Rundveehouderij

Achtergrond 144 reacties

Q-koorts: aanleiding tot twee sporen in de veehouderij?

NU geiten geruimd worden, laait de discussie over het dierziektenbeleid weer op. Maar wat vindt u daar nu van?

Eerst alleen positief geteste en nu toch alle drachtige dieren en de bokken van met Q-koorts besmette bedrijven ruimen... Dat is een grote slag voor de betrokkenen. Een slag die de 55 bedrijven waarschijnlijk niet te boven komen.

Er is forse kritiek op de aanpak van de Q-koorts door LNV. Toch richten de onmacht en woede van het publiek over het doden van gezonde dieren zich nu vooral tegen de sector. Een storm van kritiek komt op, over álle vormen van veehouderij: te veel, te vol, ongezonde toestanden, laat dieren lekker buiten net als vroeger, het is allemaal veel te industrieel, dat soort kreten. Mensen die nooit stil staan bij landbouw, hebben er opeens een mening over. Er wordt al gesproken over een parlementair onderzoek naar de intensieve veehouderij.

Hoe om te gaan met deze kritiek? Allereerst moeten de mythes uit de wereld geholpen worden.

Te veel en te vol

Waar veel dieren leven, ontstaan ziekten en die kunnen op andere soorten, zoals de mens, overgaan. De dierziekte die het meest kwaad doet bij mensen in Nederland, is toxoplasmose, een kattenziekte. Dierziekten zijn van alle tijden en ook vroeger, bij een kleinschalige en naar huidige maatstaven biologische landbouw, waren er regelmatig grote problemen. Het verkleinen van de aantallen helpt pas als je het zo drastisch doet dat we voor vlees afhankelijk worden van het buitenland.

Ongezonde toestanden

In vergelijking met andere landen is Nederland een koploper op het gebied van diergezondheid. Of was, want van Q-koorts is niet eerder zo'n grote uitbraak bekend.

Laat ze lekker buiten net als vroeger, het is allemaal te industrieel

De aantallen zijn daarvoor echt veel te groot geworden. Als zelfs maar 1 procent van de intensieve veehouderij zou veranderen in scharrelhouderijen in de open lucht, levert dat niet alleen grote milieudruk op maar ook is het letterlijk levensgevaarlijk. De houderij is bij deze aantallen eerder te weinig industrieel. Door stallen dicht te maken en het aantal vervoersbewegingen van de dieren te minimaliseren, maak je afgescheiden populaties.

Maar wat hebben we dan wel geleerd?

Mythes de wereld uit helpen betekent niet dat er geen kritische herziening nodig is. Maar die roep om een herziening van de veehouderij was er ook na de MKZ in 2001. En daarna kwam in 2003 vogelgriep, in 2006 blauwtong en sinds vorig jaar het gedoe rond de MRSA-bacterie. Wat is er toen van terechtgekomen?
"Het ministerie heeft alle problemen en visies omtrent diergezondheid in beeld gebracht en als basis gebruikt voor het toekomstige diergezondheidsbeleid. Hierbij zijn de vertegenwoordigers van de commerciële dierhouderij, handel en transport, maar ook vertegenwoordigers van hobbydierhouders, natuurorganisaties, consumentenorganisaties, dierenbescherming- en andere maatschappelijke organisaties geraadpleegd."

Er is dus veel gepolderd, en het resultaat? Blijkbaar is de huidige veehouderij, als je alle belangen meeweegt, nog niet zo'n gekke oplossing.

Geen groei door eisen

De eisen waaraan veehouderijen moeten voldoen, worden bijgesteld. Met name de mesteisen zorgen ervoor dat het aantal bedrijven en het aantal dieren niet toeneemt. Uiteindelijk zal de markt het aantal gaan bepalen, zo lijkt het.

Vaccineren

Een andere uitkomst was dat er meer gevacccineerd zou moeten worden. Maar vaccineren zorgt (net als wat meer ruimte voor varkens) dat de kostprijs hoger wordt; een concurrentienadeel dus. Bovendien bestaat hiertegen weerstand in het buitenland, waar het vlees en de melk vaak afgezet worden. Omdat een veldvirus en een vaccin niet altijd onderscheiden kunnen worden in vlees, maakt vaccineren het onmogelijk vast te stellen of het dier vrij was van de ziekte. Een brede werkgroep zou uitzoeken hoe het beter kan. "We gaan Europa in tot het geregeld is", zo zei de voorzitter daarvan in 2008. Sindsdien is er niks meer van vernomen.

Twee sporen

Tot het zover is, is hier al vast een pragmatisch voorstel van Jopie Duijnhouwer op Foodlog:

“Om verschillende redenen lijkt het me een goede zaak om in Nederland twee sporen van veehouderij te ontwikkelen: een gesloten variant op (agro)industrieterreinen, desnoods in de vorm van flat, en de ‘romantische’ variant, waar een kwalitatief hoogwaardige productie moet gaan plaatsvinden.
De eerste versie is exportgerichte bulkproductie die aan alle eisen voldoet, ongevaccineerd, enzovoort. De tweede versie is grondgebonden, het voedsel komt uit de regio, de mest wordt binnen de regio afgezet, dieren worden gevaccineerd en de productie wordt binnenlands geconsumeerd. Bijkomend voordeel is dat er dan ook eindelijk eens iets te kiezen valt!"

