Rundveehouderij

Achtergrond 5 reacties

Mais zaaien zonder ploegen

We hebben mais gezaaid na alleen doodspuiten van kweek met glyfosaat. Dat gaf een beter resultaat dan zaaien op geploegd land.

‘Die Europeanen zijn echt gek geworden’, zullen de Russen gedacht hebben toen ze mijn Zwitserse collega’s eind mei bezig zagen met het zaaien van de laatste maispercelen. De zo geliefde ploeg en cultivator bleven in de schuur. Hiervoor in de plaats kwam de veldspuit en de ruigland-maiszaaier met rijenbemesting.
Na het doodspuiten van kweek met drie liter glyfosaat en 200 liter water werd de volgende dag gezaaid in een groen veld. Voor een Rus, ja misschien wel voor iedere rechtschapen boer, een vreemd en onbegrijpelijk idee. Wie zaait nu in de kweek en ook nog zonder ploegen?

Het laatste perceel moest wel geploegd worden. Het was jaren gebruikt als mestvaalt. In Rusland wordt de mest de laatste decennia in hopen op een dichtbij de stallen gelegen perceel gestort. Voor ons is een dichtbij gelegen perceel juist een perceel om kuilvoer te verbouwen, vanwege de korte afstand tot de silo.
Doordat we noodgedwongen twee systemen toepasten, kunnen we meteen mooi zien wat het verschil in opkomst en onkruiddruk is tussen beide technieken.

Gelijke opkomst, beter vervolg

Door de koude en natte juni-maand duurde de opkomst van de laat gezaaide mais wel erg lang. Ik was al even bang dat we deze mais konden afschrijven. Dan zouden de Russen het bewijs kunnen zien dat zero tillage geen optie is voor Rusland.
Maar gelukkig kwam de in de kweek gezaaide mais net zo snel boven als de mais in de geploegde grond. Na een week was de mais op het geploegde perceel echter nauwelijks meer te zien door de enorme kweekdruk.

Op de percelen waar we met glyfosaat aan de slag waren geweest stond de mais er half juli keurig op. De kweek had het loodje gelegd. Het geploegde perceel moest nodig gespoten worden met Titus en Trend om het onkruid en vooral de kweek geen kans te geven. Dat gaf opnieuw het probleem dat ons het hele voorjaar al achtervolgde: afwezige machines. De spuit stond op de andere boerderij te wachten.

Ploegen voegt niks toe

De foto’s maken duidelijk dat ploegen in een gematigd klimaat voor de teelt van granen niet nodig is en zeker niet op zwaar vervuilde percelen die om de een of andere reden niet tijdig zijn gespoten. Laat ik eerlijk zijn: we waren te laat dit jaar. Doodspuiten moet je vroeg doen, zodat de grond kan opwarmen. Ook op de al jaren braakliggende grond kan zonder grondbewerking worden gezaaid en geteeld. De kweek en andere onkruiden hebben een goede structuur en ‘zaaibed’ gecreëerd door hun afgestorven gewas en wortels.

Kerende grondbewerking niet nodig voor graan

Deze noodsprong heeft mij gesterkt in mijn idee dat voor granen geen (kerende) grondbewerking nodig is, zeker niet op percelen die al enkele jaren aan de natuur zijn overgelaten. Hier heeft het natuurlijk evenwicht zich al redelijk hersteld. Ondanks de vele regen van dit voorjaar is er geen moment wateroverlast op deze percelen opgetreden, ook geen verslemping. Ik verwacht bij droog weer een goede capillaire werking in de niet verstoorde grond.
In de herfst zal de draagkracht op deze percelen groter zijn dan op geploegde en schone percelen. Die ervaring neem ik mee van een vorig project, waar alleen met de schijveneg is gewerkt om het land berijdbaar te maken.

Maar ja, de Russen zullen nooit toegeven dat onze maatregelen werken. Niet op het land en ook niet in de stal, waar we stappen voorwaarts zijn gegaan. Meer daarover in mijn volgende blogs.

Foto's: Han van Lier

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  willem kroft

  Han, ik heb een paar jaar geleden ook eens zo een proef uitgevoerd. Jammer voor mij op een iets te grote schaal, want ik moest later mais bijkopen. De mais op het geploegde land had nl een veel grotere opbrengst als op het niet geploegde. Enkelt met voorjaarsgeploegd land moet je uitkijken dat je de grond na het ploegen niet te diep gaat bewerken en diep zaaien zodat het zaad altijd op de harde ondergrond terechtkomt. Ik denk dat jij hier een fout gemaakt hebt door op het geploegde land geen roundup te spuiten voor opkomst.

 • no-profile-image

  Ed Bakker

  Han helemaal met je eens kweek kun je in het najaar met round up kapot krijgen of nergens aankomen en dan in het voorjaar zo laat mogelijk zaaien om vooraf round up te spuiten. Als er echt veel kweek is dit waarschijlijk de beste oplossing als er niet al te veel is kun je ploegen , en is nicosulfuron/rimsulfuron hier heet dat Ultim met 'n surfactant (stikker) erg efficient tegen kweek maar spuit het niet bij temperaturen boven de 26 graden want daar zou de mais je niet dankbaar voor zijn. Minimum till en no till
  hebben wel degelijk hun plaats maar zijn hier DIT jaar echt geen succes door de vele regen hebben die velden het echt slecht op lichte en zware grond ,mais gaat nog zowat maar soya b.v. is zeker op dit moment twee weken achter bij geploegt land de slechtste percelen zijn waar na mais no till is gezaaid .Maar toegegeven ploegen is een erg dure sport IK ben benieuwd wat de opbrengst straks in de mais zal zijn
  (ik heb zelf, blij toe geen mais dit jaar,dure kunstmest in het voorjaar en lage mais prijzen in het najaar gaan hier vaak samen) maar de suikermais boeren praten nu over lage en erg wisselende opbrengsten in het zelfde perceel
  Ed

 • no-profile-image

  arie maas

  hallo Han
  Ik gebruik hier de laatste jaren het zelfde systeem in de bieten, een dag voor het zaaien rondup, iedereen dacht dat ik gek was nu na een paar jaar is het hier al bijna een standaard gebruik geworden

 • no-profile-image

  Toekijker

  Zero tilling (niet ploegen) is natuurlijk aantrekkelijk. hoe gaat het echter met de overdracht van schimmelziekten in de planten. Goed wegstoppen van het oude gewas is vaak een noodzakelijke hygiene maatregel.

 • no-profile-image

  Ed Bakker

  Willem Kroft het probleem bij ploegen is dat als het de tijd voor zaaien is de kweek maar voor een klein gedeelte boven de grond staat en het nog wel drie weken kan duren voor de laatste kweek boven komt Als europa de round up mais toestaat durf ik te wedden dat er binnen drie jaar geen enkele gangbare boer meer gewone mais zaait .Als het hier om veevoer gaat zaait zeker 90 % round up resistente mais

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.