers te krijgen zijn, klopt. Maar we zitten in een crisis die als de voortekenen niet bedriegen nog lang niet over is (bij de handel in vuile hypotheken zijn fouten gemaakt, die het eigendomsrecht dubieus maken), hier zou voor de landbouw een kans kunnen liggen om beleid wijzigingen door te drukken. Moet de landbouw wel als één man opereren in bv. Europa. Begrijp me goed ik hoop dat de koffiedik kijkers in Den Haag gelijk krijgen m.b.t. de aantrekkende economie. voor mij is een dalende onroerend goed prijs meer graadmeter, hoe lager de prijs van huizen en grond, hoe lager de hypothecaire zekerheid bij de banken en daalt deze waarde zover, dat de waarde van uitstaande boven de 60 % van de zekerheid komt zijn de rapen gaar. Wie geeft dan de garanties aan de banken, de armlastige overheid, de burgers via aflossingen? Jij mag het zeggen ik weet het niet.
  Ik wil niemand bang maken maar alleen aangeven dat de hele wereld economie in elkaar verweven is en daardoor zo complex dat niemand nog een uitweg weet en maar wat doet. Wees eerlijk heeft de WTO gebracht wat de heren ons beloofden? Nee wel een mondiale crisis en schatrijke handelaren en bovenal een versnelde golfbeweging van nieuw opkomende en afkalvende economieën. Laten we zeggen dat de Europese economie op het punt staat waar de melkkoe (landbouw) nagenoeg droog staat, hier is weinig of niets meer te halen, de meeste bedrijven bestaan bij de gratie van hypotheken, beleggingsfondsen (erfpacht / pacht) en kapitaal goederen lease. Waar zit volgens jouw nou nog rek om te groeien en de kostprijs te laten dalen? Ik zie het niet en prijs mij dan ook gelukkig geen opvolgers te hebben.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Onno 09;48, je stelt dat de in Nederland grond te duur is om voor de wereldmarkt de kunnen produceren. Herleid kun je dan net zo goed zeggen dat in Nederland de productie van veevoer te duur is. Produceren voor de wereldmarkt houdt dan in dat de grondprijs in Nederland naar gemiddeld wereldniveau zal moeten zakken ofwel halveren. Om zodoende veevoer productie in Nederland in de pas met de wereldmarkt te laten lopen. Maar dan zijn de rapen gaar, zoals Han in onderstaande reactie schreef.
  Josien ,dat geld via de consument binnenkomt is waar. Alleen WANNEER betaald de consument dan voor veevoer productie? Bij een melkveehouder duurt het ca een halfjaar eer de consument voor veevoerproductie betaald . Echter bij veevoer vanuit de akkerbouw betaald de consument pas na twee jaar. (B.v. van graankorrel tot varkensvlees) . Bij veevoerproductie hebben de melkveehouders ten opzichte van de akkerbouwers al bij voorbaat een rentevoordeel van anderhalf jaar . (verstoord daarmee de grondprijsverhouding melkveehouderij/akkerbouw). Consumenten betalen dus (behoorlijk)verlaat voor veevoerproductie. Gemiddeld ca 2 jaar wanneer ook fokken vee , teelt zaaizaden en pootgoedteelt wordt meegenomen.. Qua veevoerproductie betekend dat bij een inflatie van 2% per jaar de consument steeds 4 % minder voor veevoerproductie betaald, dan de akkerbouwer 2 jaar eerder aan kosten gemaakt heeft. Als akkerbouwer schiet je er als dus steeds bij in. Betalen van veevoerproductie door de consument werkt even anders dan boter bij de vis.
  Bovendien schijnen supermarkten er een gewoonte van te maken om pas een halfjaar na levering te betalen. Waardoor de consument nog later voor veevoerproductie betaald.
  Supertanker EU heeft in het verleden al een verkeerde koers gevaren omtrent veevoerproductie. Indertijd toen Engeland bij de EU kwam werden de Britse veehouders opeens geconfronteerd met een tientallen procenten hogere veevoerprijs. Omdat toen de Britse graanprijs opgetrokken werd naar de hogere EU graanprijs. Dat heeft toen nog jaren nageijld in de Britse landbouw. En vandaag de dag, nu de valutakoers van het pond is gedaald ten opzichte van de Euro schijnt zich dat te herhalen. Lager pond betekent hogere graanprijs in Engeland. (Waardoor als gevolg van gekissebis tussen bankiers de Britse melkveehouders massaal nuchtere stierkalveren doodschieten.) De val van de Berlijnse muur hetzelfde als met Engeland. Toen kregen de Oost-Europese veehouders een hogere veevoerprijs voor de kiezen. Omdat ook toen de Oost-europese graanprijs naar het hogere EU niveau werd getrokken. Waardoor de veestapel in OOst-Europa dratisch inkromp en de veehouders over stapten op graanproductie. ( En wat jaren later mocht Onno opdraven om weer enig veehouderij in de Oekraine op poten te zetten.) EU en WTO kunnen best wel blunderen met het landbouwbeleid voor veevoerproductie. Graanquotering lijkt me zo gek nog niet. Dan hoeven de Britse melkveehouders ook geen nuchtere stierkalveren meer dood te schieten.

 • no-profile-image

  onno

  Natuurboer. Inderdaad, de voerproduktie in Nederland is te duur om op wereldmarktnivo te produceren. Heeft ook een politieke 'schuld' omdat goedkoper graan maar mondjesmaat geimporteerd mag worden.
  De stelling van een 'graanquotering' is eigenlijk interessant. Als men zich beseft dat de melkveehouderij in USA bijna totaal failliet is geweest, omdat men duur graan op contract moest kopen en de contracten voor de melk in de crisistijd afliepen. Wat resulteerde in een enorm 'gat' tussen kosten en opbrengsten.
  Als graanquotering leidt tot stabielere prijzen, waar ook akkerbouwers mee door de deur kunnen. Zou dat moeten resulteren in stabielere kosten voor de veehouderij. Iedereen blij.
  Hans in Brasil had al eens geopperd om terug te gaan naar een soort cooperaties, waar akkerbouwers en veehouders de risico's gezamenlijk dragen.
  Als ik het heel kritisch bekijk, doen we hetzelfde in onze bedrijfsopzet. Niet heel duidelijk zwart-wit, maar in de praktijk werkt het wel zo.
  Wat er in Engeland gebeurt is eigenlijk een beetje huiveringwekkend. De grote supermarkt ketens hebben eerst de melkveehouderij zover de nek omgedraaid, zodat Engeland melk moest importeren. En nu proberen ze dat nog een keer met vleesvee.
  Nogmaals dit ondertekend het failliet van cooperaties als FCC en Arla. Als deze grote jongens het niet kunnen opnemen tegen inkopers als Tesco geeft dat te denken. Dan denk ik weer terug aan het FAO schrijven, waar meer in zit dan we willen toegeven.

 • no-profile-image

  Han

  Onno. Waarom is veevoer productie in Nederland te duur? Omdat de grond zo duur is of omdat er gemiddeld 50 % meer van een ha komt dan in Amerika en 3 meer dan gemiddeld in de Oekriane en 7 X Kazachstan?
  Zet je deze getallen af tegen de grondprijs is de Nederlandse grondprijs inderdaad nog te hoog maar minder dan op het eerste gezicht. Nemen we nu het mogelijk te oogsten aantal tonnen per combine komt de som nog verder richtig Nederland. Laten we wel zijn, niemand haalt het in zijn hoofd om de Nederlanders op de wereldmarkt een huis te laten kopen terwijl de gemiddelde huizen prijs daar veel lager is. Scheelt aanzienlijk in de woonkosten. Nederland zou ook kunnen denken aan ziekenhuis opnames inkopen in bv Rusland of India is veel goedkoper dan in Amsterdam of Groningen, zal niemand wenselijk achten.. Waarom is dit dan wel wenselijk voor de eerste levens behoefte >etenJe idee over de co-op tussen akkerbouwer en veehouder is hetzelfde als de LPG en Kolchoze maar dan vrijwillig. Deze co-ops bestaan al in de vorm van de aan en verkoop co-op s. Zij kopen voerbij als er te weinig is of verkopen Nederlands graan als alternatieven voordeliger zijn. In jouw voorstel zouden we de vlees en melk tak hier nog aan moeten koppelen. Strak plan maar dan meteen de retail ook maar in huis halen. Zijn de boeren eindelijk weer leveranciers van eten net als vroeger zonder tussenkomst van geld verslindende inpakkers, vervoerders en boven al rekening schrijvers.. binnen de huidige structuur opteer ik voor jouw opzet, zo groot mogelijk en dan van land in schap zonder mee eters.

 • no-profile-image

  onno

  Ik denk ook dat gedeeltelijk de retail aan het idee gekoppeld zou moeten worden.
  Eenvoudig rekensommetje Han. Ik huur voor 50-75 Euro/ha supergrond in Oekraine, met goed managment red ik 6 t/ha tarwe.
  In Nederland 50.000 euro/ha, 2500 euro aan kosten...
  Of in de flevopolder huren voor 1500 euro/ha.
  Of in Friesland voor 700 euro...
  Een beetje medewerker in Nederland kost 3000 euro (?). Zaait 50 ha per dag(?).
  Een beetje medewerker in Oekraine 700 euro. Zaait 300 ha per dag. Daarom red je dat niet in NL om voor wereldmarkt te produceren.
  Daarom dus...
  De hele vraag hier was om regionaler te gaan produceren. Dat betekent dus dat Nederlands graan helemaal niet zo ver de grenzen over moet, en dus ook niet met Oekrains graan hoeft te concureren.
  Een ander voorbeeldje zijn bloembollen. Op de Russische TV heb ik een documentaire gezien, dat mbv een paar Nederlandse managers in Crimea gigantische percelen met bloembollen efficient en kwalitatief goed geproduceerd worden voor de interne markt. De NL managers waren zelf verbluft over de snelheid waarmee de Ukr's dit spelletje doorhadden.
  Oftewel, mogelijkheden liggen er, managment stapt wel op het vliegtuig.

 • no-profile-image

  Han

  Onno. Je vergelijkt huur in Oekraine met koop in Nederland. Weet wel dat de meeste grond van de boer is reeds generaties lang. Hier geldt niet koop of huur, hier geldt hoeveel extra land / productie middelen kan ik er mee financieren. Jij zult nooit enige financiering kunnen krijgen als je geen onderpand (land, gebouwen) hebt. Dit is dan ook één van de problemen van de Oost Europese landbouw >geen geld<. De nog bestaande bedrijven in de Oekraine hebben hun structuur aangepast om geld opname mogelijk te maken. Dit hield wel in het >onteigenen< van de oude eigenaren uit de Kolchoze of Sovchoze. Anders kunnen alleen de mensen met geld in landbouw,! Investeer jij je eigen geld in Oost Europa? Deze vraag geldt voor een ieder die daar zou willen gaan boeren vanwege de voordelen. Helaas de kans op verdwijnen van je geld is aanwezig als je geen onroerend goed kunt kopen in de hoop dat dat waarde vast blijft. Zul jij zeggen huur dan, o.k., maar dan gaat mijn geld in productie middelen, zaaizaad, kunstmest, machines etc. Bij 1 echte misoogst die in dat linke klimaat niet ondenkbaar is, wordt de financiering van de volgende oogst moeilijk. Vraag dit maar eens aan de bedrijven die door goede lokale managers worden geleid. Ik vind, dat jij de zaken aldaar wel erg positief voorstelt, waar het gaat over akkerbouw. Ik krijg de indruk dat jij bij de groep veeboeren hoort, die denkt dat akkerbouw altijd lukt en vanzelf gaat. Daarom wordt er in nagenoeg alle discussie stukken alleen gekeken naar veehouderij, terwijl moderne veehouderij niet zonder akkerbouw kan. Jouw plan van 20.000 koeien op 50 ha gaat uit van goedkoop aangevoerd vreten. Het risico van matige of totale misoogsten wens jij niet te dragen en schuift die dus af op de akkerbouw. Doe je de voer productie zelf geef dan voor de lezers eens aan hoeveel land / machines je daar voor nodig denkt te hebben, geeft de lezer een beeld van hoeveel dieren per ha. Kunnen ze ruw weg berekenen wat het vreten meer of minder kost per ton dan hier. Kunnen ze zich een beeld vormen van wil ik daar heen of heeft het geen zin , is het een mythe. Mijn ervaring van vee projecten is, dat de voeder winning een ondergeschoven kindje is, doet de akkerbouw wel even er bij.

 • no-profile-image

  boerin

  Dat heb jij goed gezien, Han. Dat is nu precies waar het fout ging op veel bedrijven in 2009. Veel te afhankelijk van de akkerbouwer. Er werd altijd gedacht, die akkerbouwer levert mij voer tegen een vrienden prijsje, die akkerbouwer neemt mijn mest wanneer ik er vanaf moet. Totdat die akkerbouwer niet meer tecreden was met een vrienden prijsje en de mest wilde wanneer het bij hem uitkwam.

 • no-profile-image

  Han

  Boerin ik heb dit probleem in Amerika gezien en ook het mest probleem dat hieraan verbonden is, speciaal in een laat voorjaar, als de akkerbouwer geen groei dag wil / kan missen om de optimale opbrengst te behalen. Begrijp ik het goed dat je kiest voor eigen voer productie ondanks de extra investeringen in grond en machines?

 • no-profile-image

  Han

  We dwalen af van het onderwerp; Keuze Vrije markt of prijssteun of ?????. Deze derde mogelijkheid heeft josien niet genoemd. Ik zienl. de eerste optie als een doodlopend pad voor Nederland en het tweede zal bij de huidige landbouw en handels politiek op enorme weerstand stuiten. Ik stel voor een derde mogelijkheid in te brengen en wel een vorm van vermarkten van de zuivel en ook andere agri producten voor de Nederlandse markt en eventuele grensgebieden, waarbij de weg naar de consument beduidend korter wordt en de kans op overschot in de winkel (over datum) geminimaliseerd wordt. Over datum betekent afvoeren als afval of hooguit als veevoer. Kosten komen uiteindelijk op bord van de boer. Laten de boeren en tuinders eens filosoferen of hier nog kosten en milieu winst te halen valt. Het zou wel eens meer kunnen opbrengen dan meer melk voor een verliesgevende prijs leveren en nog meer over datum omdat de retailer zijn schap vol wil houden over de rug van de boer.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Wel boerin USA, als ik zo vrij mag zijn dan trek ik jouw reactie wat verder door naar de vraagstelling op deze weblog. Het lijkt er op dat de vraag Vrije melkmarkt of Prijssteun een keuze van akkerbouwers lijkt te worden. Althans akkerbouwers zullen bij een beslissing vrije melkmarkt of prijssteun een flinke vinger in de pap hebben.

 • no-profile-image

  onno

  Hoe ik de projecten in mijn hoofd heb, ga ik nu niet exact over uitwijden. Dan zijn we voorlopig niet klaar. Ik weet ook drommels goed dat akkerbouw niet vanzelf gaat. Ik ben ook betrokken geweest bij 50.000 ha akkerbouw in Rusland. In de Ukraine zouden/zullen we de voervoorziening grotendeels zelf doen. In Turkije niet, ander land, ander idee. Wat iemand anders doet ,bijv in USA heb ik geen boodschap aan. Op onze schaal zullen we toch echt wel andere afspraken moeten hebben dan het "los-vast' idee wat boerin verteld. De afspraken zijn duidelijker.
  In de vorige reactie heb ik ook gesteld 1500 euro huur/ha in de flevopolder.
  Omdat de grond al vele generaties in eigendom is, betekent niet dat men dat dan niet meer hoeft te rekenen. En juist daarom gaan de vergelijkingen met de Nederlandse landbouw en elders vaak mis, omdat in het buitenland wel degelijk met het investeringsbedrag gerekend wordt.
  Als we dan het rekensommetje toch even doortrekken.
  700 euro /ha in Friesland, 7 t graan/ ha( zal wel niet helemaal naast de waarheid zitten) 100 euro/ton pachtkosten.
  Ukraine 75 euro/ha 3 t graan ( gemiddeld managment op de oostelijke steppen) is 25 euro.
  Ook al zouden we de grond moeten aankopen, op dit moment ca 2000 USD/ha ( door vreemde constructies kan dit, maar niet aan te raden). Het is nog vele malen goedkoper dan NL. De reden waarom het in Oosten zo vreselijk vervelend akkerbouwen is, omdat je financiert op bedrijfsrendement, zonder het netje waar West_europa op draait, overwaarde van de grond en zodoende de klappen opvangt.
  Als ik het geld zelf zou hebben zou ik direct in een grootschalige melkproduktie in de Ukraine investeren.
  Maar goed, daar ging het hier in dit forum niet om.
  Ik ben het met je eens om de lijnen naar de consument korter te maken, zodat de producent dus krijgt wat de consument zo'n beetje betaald. Wordt het leven van menig een stuk aangenamer.
  @NAtuurboer, het is niet helemaal aan de akkerbouwer. Elke veehouder in NL heeft nog steeds te maken met de regel om max 2 DE/ ha te houden, zoiets was het toch? Betekent dat menig veehouder ook een redelijke akkerbouwer is. De meeste melkveehouders hebben toch ongeveer 50-60 ha. Daarnaast hoeft een koe niet perse graan te hebben om melk te produceren, maar kan een zeer gevarieerd voedselpakket krijgen om tot goede produktie te komen, zoals produkten uit de voedingsindustrie, ethanol produktie etc.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Onno, prima stuk geschreven over verschil graanproductie/kosten tussen Oost en Nederland. Doch ik wil een kanttekening plaatsen bij het gevarieerde vodselpakket voor een koe. De restproducten uit de voedingsindustrie, ethanolproductie hebben toch ook een oorsprong vanuit de akkerbouw? (Waarbij de waarde van die restproducten tevens gerelateerd is aan de graanprijs)

 • no-profile-image

  Han

  Hoi Onno. Off the record. Jij schreef, dat je als je geld had, direct een melkveebedrijf in de Oekraine zou beginnen. Waarom "vlucht"je dan nu met het geld van investeerders het land uit? Ik proef hier enige spierballen taal van de doorsnee project leider.

