Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

'Banken houden quotumhandel nog in stand'

Jappie Rijpma van Alfa accountants is bezorgd over de quotumhandel. 'Het is banken te verwijten dat ze geen directe aflossingen aan leningen koppelen. Met aflossingsvrij financieren gokt de boer op inflatie'.

Er is in dit nog prille quotumseizoen meer quotumhandel dan in 2008. Rijpma verbaast zich dat erover melkveebedrijven aflossingsvrij kunnen blijven lenen. ,,Deze melkveehouders maken, bewust of onbewust, de boot groter dan het kanaal. Laat staan dat ze nog een bocht kunnen maken.''

Hoe kan het dat er met deze melkprijs meer handel is?
„Het lijkt mij dat dit de laatste stuiptrekkingen zijn van bedrijven, die in de goede tijd investeringsafspraken hebben gemaakt. Die bedrijven hebben toen gegokt op uitbreiding en dus meer quotum. De hausse van goede melkprijzen golft dit jaar nog door. Vooral voor dat soort bedrijven.”

Had u dit verwacht?
„Nee, ik heb deze gestegen quotumhandel onderschat. Banken blijven ook nú nog leningen verstrekken. Meestal alleen op basis van de rentekasstroom, niet op het economische gewin van de boer. De aflossing wordt afhankelijk van toekomstig inkomen of inflatie. Ik had verwacht dat banken hierin strenger zouden worden.
Het probleem is dat melkveehouders op deze manier gewoon kunnen doorgroeien. Ze hoeven niet snel af te lossen. Dat vind ik concurrentievervalsing. De kasstroom van de boer wordt oneindig gemaakt. Bovendien drijft het indirect de prijzen van quotum, grond en gebouwen verder op, een soort van valse rijkdom. De kasstroomcultus van de laatste jaren keert zich nu tegen de boer. Economisch gewin moet (maar zal ook) veel meer leidraad worden. Gelukkig zijn banken nu vrij clement, na een ‘het kan niet op’- periode.”

Quotumhandel wordt door banken in stand gehouden?
„Het is banken te verwijten dat ze geen directe aflossingen aan leningen koppelen. Ik ben ervan overtuigd dat het met melkquotum gebeurd is als banken met elkaar afspreken dat ze de boeren daartoe gaan verplichten. De financieringslasten lopen dan op naar 17 à 18 cent per kg. Leasen voor die prijs lukt ook niet.
De vurige groeiwens en de onderlinge concurrentie bij banken houdt de quotumhandel nog lang op de been, zelfs bij deze belabberde melkprijs. Maar lang kan dit niet duren. Boeren realiseren zich onvoldoende dat quotumaankoop bij deze melkprijs een zeepbel is. Banken moeten hier zorgvuldiger mee omgaan. De financiële, maar ook sociale last van boeren is namelijk wél eindig.”

Is er teveel vreemd vermogen?
„Ik vind de huidige situatie zorgelijk, vooral voor de jonge boer. Melkveehouders kunnen zeggen dat ze investeren in de lange termijn. Immers, de prijzen trekken straks wel weer aan. Maar de scheur in de broek van dit jaar moet hersteld worden. De groeiruimte die ze nodig hebben, halen ze weg bij de bank. Zeker bij deze slechte melkprijzen blijft de hoeveelheid vreemd vermogen maar doorstijgen, omdat het niet zo snel terugverdiend kan worden. De boer schuift zo de boot steeds meer tegen de kade aan. Met het gevaar dat hij levenslang voor anker komt te liggen.”

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  anti rabo

  misschien vaar je over een aantal jaren wel harder dan iemand die net kan aflossen? niemand kan in de toekomst kijken, jappie ook niet, de rabobank ook niet!!!! maar geloof 1 ding, de helft stopt echt niet want dan is alles niks meer waard, daarom doe ze aflossingsvrij........

 • no-profile-image

  jac

  Jammer dat op dit artikel lange tijd niet gereageerd kon worden.

  Beste Anti Rabo:
  Inderdaad misschien en niemand kan in de toekomst kijken.
  Maar STEL dat het deflatie wordt ( waar het toch naar uit ziet) dan is er een gruwelijk probleem.
  Misschien stoppen er dan wel niet zoveel, maar ze zullen daar zelf geen zeggenschap meer over hebben. Dan bepaald je bank wie er boer blijft en hoeveel je maandelijjks krijgt om te eten.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik kan Jac gelijk geven. De Rabo loopt weinig risico. Door aflossingsvrij geld te verstrekken is de Rabo verzekerd van voldoende renteinkomsten. Omdat de melkveehouderij beschikt over voldoende grond loopt de Rabo bij liquidatie weinig risico en voldoet tevens aan het verdrag van Basel. Iedere ondernemer maakt voor zijn bedrijf een eigen keuze. Maar of dit in de toekomst ook zo blijft? Daar begin ik inmiddels aan te twijfelen, de Rabo zal er denk ik niet direct wakker van liggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.