Poll

Tijd voor de discussievraag. Welke kant moet het volgens u op met de veehouderij?
Voor dierziektebeleid zie ik dit scenario: (kies één van de drie)

1. Dierziektes zijn van alle tijden. De situatie is met de huidige aanpak goed onder controle te houden.

2. In de hele veehouderij zouden we meer moeten enten. Dat andere landen dan concurrentievoordeel hebben of de producten niet meer willen, moeten we maar zien op te lossen.

3. We moeten naar twee duidelijk onderscheiden sporen in de veehouderij. De grootschalige intensieve veehouderij richt zich op een lage kostprijs en zal pas vaccineren als daar een economische aanleiding voor is. De ‘romantische’ variant gaat vaccineren.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  Aangezien de lidl's en albert heins in nerderland nog steeds voor de laagste prijs gaan, kunnen we er zeker van zijn dat die dan ook vlees uit een intensief bedrijf willen verkopen. Dit kost minder.
  Anders halen ze het wel uit 't buitenland en dat is nu net vlees waar je niks over te zeggen hebt hoe 't geproduceerd is.

 • no-profile-image

  eerlijk

  Dierziektes zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven groot of kleinschalig. Vroeger waren er ook dierziektes en toen was alles kleinschalig dus heeft niks met groot te maken. Alleen toen was er geen media gekte en waren de meeste mensen nog van boeren afkomst en werd alles beter begrepen wat een boer deed! In verre buitenlanden zijn ook dierziekten en die halen de vakantie gangers zelf hierheen en wij zitten met de rotzooi.

 • no-profile-image

  Zents Pluimveebedrijven bv

  Twee sporen veehouderij ?
  Om hier een mening over te vormen vereist kennis van beide los van emotie juist in deze tijd wanneer emotie gevoed door media de boventoon voert.
  Op ons pluimveebedrijf hebben we ruim 10 jaar geleden gekozen voor twee verschillende manieren van produceren.
  Op twee locaties hebben we een bovengemiddeld groot gangbaar scharrelbedrijf op een locatie een biologisch kippenbedrijf. Destijds bewust gekozen voor de bio/locatie om veel redenen die je nu ook weer hoort.
  Nu na 10 jaar gaan we op de biolocatie over op gangbaar om de volgende redenen.
  De kwaliteit van de bioeieren legt het af tegen gangbaar, het ei wordt steeds witter en bevat veel te veel dioxine .
  Te veel uitval bij de biokippen door ziekte als gevolg van klimaat wormen slecht weer in de uitloop, slechter voer pikkerij etc.
  Het is wachten op een wakkere journalist die de bio ballon lek prikt.
  Er zijn nu reeds biobedrijven met 20 tot 30 duizend dieren, dit is levensgevaarlijk in kip dichte gebieden. Het voer komt reeds van heel de wereld en de biomest wordt gangbaar geexporteerd. Ook zo`n 80 procent van de eieren gaat de grens over.
  Dit alles hadden Ot en Sien niet kunnen bedenken en verwachten de bio consumenten niet.

 • no-profile-image

  boerin

  Om het goed structureel aan te pakken, had de Overheid al in de jaren 70 voor grondgebonden bedrijven moeten kiezen. Er wordt met de kraan open gedweild omdat handel en werkgelegenheid belangrijker is dan welzijn. ZIEKTE = WERK. Aan gezonde mensen en dieren valt niks te verdienen en niks te regelen.
  Bij grondgebonden gesloten bedrijven wordt veel minder met dieren , mest en voer gesleept.
  Nog steeds wordt je 'uitgelachen' als je extensief denkt. Weet je hoe duur grond is ? Adviseurs zijn eenduidig in advies, eerst veel kunstmest, toen produktierechten kopen, voer aankopen en mest afvoeren is veel beter voor een hoog rendement. Welke adviseur verdient brood met duurzaam ?
  Nederland wil handel !!! Handel in vakanties, recreatie, transport en mensen (arbeid). Dat geeft file's en ziekte dus ook weer werk. Maar welzijn en milieu zijn alleen op papier en in praat-sessies belangrijk, want vergaderen en regels bedenken is ook werk.
  Er is dus absoluut niet de wil om iets grondig op te lossen want dan zijn veel banen overbodig.

 • no-profile-image

  josien kapma

  het verschil in mening tussen de eerste reacties en boerin friesland schetst de waterscheiding tussen enerzijds varkens- en kippenveehouderij en anderzijds melkveehouderij.