 • no-profile-image

  onno

  Nee hoor Han,geen spierballentaal. We zijn ook niet gevlucht, alleen het wordt uitgesteld.
  Omdat het mijn geld niet is, kan ik er niet over bepalen. Geloof me nu maar, dat ik er alles aan gedaan heb om het in de Oekraine door te laten gaan. Maar als de kranten vol staan over graanboten die vastliggen in Odessa, dat de Kyiv heren menen alle kleine ondernemers te moeten dwars zitten ( info van de ondernemers zelf, die al in de straten hebben geprotesteerd), persvrijheid aan banden gelegd wordt, dan kan ik niet zo praten dat de investeerdersgroep daar overheen stapt. Ik persoonlijk kan daar wel mee omgaan, ik woon al zo lang in die bananenrepubliek.
  Even nog 2 PS'en;
  -ben niet alleen een 'stoere' projectleider, maar ook mede-eigenaar, weliswaar niet grootaandeelhouder, maar..
  - achter de schermen wordt eraan gewerkt om in een iets andere opzet toch wat van de grond te tillen aldaar op kortere termijn. Ik wil/vind dat we aanwezig moeten zijn in de Ukraine voor verschillende redenen. Maar dat zullen we nog wel zien hoe dat afloopt.
  @natuurboer. In de regel worden bijprodukten gerelateerd aan de graanprijzen, maar worden afgezet tegen percentages van de voederwaardeprijs van tarwe. De industrie kan niet met bijprodukt blijven zitten en zal dus niet de prijzen te hoog leggen.
  Ik weet van grootschalige ethanol producenten dat ze maar wat graag langdurige afzetkontrakten willen hebben tegen een lage prijs. Just to be sure...
  In Rusland en Ukraine wordt met regelmaat de bietenpulp over het land gereden, ik noem maar een dwarsstraat..

 • no-profile-image

  natuurboer

  Onno, duidelijk dat er in Rusland/Oekraïne te weinig vee rondloopt. Lage conrtractprijs voor tarwegistconcentraat en dumpen bietenpulp tonen dat aan. Doorgaan dus met veebedrijven opzetten aldaar. Hoe anders is het in Engeland denk ik dan.
  Net de Engelse website van Farmersweekly bekeken. En dat vermeld een "flying start" van graanexport vanuit de UK naar voornamelijk de EU. Hoe valt die graanexport nu te rechtvaardigen in verband met het doodschieten van stierkalveren door de Britse melkveehouders. De stierkalveren worden om zeep geholpen omdat daarvoor niet genoeg voedingsmineralen in de UK voor handen zijn. En aan de andere kant laat men notabene door export van graan voedingmineralen uit de UK verdwijnen. Niet te pruimen volgens mij. Bovendien gaan er al geruchten dat er in de UK een tekort aan vlees dreigt te onstaan. Vind je het gek dan. Logisch gevolg van het graan uit de UK exporteren zodat er daardoor minder vlees in de UK geproduceerd kan worden. En dat weer allemaal omdat de valutakoers van Pond Sterling en Euro uit de pas zijn gaan lopen. (Bankiersproblemen die dus op het bord van boeren wordt gelegd). We hebben het steeds over een voedsel verdeelprobleem tussen rijke en derde wereld landen. Maar gezien vevoer hebben we zelfs binnen de Europa een verdeelprobleem. Teveel veevoer in Rusland en te weinig in Engeland. Graanmarkt maar reguleren?

 • no-profile-image

  Han

  Zo ik al eerder schreef, we hebben een goede discussie, alleen het gaat niet meer over Josien haar onderwerp. we dwalen weer eens af. Wie geeft weer een nieuwe voorzet om terug te keren na de verlaten weg??

 • no-profile-image

  onno

  Natuurboer. Het is nog een ietwat ander verhaal in England. De inkopers van supermarkten hebben eerst de hele veehouderij sector om zeep geholpen door niets voor de produkten te betalen. De veehouders hebben absoluut geen buffer om stijgende graanprijzen te betalen en omdat Tesco nog steeds niet de prijzen omhoog wil doen, moet je toch ergens met je graan heen. Een geluk voor de Engelsen dat de Russen dit jaar op hun achterste liggen.
  Hoe het dan gestructureerd moeten worden?
  Misschien werk voor de NMA? Deze club kijkt alleen naar prijsafspraken binnen producenten.. Hoe zit het dan met onderlinge afspraken van inkoopclubs? Mag het wel zo zijn dat 1 of 2 inkopers in NL de waarde van zuivel bepalen? Of moet dat nog duidelijker door de politiek gereguleerd worden? Ik heb daar een grote hekel aan,maar misschien geen andere uitweg, omdat in NW_Europa ook andere belangen dienen dan puur agri-industrie...

 • no-profile-image

  natuurboer

  Onno, als ik het goed begrijp dan bepaalt Tesco waar het Engelse graan naar toegaat. Naar eigen veehouders of naar elders. En zolang graan niet gereguleerd is kan Tesco dat blijven doen. Of anders gezegd met hun inkoopbeleid bepaald Tesco de graanprijs in Engeland. En sinds wanneer bepaald een supermarktketen de graanprijs/veevoerprijs? Ik dacht dat supermarkten zich alleen maar bezig hielden met consumentenprijzen. Leuk voor Tesco om én de graanprijs te kunnen bepalen én de prijs die de consument moet betalen. Zo kan ik ook wel geld verdienen. En zou het alleen supermarkt Tesco zijn die dat doet? Een discussie over vrijemelkmarkt of prijssteun heeft geen zin meer.

 • no-profile-image

  onno

  Zo recht toe als je dat stelt Natuurboer is het ook weer niet. Tesco ( en anderen natuurlijk) hebben inderdaad de aankoop prijs van vee en de verkoop prijs bepaalt. Let wel, dat er in Europa ook maar weinig inkooporganisaties zijn, AH, Jumbo, en vaak werken die ook samen.En dat is dus inderdaad het gevaar/probleem. Graan is dat geval een bijzaak. Je kan stieren ook mesten met aardappelafval ( vezels oid), uien, kool, of andere residuen.
  En omdat ze de veehouderij om zeep helpen, ben je in England geen graan ook nodig. De grap gaat dan worden dat het graan naar Egypte gaat en daar door beestjes (op 2 of 4 voeten) verorberd wordt. Normaliter is dit land helemaal niet zo'n grote exporteur, maar doordat andere landen, terecht of niet terecht, het laten afweten krijg je dat soort berichtgeving.
  Een discussie over vrijemelk markt heeft dus wel degelijk zin.

 • no-profile-image

  Han

  Natuurboer. De graan prijs wordt door nog geen handvol wereld spelers bepaald. Tesco of geen Tesco. Wel heeft Tesco enkele jaren geleden de betalingstermijn voor tafel aardappelen gesteltd op ca. 18 maanden. Wie betaalt dit enorme rente voordeel voor Tesco? Juist de boer die een komplete oogst moet voorfinancieren, omdat de achterliggende oogst nog niet betaald is. Ik ben het met Onno eens de NMa werkt in het voordeel van de kopende partij. ze spreken altijd over monopolie positie op de aanbod zijde nooit aan kopers zijde. Ik heb nog steeds niet begrepen dat landbouw hier geen protest tegen laat horen bij de overheid. nee ze gaan er zelfs in mee gezien het afstoten van een fabriek na de fusie van de 2 grootste melkverwerkende co-ops in Nederland. Willen de boeren dit probleem tackelen is de enige weg "leverings" stop van verse zuivel voor langere tijd. In Europa is niet genoeg capaciteit om dit op te vangen. Het zou nog beter zijn om met de Europese collegas tot een dergelijke actie over te gaan. Het zuivel (retail) probleem is niet een Nederlands probleem, maar een Europees probleem zo niet een mondiaal probleem. Hier helpt geen discussie stuk, zonder actie!!!

 • no-profile-image

  onno

  Inderdaad Han, ik begrijp er ook niets van. De NMA dwingt FCC onderdelen af te stoten, die onderdelen worden dan verkocht aan de nr 2 van Europa, Arla.. Wat een oplossing.. Het kan wel anders, maar dan moeten de veehouders wakker worden.

 • no-profile-image

  Han

  Onno sinds de Nederlandse veehouder een melkrobot heeft, kan hij zich verslapen. Ik vraag me af wat de NMa zou doen als de Nederlandse veehouders >één< nieuwe nationale co-op zouden oprichten en hier lid van worden.Het betekent eenvoudig 1 melk aanbieder voor verschillende verwerkers. Het is zelfs mogelijk in Europees verband.

 • no-profile-image

  koetje

  Even bij de feiten blijven,Campina en FC hebben de NMA gepasseerd en hebben hun fusie plannen meteen voorgelegd aan de Europese variant,bestiert door onze eigen Neelie.Zij is lid van de partij die vrijhandel en het recht van de sterkste hoog in het vaandel heeft staan,blijkbaar alleen als consumenten belangen niet teveel worden geschaad.Maar als boeren zich niet meer thuis voelen bij de de grote nieuwe RFC kunnen ze nu wel overstappen naar Arla.Ieder nadeel heeft ook weer zijn voordeel.

 • no-profile-image

  Han

  Koetje Boe jij wil de boeren van de regen in drup zetten. Kiezen tussen de ene reus en de andere is geen optie. De boeren moeten eens d ekop in 1 zak stoppen en niet langer elkaar uitmelken, maar samen de markt uitmelken. Zolang boeren vinden dat ze elkaar moeten dood concureren verdienen ze ook niet meer dan in bovenstaand artikel beschreven.

 • no-profile-image

  koetje

  Even voor de goede orde Han,ik heb op de tweede optie gestemd,ik zie wel wat in een Canadees systeem.Laat de USA,NZ,en Australië dan maar lachen,1000000 x 0.25 brengt net zoveel op dan 500000 x 0.50,maar dan wel met een héél ander quotum systeem dan waar we nu mee werken,gewoon het quotum aan de grond koppelen zoals het ooit ook bedoeld was.Maar zoals de feiten er nu bij liggen wordt het vrije wereldmarkt.Hoe wil jij al die koppen in 1 zak krijgen?Met een soort van M-PEC?De OPEC landen zijn ook elkaars concurrenten maar hebben wel een manier gevonden om de olieprijs niet teveel onderuit te laten gaan.

 • no-profile-image

  onno

  Is er nu al eens onderzoek gedaan wie hoeveel van de melk krijgt? Lijkt me zinnig..
  Men moet de keten gaan aanpakken, niet alleen Arla of FC. Volgens mij, nogmaals, is de zuivelprijs in de winkel nog niet zo slecht

 • no-profile-image

  Han

  Koetje Boe. Ik heb je gesteund in de pol. Alle koppen in 1 zak is geen punt, z gauw de Eyropese boeren op stercen an dood zijn, is het zo gepiept. Je wilt niet weten hoeveel dode boeren er in een zak gaan. Onno. Eén ding is zeker de melk in het schap "over tijd" wordt betaald door de boer, hij wil immers in het schap staan met zijn "dure" pak en de goedkopere gaat eerst weg. Van beide pakken krijgt de boer an het eind TE WEINIG in de zak.

 • no-profile-image

  rick spaan

  Kom zaterdag a.s. naar het live-debat over het melkquotum op locatie in Warmond bij Leiden. Gasten o.a. Cees Romijn (vice-voorzitter LTO-Noord) en Geert Kroes (vice-voorzitter van DDB).
  Aanvang 16.00 uur.
  Laat ons weten of je/u komt!
  <>

 • no-profile-image

  jaap

  Terugkomend op het onderwerp wil ik een aantal dingen op een rijtje zetten.
  1. Prijssteun van uit de EU is geen optie. Het verpest de markt. Het kan tijdelijk uitkomst bieden maar op de lange termijn is het dodelijk.
  2. Iedereen schreeuwt dat de melkprijs veel zal dalen als het melkquotum er van af gaat.
  Is dit ook werkelijk zo? Bijna alle landen in de EU melken hun quotum nu al niet vol! Terwijl het melkquotum er voor zo'n 20 cent te kopen is. Een schijntje dus! Wat hebben wij te duchten van deze landen? Die gaan echt niet veel meer produceren. Oostblok landen leken een aantal jaren geleden bedreigend. Nu blijkt dat er ook daar de eerste tien/twintig jaar geen concurrentie te verwachten is. Onze kostprijs ligt weinig boven die van Amerika, daar wordt bijna al het voer al aangekocht! Je moet altijd van je kracht uitgaan! Wij hebben goed land, goede koeien, een goede fokkerij.
  3. Stel dat de melkprijs toch een stuk lager wordt (wat ik niet verwacht), dan is dat toch gewoon eerlijke concurrentie! Dan moeten wij als Nederlandse melkveehouderij gewoon wat krimpen. Dan zeggen de grondprijzen, etc vanzelf. Dat is nou eenmaal marktwerking.
  Iedereen die nu boer is kan geen miljoen liter melken! Dat wil iedereen wel! De sterkste zal toch over moeten blijven!
  Graag jullie reactie.

 • no-profile-image

  onno

  @jaap. Twee opmerkingen. Ten eerste de kostprijs van de Nederlandse melk ligt toch echt hoger dan in veel andere landen. De reden dat men dit nog steeds niet wil zien is, omdat NL zeer vreemde boekhoudregels erop nahoudt.
  Ten tweede: Je verhaal gaat heel lang goed, totdat de overheid een limiet gaat stellen aan de hoeveelheid koeien die je mag gaan houden. De hype "megastallen". En plotseling kan je efficientie niet omhoog en moet je je plaatselijke heideveld een keer maaien. Weg kostprijs...

 • no-profile-image

  prof

  Belachelijk met die mega stallen. Nederlanders op de bank liggend met een uitkering en buitenlanders in de mega stallen, die vanwege hun lage loon allerlei criminele aktiviteiten moeten ontplooien om toch aan hun centen te komen. Waar mot dat hene? Ik voel me als gewone boer een buitenlander in Nederland.

 • no-profile-image

  Han

  Jaap. Theoretisch klopt je verhaal, maar dat doet het al tientallen jaren. Helaas de praktijk is anders, blijkt uit alle verslagen van het CBS, minder boeren wel groten maar minder netto inkomsten. In strijd met theorie die zegt meer omzet / fysieke en in geld/ betekent goedkoper en dus meer winst. Nee niet bij boeren. je grond goedkoper kun je vergeten, hier steekt de overheid via beleid (opkopen) een stokje voor want lagere grondprijs betekent lagere zekerheid voor de banken en dus minder leningen voor investeringen. Minder luchtbel of in politieke termen >minder groei<. Als je denkt dat andere Europese landen niet meer gan melken als het quotum vrij komt, is een foute inschatting. Ik zie de Fransen meer gan melken zogauw ze dat kunnen zonder quotum + grond (verplicht) aan te kopen. Laten we niet denken dat wij in Nederland de enigen zijn die kunnen mlken tegen een prijs die elders onmogelijk is, dat is wel arrogantie ten top. Onno wijst op onze >vreemde< rekenmethode waar ettelijke >echte< kosten worden verdoezeld omdat we alle bedrijven willen vergelijken op een >eerlijke< wijze. En het meest schokkende aan de methode is dat we uitgaan van >gezins inkomens< die voor een boer gelijk moeten staan aan een vergelijkbaar inkomen waar in andere gezinnen maar 1 persoon voor werkt en boeren met hele gezinnen dit moeten verdienen en dan tellen doorgaans de rente eigenvermogen nog mee in dit verhaal.

