Rundveehouderij

Achtergrond

Nutteloos droogland

We houden hier in Australië 950 koeien op een kleine 500 hectare. Een deel is droog land, een deel geïrrigeerd. Er is ook nog akkerbouw in dienst van het melkvee.

In de vorige blog legde ik al uit dat we het hooi niet over hadden. Hoe kan dat nou, zullen velen zich afvragen, want die Australische bedrijven hebben toch geweldig veel grond? Wij melken 950 koeien op ongeveer 230 hectare geïrrigeerd land. Daarnaast hebben we nog twee bedrijven met elk circa 80 hectare geïrrigeerd land waar we nog eens 450 koeien melken.

Ongeïrrigeerd land: droogland

Ook hebben we 400 hectare drycountry,droog land, wat dus niet geïrrigeerd wordt. Daar telen we op 210 ha wintergewassen als tarwe, gerst, triticale, haver en erwten. Deze granen worden gecombined en in de melkstal gevoerd. Het grootste deel van het gras van een kleine 200 ha droogland wordt geperst tot hooi voor de droge koeien of gaat de kuil in voor de melkkoeien.
Dit droge land gebruiken we voor alle drie bedrijven samen. Wie het nodig heeft gebruikt het product. Ook lopen er droge koeien en jongvee op dit droge grasland.
Daarnaast is er nog eens 120 ha geïrrigeerd grasland voor jongvee, droog vee en voor hooi en kuil gras. Ook dit is voor de drie bedrijven gezamenlijk.

Maisareaal verschilt sterk

Het bedrijf teelt ook snijmais. Het areaal verschilt van jaar tot jaar, afhankelijk van de ruwvoervoorraad en de stand van de gewassen. We bezien dus eerst hoeveel kuilgras we kunnen winnen, daarna beslissen we hoeveel mais we telen om toch voldoende silage te hebben om door de winter te komen. Het verschilt dus van seizoen tot seizoen en hangt volledig af van de hoeveelheid regen die we hebben in de winter en het voorjaar, want dat bepaalt of we goede wintergewassen krijgen van ons droogland.
In de zomermaanden is het droogland nutteloos, er groeit niks omdat het, zoals het woord ‘droogland’ al zegt, gewoon te droog is.

Krachtvoer moet koeien aan de gang houden

We proberen het melkvee zo lang mogelijk aan de gang te houden met gras en krachtvoer in de melkstal. Dit is het goedkoopste rantsoen. Het voeren van silage (gras, graangewassen en mais) stellen we zo lang mogelijk uit, afhankelijk van het seizoen. Een voorbeeld: vorig seizoen voerden we al silage eind december, we hadden een hete zomer en het gras wilde niet echt groeien. Raaigras wil niet echt groeien als het te heet wordt en dan nemen de zomergrassen de overhand, wat de kwaliteit niet bevordert.

Nog zeker voor een maand gras

Dit jaar hebben we tot nu toe nog nauwelijks silage gevoerd. We hebben namelijk een erg milde zomer gehad met een paar extreme weken. Het gras heeft zich goed staande gehouden en we schatten dat we nog zeker een maand voldoende gras hebben totdat het te koud wordt. Dan hoeven we pas de kuilhoop te openen. We hopen echter dat we niet alle kuil hoeven te gebruiken dit seizoen, zodat we een reserve kunnen opbouwen voor een slecht jaar.

Kortom, het is hier iets anders dan in Nederland, we zijn erg weersafhankelijk en dat heeft een grote impact.

Foto's: Ton van Dijk

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.