Rundveehouderij

Achtergrond

Kleiner aanbod slachtkoeien redt prijs

Het aanbod slachtkoeien is verkleind, na enkele weken met verruimde aanvoer. Een belangrijke invloed is de zorg voor binnenhalen van gras en mais, boeren zijn druk. In de vleesverkoop ligt het accent op het voorvlees, de verkoop van de luxere delen gaat moeizaam, seizoensmatig normaal. Het best zijn momenteel de worstkoeien en P-kwaliteiten te verwaarden. De NBHV verhoogde de noteringen allemaal, met name voor P-kwaliteit. Het verkleinde aanbod houdt de prijs van slachtkoeien in de benen. De slachterij kan pas rekenen op meer aanbod als er een nieuwe selectieronde plaatsvindt bij de melkveehouders. Dat hangt af van de keuze om (te veel gezien de melkaanvoer) door te blijven melken bij de ten opzichte van vorig jaar veel hogere melkprijs, dan wel balans op te maken en bij te laag rendement vee af te stoten. In Noordrijn-Westfalen een geleidelijk groter aanbod en druk op de prijzen.

Prognose: Prijzen minimaal stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.