Rundveehouderij

Achtergrond

Vrouwen steunen in Moldavië (1)

Drie Overijsselse boerinnen gaan voor Agriterra naar Moldavi"e en ondersteunen daar de vorming van agrarische vrouwen. Die willen leren van Nederlandse ervaringen.

Woensdag 18 februari

Na een lange reis worden we hartelijk verwelkomd in de hoofdstad Chisinau door de mensen van de Nationale landbouworganisatie NFFM. Samen genieten we van een goede maaltijd.

Donderdag 19 februari

De eerste ochtend van ons werkbezoek aan Moldavië startte met een bijeenkomst op het hoofdkantoor met de vertegenwoordigers van de regionale afdelingen van de boerenbond NFFM. Na uitleg over het strategisch plan vertrokken wij drieën van de hoofdstad Chisinau naar Orhei voor een ontmoeting met de regionale vrouwenclub. In een workshop gaven we uitleg over het georganiseerde vrouwenwerk in Nederland. De enthousiaste vrouwen kwamen met allerlei vragen over hoe wij onze organisatie hebben opgezet. Waar begin je? Hoe begin je, en hoe zet je een jaarprogramma in elkaar? Over welke thema's praat je? Deze, en nog veel meer vragen, beantwoordden we vanuit onze praktijkervaring. Na een geanimeerde discussie sloten we deze middag af, veel later dan gepland maar met een goed gevoel.
Wat ons vooral opviel was de motivatie bij deze vrouwen om verder te komen en aan de leefbaarheid in hun dorpen te werken.

Vrijdag 20 februari

Het is hier Hollands weer, koud en rond het vriespunt. Vandaag zijn de vertegenwoordigers van de regionale vrouwenclubs van de NFFM bijeen voor een workshop. Door hevige sneeuwval in het noorden moeten enkele dames het laten afweten omdat er geen vervoer is. Weer anderen waren drie uur onderweg om er toch bij te kunnen zijn. De meeste vrouwen die we hebben ontmoeten, hebben een goede opleiding genoten en zijn dan ook de voortrekkers voor het organiseren van de vrouwen. Naast hun werk op de boerderij en de huishouding zijn zij genoodzaakt om ook buitenshuis een baan te hebben. De bedrijven zijn vaak te klein en brengen te weinig op.

Wij geven een presentatie over hoe wij georganiseerd zijn. Uit de daarop volgende discussie blijkt dat de plattelandsvrouwen beperkt worden in hun ontwikkeling door het traditionele rollenpatroon waarin zij vaak volgzaam zijn aan de man. De vrouwen willen wel graag dingen regelen om hun positie te verbeteren, maar het lukt ze niet. Ze zijn er zich van bewust dat georganiseerd zijn, en hun gezamenlijke stem te laten horen, hen daarin mogelijkheden biedt.

Na de bijeenkomst genieten we van een traditionele maaltijd bestaande uit maispuree, rundvlees en kaas. Morgen gaan we op bezoek bij een vrouwenclub in Laspuna.

Foto

3 boerinnen

Of registreer je om te kunnen reageren.