 • no-profile-image

  Harry


  Het Franse rapport van 22 september: "Preventie en beheer van de landbouwmarkten marktinstabiliteit" van de heren Jean-Pierre Jouyet, Christian de Boissieu en Serge Guillon concludeert dat landbouwmarkten gevoelig zijn structureel beter moeten worden geregeld. Alle drie zijn ze lid van de denktank Demain l'Agriculture, in februari 2010 gelanceerd door de Franse minister van Landbouw Bruno Le Maire om de landbouw in de huidige context van herhaalde crises en aan het begin van nieuwe mondiale economische en maatschappelijke uitdagingen te heroverwegen. Het rapport richt zich meer specifiek op de economische en financiële kwesties in verband met agrarische markten.

  De drie deskundigen komen tot dezelfde duidelijke en precieze conclusie: In een algemene omgeving van instabiele valuta's, van permanente economische factoren van spanning (vraag en aanbod onevenwichtigheden, sterk gestegen prijzen van andere grondstoffen zoals olie) alsmede een toename van de markt financiering, is de structurele volatiliteit van de landbouwprijzen toegenomen. Dat heeft direct invloed op de mondiale economische en sociale balansen.

  Het rapport toont aan dat de stelling dat landbouwprijzen de neiging zouden hebben om permanent stijgen en liberalisering van de handel derhalve de agrarische markt zou verbeteren door het terugdringen van de volatiliteit geen feit is, en daardoor een verkeerde aanname.

  Geconfronteerd met deze situatie pleiten de auteurs voor de uitvoering van drie belangrijke maatregelen:

  -1: Betere transparantie en toegang tot informatie voor zowel de fysieke markten (voorraadniveaus bijvoorbeeld) als de financiële markten (over-the-counter markten);

  -2: Anticrisis-verordening (voorkomen en beheersen van crisissituaties door het creëren van signalering mechanismen, etc )

  -3: Global governance-systeem specifiek voor agrarische markten.

  Ondanks dat dit rapport slechts een voortgangsverslag betreft kunnen we hier toch een afwijking van de huidige politieke gedachte vaststellen.


  Bron rapport: <>

 • no-profile-image

  Hans

  'k heb er lang over nagedacht, maar wil als buitenstaander toch een duit in het zakje doen. Nu ben ik een vrije jongen met voorkeur voor een vrije markt, des-al-niet-te-min met de vinger aan de pols. In onze huidige wereld is eten zat of zat te maken, wie niet eet, heeft er de centen niet voor, maar het is volgens mij nu voor iedereen nog wel te produceren. 2050 weet ik niet maar dat duurt nog 40 jaar. Globaal gezien heeft de vrije markt zijn werk altijd goed gedaan en nu nog, prijs wordt bepaald door vraag en aanbod, en honger, op de natuurrampen na, is bijna altijd een gevolg van verstoring van de vrije marktwerking. Nu verder over de vraagstelling: Vrije melkmarkt of prijssteun? Canada heeft zich , wat melk betreft, afgescheiden van de vrije-wereld markt. Netto exporteren ze niet en importeren ze niet, en om de markt te reguleren hebben ze een quotum-systeem ingevoerd. Prima, niks mis mee. Ze hebben de "ratrace" verplaatst van de melkprijs naar de quotumprijs, en wat ik de laatste tijd heb gehoord zit die markt finaal op slot, vooral door toedoen van de oorspronkelijke NL boeren die alles wat maar quotum heet opkopen en zodoende ervoor gezorgd hebben dat de qoutumprijzen sky-high zijn geworden en er niks meer te koop is, en er ook niks meer verkocht wordt.
  De zaak zit muurvast, nou, ga dan maar is praten over bedrijfsovername! Wat ook een mogelijkheid is, is, om zoals ze de markt hebben afgesloten, dus netto niet exporteren en niet importeren, maar de ratrace gewoon bij de melkprijs te laten. De Canadese melkveehouders zouden in dat geval op een afgesloten markt tegen elkaar concurreren, zonder goedkopere of duurdere melk vanuit NZ of USA of EU! maar de marktwerking zou zijn werk doen en zodoende het melk-aanbod reguleren, met goede tijden en slechte tijden, en bedrijven die gewoon over te nemen zijn, en waarbij het bezit (pensioen) van de ouwe boer, zijn grond is en niet zijn quotum (lucht).
  Paul Jansen heeft het wel is over continentale markten gehad, maar volgens mij wil je zoiets alleen maar als de groei er uit is en de bedreigingen van buiten komen, precies wat nu in de EU/NL aan de hand is. Als je je export kunt uitbreiden en kunt groeien, hoor je niemand over marktregulering. Dus Paul als de EU zich wil afsluiten als continentale markt, ik denk dat alle landen voor zijn, maar de rest van de wereld doet niet mee. Voor de EU boer zou het, nadat het aanbod zodanig is verminderd, dat het in balans is met de vraag, geen verkeerde situatie zijn, maar voordat je zover bent, is er heel wat water door de Rijn gegaan. Oorzaak?? Het GLB!! Het continu subsidiëren van de melkproductie en dat terwijl de EU de grootste melkexporteur is <>
  Daarom zie ik dit ook nog niet zo 123 opgelost. Mijn voorstel voor de EU, net als Canada je markt afsluiten, dus geen zuivel naar Rusland of China etc. directe subsidies op productie afschaffen (uitgezonderd bergboeren en biologisch gevolg) en binnen die afgesloten EU markt vraag en aanbod de prijs laten bepalen. Buitenlandse boeren zullen zeggen: Toen de EU sterk was exporteerden ze overal naar toe en met hun subsidie en marktbescherming drukten ze een hoop andere landen uit de handel. Nu ze zwak zijn sluiten ze gauw hun eigen markt af. Maar goed, we komen ze dus ook niet meer tegen.
  Nu ik het zo terug lees ben ik er niet helemaal over tevreden, maar 't is wel te begrijpen.


 • no-profile-image

  josien kapma

  Hans, dit is verrassend, want jij bracht altijd het perspectief in van Brazil, dat toegang wilde tot de rijke europese afzetmarkten. "Opkomende landen" willen graag in het mondialiserende strijdperk eerlijke concurrentie voeren. Ook dat blijkt genuanceerder te liggen. (Brazilie heeft tezamen met Frankrijk in de GLB discussie een statement uitgebracht wat veel meer richting marktregulatie en continentale markten gaat. Weet je daarvan?)

  Het rapport van de Fransen waar Harry naar verwijst is interessant, met name omdat half europa naar Frankrijk kijkt in de Landbouwbeleid discussies.


  Wat betreft de dreiging uit Oost Europa. Ze zijn in staat tot een lagere kostprijs, maar op basis van die lage prijs, en zolang nederlandse cooperaties hun verwerking toch vooral dicht bij huis houden en in eigen hand houden, kan het niet de hechte 'infrastructuur' ontwikkelen die nodig is om echt aan te sluiten. Of zien de oosteuropakenners dat anders?

  In Portugal is het nationale quotum nog nooit volgemolken. Per saldo is het land importerend voor zuivel. Quotum heeft nog een symbolische waarde van enkele centen. Hoewel het quotum dus irrelevant is voor de boer, strijdt men om het te behouden, alleen om nationale produktie in de benen te houden.

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, de discussie gaat om de melkmarkt, niet de vleesmarkt. De melkmarkt is de meest zwaar gesubsidieerde markt van de EU, omdat via de melk ook landschapsonderhoud (bergboeren) en plattelandsontwikkeling etc. gefinancierd wordt. Dit is volgens mij zo'n gevoelig punt voor de EU, dat ze dat nooit op een vrije markt zullen gooien, er zal altijd steun blijven en ook moeten blijven, anders zullen ze iets anders moeten bedenken voor hun "bergboeren". Koeien passen wel in landschaps ontwikkeling, megastallen met varkens ligt iets anders, zeker niet beter. Daarnaast gaat er vanuit Brasil steeds meer naar China. Als we daar de EU nou niet tegenkomen, is er al veel gewonnen. Dus ja ik ben voor een vrije markt, en als de EU zich er een tijdje aan onttrekt om thuis orde op zaken te stellen, prima toch!,over Canada zeurt toch ook niemand!

 • no-profile-image

  jantje

  Ik ben altijd al een slaaf geweest en wanneer worden wij koeie melkers eens van de slavernij verlost? Als het quotum afgeschafdt wordt moeten wij nog meer melken voor minder. Dus worden wij nog meer slaaf.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, je redenatie over het wel en wee van de Canadese(Nederlandse) boeren laat ik beoordelen door kenners, ik weet er te weinig van. In het quotumsysteem dat ik voor ogen heb wordt het omgezet in een licentie om te mogen produceren met alle eisen en regels eraan verbonden en niet verhandelbaar. Landen krijgen de mogelijkheid om productielocaties op te zetten op geschikte plaatsen. Critici die hier direct een communistisch trekje in zien: de overheid bepaalt de locatie en stelt quotum ter beschikking en de ondernemer moet zelf de exploitatie doen en krijgt voor geleverde prestatie EN product een marktconforme prijs. Dit kan voor alle belangrijke landbouwproducten, ook die van natuurboer, ingevoerd worden. Spreiding van productie over een continent is gewenst om concentratie- en achterstandsgebieden te voorkomen. ==== Zet dit eens af tegen de huidige ontwikkelingen die productie naar kapitaalkrachtige gebieden trekt, waar concentratie plaatsvind, en de overheid zich eveneens genoodzaakt ziet om in te grijpen. Daar komt bij dat goedkope arbeidskrachten aangetrokken worden die eigenlijk in hun eigen gebied voor ontwikkeling hadden moeten zorgen. Zie het migrantenprobleem van Wilders. ==== Tweede opmerking op je betoog is dat je nog denkt in landenbeleid op gebied van landbouw. Die tijd is voorbij, het zijn nu de multinationals die de scepter zwaaien en dat zijn geen filantropische instellingen die als oogmerk hebben om landen rijk te maken. Daar ontsnapt geen land aan. Multinationals en hun financiële heersers kun je niet meer wegdenken, daarom moeten er beperkingen aan hun macht gelegd worden. Dat kan door de beperking om continentaal te mogen opereren. Dan kan een multinational zowel Europees als Amerikaans of Afrikaans werken maar niet interactief tussen continenten. In de financiële wereld hebben 5 banken 80% van de geldhandel in de klauwen en zij hebben zeker grote belangen in de grondstoffen en voedselhandel. Gaat de liberaliseringgolf en schaalvergroting ongeremd verder is op termijn iedereen slaaf van hun. Nou vooruit, op een paar Galliërs na.

 • no-profile-image

  Hans

  Maar Paul, wil je dan de vrijhandel/ vrijheid van ondernemen aan banden leggen vanwege de multinationals? Ik zie je idealistische blik perfect voor me, en ja het is het dromen waard, zonder meer zie ik heel veel positieve dingen, maar vriend, boeren zijn bereid tot het uiterste te produceren mits vrij "vrij" (tussen aanhalingstekens) ondernemerschap, zo gauw je dat wegneemt, omdat je bang bent dat anderen teveel verdienen, dan neem je de drive weg. Het voorbeeld wat je aanhaalt met de banken, gaat ook op voor de multinationals, De rentes zijn superlaag en multinationals zijn gegroeid, hoe dan ook met hoge en lage prijzen. In Brasil zijn de normale werkrentes 1,5%/maand is 20%/jaar.
  Een investering moet je met 3 jaar terug verdiend hebben anders doe je het niet.
  In de EU zijn de rentes veel te laag met gevolg dat iedereen zich te diep in de schulden steekt, NL is het land met de hoogste hypotheek schuld ter wereld, tja en dan ben je linksom of rechtsom wel een keer aan de beurt. Multinationals in Brasil zijn 20 jaar geleden met de boeren mee gegaan naar de Mato Grosso, een totaal leeg gebied waar niks gebeurde, en moet je nu eens zien wat een welvaart, en nee niet ten koste van de bevolking en nee, niet alles is kaal gekapt, meer dan 50% van het bos moet je laten staan en in je milieuvergunning kunnen aantonen, anders heb je geen financiering. Maar het probleem in de EU en speciaal in NL is dat ze teveel produceren in een beschermde markt, en nu komt de pijn aanzetten.

 • no-profile-image

  Han

  Paul. Ik denk dat jouw idee, alles in zich heeft om zowel voedsel als natuur betaalbaar te houden. de multinationals die je aanhaalt hebben niets met boeren en natuur, zij gebruiken c.q. misbruiken deze partijen genadeloos. Je voorbeeld van de financieel wereld is vermoedelijk het probleem van de huidige crisis die zolang deze 5 de scepter zwaaien niet kan worden opgelost zonder nog meer pijn voor de meerderheid van de wereld bevolking.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Josien, wat oost-Europa betreft zijn de ontwikkelingen nog in de kinderschoenen, dat is waar. Maar kinderen zijn snel groot!!!... Daarom denk ik dat over vijf jaar als de melkquotering voorbij is, midden en oost-Europa sneller zullen groeien dan wij nu denken!!!... Heel veel Poolse boeren hebben meestal melk en vleesvee. De trend is nu het vleesvee inruilen voor melkvee!!!... Een klein kind kan begrijpen wat dat betekent voor de toekomst!!!... Fantaseren en dagdromen heb ik niets op tegen, maar laat ons de realiteit niet uit het oog verliezen!!!!!.....

 • no-profile-image

  Hans

  Han, momenteel is in Brasil 30% van de te planten soja die nu gezaaid wordt al verkocht. de prijs is goed, je weet je kosten en je gaat op 60% van je gemiddelde productie zitten. En dat kan omdat multinationals kopen. We kunnen wel schelden op multinationals, en inderdaad, het zijn geen filantropen, maar wat is je alternatief? Als de vooruitzichten slecht zijn, ga je toch ook soja zaaien? En dan zijn ze er ook! Maar juist vanwege die vrije markt en dat opschoning-mechanisme wordt het een keer weer beter. Nou, omdat in de EU de melkmarkt beschermt is, subsidie geniet en met exportrestituties exporteerd, is het logisch dat de druiven nu zuur zijn omdat andere sectoren, hun producten nu ook graag willen exporteren naar bijv. Brasil. Daarom mijn conclusie, de EU, moet voor haar eigen boeren bestwil haar GLB baseren op haar eigen behoefte en niet op export buiten de EU. Want wel, en met steun exporteren, en tegelijkertijd je eigen markt beschermen gaat hartstikke spaak lopen. Als je net als Canada je markt afsluit, hou je de concurrentie binnenshuis. 't Is net zoals Rutte zei, snoeien om te groeien.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, we zijn al vaker in de slag geweest om de diverse mogelijkheden met elkaar te vergelijken. Je hebt gelijk zoals jij er op dit moment vanuit jouw positie tegenaan kijkt. Die opkomende markt hebben we in Europa ook gehad en Nederland heeft daar flink van kunnen profiteren. Totdat het moment kwam dat aanbod de vraag overtrof en er van allerhand ongein uitgehaald werd om het systeem verder te laten functioneren. Dat gaat in Brasil ook gebeuren om multinationals en werkgelegenheid binnenboord te houden. De crisis waar we nu in zitten is een uitvloeisel van het sinds de beginjaren negentig kunstmatig laag houden van de rente om groei te kunnen realiseren. Leven en produceren op basis van schuld en niet op basis van afzetmogelijkheden. Invoering van de Euro deed het versnellen, men sprak in no time net zo snel over miljoenen in euro's als over de gulden. Inmiddels zijn die miljoenen miljarden geworden en zijn "instanties" geld aan het uitlenen dat ze zelf niet hebben. Ik hoop met jou dat Brasil het verstand er bij houdt en niet net zoals China in 30 jaar aan het inhalen is waar hier 300 jaar over gedaan is. Ik vrees dat overal ter wereld ondernemers in die kapitaliseringsval lopen. Vandaar mijn pleidooi voor quota. Je kunt het moeilijk een drive noemen om tot het uiterste te produceren in een overvoerde markt. De banken hebben het ondervonden, de burger betaald. Hier gaat het nog om iets wat je niet eten kunt, bankbiljetten, wat als zoiets zich in de voedselvoorziening voordoet en de zwakste economieën, volkeren, hiermee geconfronteerd worden. In 2007/2008 was er al een voorproefje en ook nu dreigen speculanten opnieuw voor stijgende voedselprijzen. De primaire producent blijft aan de zijlijn staan. Groeien roepen de banken en wachten slim af op het moment dat de hele toko in hun bezit is. Je mag dan nog wel denken dat je eigen baas bent, in feite ben je voor hun aan het produceren. Vrije ondernemer?