  Enerzijds door aanleg van deze dieren, maar zeer sterk beinvloed door beleid, zijn de eerste intensief ontwikkeld terwijl melk grondgebonden bleef. Maar: is die scheiding onderdehand minder logisch is dan enerzijds groot/kostprijsgericht en anderzijds kleiner/lokaal/grondgebonden?

 • no-profile-image

  Frank Verhoeven

  We hebben hier ten tijde van de MKZ en varkenspest al heel veel discussies over gehad. Er is n.al.v. MKZ nog een prachtig rapport over "de waarden van de landbouw" verschenen en door Minister Veerman geprezen als ik het me goed herinner. Het heeft alles te maken met de "licence to produce". Een rapport maken is leuk, maar er moet ook iets mee gedaan worden = actie! En dan moet je volgens mij keuzes gaan maken (grondgebondenheid ja/nee of het ruimen van gezonde dieren vs inenten, etc.) en dat doen/durven we blijkbaar steeds maar niet.

  Ik vind het vergelijkbaar met de vele gemeentes die tegen de maatschappelijke protesten aanlopen als er een grootschalige veehouderij gepland wordt. Die gemeenten kunnen dit soort keuzes op dit moment helemaal niet maken. Want het gaat om het gewenste toekomstbeeld van de veehouderij in NL of beter de EU. Hoe groot kan de veedichtheid zijn/draagkracht van het gebied, etc.

  Ik heb zelf het idee dat geen keuzes maken (CDA beleid?) het allerslechtste scenario is. Als er brede steun blijft voor de huidige intensivering van de landbouw, ontkoppeling/ontvlechting (of verindustrialisering) zoals dat mooi heet...dan horen daar ook ruimingen bij en moeten we ons daarbij neerleggen.

  Als er meer draagvlak voor een ander scenario is, moeten de oplossingen ook steeds maar weer binnen dat andere gewenste toekomstbeeld gezocht worden. Maar dat betekend ook dat er geen euro meer in het oude systeem gaat en subsidies of vergunningen hierop beoordeeld moeten worden.

  Ik stel me zo voor dat als er een nieuwe stal gepland wordt dat deze niet dichtbij een andere kan staan ivm te groot risico, etc.

  We leven in een democratie, dus de bevolking moet het maar zeggen en we hebben weinig andere keus om de landbouwsystemen daar dan op aan te gaan passen. Maar dan wel graag in EU verband en met de mogelijkheden om niet duurzame importen tegen te houden. Want de bevolking snapt anderzijds ook weer weinig van de complexiteit van deze materie.

  Frank Verhoeven

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Zents, ik heb uw reactie overgenomen op foodlog.nl. Daarmee maakt u in ieder geval alvast zelf een begin met de start van de rationele discussie. Die is naar mijn bescheiden mening nu nodig en zou door boeren en overheid zelf aangezwengeld moeten worden. Ik voel aan mijn water dat dat niet gebeurt.

  Ik kom graag bij u langs, maar krijg u telefonisch niet te pakken. Wilt u mij mailen op dick@foodlog.nl?

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Frank, je zegt dat de 'gewone mensen' er niks van snappen. Dat klopt. Maar gebeurt eraan om die wel iets te laten snappen? En door wie? Of om gewoon meteen hardop te zeggen: waarom zien we op dat vlak vnl. knoeiers bezig die niet weten wat ze aan het doen zijn?


 • no-profile-image

  Frank Verhoeven

  Dick, ja dit speelt natuurlijk op heel veel gebieden...waarom heeft niet iedereen een accademische graad? ...thats life... maar daar zal hoe dan ook rekening mee gehouden moeten worden. De valkuil is om het te accedemisch te maken en ondertussen keert "het volk" zich tegen je...dan is je licence to produce in elk geval weg. Toch?

 • no-profile-image

  Grensboerke

  Het meest trieste aan deze ruimingen is nog wel dat onze regering (en 2e kamer) zich laten ophetsen door de media.
  Er zijn ziektes die veel meer doden en zieken eisen en waar veel minder aan wordt gedaan.
  De maatregelen zoals die nu worden genomen zijn buiten proportioneel.
  Met dank aan onze ministers en hun bedenkelijke ambtelijke achterban.
  Dit is geen beleid, dit is paniekvoetbal, ontstaan door de druk die zij zich laten opleggen door de media.

 • no-profile-image

  boerin

  Geachte Josien,
  Alle boeren die de koeien/schapen/geiten zomers binnen houden reken ik bij de intensieve bedrijven. Meestal zijn die minder grondgebonden.

