Rundveehouderij

Achtergrond 165 x bekeken

Kopers quotum afwachtend

De melkaanvoer ligt boven die van vorig jaar en zeker boven quotum. Weliswaar is de melkprijs hoger dan in 2009, de voerkosten liggen óók hoger, hetgeen de financiële slagkracht weer drukt. Voor koopmelk is de belangstelling boven een prijs van €19,25 per kg vet ver te zoeken, toch staat het niveau redelijk vast in de benen. Er is weinig aanbod. Onder kopers zijn ook kleinere gemengde bedrijven die stoppen met varkens en hun productierechten verzilveren en omzetten in melkquotum. In de markt voor leasemelk is meer te beleven, hier is het aanbod de laatste twee weken aangetrokken. De prijs lag in de afgelopen week tussen €4,70 en €4,75. Te verwachten is meer vraag in de komende weken, van melkveehouders enerzijds superheffing willen voorkomen en anderzijds niet van plan zijn te snijden in hun veestapel. De gemiddelde portiegrootte bij de transacties ligt tussen 40.000 en 70.000.

Prognose: prijzen stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.