 • no-profile-image

  Han

  Paul en Hans. Ik kan met jullie beide gedachten mee gaan. Helaas kan ik Paul zijn gedachten m.b.t. de werkgelegenheid in Europa goed begrijpen en zie het verlies aan productie arbeid als een gevolg van de Vrije Wereld Markt. (Heb onlangs een hartfilm laten maken en moest even wachten op de uitslag uit Indonesie) Hieruit blijkt dat wij zelfs de gezondheidzorg voor zover mogelijk hebben verkocht. Met voeding doen we dit al jaren. Geld willen we maken met geld en dat is ons de laatste jaren zuur opgebroken. De groei in geld bleek een luchtbalon te zijn. Als de voortekenen ons niet bedriegen zal deze balon nog verder leeglopen. Er zijn in Amerika 2.000.000 uit huis zettingen opgeschort omdat de geldschieter van de hypotheek onbekend is, door geklooi met de papieren tijdens de verkoop van de hypotheek pakketten. In Nederland is volgens mij de crisis groter dan nodig zou zijn geweest als we de aflossings plicht bij hypotheken niet hadden afgeschaft. Huiseigenaren zitten met een hypotheek die te hoog is bij de huidige prijs verwachting en dus zit de markt op slot en hiermee de mobiliteit. Dit geeft weer meer kans op werkeloosheid. Laten we maar eens terug gaan naar het produceren van ons eigen voedsel tegen een kosten dekkende prijs, dit geeft werk geleggenheid en daarmee geld in Nederland. Zo het nu gaat in de landbouw, gaat niet goed. Produceren voor een prijs die onder de kostprijs ligt houden de boeren en tuinders niet vol, zeker niet als ze ook nog aan dierwelzijn en natuur moeten denken (betalen). Grondprijs verlagen, door minder vraag, zal de bank tegen elke prijs willen voorkomen (hun zekerheid mag niet dalen, moet liefst stijgen)

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  En?? Had die film een happy end? Je mag nog op internet.

 • no-profile-image

  natuurboer

  En hoe zit het bij de consument met het betalingsmoraal? Een nieuwe auto wordt pas geproduceert en afgeleverd wanneer de prijs reeds is bepaald en de consument de betaling heeft afgerond. Met productie van veevoer ligt dat echter hééél anders. In tegenstelling tot de productie van een nieuwe auto wordt veevoer éérst geproduceerd en dáárna wordt de prijs door de consument bepaald. En na een jaar of twee betaalt de consument pas voor het geproduceerde veevoer. (Wanbetaling?)Veevoer gaat via de bek van het varken dikwijls als kiloknaller over de toonbank voor de halve prijs. Ooit een nieuwe auto voor de halve prijs kunnen kopen? Vanwege het betalingsmoraal van de consument kunnen autofabrikanten de productie van nieuwe auto`s haarfijn afstemmen op de vraag. En veevoer dan? Door het "dubbele" betalingsmoraal van de consument zal vraag en aanbod bij de productie van veevoer nooit op elkaar afgestemd kunnen worden zoals autofabrikanten dat wel kunnen doen. Vanwaar dan die dubbele betalingsmoraal van de consument.? Boeren en autofabrikanten worden toch beide als ondernemer over één kam geschoren?. Bovendien is LNV bij EZ gevoegd. Dan zou je ook verwachten dat beide met een zelfde betalingsmoraal van de consument functioneren mag. Consument verklaar U nader. Waarom hanteerd U bij de productie van een nieuwe auto een andere betalingsmoraal dan bij de productie van veevoer? Op de nu door de politiek ingeslagen weg heeft het weinig zin meer om veevoer te produceren. Vooral in Nederland. Bovendien is Nederland het land waar veevoerproductie het duurste is en waar tegenover staat dat er verhoudingsgewijs het meeste vee rondloopt. RaRA hoe kan dat? Er moet toch iets behoorlijk scheef zitten bij de productie van veevoer. Vanwege het betalingsmoraal van de consument? VEEVOER daar draait het om in de landbouweconomie. Al het andere is bijzaak.

 • no-profile-image

  Han

  Paul. De film toonde aan dat ook 'oude" manne nog een hart en longen kunnen hebben als een paard, mits getraind en bijgehouden. Dus internet is geen punt en een geringe opwinding over de discussie punten toegestaan. nogmaal bedakt voor je mede leven. Denk maar zo onkruid vergaat niet boeren ook niet.

 • no-profile-image

  Hans

  mensen, zullen we de boel is omdraaien? Stel dat de EU met sterk wisselende melkprijzen te maken had, en dat de grond niet financierbaar was. Hoever denk je dat een bank dan zou gaan bij het financieren van een melkveehouder? Ik denk dat je nog niet de helft had gekregen. Boeren hadden minder productie gehad, maar met een veel groter percentage eigen vermogen.
  Nou zo gebeurd het in Latijns America.
  Hoe meer je de boeren beschermd, en met subsidie in de watten legt, des te zwakker als ze worden. Dus de EU is met haal GLB een doodlopende weg in geslagen, en als je dan weer terug moet, dan ontdek je dat je concurrenten een eind voor zijn. Dan is mijn voorstel om voor de EU een "time out" aan te vragen toch niet zo gek. Sluit de EU markt voor 10 jaar af, dan hebben ze 10 jaar de tijd om de zaak weer in orde te brengen, zonder concurrentie van buiten af. Maar maak dan niet dezelfde fout als Canada, door een quotum systeem in te voeren. Overal waar de markt vrij is, schoont ze zichzelf op, de grote valkuil is teveel vreemd vermogen!

 • no-profile-image

  koetje

  Nou Hans dan kun je net zo goed geen time out inlassen,dan schoont de markt zich nog wat sneller op,Portugal heeft het nationale quotum nog nooit vol gemolken schrijft Josien,daar zullen wel meer factoren meespelen dan alleen de melkprijs. Italië heeft de quotum regels al zolang het bestaat aan zijn laars gelapt,en is het een doorn in het oog dat ze niet zelfvoorzienend zijn.De EU heeft ooit het uitgangspunt gehad dat je producten moet produceren in die landen die daar het meest geschikt voor zijn.Koppel het quotum maar aan de grond,dan zijn de extensieve veehouders ook eens in het voordeel.Niks geen kilo's vet of wat dan ook,gewoon 3 hectare erbij is 50000 kg melk erbij.Dan kan de mestwet ook wel overboord.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Beste Hans. Met de varkenshouderij hier in Canada zitten we op de wereldmarkt. Met een kostprijs van ongeveer een Euro per kg kunnen we aardig meekomen. Het probleem is dat de wereld geen vlak speelveld is en het ook nooit zal worden. Kijkend naar het drama dat zich de afgelopen jaren in de varkenshouderij hier heeft afgespeeld denk ik niet dat er veel boeren meer tegen een Canadees varkensquotum zullen zijn. Vijfentwintig procent van de varkensboeren boeren is gestopt. Vaak betrof het hier de jongere minder kapitaalkrachtige boeren en die krijgen we niet meer terug. De koeienboeren werken hard en het is mooi om te zien dat ze ook goed vooruit komen. Banken willen wel geld stoppen in een sector die altijd verdiend. Wat ik gehoord heb is dat de quotummarkt in Ontario op slot zit maar dat in de rest van het land gewoon gehandeld wordt. Dankzij strakke regels hebben Canadese banken niet dezelfde stunts uit kunnen halen dan geldverstrekkers in een groot gedeelte van de rest van de wereld. Dat en een overvloed aan olie en gas maakt de Canadese Dollar een te sterke munt wat nadelig is voor de export. Dat is iets waar Brasil denk ik ook in de toekomst tegenaan gaat lopen. Ik denk dat als we de zaken niet wat slimmer en duurzamer aanpakken, we over twintig jaar met zijn allen aan de chinese kool uit Afrika zitten.

 • no-profile-image

  Harry

  Ach die Hans. Tis slechts eigenbelang wat deze man hier weer uitkraamt. Niet dat het enig effect zal hebben dat een anonieme gast zijn mening op het internet plaatst. Het is alleen verwerpelijk dat hij de beeldvorming van de volledige vrijhandel verheiligt. Als hij werkelijk in Brazilië een boerderij bestiert, dan weet hij drommels goed dat Brazilië, het land dat in theorie het meeste voordeel behaald uit de liberalisering van de landbouwmarkten, recentelijk steunbeleid heeft ontwikkeld om de zwakste boeren te steunen. Het betreft hier regelgeving welke grote grondaankoop beperkt en een voedsel-interventieprogramma. Wanneer een land als Brazilië reeds niet zonder implementeer beleid kan om de landbouwmarkten te reguleren, welk ander land heeft dan zelf nog belang bij de niet-gereguleerde liberalisering van de landbouwmarkten?

 • no-profile-image

  Hans

  Hè toch Harry, de minachting is weer goed proefbaar. Inderdaad, Brasil heeft de meeste baat bij de vrijhandel, als je ruimte hebt om te groeien, dan is het een prima systeem. De EU ende rest van de wereld is er ook groot mee geworden, dus waarom wij niet? Overigens Harry geef je zelf niet concreet aan waar je dan wel voor bent, je beperkt je slechts tot het spugen op het bord waar jezelf van gegeten hebt. Ben je voor regulering, geef dan maar aan hoe je de eieren wilt verdelen. Dan schrijf je :"Wanneer een land als Brazilië reeds niet zonder implementeer beleid kan om de landbouwmarkten te reguleren, welk ander land heeft dan zelf nog belang bij de niet-gereguleerde liberalisering van de landbouwmarkten?" Vriend mag ik je er aan herinneren dat Brasil slechts sinds korte tijd niet meer behoord tot de derde wereld, en dat het land ten tijde van de regering Lula, onder voortzetting van het ingezette beleid van zijn voorganger Fernando Henrique Cardoso, in 4 jaar tijd zijn complete buitenlandse schuld gereserveerd heeft weggezet op de Banco central om op welk moment dan, ook cash te kunnen aflossen. Dat er nog steeds een 50 miljoen arme mensen zijn die we op het platteland willen houden, om verpaupering van de steden tegen te gaan. Het steun programma wat daar voor op is gericht is gebaseerd op microkredieten met een rente percentage wat varieert van 1 tot 5% echt om je vingers bij af te likken.
  Brasil heeft geen subsidie maatregels noch expotrestituties, en met prijs en kwaliteit kunnen we goed meekomen. Overtuig jij maar is een Braziliaan van een quotum systeem. @Meneer Geverink, u schrijft dat de quotum markt in Ontario op slot zit maar dat er in de rest van het land gewoon gehandeld wordt. Zou dat te vergelijken zijn met de altijd dure quotum prijzen in NL terwijl andere EU landen hun quotum niet volmelken? Hoe kijkt u daar tegen aan? en doen ze daar wat aan in Canada?

 • no-profile-image

  onno

  Leuk dat Hans de hele EU even over 1 kam scheert. Ik ken gebieden in de EU waar melkproduktie zeer goed kan concurreren op de wereldmarkt.
  Alleen niet in de overvolle gebieden in NW Europa. In deze gebieden zijn zeer veel factoren belangrijk en niet alleen landbouw. Wil men toch in deze gebieden ervoor zorgen dat het platteland niet helemaal leeg loopt zullen er regelingen getroffen moeten worden.

 • no-profile-image

  Hans

  Ja Onno de EU is één of niet? of je zit er in of je zit er buiten. En Kiev zit erbuiten, Sao Paulo ook. Volgens mij zijn ze nooit in staat om al die plattelandsgebieden tegen leegloop te beschermen. Echter in die leeggelopen gebieden valt soms wel goed te boeren.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Ik denk niet dat het te vergelijken is. Voor zover ik weet worden de provinciale quota altijd netjes volgemolken. Het Quotum en de quotumprijs zijn provinciaal. Ze zijn hier als de dood om meer melk te produceren dan de vraag aankan. Overproductie bederft de prijs en daar weten de varkenshouders alles van. De koeienboeren in Saskatchewan kregen een paar jaar geleden iets van 0.23% meer quotum omdat de consumptie groeide las ik ergens. Zo nauw komt dat. Wat er presies in Ontario aan de hand is weet ik niet. Mischien is er iemand uit Ontario die daar meer over kan vertellen. De quotumprijs is wel hoog. Europa zou er daarom goed aan doen om quota niet verhandelbaar te maken. verder is het een heel goed systeem.

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, weet jij, of heb jij connecties in Ontario, die inzicht kunnen geven over het quotum beleid aldaar, en ook in vergelijk met de andere provincies?

 • no-profile-image

  Harry

  Idd Hans, je zit er weer naast.
  Dat interventieprogramma betreft het Programa de Alimentos Aquisiçao (PAA), opgericht door President Luiz Inacio Lula da Silva. Deze is gericht op de kleine producenten door hen te helpen ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede. Het principe? Koop gewassen van kleine boeren tegen gegarandeerde prijzen en deze verspreiden als deel van de publieke voedselhulp aan de armsten (inwoners van favela's, enz.). Tussen 2003 en 2008 is voor de aankoop van 2 miljoen ton landbouwproducten een miljard dollar geïnvesteerd. Dat voedsel is daarna gedistribueerd naar 70 miljoen hongerige Brazilianen. Door het waarborgen van de aankoop op een stabiele prijs vooraf , verzekerd de overheid de inkomsten van meer dan 100 000 lokale boeren. De betekenis van het PAA is inmiddels groter dan ooit. Deze kunsmatige stimulering van de lokale productie is inmiddels onmisbaar geworden in een land dat grotendeels is overgegaan op de landbouwproductie voor exportmarkten. Hiermee is aangetoont dat die familiebedrijven niet geschikt zijn voor geliberaliseerde exportmarkten. Toegeven, gezien de armoedige situatie in Brazilië slaat men hier 2 vliegen in één klap, doch van volledige vrije marktwerking is ook hier, gelijk dat dit inmiddels in Brazilië op de grondmarkt niet meer is, geen sprake meer. Verder zal ik jouw allerminst gaan overtuigen van een quotumsysteem. De familiebedrijven laten mensen met dergelijke niet-sociale motieven koud.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Harry, hans heeft juist gepleit voor grotere regulering dan nu voorzien voor de EU. Waar wil jij naartoe?
  ======
  Ik weet niet hoe de situatie in Ontario verschilt van die elders in Canada, maar de vraag staat hierbij uit. Lezers?
  =====
  Paul, het systeem zoals hij het voorstaat, met produktielicenties, lijkt in mijn ogen best op het huidige systeem van mestrechten? Behalve dan natuurlijk dat er in jouw visie geen import export optreedt over EU grenzen.
  ======

 • no-profile-image

  boerin

  In Ontario heeft men om te voorkomen dat melkquota veel te duur worden en zo een te grote druk gaan geven op de kostprijs, een prijscap gesteld. Lijkt heel aardig, maar wat gebeurt: voor deze maximale prijs zijn veel potentiele kopers en minder potentiele verkopers, zodat er naar verhouding weinig quotum over veel bieders verdeeld moet worden, zodat er maar hele kleine porties gekocht kunnen worden. Flinke sprongen in schaalvergroting zijn hierdoor onmogelijk geworden. In andere provincies bestaat deze cap NOG niet en is het quotum BV in Alberta duurder dan in Ontario ondanks het feit dat in Ontario meer vraag is.

 • no-profile-image

  onno

  Precies Hans, in vele gebieden is het goed boeren in de EU. Maar ze zullen regionaal de problemen moeten aanpakken. Een land als Roemenie is niet te vergelijken met Nederland.
  Als je in Roemenie 2000 koeien wilt melken met alle schaalvoordelen van dien, ga je je gang maar.
  In Nederland kom je aan de schandpaal en de politiek wil het niet. Dus als de politiek iets niet wil om redenen van onderbuikgevoelens moet daar steun voor betaald worden.
  En het moet ook niet zo worden dat Nederland een groot oostvaardersplassen wordt en dat melk etc vanuit Roemenie naar Nederland getransporteerd wordt. Is ook onzinnig. Dus elke regio zal een ietwat andere aanpak moeten krijgen.

 • no-profile-image

  Harry

  Beste Josien, Hans pleitte slechts voor een tijdelijke regulering in de EU opdat Brazilië geen last van de EU op haar exportmarkten zou ondervinden. Hij blijft daarmee onverminderd zijn eigen liberale markt trouw. Naast het feit dat Brazilië met haar steunbeleid aangeeft dat door te willen produceren voor de wereldmarkt de familiebedrijven kapot worden geconcurreerd, lijkt hij met deze stelling idd de door hem verheerlijkte vrije markt de rug toe te keren. Niets is echter minder waar. Alsof de wolf aan de deur van de geitjes middels een cadeautje hun deur wil open praten. Wanneer hem dat dan lukt overhandigd hij zoals afgesproken zijn gift. Je voelt ‘m reeds aankomen. Het recht van de sterkste, lak hebben aan de rest. @Onno: Regionale problemen oplossen, hoe is dat mogelijk wanneer de financiële steun reeds bij voorbaat onder druk staat?