 • no-profile-image

  Zents Pluimveebedrijven bv

  Er is niets mis met gewone mensen, als deze het niet snappen hebben wij het niet goed uitgelegd, het is tenslotte niet hun vakgebied, mij valt altijd op dat gewone mensen altijd redelijk reageren wanneer het hele verhaal duidelijk wordt uitgelegd. Maar hoe vormen deze mensen hun mening, vooral door tv in mindere mate internet en kwalitatief goede kranten kunnen niet meer bestaan.
  En waarom wil iedereen meepraten over onze tak van sport, omdat wij met dieren werken, het platteland een zekere hang naar vroeger geeft , een tikje romantiek, dicht bij de natuur. Dit geeft dan ook vanzelf spanningen want ieder beleeft dit anders, voornamelijk beinvloed door de media.
  Men wil vlees eten zonder dieren te doden, regionaal ambachtelijk produceren en tegelijk met kerst snijboontjes uit Zimbabwe aardbeien uit Ethiopie en een bosje rozen uit Nigeria.
  Mensen maken andere keuzes wanneer ze aankopen doen, niet op grond van hun mening over de manier waarop ze het geproduceerd willen zien. Dan moet je namelijk ook de gevolgen aanvaarden dus bv meer betalen voor voedsel en minder overhouden voor vakantie.

 • no-profile-image

  Frank Verhoeven

  Ik heb er zelf maar een post over geschreven op boerenverstand.org want het houd me erg bezig en het antwoord is zeker niet eenvoudig. Als dit een communicatieprobleem is dan is de sector zelf ook behoorlijk hardleers. Want we hebben natuurlijk al enige ervaringen met ruimingen en de reactie van het publiek.

  <>

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De reactie van Boerin Friesland, 9:55 uur spreekt mij aan!!!... Daar sluit ik mij ook bij aan. De akkerbouwers gaan varkens mesten in samenwerking met een varkensfokker. De melkvee-,en geitenhouders gaan ook met de akkerbouwer samenwerken, de kuiken en kalverenmester gaan het zelfde doen. Evenredig het aantal te houden dieren moet land aanwezig zijn om de geproduceerde mest volgens de mineralenwetgeving te gebruiken!!!... Verkoop van mest moet verboden worden!!!!!..... Fabrieksmatige dierhouderij is on-ethisch en onverantwoord!!!... Wij moeten ook aan onze toekomst denken en in het bijzonder de toekomst van onze KINDEREN !!!!!..... Denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  O. van Verschuer

  Door deze uitbraak volledig te onderschatten en te denken dat waait vanzelf wel weer over heeft de boer zichzelf een slechte dienst bewezen. Dit kan de LTO en de GD zich aantrekken: belangen behartig je niet door ogen en oren te sluiten voor de omgeving waarin de boer zijn brood moet verdienen en hen naar de mond te praten. Belangen behartig je door verantwoordelijkheid te nemen ook als het eens betekent dat er impopulaire maatregelen moeten worden genomen die later veel beter uitpakken dan de boer had kunnen voorzien. Je nu verschuilen achter het was allemaal niet te voorzien behalve dat er al 2000 mensen ziek waren geworden getuigt van een focus op de verkeerde prioriteiten. Want wie is er nu echt de dupe door deze halfzachte aanpak ?Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 • no-profile-image

  Hans Messing

  Boerin friesland,dus jij wilt terug naar vroeger,zodat je alleen boer kon worden als je ouders veel grond [kapitaal]hadden.Weet je nog dat vroeger ook alleen kinderen van rijke ouders konden studeren. Dit is gelukkig veranderd zodat nu iedereen die het wil en kan dit ook kan doen.Dit moet ook gelden voor de landbouw,hier mag het niet uitmaken ofje ouders wel of niet veel grond [kapitaal]hebben.Boer zijn heeft met ondernemersschap te maken,er zijn immers meer wegen die naar rome leiden,en dus moet je ook iedereen hier in zijn waarde laten.Dierziektes kwamen vroeger ook voor, dus tot zover niets nieuws,en de overheid moet gewoon op dezelfde voet doorgaan met het bestrijden van deze dierziektes

 • no-profile-image

  josien kapma

  Even iets rechtzetten. O. van Verschuer: het is niet terecht te zeggen dat boeren dachten 'dit waait wel over'. Het was in hun directe omgeving dat mensen opeens ernstig ziek werden. En uit alles blijkt dat juist de sector (boeren, veterinairen, LTO) de Q koorts vanaf het begin serieus nam. LNV echter wilde in eerste instantie geen paniek in de tent, en de Kamer hechtte ook meer belang aan InfluenzaA.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Boerin Friesland, 09.55u wat een absurde blik op de wereld geeft U daar.
  Dierziekten zijn van alle tijden en het maakt niet uit of die extensief of intensief gehouden worden.
  Het verschil met vroeger, kleinschalig en extensief, en nu is het verschil in aantallen.
  Door de aantallen wordt het probleem door mensen anders ervaren.
  In het geval van de Q koorts is het wel zo dat een concentratie van bacteriën in de hand gewerkt word door dieren te concentreren.
  Daar moet een oplossing gezocht worden en men moet niet denken dat deze bacterie met ruimen weg is. Deze zit in de natuur en is niet te liquideren, misschien heeft zelfs een van Uw extensieve koeien deze bacterie wel.
  Om een twee sporenlandbouw te scheppen, met en zonder een vaccinatiebeleid tegen dierziekten(veewetziekten) zal dit ook weerstand oproepen bij de importerende landen van onze producten.
  In een interne(continentale) markt kan er wel ge-ent worden zonder exportbelemmeringen.
  Zo biedt dat systeem ook hier weer een mogelijke oplossing.

