Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Mondelinge pacht is voor naïevelingen

'Ons kent ons', daarom wordt makkelijk grond mondeling in gebruik gegeven. Die grijze pacht eindigt te vaak in een rechtszitting. Onnodig, onder de huidige wetgeving. Wie is er nou naïef?

Het verhuren van grond komt veel voor. Vooral grijze pacht, waarbij land wordt verpacht op basis van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst zonder dat dit officieel geregistreerd wordt, neemt toe. Met name stoppers kiezen ervoor (tijdelijk) grond te verhuren, omdat ze het simpelweg niet (meer) nodig hebben. Ze kiezen vervolgens voor mondelinge overeenkomsten, omdat dat administratie scheelt.

Het gevaar van grijze pacht is dat de pachter later pachtvastlegging kan vorderen. De mondelinge overeenkomst verandert dan in een reguliere pachtovereenkomst. Als de stopper de grond zelf weer wil gebruiken, moet de pachtovereenkomst ontbonden worden, maar daarmee gaan pachters niet altijd akkoord. Ze zeggen de grond nodig te hebben voor hun bedrijf. De eigenaar van de grond heeft het nakijken. Pachtbeëindiging is dan alleen mogelijk als de eigenaar van de grond zich beroept op dringend gebruik of als er sprake is van onbehoorlijk gebruik door de pachter. De rechter komt er in zo’n geval vaak aan te pas.

Dat mondelinge afspraken veel voorkomen is begrijpelijk. Iedereen handelt te goeder trouw. ‘Ons kent ons’. ‘Hij is mijn buurman. We kunnen goed met elkaar’, hoorde ik net nog een verpachter zeggen, zojuist aan de telefoon. Een rondgang langs makelaars maakt duidelijk dat het bij lange na niet altijd goed gaat. Het gaat te vaak mis, zeggen ze bijna in koor. Sinds september 2007 bestaan er nieuwe pachtregels. Wie wil voorkomen dat hij bij verhuur van grond die later ‘kwijtraakt’ aan de pachter, kan kiezen voor de pachtvorm geliberaliseerde pacht korter dan zes jaar. Geen pachter die na zes jaar de grond kan ‘opeisen’. Daarom: alleen boeren die niet goed nadenken verhuren grond mondeling.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    boertje

    Het gebeurt nog te vaak, die mondelinge afspraken, maar ik begin er niet aan.... Heb er veel problemen mee gehad. Niet aan beginnen, ook al ken je de huurder nog zo goed.

Of registreer je om te kunnen reageren.