Rundveehouderij

Achtergrond

Weinig vraag en weinig aanbod

De prijzen voor slachtkoeien zijn wederom stabiel gebleven. De markt wordt gekenmerkt door een klein aanbod koeien en een zeer lauwe vleeshandel. Dat laatste is een internationaal gebeuren. Zo blijft de markt voor achtervlees in het zuiden van Europa zeer afwachtend en worden geen hogere prijzen genoteerd.
De rundvleesmarkt heeft te maken met minder vraag naar het duurdere vlees en relatief meer vraag naar goedkopere onderdelen. Dat resulteert in een kleiner prijsverschil tussen de betere en de mindere kwaliteiten slachtkoeien. De vraag naar af te mesten koeien neemt verder toe, doordat het weideseizoen voor de deur staat.
De verwachting is dat de gemiddelde prijzen de komende weken met moeite gelijkblijven. Het absolute prijsniveau is voor de huidige markt wel aan de hoge kant en een positief paaseffect is er de laatste jaren nauwelijks meer.

Prognose

Moeizaam stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.