 • no-profile-image

  Piet slingerland.

  Boer zijn heeft met ondernemerschap te maken, schrijft Hans Messing !!!... Dat ben ik voor 100% met u eens. Er zijn ook veel wegen die naar Rome leiden, ook dat ben met u eens Hans. Maar Bio-industrie zonder voldoende land waar de mest op past, ben ik met niemand eens!!!... En Paul Jansen uit Aalten, niet meer zo fel uithalen naar onze Friese Boerin a.u.b.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Frank zegt: de bevolking moet het gewenste toekomstbeeld bepalen en dan zouden we vervolgens daarnaar moeten handelen wat betreft vergunningen. Dus breng in kaart waarvoor draagvlak is.
  Maar dat is juist het probleem: De maatschappij roept om duurzaamheid, de supermarktklanten maken die duurzame keuzen steeds maar niet.

  Zents zegt het heel duidelijk in zijn tweede bijdrage: men wil vlees eten zonder dieren doden, etc. Deze schizofrenie zit in ons allemaal, draagvlak bepalen is dus heel lastig, het is niet eens wie je vraagt, maar vooral wanneer en hoe.

  Het verklaart precies waarom een twee-sporen (schizo)beleid zo aantrekkelijk en tegelijkertijd zo suf is. Het wensbeeld van landbouw in de buurt, en het mooi geprijsde produkt in de winkelkar. Dan kunnen we doorgaan met onszelf en elkaar "voor de gek houden".

  Daarom denk ik dat de vaststelling dat we niet in staat blijken te zijn te informeren over wat de richting van de veehouderij bepaalt, heel belangrijk is.

  Hoe kunnen we dat verbeteren?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, niets fels bij, gewoon realiteit.--------Josien, verbeteren van inzicht bevolking richting boeren is in geen geval huisvesting in agro-parken die hermetisch afgesloten zijn om ziekte-insleep te voorkomen. Mocht er zich in zo'n agro-park toch iets voordoen zitten we direct weer in een vergelijkbare situatie met massale ruimingen. Bovendien is het dan weer iets geheimzinnigs wat achter gesloten deuren plaatsvindt. Zet boeren en tuindersbedrijven open en laat mensen toe zodat die zelf zien hoe voedselproductie tot stand komt. Voor de sector om uit een negatief beeld te komen en voor de mensen om meer weerstand op te bouwen tegen bedreigende bacteriën. Win-win situatie.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Paul, veel bedrijven stáán open. De mensen die komen, wisten het vaak al. Agro-journalisten schrijven voor eigen parochie. (En ja, dit stukje en deze discussie had beter gevoerd kunnen worden op een niet-agro platform. Ook ik ben zoekend) Hoe krijgen we goede agrojournalistiek richting reguliere pers?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Piet, in deze bijdrage zeg je: Bio-industrie zonder voldoende land waar de mest op past, kan niet. 1) In je vorige reactie pleitte je nog voor samenwerking tussen intensieve veehouders en akkerbouwbedrijven. 2) In de huidige situatie zijn ook bedrijven zonder grond gebonden aan strenge eisen voor wat betreft verantwoorde mestafzet. Het is waarschijnlijk de belangrijkste 'rem' op de sector. In feite bestaat de samenwerking die je opperde, maar via een mestafzet markt.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, hoe krijg je media op je bedrijf met positieve verhalen en niet alleen maar met rampspoed? Die komen alleen als er een minister of koningin een werkbezoek aflegt en dan staat de boer of tuinder nog op het tweede plan. Ik zou die journalisten over willen slaan en het aan de individuele ondernemer overlaten. Heb je het werk af en tijd over en de interresse en mogelijkheid om mensen je bedrijf te laten zien, hang het uitnodigingsbord uit. Ik weet, die genoemde criteria zijn niet voor iedereen weggelegd maar het is wel de directe manier om tot resultaat te komen. Recreatie op het platteland neemt naar verwachting toe, dus grijp je kans. Ook is er nog de mogelijkheid om meer activiteiten(demonstraties) te ontplooien via internet.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Paul, vanuit reguliere media hoef je inderdaad weinig te verwachten over landbouw: geen kennis en geen prioriteit. Maar waarom schrijven redacteuren van landbouwpers niet vaker voor de reguliere pers? Als dat niet betaald kan uit ons abbonnements geld, kunnen de produktschappen wellicht een fonds instellen. Ik ben met je eens dat bedrijven open stellen voor bezoek goed is. Maar je zegt 't zelf al: "werk af, tijd over" en dan de rest van de criteria nog. Oftewel, niet iedereen heeft er zin in, ikzelf ook niet, om onbekende bezoekers rond te leiden.