 • no-profile-image

  koetje

  Als ik die uiteenzetting van Harry lees over dat programma in Brasil,dan kan de EU nog heel wat leren van Brasil.Ik vindt het een topprogramma,familie bedrijven produceren voor de interne markt de grootschalige landbouw produceert zonder steun voor de wereldmarkt.Cees 't Hart verwacht dat na 2015 de melkproductie in Nederland met 20% gaat groeien,waar moet die melk naartoe?Vast en zeker naar de wereldmarkt,je ziet de boeren hier straks weer met melksproeiende giertanken rijden vanwege een te lage melkprijs.Dan is het natuurlijk weer de schuld van iedereen behalve van de boeren zelf.

 • no-profile-image

  Han

  Harry. Ik ben het met Onno eens dat er regionale oplossingen bedacht moeten worden. Als we nu eerst eens uitgaan van het feit, dat er iets is en dan nieuwe vormen voor productie en afzet gaan uitwerken? Misschie is er dan niet of nauwelijks steun nodig? Waarom moeten de schappen dag en nacht vol liggen met alle soorten melk vlees, brood etc. om dan na 1 of 5 dagen het te veel (overschot) weg te goeien en de rekening bij de fabrikant / boer in te dienen via een te lage inkoopprijs en bij de consument via een te hoge verkoopprijs.? Zo zijn er nog wel wat zaken aan te dragen die verbetering behoeven en niemand /hooguit de handel/ geld kosten ja voor consument en producent geld in het laatje brengen. Als we deze verspilling stoppen spaart dit geld, transport bewegingen en betekent vooral minder milieu belasting.
  Hervorming betekent anders denken vanaf het beging niet nieuwe regels stapelen op oude. De huidige financiele en milieu uitdagingen vragen om innovatief denken en zijn niet op te lossen door hier en daar wat extra regeltjes en zakjes geld te plaatsen.

 • no-profile-image

  koetje

  Even een vraag Han heb jij toevallig een paar weken geleden dat programma ook gezien van Omrop Fryslân,met van Keimpema in een Canadese supermarkt?In dit programma werd prima uitgelegd hoe het systeem werkt in Canada mbt de winkelprijzen voor melk.

 • no-profile-image

  onno

  De vraag in dit forum was niet of er wel of niet de steun onder druk staat. Ik heb alleen maar aangegeven dat mijns inziens de politiek en LTO een duidelijke lijn moeten aannemen. OF je laat ondernemer ondernemer zijn met bepaalde randvoorwaarden, OF je stelt heel veel voorwaarden, waardoor ondernemerschap op de rem gaat. Dit kan dan 2 dingen betekenen, OF Nederlandse landbouw loopt leeg, OF je wilt de landbouw behouden, maar dan moet deze gesteund worden, doordat deze vanwege politieke beslissingen niet kan of mag ontwikkelen.
  Zoals ik het nu van een afstandje bekijk weten boeren, LTO en de politiek niet goed wat ze willen. En zodoende krijg je een mengelmoesje met veel misverstanden en gezeur.

 • no-profile-image

  Han

  Koetje Boe. Nee ik heb het verspillings verhaal op de Nederlandse TV gezien 14 dagen terug, vandaar mijn opmerking over de vespilling in de schappen en lees vandaag in Stentor een artikel over de super betalingsregelingen van de supers 2 mnd betaal termijn. Ik noem dit inbreken!!
  ----- Onno. Je opmerking over de randvoorwaarden is geheel trecht. nog de overheid nog LTO durven zich uit te spreken over waar de grens vrij ondernemen en ondernemen onder >te< strenge regels ligt. Als we milieu zwaar inzetten als beperkende maatregel, onder het mom >de mensen willen dit<. Accoord nu is het handels waar geworden, dus hangt er een prijskaartje aan, die >de mensen< links om of rechts om moeten betalen. Wil je de regels wel doorzetten, maar anderen zonder deze regels vrijspel geven op je markt, is er maar één antwoord >We sluiten de deuren< en de BV Nederland ziet maar hoe ze zich redden op de wereldmarkt waar ze nu geen aanbieder meer zijn en dus >harde valute< missen. De Russen hebben eind 20 ste eeuw ons laten zien waar dat toe leidt, een te kort aan >harde valuta< , zodat import nagenoeg onmogelijk is en de Wereldbank je moet komen helpen je verwaarloosde landbouw weer op te krikken. Dit laatste zou voor een op landbouwgebied leidende (of lijdende) natie een blamage zijn. Als Europa (Nederland) zo doorgaat, gaat ze in >schoonheid< ten onder of wordt een filiaal (kolonie) van China..

 • no-profile-image

  koetje

  Het komt er op neer dat de prijzen voor melk (hier gaat dit forum tenslotte over)door de overheid zijn vastgesteld op basis van een goed inkomen voor de boer (kostprijs+).De winkelprijs is dus veel hoger dan hier maar verder niks geen gedoe met inkomensondersteuning of subsidies.Iemand die niks van melk wil weten hoeft er ook niet voor te betalen via belasting of wat dan ook.Is ook veel eerlijker en met hogere winkelprijzen gaan mensen misschien ook veel meer nadenken voor ze iets weggooien,verspillen.Maar voor de liefhebber:<>

 • no-profile-image

  natuurboer

  Han, projecteer je visie in je reactie 12.54 eens op productie van veevoer zou ik zeggen. Je spreekt over een gebrek aan >harde valuta< en daardoor gebrek aan import. In detail kun je dat tegenwoordig op Engeland toepassen. Het zwakke Britse Pond heeft tot gevolg dat Engeland graan exporteerd. Lage pond Sterling betekent duurder veevoer voor de Engelse veehouder en is het goedkoper voor de veehouders in de EU om dan veevoer uit Engeland te halen. Waardoor de veevoermarkt in Engeland aan diggelen wordt geholpen, en de Engelse boeren vervolgens de stierkalveren moeten doodschieten. Eenzelfde verhaal voor Rusland maar dan omgekeerd. In Engeland hebben ze nu voldoende vee, en te weing veevoer. Maar in Rusland hebben ze voldoende veevoer en te weinig vee. In Engeland weten de veehouders nu niet meer waar ze het veevoer vandaan zullen halen en in Rusland weten de veevoerproducenten niet meer waar ze met het veevoer naar toe moeten. Vanwege het naijleffect bij veevoerproductie zullen Engeland en Rusland over niet al te lange tijd een tekort aan dierlijke eiwiten hebben. Die vervolgens geïmporteerd moeten worden uit die landen, waar ze hun veevoer naar geëxporteerd hebben. (mogelijk Nederland). Waardoor Pond en Roebel nog verder in waarde zulen gaan dalen. (Beide richting derde wereldland?) De veevoer handelsstromen zoals die al jarenlang worden uitgevoerd sturen de regionale landbouweconomiëen in de war. Veevoer productie/veehouderij in ontwikkelingslanden komt zo ook nooit van de grond. Zodra een ontwikkelingsland veevoer gaat produceren staan onmiddelijk de rijke westerse landen klaar om dat veevoer op te kopen en hebben de veehouders in die ontwikkelingslanden het nakijken.. Leegloop van het platteland idemdito. In die regio`s waar door geografische/klimatologische omstandigheden veevoer productie duurder uit valt dan bovengemiddeld zullen niet kunnen concureren met die gebieden waar veevoer goedkoper en benedengemiddeld geproduceert kan worden. Daar loopt het platteland leeg. Geldt ook voor Nederland waar veevoer productie bovengemiddeld duur is. Relatief veel vee in Nederland. Vind je het gek dan. Rijke Nederland koopt met aankoop veevoer de halve wereld leeg. Waardoor we in de topdrie van wereldlandbouwexporteurs belanden. Alleen focussen op landbouwproductie voor de consumentmarkt lijkt me niet voldoende. Productie van veevoer heeft meer aandacht nodig lijkt mij. Ofwel volg de veevoersporen en dan zijn op landbouwgebied een heleboel plussen en (vooral) minnen verklaarbaar. Ik heb de stellige indruk dat de poltiek alleen maar bezig is om voortdurend de veevoermarkten in de war te schoppen. Met in het kielzog de landbouwproductie voor de consumentmarkt. Dat mag van mij wel eens stoppen. Graanquotering betere optie misschien? Of schop ik dan tegen het zere been van veehouders.

 • no-profile-image

  onno

  Natuurboer, graanquotering lost niets op. Regionale produktie wel.
  Beestjes hoeven niet alleen met graan gevoerd te worden.
  Dan zou je graan, soja, groenteafval aardappelafval etc quotering moeten afspreken.
  Dat de Engelsen nu hun voer verkopen ipv opvoeren heeft ook te maken dat de supermarktketens de hele keten geruineerd heeft.
  Rusland heeft ook niet teveel graan, of te weinig beesten..Het wordt door MONDIALE omstandigheden gewoon te duur om beestjes aan te houden aldaar. Denk aan rente % van 20 en hoger.

 • no-profile-image

  Harry

  On topic: Geen vrije melkmarkt. Het motief is de onderkenning van de bijzondere eigenschappen van de landbouwmarkt. Deze erkenning is immers de grondslag voor (aangepast) beleid. Wanneer je in deze het verschil tussen bv de analoge foto-industrie en de landbouw niet ziet (ze hebben immers allebei te maken met paradigmaverandering), zijn er geen argumenten meer om hier beleid voor te ontwikkelen. Daarna de vraag hoe dat in te vullen. Wil je structureel kunnen produceren voor de wereldmarkt, dan moet je instrumenten zoeken waardoor de hogere mens-, dier- en milieuvoorwaarden in de EU worden gecompenseerd. Dezelfde markt, dezelfde productievoorwaarden. Deze productievoorwaarden (let wel: geen productie-omstandigheden) wereldwijd op één lijn krijgen is immers niet mogelijk, laat staan wenselijk. Inkomenstoeslagen leken het antwoord. De wijze van implementatie was en is echter bespottelijk. Daarbij verwijs ik ff naar de brief van Willem Smeenk uit Frankrijk:
  -----“Al jaren houdt de Europese Unie zich hoofdzakelijk bezig met de landbouwpolitiek. De burgers zijn steeds minder geïnteresseerd. De lage opkomst bij de Europese verkiezingen is daarvan een duidelijk teken. De Europese Commissie wil zich daarom bezig houden met een Europese salarispolitiek naar het goed functionerende landbouwmodel.

  Gezien het feit dat de salarissen in Europa veel hoger zijn dan op de wereldmarkt stelt de Europese Commissie voor, in 2010, de salarissen te verlagen naar wereldniveau en het verschil te compenseren via een inkomenstoeslag. Een salaris van bijvoorbeeld 15€ per uur wordt verlaagd naar 3€/uur aangevuld met een vast maandbedrag van 1920 € (12€ x 160 uur). Overuren worden niet aangevuld met de inkomenstoeslag. De werknemer die aanspraak wil maken op de inkomenstoeslag moet bewijzen dat het gewerkt heeft.
  In 2011 worden de regels wat strenger. De werknemer moet van openbaar vervoer gebruik maken en hij mag niet vaker dan 3 keer per maand te laat op zijn werk komen. De inkomenstoeslagen worden met 1 maand vertraging betaald om controles mogelijk te maken. Gelukkig is de crisis voorbij en is het wereldloon naar 4€ gestegen.
  In 2012 worden de regels nog strenger. De werknemer moet bewijzen dat hij zijn huisafval gescheiden afvoert. Ook het gebruik van zonnepanelen is vereist om de inkomenstoeslag te krijgen. De extra eisen vergen meer controletijd, de toeslagen worden nog een maand later uitbetaald.
  Daarbij is de volgende crisis uitgebroken en is het wereldloon gedaald naar 2€/uur.
  In 2013 wordt besloten, omdat het budget helemaal uit de hand loopt, 5% te korten op alle toeslagen boven de 15.000 €/jaar. De besparingen worden gedeeltelijk gebruikt om voedseluitdelingen te betalen. Ook worden alle inkomenstoeslagen gepubliceerd op internet. De toeslagen kennen geen inflatiecorrectie en blijven gebaseerd op het referentiejaar 2009.

  Gelukkig is dit fictief. Geen arbeidersvakbond zal een dergelijk beleid accepteren. Alhoewel …
  Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is op de bovenbeschreven manier opgezet en uitgevoerd. En er zijn zelfs landbouwvakbonden die zoiets verdedigen (LTO).”-----

  Afstappen van de inkomensondersteuning lijkt gezien het crisisklimaat wenselijk. Het noodzaakt echter een hogere melkprijs. Dat tracht men nu in eerste instantie te bewerkstelligen door de machtsverhoudingen in de keten aan te passen. Het verhogen van de consumentenprijs is tot op heden nog taboe. Indien deze laatste stap onontkoombaar wordt middels bv minimum producentenprijzen of productiebeheersing, dan zal de maximale overwaarde bij open grenzen niet groter kunnen zijn dan de transportkosten van de zuivelderivaten. Het voordeel in deze van productiebeheersing is dat daarmee tevens kan worden voorkomen dat de inefficiënte regio’s in de EU hun melkproductie(-ketens) zullen kwijtraken. Nadeel is dat er minder verdient gaat worden aan de export. Aan de EU-grenzen moet dan immers –gelijk dat reeds gebruikelijk is- gestuurd sturen blijven. De NTC’s dienen dan een onvoorwaardelijke rol te spelen in de Gatt-onderhandelingen. Niets is minder redelijk.

 • no-profile-image

  Hans

  Dank je wel Koetje Boe voor de link naar Omrop Fryslân,met van Keimpema in een Canadese supermarkt, het is me aardig duidelijk nu. Op een gegeven moment zie je Hans Gorter hij is voorzitter van het Manitoba promotiecomité. Mag ik daar uit begrijpen dat iedere provincie zijn eigen zaakjes en afzet regelt? en gezamenlijk een soort paraplu? En later als Keimpema en Dykstra in de superstore zijn en provinciale producten laten zien: Northumberland in Miramichi en Baxters in St. John. Heb ik het goed dat iedere provincie zijn eigen consumptie produceert?

 • no-profile-image

  Han

  Waar ik over Rusland schrijf gaat het niet over het Rusland van NU, maar het Rusland van 1990 - 2000 toen ze echt moesten leven van de import. Ze waren altijd gewend hun voedsel voor een groot deeel te importeren uit hun bevriende Sovjet staten (Oekraine, Wit Rusland en anderen) waar ieder iets maakte waar deander iet zonder kojn (ruilhandel) Na de omwenteling viel dit weg. Hun aankoop van broodgraan, vlees, zuivel werd gedaan op de wereldmarkt, die rekenkundig goedkoper was dan hun eigen productie op dat moment. Gevolg een dood en leeg platteland en een enorme geld injectie door de Wereldbank en nog steeds is de voedselproductie niet op peil. Het rijke Rusland bestaat alleen uit de grote steden en de olie steden, het grote platteland is nog steeds doodarm en leeg.
  Ik wil hier alleen maar mee zeggen. dat als we onze voedselvoorziening finacieel verwaarlozen, we op een punt komen dat we afhankelijk zijn van import en we geen mensen hebben om de landbouw weer op te pakken (zie Rusland).

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ik was vanmiddag naar de presentatie van wat een expertgroep aan de portugese Landbouwminister aanbeveelt voor het europees GLB -gemeenschappelijk Landbouw Beleid. De hele markt werd met een paar zinnen afgedaan, vervolgens heeft men 3 uur gepraat over de verdeling van het budget.
  Oftewel: steun, subsidies; het heeft per definitie een verschuiving van de aandacht tot gevolg. Men vraagt zich niet af "hoe doe ik het goede" maar wel "hoe krijg ik zo veel mogelijk van het geld".
  ===
  Ondanks dat lijkt de discussie het eens: een vrije markt is te vrij. Maar hoe verdelen we dan de (gedwongen) krimp? Het ligt dan toch voor de hand om per land in de EU te kijken. En dát neigt weer naar re-nationalisatie, terug naar helemaal af.

 • no-profile-image

  Hay Zeegers

  Peiling niet objectief.
  Niet van Boerderij,maar van NMV

 • no-profile-image

  Harry

  Tja Hay, dat het resultaat van deze peiling jouw niet aanstaat is evenals dat deze niet door de Boerderij is gemaakt daarmee nog geen argument dat deze niet objectief zou zijn. Ik gun een ieder het beste maar ik heb een afkeer van diegenen welke uit slechts eigenbelang ongegronde meningen spuien zonder argumentatie.

 • no-profile-image

  koetje

  Hans een dergelijk systeem als in Canada kun je niet precies kopiëren naar de EU.Punt is dat de EU het wiel opnieuw wil uitvinden terwijl er genoeg landen zijn met een ander systeem waar je de goede punten uit kunt halen en hier een nieuw beleid mee kan ontwikkelen.Ik had begrepen dat Australië ook met een dubbel systeem werkt,vrije wereldmarktboeren en boeren die voor de interne markt produceren.Die boeren die voor de eigen markt produceren ontvangen daar 10 cent meer voor de melk,dit moet ook ergens vandaan komen.Lijkt mij sterk dat dit gesubsidieerd is,maar misschien weet iemand anders hoe het daar werkt.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Hay, deze peiling komt inderdaad niet van Boerderij, maar van mij. Ik wil juist de discussie over de melkmarkt los zien van de verzuilde standpunten van de organisaties. Leuk als je gewoon meedenkt, wat vind jij?

