Rundveehouderij

Achtergrond 14 reacties

LTO-voorman wil gecontroleerde melkaanvoer

Als dat past in de strategie van de zuivelcoöperatie moeten directie en leden-melkveehouders kunnen afspreken dat zij de melkaanvoer beperken. Dat oppert Albert Jan Maat, voorzitter van LTO-Nederland.

Hij voerde vanmiddag een gesprek met journalisten (video) over o.a. de grote onrust in de melkveehouderij. Daarin wilde hij niet terugkomen op het besluit de quotering te beëindigen (want binnen de EU wordt dat tóch al niet volgemolken). Maar als in 2015 de quotering vervalt is er wel een situatie ontstaan waarin melkveehouders en coöperaties in onderling overleg afspraken maken over de melkaanvoer. En wel op een ,,volwassen manier’’, aldus de LTO-voorman. ,,Dus geen oorlog voeren met je melkverwerker’’.

Hij vindt dat melkveehouders zich veel meer moeten bezighouden met de strategie, de markt en de afzet van hun zuivelcoöperatie. ,,Zij moeten zich realiseren dat zij eigenaar van het bedrijf zijn’’, aldus Maat. Hij vindt dit besef nog te weinig bij melkhouders terug. Die leveren hun melk en de fabriek moet er maar producten van maken die rendabel afgezet worden. ,,Het griezelt me toe dat melkveehouders over hun coöperatie zeggen: ze doen maar’’.

Maat wil dat de melkveehouders betrokken zijn bij de marktstrategie van hun coöperatie. Dat kan volgens hem ook betekenen dat zij meebetalen aan het in de markt zetten van een nieuw product. Het melkaanbod moet in ieder geval aansluiten op een rendabele verwerking. ,,Er moet ook meer worden gepraat over kostprijsverlaging. Als een melkveehouder tot de conclusie zou komen dat hij niet voor 20 cent kan produceren dan kan het betekenen dat hij er mee stopt’’ .

Maat verwijst naar afspraken tussen pootgoedtelers en Agrico en tussen biologische varkenshouders en Vion over de levering van afgepaste volumes pootgoed en varkens.

Maat vindt ook dat de traditionele afspraken over leveringsrecht en afnameplicht ter discussie moeten komen. Volgens hem wordt het voor een coöperatie onwerkbaar als die verplicht is alle melk af te nemen die de leden aanbieden. ,,Een ongecontroleerde afnameplicht van coöperaties is niet meer van deze tijd.’’

Maat erkent dat zijn visie op afstemming van de productie op de afzetmogelijkheden veel lijkt op de voorstellen van de Dutch Dairymen Board. Die wil via een nauwkeurige marktmonitoring de productie aanpassen op de afzet. ,,,Met de DDB is LTO het wel eens over een gecontroleerd aanbod,’’ aldus Maat. ,,Alleen over hoe we dat doen kunnen we van mening verschillen’’.

Henk Dokter

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Koeienboerin

  Eindelijk,

  Lto onderkent nu ook de te verwachten problemen die kunnen ontstaan na het be- eindigen van de melkquotering in 2015. Het is alleen jammer dat een kleine minderheid van verontruste melkveehouders zich hiervoor zo sterk gemaakt hebben en niet onze eigen boerenorganisatie die door ons betaald wordt en geacht word voor onze belangen te strijden. Niet te min, het uiteindelijk resultaat telt. Lto, ga op deze voet verder!

 • no-profile-image

  blijver

  Wat de heer Maat nu zegt, is door de toenmalig FF al genoemd in visie 2015.
  Dit alles om geen overbodige investeringen te doen als dit alleen maar een tijdelijke melkgolf betreft.

 • no-profile-image

  beter ten halve gekeerd

  Prima Maat, stel maar voor om dit jaar 10% te korten, zodat de prijs inderdaad aantrekt. We stemmen dan allemaal op jouw partij. We hebben dan een jaar de tijd om ons te beraden op een goede verhouding tussen aanbod/vraag.

 • no-profile-image

  Arnout

  De LTO komt er nu toch ook achter dat je na 2015 niet onbeperkt kan melken. Er zal dus nog steeds een soort leverantierecht nodig zijn om aan de fabriek te mogen leveren. Want vrijwillig gaan boeren echt de melkproductie niet minderen als de fabriek het wil. Er is dus in feite nog steeds een soort fabrieksquotum. Wat schieten we dan op met de quotumafschaffing. Probeer het huidige quotum dan te behouden en flexibel te maken en af te stemmen op de vraag vanuit de markt.

 • no-profile-image

  Henk

  Ik betwijfel of de heer Maat en de zuivelfabrieken wel op een lijn zitten.
  Maat vindt het tenenkrommend dat de veehouders zich niet actief bemoeien met de melkafzet. Zelfs meebetalen aan nieuwe innovaties hoor je hem hardop denken moet bespreekbaar zijn.
  Dit terwijl bijvoorbeeld RFC (lees: Campina) al zoveel dure mensen in dienst heeft om de strategiëen te bepalen en uit te voeren op alle fronten.
  Die zitten er helemaal niet op te kijken dat er zich ook nog eens duizenden melkveehouders zich met de hele zaak gaat bemoeien tot in detail.
  Daar zijn indertijd de coops toch ook voor opgericht; het zogoed mogelijk vermarkten van onze melk?