  Over Internet. Op Twitter is een heuse communicatie coach actief die amerikaanse boeren bijstaat als een waarlijke landbouwactiviste. Ze stelt vragen als: did you tell about your farm today? Nuttig, denk ik.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Josien, u hebt gelijk dat de mest afgevoerd moet worden, dat is correct. Die mest komt dan bij de akkerbouwer, ook dat is correct. Maar het is toch van de zotten !!!... Dat Nederland waarschijnlijk de GROOTSTE MESTEXPORTEUR van de Wereld is!!!!!..... De bioindustrie in Nederland is kwetsbaar, de Europese Commissie is er ook niet blij mee, LNV ook niet. Okee ik wil Nederland niet op z'n kop zetten, maar voor een ambitieuse jonge ondernemer, die nog wil starten is NL niet de juiste plaats!!!... Nog afgezien van de komende spelregels die zeker niet gemakkelijker zullen worden. De grote meerderheid van de consument let op de prijs van onze producten, een klein gedeelte kijkt naar duurzame en/of diervriendelijke omstandigheden waarin het consumptieve product geproduceerd wordt. Is het niet zo Josien dat beide partijen, ik bedoel consument en producent voor een groot gedeelte elkaar niet mogen en bekritiseren!!!... En toch elkaar nodig hebben met daartussen de zeer!!! gewaardeerde Super markt!!!... Eerlijk gezegd ben ik erg nieuwsgierig hoe de agrarische sector er over 10 jaar uit ziet!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Boeren met de zorgboerderijen hebben het meeste van hun reguliere werk ook al af voordat de cliënten komen.
  Bekende bezoekers een rondleiding geven houdt snel op!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, daar gaan we weer, De economische ratrace. Als we nu eens een discussie starten over wilde kamelen in Australië, zitten we dan ook binnen 30 comments op dat eindpunt.

 • no-profile-image

  Hans

  Beste Mensen, ik wil u mijn Braziliaanse ervaring niet onthouden. in 2004 brak MKZ uit in de meest vleesvee-rijke driehoek van Brasil. precies op de grens van Parana-Sao Paulo-Mato Grosso do Sul. Alle vee in Brazil wordt geënt behalve wat voor export is. Men gaf de schuld aan vee uit Paraguay, waar men het niet zo nauwkeurig neemt met de entingen, maar het voorval gaf aan dat de Braziliaanse boeren het ook niet zo nauwkeurig namen, ondanks dat het vaccin, in veel gevallen, gratis is. Alle zieke dieren werden afgemaakt en verbrand , en er werd van overheidswege een entprogramma opgezet. Alles wat maar los en vast zat werd geënt. De driehoek ging op slot en export werd overgenomen, zo goed en kwaad als dat kon, door andere deelstaten, Rio Grande do Sul, Goias, Minas Gerais etc. Desondanks ging de prijs behoorlijk onderuit. Brasil is continentaal groot, zo gauw er in het zuiden een ziekte uitbreekt neemt het noorden de export over en vice versa. We hebben een grote binnenlandse markt en deze neemt het eventueel gevaccineerde vlees op. Dit werd ook op de TV uitgezonden. Iedere morgen om 6.15 is er 15 minuten Globo rural , en op zondag van 8 tot 9 uur 's morgens. Aangezien 35% van de beroepsbevolking werkt in de agrarische sector weet iedereen wat er leeft. Probeer echter niet om gezonde dieren af te maken, want het zijn cowboys. Een fazendeiro zal niet toestaan dat zijn gezonde vee wordt afgemaakt, dan vallen er meer doden dan alleen de koeien. De bevolking begrijpt het, maar weet donders goed dat het laksheid van de boeren is. Nog een punt is dat men veel dichter bij het boeren leven staat. Geef een Braziliaanse vrouw, of meisje een levende kip of big, en 's avonds heb je een smakelijke maaltijd. De kip de kop eraf of de big met het mes in het hart steken, daar draaien ze hun hand niet voor om. Probeer dat maar is uit in het programma Boer zoekt vrouw.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, cultuurverschil en de betrokkenheid bij het landleven is zeker van betekenis. Maar hoe zit het in de steden waar de bevolking naar toe trekt? Die ontwikkeling, waardoor hier de mensen verder van de landbouw staan.

 • no-profile-image

  Hans

  Maakt niet zo veel verschil Paul, Iedereen heeft wel familie op het platteland en de mensen in de steden trekken er vaak op uit in het weekend.En als je dan een Churrasco, Braziliaanse bbq, wilt maken, moet er vlees zijn. Mensen reizen verder dan in NL, blijven logeren bij familie.
  Maar, is de verstedelijking de oorzaak dat de NL burger of consument verder van de boer is komen af te staan? Want die afstand maakt het voor boeren steeds moeilijker om uit te leggen wat er aan de hand is. Nodig een schoolklas kinderen uit in het slachthuis en je hebt een schandaal. In de vorige discussie heb ik dit filmpje laten zien. <> zien jullie zulk soort filmpjes ook op de NL tv? Want hier zien we dat geregeld.

