Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Druppel op gloeiende plaat in zuivelcrisis

Acties van melkveehouders door heel Europa leiden voorlopig niet tot aanpassing van het EU-zuivelbeleid. De kloof tussen de verschillende organisaties groeit.

Afgelopen maandag voerden een kleine 2.000 melkveehouders actie in Brussel tegen de lage melkprijzen. De actie van de EMB werd gehouden vlak bij de vergaderplek van de EU-landbouwministers.
Ook in Frankrijk bereikten de acties van de laatste weken een kookpunt. Daar voert ook de zusterorganisatie van LTO, de Franse boerenorganisatie FNSEA actie onder meer door blokkades van 81 zuivelfabrieken. In Berlijn namen duizenden boeren deel aan een protest van het Deutsche Bauernverband als climax van eerdere acties door het hele land.

Geen grote aanpassingen door Brussel

Tot nu toe leveren de acties van de EMB en de politieke druk van landen als Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk niet veel meer op dan een vervroegde uitbetaling van de bedrijfstoeslag (vanaf 16 oktober). Ook krijgen EU-landen meer vrijheid om EU-gelden in te zetten voor structuurverbetering van de melkveehouderijsector. Dat zijn echter geen oplossingen die zoden aan de dijk zetten voor melkveehouders die nu de rekeningen niet kunnen betalen.

De opkoop van boter en melkpoeder en exportrestituties lijkt een bodem in de markt gelegd te hebben en gaat mogelijk ook na augustus door. Voor de rest geen enkele maatregel waardoor de melkprijs op korte termijn flink kan gaan stijgen. Sterker nog: De Commissie gaat wel onderzoeken waarom de winkelprijzen minder zijn gedaald dan de melkprijzen van de boeren. Dat zet kwaad bloed, zeker bij melkveehouders in Duitsland en ook Nederland waar de prijzen van zuivel in de winkel al fors gedaald. Het is wel een teken aan de wand: het belang van lage consumentenprijzen speelt zeker een rol bij de besluiten in Brussel.

Kloof tussen boerenorganisaties groeit

Wat steeds duidelijker wordt, is de grote verdeeldheid onder boeren en vooral hun organisaties. De kloof tussen de standpunten van de LTO en de Europese koepel COPA enerzijds en anderzijds DDB, NMV en de EMB lijkt alleen maar groter te worden. LTO-voorman Siem Jan Schenk pleitte afgelopen maandag juist voor een verhoging van het melkquotum met 5 procent. Aan de ander kant eist de EMB een onmiddelijke quotumverlaging van 5 procent al in het huidige quotumjaar, bovenop de al langer geëiste aanpassingen zoals een flexibel quotumsysteem.

Beide eisen zijn in het huidige politieke EU-klimaat niet realistisch, los van de vraag of ze het probleem van de lage melkprijzen oplossen. De EU-commissie houdt gewoon vast aan de afschaffing van de quotering in 2015 inclusief de verruiming van het quotum in de komende jaren. Dit ondanks flinke druk van Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk om de verruimingen op te schorten en al in 2009 een evaluatie te maken van de gevolgen van het huidige zuivelbeleid.

Aan de andere kant is het ook erg onwaarschijnlijk dat er een forsere uitbreiding van het quotum komt zoals LTO wil. De afgesproken 5 maal een procent is al een compromis dat onder druk staat.

Eensgezinder optreden hard nodig

De dialoog melkveehouderij in Nederland, die in 2008 opgestart is, is inmiddels volledig mislukt. Dat kon ook bijna niet anders gezien de uiteenlopende standpunten van NZO, LTO, NAJK, DDB en NMV. Ook Europees lopen de standpunten van boerenorganisaties ver uiteen.

Binnen Nederland is een eensluidend standpunt over het zuivelbeleid kennelijk al onmogelijk. De verschillen tussen afzonderlijke EU-landen zijn zomogelijk nog veel groter. Het EU-zuivelbeleid zal altijd een compromis blijven, maar minder polarisatie tussen melkveehouders en hun vertegenwoordigers is in ieder geval hard nodig.

Zolang de meningen binnen Europa zo sterk verdeeld zijn, is door de EU-Commissie eenvoudig vast te houden aan de ingezette liberalisering van het zuivelbeleid.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  leo

  Waarom niet pleiten om onmiddelliike afschaffing van quota?Dit valt toch niet te combineren produktiebeperking met prijzen afhankelijk van wereldmarkt.We worden zo al genoeg beperkt met mestregels.Met onmiddellijke ingang:afschaffen zoals in Zwitserland.

 • no-profile-image

  boer

  idd afschaffen, of flink ondersteunen niet zoals nu

 • no-profile-image

  Han

  Wel of geen quotum ik vrees dat in beide gevallen de mondiale melkplas te groot is om een goede prijs te rechtvaardigen. Als de van ouds bekende melk producerende landen hun opbrengst uitbreiden in de hoop door meer liters de kostprijs te doen dalen, zijn wel erg goed gelovig. De te veel geproduceerde liters gaat of in poeder die gedumpt wordt, of de melk wordt gewoon niet afgenomen. Dit laatste doen op dit moment de West Europese melkfabrieken in Rusland. Dus waarom niet hier deze vorm van fabrieks quotum?
  Ik zie de melk vervangers als een veel grotere bedreiging voor de melkprijs dan een litertje meer of minder.
  Laten de melk producenten en verwerkers en de boeren organisaties hier eens aan denken

Of registreer je om te kunnen reageren.