 • no-profile-image

  harrie van gils

  ,,Er moet ook meer worden gepraat over kostprijsverlaging. Als een melkveehouder tot de conclusie zou komen dat hij niet voor 20 cent kan produceren dan kan het betekenen dat hij er mee stopt’’ .

  Nogal een gewaagde uitspraak. Als dat de overblijvers zijn, boeren met en kostprijs onder de 20 cent. Zou dhr. Maat wel weten over welk percentage melkveehouders hij dan praat. Ik vrees van 1-5%. En de rest kan koud gesaneerd worden??

 • no-profile-image

  Boer

  Ik vind het een beetje een goedkope reactie van Maat.
  Maat wil dus dat de macht en de zeggingsschap in de keten weer meer bij de melkveehouders terecht komt.
  Eigenlijk iets wat al jaren overal geroep wordt...!!
  Goed bezig LTO!!!

 • no-profile-image

  richard

  Op zich eindelijks een positiever verhaal van lto, hopelijk wordt het woord kracht bij gezet! Waarom heeft lto zich er niet tegen verzet dat nijkerk en bleskengraaf moesten afgestoten? Want dit kost de melkvee sector veel geld! En wanneer worden de vee markten weer geopend! We doen alles alles om kosten te verlagen. Heb zelfs het lto lidmaatschap op gezet om 780 euro te besparen om onder de 20 cent te komen! We moeten de opbrengsten zien te verhogen voor een gezonde sector anders hebben we alleen verliesers !!!!!!!!

 • no-profile-image

  Vogelaar

  Wel stoer hoor, van LTO, om nu te pleiten voor regulering van de melkproduktie na 2015.
  Nu ze gaan inzien dat het helemaal fout loopt en de achterban zich in de steek gelaten voelt, moet het roer om.
  Maar.....er zit een addertje onder het gras.
  Ze weten volgens mij zelf ook wel dat dit niet gaat lukken.
  Je kunt dit alleen goed doen in Europees verband, anders werkt het niet.
  En doe je het op deze manier, dan vind je mevrouw Kroes op je weg.
  Dan is er namelijk sprake van kartelvorming.
  En dan kan LTO de handen in onschuld wassen en zeggen: We hebben er alles aan gedaan!, maar helaas.....
  Heren melkveehouders, het is 5 voor 12.
  Veel succes!!

 • no-profile-image

  laatste jaar?

  Albert Jan Maat, vraag je achterban hoeveel ze dit jaar in willen leveren om tot een melkprijs van 40 cent te komen?

 • no-profile-image

  Veehouder

  Is dit nu een proefballonnetje.?
  Wel goed dat LTO lijkt na te gaan denken. Jammer dat eerst de melkprijs zo laag moet zijn om hen wakker te schudden en dan ook nog de veehouders verwijten dat ze strategisch moeten meedenken. Dat ze maar eens met de leden komen praten en discussiëren. De werkelijkheid is toch wel anders, melkproductie regelen is toch wel anders dan motoren produceren.
  Alvast een idee van een meedenkende veehouder.
  Tweeprijzen systeem: hoge prijs voor marktconforme productie(dit kun je afspreken) en (mogelijk)lagere prijs voor overschot dat zo goed mogelijk via andere kanalen wordt afgezet.

 • no-profile-image

  Boerin

  Wordt LTO nu eindelijk wakker?
  De DDB roept al jaren om regulering. Nu de melkprijzen te laag zijn komt LTO erachter dat ze fout zitten met hun beleid.
  Het zou nu ook van karakter getuigen om hun fout toe te geven en eindelijk eens achter de DDB gaan staan.
  Maar natuurlijk doet LTO dit niet, ze hebben liever dat de fabrieken ons een Qoutum gaat opleggen, wat ons uiteindelijk evenveel gaat kosten als het huidige qoutum.

 • no-profile-image

  P.econ oom in opleiding

  ,,Geliberaliseerde wereldmarktprijs van boerderijmelk.
  In oktober2007 betaalde onze westerse melkfabrieken/verwerkers ons een voor melkproducenten ruimschoots boven de kostprijs per lieter uit;en onze melk van: € 0,50 werd vervolgens aangelengd met door deze melkverwerkers bijgekochte melk uit het achterland(polen/rusland)
  Nu de zuivelverwekers niet voldoende winsten meer kunnen realiseren word onze boerderijmelk zodanig uitbetaald dat er bij deze nog nog sprake is van een winstgevende onderneming .
  Waar moet de primaire sector zijn rendabele of instand kunnen houdende winsten vandaan halen?
  Is dit dan toch het toekomstbeeld van georganiseerde land en tuinbouwers/wenselijk of niet.
  Misschien zijn er wel krachten of spelers in die keten die vinden dat het zo slecht nog niet is

 • no-profile-image

  Veehouder

  Nu nog de daden van lto

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.