 • no-profile-image

  Hans

  Ik vind het eigenlijk heel raar, nu ik er zo over nadenk, dat in het land waar de meeste dieren en mensen op elkaar gepakt zijn, de burger eigenlijk helemaal niet weet hoe zijn vlees gemaakt wordt. Josien, is dat in Portugal ook zo?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, misschien moeilijk voor te stellen daar we hier echt allemaal op een kluitje wonen, naar Braziliaanse begrippen, maar het is inderdaad zo dat de gemiddelde stadsburger niet weet hoe of wat er met zijn voedsel gebeurt. Regels rondom ziekteinsleep maken het er ook niet makkelijker op om burgers zo maar toe te laten, terwijl dat toch de beste manier is om iets te laten zien. Na de zachte dood van het Agrarisch Journaal is er niets meer. Misschien dat er bij school tv nog iets is, maar mij niet bekend.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste Paul, wij kunnen relativeren tot wij een ons wegen, in principe heb ik daar niets op tegen!!!... Maar de bio-industrie-eel is over het algemeen ook eenzijdig in zijn denken en zijn doen. Af en toe komen zij zichzelf tegen, varkenspest in 1997, mkz in 2001, vogelgriep in 2003 en nu de Q-koorts. Door de intensivieteit is het ook dramatisch, dat zijn wij toch met elkaar eens Paul. En natuurlijk komen ziekte's op extensieve bedrijven ook voor, zondermeer. Maar Paul moet Nederland nog meer mest gaan produceren ??? In de vorige discussie hebben wij gediscussie-eerd over diervriendelijk boeren, idealistisch zijn wij wel en als de meerkosten beloond worden komen wij de consument gaarne tegemoet!!!... En nu komen wij daar waar u misschien naar toe wilt. Hoe gaan wij de consument bekeren, dat zij begrijpen dat de producent graag anders wil!!!... Maar bij de huidige prijzen niet anders kan!!!... Enkele suggestie's hadden wij al. Het grote probleem is, dat de media verslaafd is, aan dramatische zaken en sensatie!!!... Groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, dierziektes zijn juist in de bio-industrie beter beheersbaar door de afzondering, die tevens de consument doet afvragen wat er achter die gesloten deuren plaatsvind. De aantallen doet de mensen bij calamiteiten huiveren. Er komt niet meer mest, maar we moeten mest weer waardevol maken, dat kan in strooiselstallen (organische mest, goed voor de bodem) of door mineralen weer terug te winnen. Die verslaafde, sensatiezoekende media moet je omzeilen door mensen gewoon te laten zien wat je doet.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ik wil daar nog iets aan toevoegen. Dierenminnend Nederland maakt zich druk om het ruimen van die geiten, maar vragen diezelfde mensen zich ook af wat er de komende tijd in de Oostvaarderplassen voor drama ontwikkeld. Daar kunnen we met z'n allen nog iets aan doen. Een kerstpakket in de vorm van wagenladingen hooi en stro was niet misplaatst of de hekken weghalen.

 • no-profile-image

  Hans

  Wat betreft dierziekten en evt twee sporenbeleid, volgens mij zit de NL veehouderij in een vicieuze driehoek. Nu zet ik mijn Braziliaanse pet even af. De driehoek is A) subsidie en marktbescherming, B) export en C) diergezondheid en publieke opinie.
  De nuchtere constatering is dat NL, dichtstbevolkte land ter wereld, 65% van zijn geproduceerde melk en vlees exporteert. Vanwege de exportregels kun je de dieren niet massaal gaan enten, want dan valt de export weg, wat FINANCIEEL een grotere catastrofe is dan dieren afmaken. Ook vanwege de export en de grote hoeveelheid dieren op elkaar, zijn de bedrijven hermetisch afgesloten en weet de burger totaal niet wat daar binnen gebeurd en ziet ze alleen maar het extreme afmaken van dieren in geval van ziekte. De export en omvang van de NL veestapel kan alleen maar bestaan bij gratie van de subsidie en marktbescherming. Ga met je businessplan naar de bank en zet de verwachte verkoopprijs op €0,24/liter melk ipv € 0,32/l , volgens mij krijg je geen businessplan sluitend. voor varkens net zo, verwachte marktprijs € 0,90/kg ipv €1, 35. Dus vanwege de extreem grote export uit een extreem klein landje, zullen deze zaken altijd blijven bestaan en iedere keer zal men de boer er sterker op aanspreken. Als je nu weet dat in de EU steeds meer landen zelfvoorzienend worden Duitsland en Frankrijk ook exporterend zijn, ja dan blijft eigenlijk alleen de wereldmarkt over, en met de WTO onderhandelingen in het vooruitzicht.... Nu stoppen ze in NL steeds meer dieren bedrijven in LOG's Landbouw ontwikkeling gebieden, een soort Getto's, nu ja je voelt 'm al. Voor de bank is het natuurlijk prachtig dat ze met de boeren een prijs van €0,32/l of € 1,35 kunnen rekenen, daar kunnen ze lekker veel geld in kwijt. één keer 5 miljoen of 25 keer 2 ton voor een huis hypotheek scheelt hun ook een berg werk. Dus vanwege de subsidie is er de export en vanwege de export ziet de burger het dier niet meer, zelfs niet in de wei. In de vorige discussie heb ik het woordje krimp ook gebruikt, maar deze keer zou het voor de NL boer en burger wel eens goed kunnen zijn. Piet zei ook ergens: "na deze crisis wordt alles anders"

