Rundveehouderij

Achtergrond

‘Aankoop voedermiddelen onder druk’

De Belgische melkprijs is nu nog lager dan in Nederland. Boeren rekenen daardoor op een daling van de bierbostelprijs, denkt Beuker-verkoopdirecteur België Jean Pierre Pollyn.

Jean Pierre Pollyn heeft als verkoper van bijproducten in België jarenlange ervaring, maar hij heeft de huidige verhouding tussen inkoopprijzen voor de melkveehouderij en de melkprijs nog niet eerder meegemaakt. Hij roept de verschillende producenten van vochtrijke voedermiddelen op om de prijzen van bijproducten af te stemmen op de lage opbrengstprijzen die de boer ontvangt voor melk en vlees. „De huidige inkoopprijs is niet in vergelijking met de lage melkprijs.”

Wat is uw bevinding ten opzichte van de brouwerijen?
„Hun verkoopprijs is ten opzichte van de melkprijs niet marktconform. In België is de melkprijs nog lager dan in Nederland (€0,18; red.). Dat betekent dat boeren ook niet veel voor bierbostel kunnen betalen, ondanks dat het concurrerend is ten opzichte van droge diervoeders.”

U zit dus met een overschot aan bierbostel?
„Nee, dat niet. De verkoop van bierbostel loopt wel door, al staan de marges sterk onder druk. Het aanbod neemt door de seizoensmatige bierproductie na juli altijd af. Al ligt ook het gevaar van alternatieve bijproducten op de loer.
Tarwegistconcentraat bewijst zich in dat opzicht en straks komt de goedkopere perspulp er weer aan. Als de melkprijs niet aantrekt, wordt het voor de boer een moeilijk verhaal om bijvoorbeeld bierbostel aan te kopen. En dat is jammer, want deze bostel is een goed, zuiver en gekend bijproduct.”

Is de Nederlandse markt ook zo slecht?
„Het gaat ook niet goed in de Nederlandse melkveehouderij. Al is de situatie bij jullie gunstiger. De Nederlandse melkprijs ligt €4 per 100 kg melk hoger dan de Belgische en dus is de marge om bierbostel te kopen groter. Daarbij komt dat Nederland, veel meer dan België, een land van bijproducten is. Ook is de Nederlandse bierbostelmarkt veel stabieler.
Máár: Nederlandse boeren kunnen ook goed rekenen. Zij zoeken eveneens naar goedkopere alternatieven. Bierbostel is dan wel een aantrekkelijk geprijsd voedermiddel, door de lage melkprijs daalt de animo voor het bijkopen van voeders.”

Hoe kijkt de Belgische boer naar de bierbostelmarkt en kan Nederland een markt voor Belgische bostel worden?
„Omdat de Belgische melkprijs zo laag genoteerd staat, rekent de veehouder op een daling van de bierbostelprijs. En bierbostel van Belgische brouwerijen wordt nu nog voornamelijk verkocht in België. Daarvan gaat weinig naar Nederland.”

Hoe moet het nu verder?
„Er moét iets gebeuren, want de teeltopbrengsten zijn uitstekend. Er komen dus goede, goedkope alternatieven. En de melkprijs lijkt nog niet aan te trekken. Dat betekent dat het aankopen van voedermiddelen nog meer uit beeld raakt.
De producenten van bijproducten, zoals bierbrouwerijen, kunnen hun ogen niet sluiten voor deze situatie. Begrip tonen voor de huidige marktsituatie zal zeker goodwill opleveren bij de melkveehouders.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.