 • no-profile-image

  Harry

  Beste 'Koetje'. Dat verschil komt tot stand middels kruissubsidies: “Omdat Nieuw-Zeeland en Australië de steunmaatregelen voor de landbouw inmiddels al hebben afgebouwd, wordt de zuivelexport ook niet beperkt door afspraken in WTO-verband. Deze landen zouden voor hun export wel gebruikmaken van kruissubsidies; de hogere opbrengsten op de binnenlandse markt worden benut om op de wereldmarkt tegen lagere prijzen aan te bieden.”
  Bron: <>

 • no-profile-image

  Hans

  Koetje Boe, ik heb zelf vroeger in 1980 stage in NZ gelopen, daar hadden ze toen ook al een klein groepje boeren die het hele jaar rond melkten voor de binnenlandse consumptie, de rest ging de wereld markt op. Voor wat ik begrepen heb van de video van Omrop Fryslân en het commentaar van boerin, usa 29 okt 2010 03:48 is het rampzalig voor de NL melkveehouders als het Canadese systeem naar de EU gekopieerd zou worden. A)De export en import valt weg, B) per provincie/land wordt geproduceerd wat geconsumeerd wordt. En aangezien NL meer dan 3 maal produceerd dan wat het op kan, zouden de NL boeren twee/derde van hun koeien kunnen opruimen. Voor de landen waar het quotum nu nog niet wordt vol-gemolken is het perfect, Portugal waar Josien zit, Roemenië waar Onno het over had. Voor de NL varkenshouders zou het ook goed zijn, er zal veel minder mest van koeien komen. Dan vind ik mijn eigen voorstel vooral voor NL boeren veel idealer. Ik zie nog niet hoe de EU haar subsidie en ondersteuningsbeleid in de toekomst naar de WTO zou kunnen volhouden, we hebben het bijv. gezien met de katoen tussen VS en Brasil en zo ga ik er vanuit dat het in d toekomst ook met de melk zal gaan. De EU heeft dan nog maar één optie en dat is niet aan de wereld markt meedoen, net als Canada, dan kun je binnenshuis reguleren zo als je zelf wilt.
  Dan zouden mijns inziens de NL melkveehouders de concurentie met hun EU collega's kunnen aangaan zonder verstorende importen vanuit bijv. NZ. Echter de export naar buiten de EU kan dan ook niet meer.

 • no-profile-image

  koetje

  Beste Hans,volgens mij zitten we op dezelfde lijn,maar die manier in Canada hoe de prijzen worden bepaald voor de producten(en dan niet alleen voor melk) is wel iets wat ik positief vindt.Ook kun je dan de randvoorwaarden vaststellen waar de boeren in Europa aan moeten voldoen,capriolen zoals het afmaken van nuka's kun je dan verbieden als overkoepelende overheid.Dat kan nu ook wel maar in NZ denkt men daar misschien anders over,dit soort zaken bepalen wel mede je kostprijs.Ook zou je rustig voor bepaalde dierziekten kunnen gaan enten. Het systeem waar wij hier nu mee werken lijkt meer op een collectieve volksverzekering,dat kan volgens mij veel simpeler en houd ook geen stand.Lidstaten rollebollen nu al over elkaar heen over wie netto betaler en netto ontvanger is.

 • no-profile-image

  josien kapma

  De reageerders lijken elkaar te vinden in een min of meer afgesloten europese markt. Voordat we daar op verder gaan, laten we even denken wat dat betekent.
  Export van zuivel vanuit Nederland is enorm (inderdaad in de orde van 70%), en Europa is de grootste zuivelexporteur in de wereld (dus zelfs als je intra-EU handel niet in aanmerking neemt). Binnen europa zijn Duitsland, NL en frankrijk grote exporteurs (45% van wereldhandel in kaas komt uit deze landen), en ook Ierland, Denemarken en Belgie. Maar Europa staat stil vanwege de quota, terwijl anderen (Nw Zeeland, Aust. US) groeien. (bron: Competitiveness of the EU dairy industry, LEI rapport, 2009)

  Niet alleen zou de EU een ENORME bak inkomsten weggooien met het afsluiten van de wereldmarkt, ook wordt het binnen de EU heel erg lastig om de krimp te verdelen, aangezien maar een paar landen zorgen voor de export.

 • no-profile-image

  Hans

  Klopt Josien, het alternatief is de deelname aan de open wereld handel, maar dat houd in dat men subsidie, ondersteuingsbeleid, exportrestituties, importbeperkingen etc. zal moeten afschaffen. slechts een beperkte mate van ondersteuning zoals bergboeren, misschien biologisch zal overblijven. Dus vrije toegang van zuivel vanuit NZ Australië Argentinië enz. wat in begin een drastische daling van de melkprijs teweeg zal brengen, maar waarschijnlijk later weer zal bijtrekken. In ieder geval linksom of rechtsom, pijn gaat het toch doen. Voor wie Portugees leest, je kunt je abonneren op de dagelijkse nieuwsbrief <>
  In Brasil zijn melkboeren gewend om met wisselende prijzen te werken. De prijs in US$ geeft een duidelijk beeld hoe de braziliaanse real opgewaardeerd is.

 • no-profile-image

  Harry

  Nee josien. Het is idd wel een fundamentele keus om niet meer voor de wereldmarkt te willen produceren. Maar eigenlijk kun je niet gelijkwaardig voor deze wereldmarkt produceren wanneer je niet dezelfde kruissubsidie truck als Australië en NZ toepast. Feitelijk is dat echter een vorm van dumping. Asociaal, collega’s in landen buiten de EU wordt zo immers het brood uit de mond gestoten. En op deze wereldmarkt moet je dan ook nog eens concurreren met producten geproduceerd met minder of geen welzijnseisen voor mens, dier en milieu. Dat door je in deze te onttrekken aan de wereldmarkt veel geld mis wordt gelopen is erg discutabel. Landbouw is in veel Europese landen immers de trekker van de economie. Die landbouw, en daarmee de economie krijgt op deze wijze een enorme impuls. In plaats van het binnenhalen van valuta (ook nog zeer discutabel of dat dit wel sterke valuta zou zijn) versterk je jou eigen economie waardoor je eigen Euro sterker wordt.
  Dat de benodigde krimp zeer lastig te verdelen zou zijn ben ik niet met je eens. Wanneer er geen zuivel meer zou worden geëxporteerd er daarnaast ook geen zuivel meer zou worden geïmporteerd, dan zou een krimp van ongeveer 10 procent noodzakelijk zijn. Deze zou dan redelijkerwijs op het landsquotum of individueel quotum om moeten worden geslagen. Omdat de laatst toegetreden EU-landen met hun ontwikkeling in de zuivelsector nog een heel eind achterlopen, en het gerechtvaardig is hen deze ontwikkeling te bieden, is er veel voor te zeggen dat zij worden uitgesloten van eventueel noodzakelijke krimp. In die gedachte is het ook goed voor te stellen dat hen een groot deel toekomstige mogelijke verruimingen van de productie toekomen. Daarmee zet je niet de gehele sector op de kop.

 • no-profile-image

  Han

  Harry, EU. Ji stipt aan de algemeen heersende angst dat we als we de Wereld markt verlaten >geld< missen. Zeker is dat de handel en de NV Europa 9exporterende landen) geld missen. Maar zolang d eboer nog moet verkoepn onder d ekostprijs, kan het hem alleen maar mee ropbrengen als hij zich terug trekt op zijn eigen >beschermde, markt. Ik garandeer dat ook het milieu er aan >verdiend<. Minder verkeersbewegingen , minder voeder import, minder mest en minder zware bemesting nodig. Wilen we nog meer winst, dat kan, minder energie behoefte om >poeder< te maken voor de slecht betalende wereldmarkt. Ik weet best dat mijn voorstelling van zaken >te< eenvoudig zal zijn, maar beter dit dan niets.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Han, in principe is jou visie logisch, de eu is te duur voor poederproductie!!!... Bovendien milieubelastend, ben ik roerend met je eens!!!... Nu moeten wij de melkproducenten overtuigen 10% minder te gaan produceren, zware opgaaf is dat!!!... Daarom voorzie ik moeilijke tijden voor de melkproducenten!!!... Het schrijnende voorbeeld zien wij in de Glastuinbouw!!!... Maar welke melkveehouder wil dat zien of kan dat begrijpen?????.

 • no-profile-image

  koetje

  Piet,er zijn genoeg melkveehouders die dat willen zien of begrijpen,maar die worden afgestempeld als fanatieke schreeuwers die de boot hebben gemist en niet mee kunnen komen in de vaart der volkeren.Het rare is dat er 148 hier hebben gestemd op een vrije markt en niet één die zijn keuze hier heeft uitgelegd of onderbouwd.Die laatste reactie van Harry is het toch best waard om over te discussiëren.

 • no-profile-image

  Han

  Piet. Je opmerking dat de (zuivel)boeren de glastuinbouw achter na gaan is een reeele optie. Alleen dan zullen ze net als de tuinders snel merken dat die weg leidt tot een socialisering van hun eigendom via de bank. Want gaat de landbouw >fout< dan gaan de banken weer nat, nu door een lagere hypothecaire zekerheid dan de uitstaande hypotheken. Gevolg eerst bank neemt bedrijven over (verkoop geeft nog meer verlies door waarde daling) daarna hulp van overheid aan banken. Hierna is boer en soort ambtenaar geworden, maar zonder rechten alleen plichten, want hij wordt door de bank als schuldenaar gegijzeld. mijn advies is dan ook; Boeren denk na en wacht niet op zgn. betweterige specialisten uit de ivoren torens (zij hebbwn zichzelf exhorbitante salarissen aangematigd) maar kom zelf met oplossingen hoe pijnlijk ook, maar blijf baas over je eigen leven.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Ennuh, hoe zit het in relatie tot de melkproductie met veevoerproductie? Melkprijs volgt toch braaf de graanprijzen. In 2008 steeg de graanprijs tot boven de €250 per ton en in het kielzog steeg de melkprijs in de EU tot € 0,50 per liter. De braaklegregeling in de EU moest worden afgeschaft schreeuwden toen de veehouders in koor. Waarop de EU de braaklegregeling prompt naar het land der fabelen verwees. Met als gevolg dat in 2009 de graanprijs halveerde en naar €120 per ton zakte. En de melkprijs in 2009? Net als de gehalveerde graanprijs terug naar een gehalveerde melkprijs van € 0,25 per liter. En vandaag de dag? De graanprijs stijgt en de melkprijs stijgt ook weer! Graanprijs en melkprijs zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Han, je hebt een schot in de roos geschoten!!!... De zwaar betaalde Bobo's (zowel van de banken alsook de melkveredelaars) zitten! op vlijtige melkproducenten te wachten!!!... Alleen als zij die aanmoedigen zijn zij bereid op te staan!!!... Daarom lijkt het mij zeer verstandig voordat een melkproducent bij een bank om krediet vraagt, eerst heel diep na te denken!!!... Zelfs adviseurs kunnen onder invloed staan!!!... Eén heel belangrijk punt is dat buiten de EU de ontwikkelingen ook doorgaan!!!... Misschien wel sneller dan wij denken. Nu wil ik ook op onze @Natuurboer uit Friesland in haken. Het is waar, het weer is onze grootste concurrent!!!... Het weer kan de graanprijzen enorm be-invloeden, daardoor de melkprijs ook!!!... Dan spelen vrije-markt en marktregulering een ondergeschikte bijrol !!!...

 • no-profile-image

  josien kapma

  De peiling bleef steeds heel stabiel met een piepkleine meerderheid van enkele procenten voor reguleren. Inmiddels loopt dat op, dat zou te verklaren kunnen zijn door een oproep bij NMV om te stemmen. (<>) (Wellicht is dat ook wat Hay bedoelde?)==========
  Wat een stuk interessanter is, is de volgende vermelding bij NMV: "Ten onrechte geeft Boerderij aan dat een marktregulering tot gevolg heeft dat de EU per saldo niet zou mogen exporteren. Exporteren mag, maar niet onder de EU-kostprijs."

  Nu heb ik de waarheid niet in pacht, integendeel, ik leer dagelijks bij. Dus wie kan hierover meer duidelijkheid verschaffen?

 • no-profile-image

  Boy Griffioen

  @Natuurboer, Hoe komt het volgens jou dat die graan en melkprijs zo nauw verbonden zijn? Met de krachtvoerprijs heeft het volgens mij niets te maken. En melk en graan zijn niet elkaars vervanger.

  Verder denk ik dat inkomenssteun en productieregulering samen moeten gaan.

  Bij een liberaal systeem zal dus inderdaad de productie verplaatsen naar de goedkoopste gebieden. Behalve als de consument er ook maar enige waarde aan hecht en een meerprijs wenst te betalen voor melk uit eigen land of regio. Ik zag wel iets in de "bergboerenregeling" van vanouds voor marginale gebieden maar het blijkt dat dat weer verstorend werkt voor de pacht en grondprijzen. Als een gebied marginaal is dan zal de grondprijs vanzelf moeten dalen.

  Ik zie het zelf redelijk zwart/wit. En neig zelf naar een liberaal systeem omdat ik er de pest in heb dat de regering bepaald hoeveel er word geproduceerd en overgeproduceerd. De regering kijkt naar algemeen belang dus is gebaat bij een paar % overproductie voor goedkoop voedsel. Zo zorgen we/ze er dus voor dat een boer altijd zoveel zal verdienen als de overheid toelaat.

 • no-profile-image

  boerin

  Tot voor 10 jaar terug exporteerde Canada zuivel onder het "Special Milk Classes" programma. Over quota melk werd een stuk goedkoper ingekocht bij de boer en geexporteerd. Onder druk van WTO is dit programma beeindigd. Op dat moment had Canada de keuze: het bestaande supply management onder leiding van overheid behouden, en niet (of onder WTO regels) exporteren, of een nieuw systeem waarbij quota melk regulering in overheidshanden blijft en 'exportmelk' rechtstreeks verhandeld wordt tussen boer en processors. Canada koos ervoor om de totale landelijke melkproduktie te blijven reguleren met als gevolg: exportbeperkingen.
  Dus er bestaat wel degelijk een mogelijkheid om te reguleren waarbij de mogelijkheid voor export behouden blijft. Dit is ook waar men in de USA naar op zoek is.

 • no-profile-image

  boerin

  De relatie graan- en melkprijzen is in de usa heel duidelijk. Wanneer graan duur is, is de livestock sector minder geneigd te expanden en krimpt soms zelfs (2009 in USA) met als gevolg minder melk en vlees wat de prijs ten goede komt. Is het graan goedkoop, wat de livestock marges omhoog brengt, breidt iedereen uit. Alle veevoer product prijzen, die op enige manier graan kunnen vervangen, staan in relatie met de graan prijzen. Zelfs hedge fund brokers maken van deze relatie gebruik.

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, Boerin USA, de vraag is hoeveel zuivel exporteert Canada en hoeveel (verplichte) import van zuivel staat daar tegen over? in principe zou het tegen elkaar weg te strepen moeten zijn.
  Iemand van de NMV die hierop kan antwoorden en verklaren? Import controle, gaf Dykstra aan, is één van de drie pootjes waar het geheel op steunt.

 • no-profile-image

  boerin

  Hans, momenteel hanteert Canada een regulerings systeem dat idd geen netto export toestaat. Maar er zijn systemen (onder WTO voorwaarden) die dat wel toestaan. California heeft ook al sinds jaar en dag een quota systeem, en ze exporteren als geen ander. Dus er zullen best mogelijkheden zijn binnen de huidige WTO regels.

 • no-profile-image

  Han

  Boy Griffioen. Je stelt dat overheden gebaad zijn bij een geringe overproductie, helemaal mee eens, drukt de prijs en geeft de zekerheid, dat er normaal gesproken geen tekort zal optreden. De bekende voedsel voorraden gefinanciert door de boeren. Het zal onmogelijk zijn om je productie exact op de vraag af te stellen, Voedsel produceren is natuur en die is grillig. Nog een jaar als 2010 en de vrije wereld handel voor voedsel is een snelle dood gestorven. We zullen zien dat de best betalende landen de consumptie aardappelen krijgen en ga zo maar door. De armen zullen dus weer eens honger hebben of alleen brood en rijst moeten eten. gewassen zijn meer dan eten alleen, betaalt de industrie voor derivaten uit graan meer dan de voedings sector, heeft de handel geen boodschap aan een leeg winkelschap. Wat geldt voor het winkelschap geldt ook voor de krachtvoedersilo. Ik zie een vrije wereldmarkt voor voedsel niet zitten als we de consument ten allen tijde goedkoop voedsel willen garanderen en de landbouw economisch duurzaam willen maken.

 • no-profile-image

  boerin

  Indien jij gelijk krijgt, Han, is regulering overbodig en zullen veel boeren in hun nopjes zijn, maar idd een ramp voor de wereldbevolking.

 • no-profile-image

  Han

  Boerin als ik gelijk krijg (niet te hopen) zullen de boeren niet in hun nopjes zijn. Want de prijs zal niet de pan uit reizen voor de >particuliere< boer. Wordt landbouw echt interessant dan stort de financiele wereld zich op een plantage achtige landbouw. We moeten weten dat er een oneindig aantal boeren net echt financieel >sterk< zijn en door de banken gedoogd worden. De meeste banken zullen alles doen om hun eigen vermogen op te krikken nu ze zelf verantwoordelijk worden gesteld voor hun miskleunen (geen overheids steun meer) Jij zult beter weten dan ik hoe het staat met de vuile hypotheken in Amerika, waarvan niemand weet wie de huidige geld vestrekker is na doorverkoop van de bank aan een beleggings fonds of andere bank. We praten over minimaal 2.000.000 huisbezitters die hun verplichting niet na kunnen komen en uithuisplaatsen niet kan omdat er geen hypotheek verstrekker bekend is (de 1ste bank heeft geen schuld meer na verkoop hypotheek portefeuille)

 • no-profile-image

  koetje

  Hans voor het NMV standpunt is dit rapport opgesteld:<>

 • no-profile-image

  boerin

  Gebeurt al, Han. Wall Street is momenteel erg actief in de Ag sector, er wordt overgenomen en uitgebreid, alsof het niks is. ADM, Gavilon, Cargill, allemaal met Wall Street kapitaal. Idd bedreigend, toch heb ik vertrouwen in de individuele boer, die misschien wat minder kapitaal krachtig is, maar wel een rendabel bedrijf weet te runnen. De bedrijven die over kop gaan, zijn meestal die, gefinancierd met Wall Street kapitaal.

 • no-profile-image

  Boy Griffioen

  Lastige situatie de armen zijn hoe dan ook de pineut. Bij marktwerking en tekorten wordt het eten bij hun weggekocht bij overproductie gedumpt.

  Wat volgens mij als een paal boven water staat is:

  Steun gaat samen met regulering. Het is veilig voor producent en consument. Maar als ondernemer voel ik mij in zo'n situatie opgesloten.

  Wat vinden jullie van de Groen Blauwe diensten? Ik vind het vervelend dat die altijd worden berekend aan de hand van mindere opbrengsten.

  Als iemand een dienst bij mij afneemt maak ik een offerte en daar kunnen we over onderhandelen. Als natuurgebieden en waterwegen moeten worden onderhouden werkt het ook zo. Waarom bij boerengroen en blauw niet??

 • no-profile-image

  Han

  Boy je vraagt wat ik denk van groene diensten. Ik vind dat als de gemeenschap hierom vraagt of dit wil (dicteert) ze ervoor moeten betalen. Voorb. een koe in de wei kost 5 cent per liter melk extra, niet uit de belasting pot maar uit het zuivelschap. Zo zijn er meer zaken te bedenken, maar laat de bureaucratie a.u.b. zoveel mogelijk buiten spel, verhoogd de kosten alleen maar en bezorgt de boer hoofdpijn en te weinig vergoeding. Dit soort groene diensten zijn volgens mij per ha of dier te bepalen via een kosten berekning die voldoende hoog moet zijn om alle extra kosten (incl. tijd en rente) te vergoeden.
  Gaarne reactie op dit idee?

 • no-profile-image

  Boy Griffioen

  @Han, De prijs moet zeker ook in het schap betaald worden. En dat gaat om de verplichte dingen. Maar bijv een bonte weiderand of weidevogelbescherming. Dat zou volgens een kwestie moeten zijn van vraag, aanbod en kwaliteit. Een echte prikkel om hier wat aan te doen. Deze meerkosten moeten volgens mij gemiddeld in de btw tot uiting komen. Ik geloof in ons maar verwacht niet dat iedere boer een gedifferentieerde productlijn kan en wil opzetten.

 • no-profile-image

  Han

  Boy een gedifferentieerde product lijn is voor Nederland een deur te ver. Iedere boer MOET hier gewoon aan mee doen in deze achtertuin van de Randstad. Het kost niets en brengt geld op via extra producten (natuur, koetjes in de wei) en via natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen via insecten en onkruidzaad etende vogels. Ik ben steeds meer overtuigd van het nut van een natuurlijk evenwicht in en op de bodem.

 • no-profile-image

  Boy Griffioen

  @Han, Van het nut van natuurbeheer en een gezonde bodem hoef je me niet te overtuigen. (eko hier) Ik zie toch een paar pijnpunten verschijnen. Als wij een (tot op zekere hoogte) duurzaam product als minimum eis stellen als regering/producent in NL dan moet dat haast samengaan met het sluiten van de grens voor producten waar daar geen rekening mee gehouden is. Zeer nadelig voor de exportpositie van NL en/of Europa. Met biologisch is het redelijk gelukt om een ontkoppelde markt te hebben. Maar zal het ook lukken met een minder onderscheidend product in vele malen grotere volumes.

 • no-profile-image

  Harry

  Han, wanneer ik er van uit mag gaan dat deze productiewijze een dubbele meeropbrengst opleverd als de KKM, waar moeten we dan al die behaalde buitensporige winst in gaan investeren...?

 • no-profile-image

  nps vreeburg

  In een van de berichten wordt gesteld dat we bij marktregulering niet meer mogen exporteren, dit is niet juist.
  We mogen geen produkten exporteren onder de kostprijs, dat is heel wat anders.
  Er blijft genoeg ruimte over voor export buiten de EU, alleen niet onder de kostprijs maar dat moet je sowieso niet willen want daar hebben we als melkveehouder niets aan.

 • no-profile-image

  koetje

  Hoe wil je dan goedkopere importen tegenhouden?Import heffingen en export restituties zijn straks vvt.

 • no-profile-image

  Harry

  Beste NPS Vreeburg, waaom zouden wíj niet onder de kostprijs mogen exporteren (niet dat we dat zouden willen..) terwijl Nieuw-Zeeland en Australië dat middels kruissubsidies wèl vaak doen?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ik stel in mijn stukje: "
  <<"Alternatief
  Binnen de WTO-afspraken zou de EU er ook voor kunnen kiezen om niets te exporteren buiten de EU. Alleen onder die voorwaarde kun je de melkprijs ondersteunen en importen van derden tegenhouden. ">>


  Nu krijg ik als reactie, oa van de NMV


  "Er wordt gesteld dat we bij marktregulering niet meer mogen exporteren, dit is niet juist. We mogen geen produkten exporteren onder de kostprijs."

  Hoe zit het? Ik kan eerlijk gezegd niet zo snel een antwoord vinden.
  En: Hoe is het mogelijk dat hierover nu nog zoveel onduidelijkheid bestaat?
  Wie weet hoe het zit??

 • no-profile-image

  Hans

  Vreeburg, ik denk dat met het instellen van het quoterings-systeem zoals door NMV voorgesteld, de kostprijs binnen de EU hoger wordt dan de marktprijs buiten de EU. terecht zijn dan de exportrestituties vvt., wat betekend dat bij iedereen het qoutum zodanig verminderd wordt dat er niet meer geproduceerd wordt dan geconsumeerd binnen de EU. De importheffingen worden met de WTO onderhandeld, net zoals Canada dat nu ook doet. "De NMV stelt voor de landenquota af te schaffen en over te gaan naar één flexibel Europees
  melkquotum. Iedere melkveehouder krijgt dan een individueel melkquotum dat in de hele EU
  geproduceerd, verhandeld en verleast kan worden". Ik moet nog zien of Duitse, Poolse, Italiaanse, Franse boeren etc. hiervoor te porren zijn, als ik bijv. Portugese boer was zou ik kiezen voor het landen quotum aangepast aan de consumptie in Portugal, Ik heb begrepen dat het Canadese systeem ook zo werkt maar dan per provincie. Volgens mij prikken andere landen zo door dit voorstel heen.

 • no-profile-image

  Han

  Josien. Volgens mij zou de EU kunnen kiezen om niet te exporteren naar de Wereldmarkt. Maar of we zonder de WTO afspraken te negeren een import stop kunnen invoeren is de vraag. Hier zou de handel wel eens tegen in het geweer kunnen komen. Ik denk, dat gezien de hele financiele problemen de hele WTO op termijn op de schop gaat, eerst de financieële sector en daarna de rest. Waarom moet de hele wereld de miskleunen van Wallstreet oplossen? Waarom moeten de Europese boeren over de klink ten faveure van de Braziliaanse landbouw? Waarom moeten de Chinezen en Arabieren de goede gronden in Afrika opkopen en zo nieuwe kolonieën stichten? Waarom moeten onze dieren krachvoer vreten dat bol staat van de residuen van landbouwgif? Waarom moeten we in Europa GenTech voedsel eten, wat we eigenlijk niet willen?
  Alles om de handelaren rijk te maken?

 • no-profile-image

  Boy Griffioen

  @Han & Josien, In jullie lijn van gedachten wat zou er op tegen zijn om enkel melk(producten) en veevoeders in te voeren die geproduceerd zijn onder onze voorwaarden van duurzaamheid? Is er verder nog iets te zeggen voor omschakelpremie? Bijv er is langdurig te veel melk. Zet een premie bij zowel koper als verkoper die stimuleert tot het omzetten van grond naar een andere manier van landbouw.

 • no-profile-image

  josien kapma

  boy, zie hier de reacties op een voorstel wat een beetje op het jouwe lijkt. <>

 • no-profile-image

  Han

  Boy dit moet so wie so niet in strijd zijn met de WTO overeenkomsten. Onder druk van de handel zijn de residu gehaltes voor Glyfosaat ookal met een factor 4 opgerekt. Hier zit echt geen boer en geen burger op te wachten, alleen de handel behoeven ze minder precies te werken op de kade bij verlading en kan er meer Round Up Ready gemengd worden met de schone producten. Dit soort truks passen de heren ook toe op Fair Trade, Clean huppel de pup, geen kinder arbeid, ze bouwen altijd een vervuilings marge in omdat ze erg zielig zijn en nooit een garantie voor 100 % zuiver kunnen afgeven. Nee ze wiillen niet!!!

 • no-profile-image

  Boy Griffioen

  @Josien die discussie kan ik zo niet openen. Ik schijn geen geldig e-mail adres te hebben ;-)

  Kun je me daarmee helpen?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Han, in jouw betoog van 15:03 uur stel je heel veel vragen waar -denk ik- moeilijk een goed antwoord op te vinden is (?). Het enigste wat ik weet is dit; de politiek kent zijn grenzen, de handel niet!!!... Nu blijft de vraag in hoever kan en mag de politiek nog grenzen stellen/maken???... t'Is allemaal hete soep, k'ben bang dat de vrije handel uiteindelijk de voorkeur krijgt (?). Andere argumenten zie ik graag tegemoet.

 • no-profile-image

  koetje

  Volgens de site van Otten mag je van WTO en GATT importbeperkingen instellen en handhaven wanneer je zelfvoorzienend produceert en niet meer dan 5% exporteert,dit doet Canada en dat mag dan in de EU ook.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Bedankt Koetje Boe, dan is er nog hoop!!!... Nu moeten wij de neuzen van de Europese Commissie en de Melkveehouders nog in de zelfde richting krijgen!!!... En FC ?, misschien wel de grootste exporteur van melkpoeder buiten de EU ?, wat vinden zij van een gesloten markt???...

 • no-profile-image

  Han

  Piet. Ik zie de wereld toekomst anders. De banken krijgen nog een zware dobber met hun hnadel in vuile hypotheken. West Europa krijgt so wie so een zware dobber met goedkope import arbeid (eigen mensen werkeloos) en goedkope import goederen. Goedkope arbeid geeft mogelijkheden als er geen werkeloosheid tegen over staat. Goedkope import geeft schijn groei van de economie. Er zit geen goedkoop export land te wachten op onze dure spullen, die ze zelf goedkoper kunnen maken. Uit de hele schijn groei van de economie komt op termijn alleen maar onvrede voort bij de bevolkingsgroepen die moeten inleveren. De "gewone man" zal het eerste moeten inleveren, de handelaren, bankjongens en de regenten zullen blijven zeggen, dat het goed gaat, zij zitten altijd aan de goede kant. In West Europa en Amerika zie je nu al een politieke verschuiving, richting Nationalisme (PVV, Vlaamsblok, Deens Rechts etc.) gevoed door de angst van "verdrongen" te worden door import arbeid met een vreemd geloof en vreemde leefstijl. of dit al dan niet terecht is laat ik in het midden, het gebeurt en dat samen met de financieele teruggang is een potentieel gevaar voor de wereld vrede. Niemand wil zijn verworvenheden afstaan aan de minder bedeelde!!! Grijpt het Westen niet in dan leveren we ons over aan de het groot kapitaal uit Arabië (olie geld) en China (goedkoopte land met een eindeloos arbeids potentieel) deze twee in combinatie met India. Voorbeelden te over, Staal industrie = Indiaas, Rotterdamse en Griekse havens = groot deels China, Arabieren zitten via beurzen in eindeloos veel goede westerse bedrijven. Zelfs finacieel gezonde Europese voetbal clubs zijn in Russsiche handen. Ik noem dit uitverkoop, een overgave aan het kapitaal.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Han, wat je schrijft is waar!!!... Als ge erover nadenkt zijn dat angstaanjagende ontwikkelingen!!!... Die naar mijn mening door het westen (EU,USA en Japan) niet meer te stoppen zijn!!!... Als Afrika en Azié zichzelf verzorgen krijgt de EU automatisch een lokale functie!!!... Dan moet de EU haar grenzen wel sluiten als zij (de EU) zich niet wil laten bedelven door goedkopere agrarische producten!!!... Goed het zal nog enkele jaren duren, maar als de EU quota-vrij is zal Afrika en Azié ons niet meer nodig hebben!!!... Denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  josien, namens KJ Osinga

  Ik stelde de vraag of je bij aanbod regulering (en melkprijssteun) wel of niet zou mogen exporteren. Dit is een reactie van melkmarktexpert KJ Osinga van LTO die ik kreeg per mail:

  =====De discussie doet me denken aan de discussie over het Canadese systeem van "supply management".
  Dit systeem komt er in feite op neer dat boeren belasting heffen bij de consumenten. Zolang de consumenten dat goed vinden (in Canada bij melk en pluimvee), dan is er geen probleem. De Canades consument betaalt ongeveer 2x het bedrag dat ze anders zouden moeten betalen. Geschat wordt dat er in 2003 2,7 miljard dollar zo naar de landbouw ging. .. De consumptie van zuivelproducten is in ieder geval in Canada tussen 1986 en 2003 met 15% gedaald.

  Binnen de WTO ligt het moeilijker. Hierover is in de WTO in 2004 gediscussieerd. Inderdaad helpt het dan als je niet exporteert. Dat doet Canada dan ook niet vwb melk en pluimvee. Het lastige is dat andere sectoren (rundvlees, graan, etc) wel (willen) exporteren. In vrijhandelsoverleg, zoals nu loopt tussen EU en Canada, verlies je dan als land.

  Laten we de quotumkosten voor jonge boeren niet vergeten. Die liggen in Canada hoger dan hier. Geld dat hard nodig is voor diergezondheid, arbeidsomstandigheden, etc.========

 • no-profile-image

  josien kapma

  Harry, je bent fel tegen een vrije markt, maar ik kan niet goed een concreet tegenvoorstel ontdekken. Je zegt dat het meevalt om de krimp te verdelen als de EU afstand zou doen van export. Die is immers maar ca. 10%. Maar het geval wil dat NL vrijwel alleen verantwoordelijkis voor die 10% van de EUmelkplas, wat neerkomt op 70% van de NLmelkplas. Waarom zou Portugal, wat nu al melk uit het noorden van europa 'opgedrongen' krijgt, 10% van de produktie verplicht moeten krimpen, om nederlandse melk tegen een hoge eu prijs te gaan kopen?

 • no-profile-image

  josien kapma

  De wereldvraag naar zuivel neemt toe. Daarom is een produktiebeperking niet meer nodig, het zorgt juist dat europa niet kan profiteren van groei. Het melkquotum moet eraf, werd gezegd.

  Maar… dit jaar werd het Europees melkquotum lang niet volgemolken. Er werd 7% minder melk geproduceerd dan dat we zouden mogen.

  7% minder, dat is best veel. Quotum is dus niet de enige conditie die productie bepaalt. Dan gaat het afschaffen van quotum toch ook weinig veranderen?
  Behalve dus in Nederland…. dit jaar betalen boeren 13 miljoen boete over teveel geproduceerde melk. Men verwacht bij afschaffing van quotum 20% groei in aanvoer. En dat is nu juist een hoekje van Europa waar het al behoorlijk vol is…

  Ik ga het maar even prikkelend stellen:
  Voor de rest van europa doet quotum er al niet zoveel meer toe, maar het is de enige manier om die dolle hollanders een rem op te leggen...

 • no-profile-image

  josien kapma

  Boy, sorry, had er niet aan gedacht dat je dat niet zomaar kon zien. (je kunt overwegen lid te worden van die linkedin groep, het gaat over de toekomst van het landbouwbeleid GLB.)
  ===
  De vraag: de EU zou eisen moeten kunnen stellen (wat betreft duurzaamheid, of mens/dierwelzijn) aan produkten die binnen komen. De argumenten voor: je kunt de lat hoger leggen, je kunt eigen landbouw beschermen.
  De argumenten hier tégen: -Het moet wel praktisch en controleerbaar zijn, en dat is vaak lastig. -Het vervalt snel in tegeneisen, en dus protectionisme. -WTO regelt dit.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Hollanders melken graag en het liefst zo veel mogelijk!!!... Goed daar heb ik niets op tegen!!!... Alhoewel er genuanceerde meningen zijn, ook daar heb ik niets op tegen!!!... Maar, ik vind wel -net als Josien- dat wij dan concrete argumenten in de discussie brengen!!!... 40% is voor de vrije markt met vangnet, met B-prijs bijvoorbeeld, 60% is voor regulering en marktbescherming. Maar dan moet er ingeleverd worden!!!... Daarom ben ik net als Josien heel nieuwsgierig naar het antwoord hoe (?) de inlevering uitgevoerd moet worden???... Josien heeft al iets over Portugal verteld. Nu een voorbeeld uit Polen; Polen is 8x groter dan NL!!!... Maar het landelijk quotum van PL is slechts 80% van het nederlandse!!!... Jullie begrijpen ook mijn vraag denk ik (?), dat er in ieder geval nog het één en ander te bespreken valt!!!... Wij mogen toch geen europese boerenoorlog produceren ???...

 • no-profile-image

  natuurboer

  Waarom wordt er in deze discussie zo weinig rekening gehouden met de balans tussen plantaardige/veevoerproductie en dierlijke productie (o.a melk). En dan beperk ik me maar even tot de situatie in Nederland. Bij het verruimen van 1% melkquotum in 2009 werd echter tegelijk ook het suikerbietenquotum ingekrompen. En het suikerbietenquotum werd met een zelfde percentage ingekrompen als het areaal landbouwgrond dat nodig was om voor die 1% extra melkquotum veevoer te kunnen produceren. Ofwel door deze politieke ingreep kwam in Nederland mais op bietenland te staan. Voor de Nederlandse suikerproductie is dus melkproductie in de plaats gekomen. ( En nu is er te weinig suiker in de EU!!!!!) Je kunt zoiets ook naar de toekomst vertalen, om in Nederland 20% meer melk te produceren. Dat houdt in dat er in Nederland ook 20% meer areaal landbouwgrond nodig is om veevoer te verbouwen voor melkproductie en annex mestafzet. Die 20% meer landbouwareaal is dan, pak hem beet, 175.000 ha. En dat is dan een hoeveelheid areaal die aan het Nederlandse akkerbouwareaal ontrokken zullen moeten worden. Je kunt bij 20% uitbreiding melkproductie in Nederland ook wel stellen dat dan de Nederlandse akkerbouw uit Nederland gaat verdwijnen, om plaats te maken voor melkproductie. Ook de intensieve veehouderij raakt dan de mestafzet grotendeels kwijt. Waarop ook die best eens uit Nederland kunnen verdwijnen. En we in Nederland alleen melkveehouderijen en tuinbouwkassen overhouden. Het lijkt wel dat er tegenwoordig een strijd woedt tussen FrieslandCampina enerzijds en Suikerunie met Avebe en Vion anderszijds. De directie van FrieslandCampina stelde onlangs publiekelijk dat de oorlogskas van FrieslandCampina goed gevuld was. Moet het zo ver komen?

 • no-profile-image

  koetje

  Volgens mij heeft Natuurboer gelijk,volgens een brief van Veerman mag je bepaalde producten als 'gevoelig' aanwijzen.Dan wordt het een strijd om de verschillende sectoren,zuivel wordt dan bevoordeeld ten opzichte van akkerbouw producten.Over een "boerenoorlog"gesproken.<>

 • no-profile-image

  Han

  Hoe we het ook wenden of keren, nooit zal iedereen gelukkig zijn met de voorstellen van welke aard ook. Ik denk dat we niet langer moeten kletsen over eerlijk delen van de melkplas of tarwe berg, maar eens moeten willen nadenken over hoe de wereld er over 25 jaar mag / moet uitzien. Willen we alle melk geconcentreerd prodceren en daarmee de lokale intensieve veehouderij en akkerbouw om zeep helpen? Willen we helemaal afhankelijk worden van de Wereldmarkt met zijn prijs schommelingen? Willen we alleen melk maken op de plek waar dit het goedkoopste kan? Gunnen we andere landen geen eigen melkproductie omdat ze nog niet zo efficient zijn als de voorlopers? Willen we zo de wereld inrichten is er één groep die stinkend rijk wordt, de handelaren, de rest zal ver achterop komen. Uit de geschiednis is bekent dat te grote verschillen tussen arm en rijk onherroepelijk leiden tot Conflicten. De enorme toestroom van vluchtelingen in Zuid eEropa heeft een oorzaak, die we niet kunnen afdoen met "Gaan ze thuis maar werken." Er is voor deze mensen geen werk, dat voldoende oplevert voor een menswaardig bestaan. Nee de "oude" wereld heeft het voor het zeggen, ook na de koloniale tijd, zij bepalen waar wat gemaakt wordt en tegen welke prijs en wie het mag verhandelen.

 • no-profile-image

  Boy Griffioen

  @josien dat probeer ik maar om lid te worden moet ik een geldig e-mail adres invoeren en ieder e-mail adres vin mij schijnt niet het juiste domein te hebben.

  Dus "..@....nl" Ik heb geen idee welke wel geldig zijn.

  @natuurboer, Die verdeling is zeer belangrijk maar mag je die niet over een iets groter gebied dan NL bekijken? Al weet ik niet hoe dan de verhoudingen liggen. Wat wel zo is is dat in NL de melkveehouderij qua milieu een beetje de hand boven het hoofd is gehouden. Als daar kritischer naar gekeken zal wellicht de groei lastiger zijn.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Natuurboer, dat is een goed punt. Verdient weer een hele eigen discussie.

  (boy, heb je al een linkedin account?)

 • no-profile-image

  boy Griffioen

  ja ik heb een account

  Boy Alexander Griffioen
  Independent Dairy Professional


 • no-profile-image

  Harmen Treur

  Bij regulering is het mogelijk om aan alle maatschappelijke wensen te voldoen (klimaat, milieu, dierwelzijn, voedselveiligheid etc.) deze worden namelijk in 1 keer doorberekend in de prijs voor de melk. In een vrije markt komen deze eisen er vroeg of laat er zeker ook. Ze worden dan alleen door de strot geduwd van de producent want hij kan opdraaien voor de kosten. Is er nog een potje voor groene en blauwe diensten dan kan via allerlei aanvragen daar nog best geld gehaald worden, veel blijft echter hangen in controle en handhaving van de plannen door ambtenaren.

 • no-profile-image

  simon

  Even wat betreft die mail van Osinga,Canada exporteert wél nl in 2004/2005 0.6 miljoen ton = 5% van de productie.Hier in de EU gaat ook enorm veel belastinggeld naar de landbouw via de bedrijfstoeslagen.Het is ook nog maar de vraag hoelang de lidstaten(belastingbetalers) dit pikken.

 • no-profile-image

  Boy Griffioen

  @Harmen, We kunnen dan Hier aan de klimaatdoelstellingen voldoen. De vraag is hoe de rest van de wereld daarop reageert.
  En of dan dan positief of negatief voor het mileu is.


 • no-profile-image

  josien kapma

  Hier bij de discussie is de uitkomst inmiddels 60% reguleren, 40% vrije markt. In het Boerderij lezerspanel van bijna 500 boeren is de vraag over de melkmarkt ook gesteld.

  Het vermoeden dat de voorstanders van 'reguleren' zich iets méér laten horen klopt, in de uitslag van het lezerspanel is slechts 33% voor meer reguleren, tegen 47% voor een vrije markt. Opvallend is het antwoord van bijna 20%: "ik weet het niet." ...

 • no-profile-image

  koetje

  Zolang LTO geen goede voorlichting geeft is het niet vreemd dat 20 % het niet weet.LTO gaat ook al op de FNV/CNV stoel zitten om de belangen van de zuivelindustrie te verdedigen.De belangen van bv Nederland gaat boven de boerenbelangen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  "20% weet het niet."... Het is ook moeilijk in te schatten. Maar één ding is zeker naar mijn mening; een te zware financiering kan het bijzonder moeilijk maken!!!... Marktregulering zal verdwijnen denk ik (de meningen zijn te wisselend, onder de melkproducenten, de melkveredelaars en de leden van de EU), daarom zullen de prijzen fluctueren in de toekomst!!!... Hopelijk worden de varkensvlees-prijsschommelingen niet ons voorbeeld !!!... (?).

 • no-profile-image

  Han

  Op het moment dat wij ons rot discussieren over hoe de melk betaald moet worden en hoe we de productie moeten verdelen over de wereld, zoeken duizenden vluchtelingen uit Afrika en het Midden Oosten een weg naar een menswaardig bestaan. ze kloppen aan de Griekse deur van de EU omdat wij hen geen kans gunnen op de productie en van hun eigen eten en drinken (melk). Nee ze zullen FC zuivel en Coca Cola kopen of anders dood gaan. iK weet, ik stel het zwart wit, maar het is niet mooier. Waarom kan de politiek niet erkennen, dat een vrije wereldmarkt voor voedsel geen oplossing is voor een constante aanvoer tegen acceptabele prijzen voor iedereeen en het in dammen van de economische vluchtelingen stroom. Moet de economische crisis eerst omslaan in een maatschappelijke / sociale crisis?
  Verdeel de voedel productie per economische regio, zodat ieder handels blok binnen bereik en voor lokale koopkracht de productie kan organiseren.
  Waarbij rekening met lokale milieu eisen kan worden gehouden.

 • no-profile-image

  boerin

  Als ik de uitspraken van Schenk en Vogelaar tijdens de discussie "koeien in de wei, of op stal" in de rode hoed, beluister, zou ik het ook niet meer weten, als ik melkveehouder in NL was.

 • no-profile-image

  koetje

  Op foodlog.nl is ook een heel interessante discussie gaande.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Inderdaad, hier is de link: <>

  Bovendien heb ik de uitgelekte plannen van de High Level Committee on Milk ontvangen, ik ga lezen. Anderen hebben al gereageerd. Het lijkt een overwinning voor de reguleerders en een gevoelige slag voor de vrijmarktdenkers. Geen zachte landing voor Nederland. Lees hier:
  LTO ontevreden: <>
  Signalen gemist?: <>

 • no-profile-image

  josien kapma

  Bah, weer niet aanklikbare links. Herkansing
  <> =foodlog
  <> =LTO ontevreden
  <> =Signalen gemist?

 • no-profile-image

  Een nuchtere boer

  Als in 2015 alles vrij wordt, dan gaan wij natuurlijk naar een situatie zoals wij die nu kennen in de varkenshouderij met prijsschommelingen die ALTIJD laag blijven.
  De 20 % mensen die nog niet weten wat ze moeten denken en/of de 40 % mensen die overtuigd zijn dat de vrije markt er moet komen, zijn volgens mij juist die boeren die overgeïnvesteerd hebben of boeren die nog geloven in Sint-Niklaas.
  De wet van vraag en aanbod is een eeuwig economisch gegeven en zal ook in de toekomst blijven bestaan.
  Zij die denken dat alle anderen eerst zullen sterven en juist zij zullen overleven hebben het lelijk mis.
  Ook als het quotum vrij komt zal het verschil tussen Nederland en Polen enorm groot blijven en misschien nog vergroten.
  Het wordt tijd dat in de scholen het vak economie een hoofdvak wordt, waar de eenvoudig leer van vraag en aanbod eens goed aangeleerd wordt.
  Als quotum vrij komt, dan worden wij allemaal de goedkope slaven van de melkerijen (als wij dit nu al niet zijn), die alle geld pompen in onze melkveebedrijven om dan spotgoedkoop op de wereldmarkt te solderen.
  Stop met altijd maar te zeggen dat 7 % van het quotum niet volgemolken geraakt en kijk maar wat het resultaat zal zijn op 31 maart 2011, hoeveel superheffing er dan op tafel zal moeten gelegd worden door duizenden boeren in Europa die nu al boven quotum leveren.
  Volg maar even de prijs van de zuivelnoteringen, en je zult zien dat die niet meer de hoogte invliegen, juist doordat nu reeds een heel deel van de melkveehouders boven quotum levert.
  Als wij het quotum behouden, dan krijgen wij misschien de kans van een normaal arbeidsinkomen te krijgen voor onze investeringen, voor ons werk, waar het mogelijk is de nodige investeringen te doen die we jaarlijks nodig hebben om ons bedrijf up to date te houden, en waar wij nog tijd hebben om met vrouw en kinderen een normaal leven te hebben zoals de vele gewone burgers in Europa.
  Begrijp me niet verkeerd, ik hou wel van werken en van het verzorgen van dieren, en het is niet nodig dat ik elke dag op vakantie ga.
  Ik denk dat het niet nodig is dat in 2025 hier nog enkel bedrijven overschieten van 3 of 4000 koeien, waar goedkope vreemde arbeidskrachten moeten gevonden worden om het bedrijf draaiende te kunnen houden.
  Zorg voor het behoud van de moderne familiale bedrijven zoals wij die nu nog kennen!

 • no-profile-image

  Han

  @Nuchtere boer. Je slot woorden zijn exact de reden dat er sommige delen van Europa (o.a. Noorwegen, Zweden) zoveel melkveebedrijven te koop zijn. De Scandinaviers waren altijd gewend om een sociaal gelijkwaardig bestaan te hebben aan de rest van de bevolking en toen dat om economische redenen (of te weinig geld of te weinig tijd) niet meer ging hebben de opvolgers bedankt voor de eer. Bij 100 % vrije markt zal de boer tot een vrijwillige slaaf worden gebombardeerd en hij zal nog >dank u wel< zeggen ook. Voor mij is duidelijk dat we de wereldmarkt vaarwel moeten zeggen en terug moeten naar meer regionaal (Europa, Noord America, Zuid America etc.) productie. gaan we op de ingestagen weg door, zal de honger in het arme deel van de wereld blijven bestaan en zal het rijke deel >overproductie< houden. Tevens zal de migratie uit arme landen richting rijke landen toenemen. Geeft sociale onrust.

 • no-profile-image

  Sybren

  Inderdaad zouden we de wereldmarkt maar laten voor wat het was en meer regionaal gaan denken. Ik denk voor Europa beter is om met beperkte regulering door te gaan en eventueel ook de grenzen sluiten voor im- en export. Alhoewel moet er wel handel blijven, maar geen overproductie om op de weeldmarkt te dumpen. Een Canadees model in Europa zou wellicht ook niet werken. Men zou elke boer in Europa een quotum geven gebaseeerd op de productie van de laatste jaren. Als men wil uitbreiden moet men quotum kopen, waar het geld in een fonds komt. Uit dat fonds worden de subsidies betaald voor bergboeren of groen en blauwe diensten of weet ik wat allemaal. Dan heb je ook minder overheidsgeld nodig en ondersteunt de sector zichzelf meer. De overheid kijkt er wel op toe dat het allemaal wel volgens de regels gebeurt. Zo'n soortement discussie is ook hier in de USA gaande op dit moment, maar of het hier zover komt is de vraag. Ook zou er meer regiogebonden productie gestimuleerd moeten worden ipv gesleep met zuivelproducten van hot naar her.
  Dat wilde ik nog even kwijt. Misschien droom ik maar wat.

 • no-profile-image

  Han

  Sybren of je droomt. Geen idee, maar als het een droom is, zou het een toekomst droom kunnen zijn, die voor alle parijen inclusief moeder aarde een uitkomst zal zijn. Geen overschotten meer, geen gesleep met etenswaar meer, geen insleep van gebieds vreemde ziektes meer. Wat kan een mens nog meer positiefs dromen? Dit is de droom van iedere moderne manager, eerst de mens en het milieu, de arbeids vreugde en daarna het financiele gewin.

Laad alle reacties (178)

Of registreer je om te kunnen reageren.