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, klopt. Alles wordt anders. De richting staat nog niet vast, of de ratrace of regionaal geproduceerd en geconsumeerd. Een tweesporenbeleid met entingen voor de open agrarische industrie lijkt mij moeilijk haalbaar. Ik ga voor de regionale, Europese variant, maar dat is geen nieuws meer. 2013 en 2015 zullen het ons vertellen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Hans, jij verwacht krimp in de NLse landbouw, en ja, dat heeft impact op veel van de discussies. Paul, jij gaat voor regionaal en europees. Ik stel jullie inbreng op prijs. Maar kunnen we er ook zo nu en dan *langsheen* denken? Het zal heus geleidelijker gaan dan we nu soms denken, en we hoeven dus niet te "wachten", maar moeten gewoon aan het werk blijven.
  Hoe kan dierziektebeleid vormgegeven worden in deze transitie? Is met steeds meer natuur- en hobbydieren en steeds minder acceptatie van ruimen, nog houdbaar dat we weinig enten? Hoe houdt de sector voeling met de maatschappij?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, zoals als eerder aangegeven heb je de mogelijk in een continentale markt om de dieren te enten omdat je niet meer van handelsbelemmeringen afhankelijk bent. Uiteraardt moet productie en consumptie op elkaar afgestemd zijn en geen export buiten die regio. Daar ligt ook de optie om eisen te stellen aan productiewijze en kwaliteit. Zelfs voor energie kun je hier op inspringen.

 • no-profile-image

  Hans

  Nou ja Josien, van wat ik "hoor" dat ze alleen maar geiten afmaken en geen schapen geeft het media belang van de hobbydieren houders al aan. Als die hun dieren nog een keer zien worden afgemaakt vanwege mkz of iets dergelijks, dan wordt Holland echt te klein. Heeft de maatschappij dan nog voeling met/voor de sector?

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Ik sprak vandaag een bankman. Geen Rabo, wel een agri specialist. Hij heeft het over een modern local for local. In metropolitane gebieden kan prima voedsel gemaakt en verwerkt worden in een radius van - zeg - 400 km. Hans en Paul (in al jullie verschillen), wat zouden jullie ervan vinden om zo de productie opnieuw vorm te geven en daarvan alle verdere regulering af te laten hangen? Een soort modern productietechnisch 'eius regio, cuius religio' dus (vrij vertlaad in 21 eeuws Nederlands: 'wiens gebied, diens normen').


 • no-profile-image

  Hans

  Paul, Canada is continentaal, VS evenzo, Brasil ook, australie, Nieuw Zeeland ook China gaat daar kopen, wie ook producten van de Chinees koopt. Maar Europa is dat continentaal? Zijn de Eu landen akkoord dat NL 2/3 van zijn productie exporteert en zij daarom maar met minder genoegen moeten nemen? Gaan daarom alle EU landen akkoord om alles te enten?

 • no-profile-image

  josien kapma

  hans, dus? wat kunnen we nu doen aan het verbeteren van dat contact? Of moeten we mee in de non-acceptatie van ruimen en nu (al) export nog lastiger gaan maken door gewoon te enten?
  Paul, ja, je hebt een punt en ja, iedere discussie is daarnaar terug te brengen. Maar dat hóeft niet. Een heel groot deel ban onze export is nu al puur EU, de invloed van de wereldmarkt is, zeker nu vraag weer aantrekt, niet zo groot als jij steeds denkt. Ook intra-EU zijn er issues om op te lossen, dierziekte beleid is juist ook een EU issue. Dus?

 • no-profile-image

  Hans

  Dick, dus 400km om Parijs, 400km om Rome, 400km om Madrid enz. Wat moet er dan gebeuren met het voedsel wat 400km rondom Utrecht geproduceerd wordt, wie moet dat dan kopen?

 • no-profile-image

  josien kapma

  en die 70% export, dick? 70% vd boeren vriendelijk wegsturen?

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Ik kies voor twee. Inmiddels is er wel het één en ander veranderd op het gebied van dierziektebestrijding. Alhoewel het met deze Q koorts er niet op lijkt. Maar dat is een nieuwe ziekte. We weten nog veel niet en het vaccin is er nog maar pas. Dus dat moet je anders zien dan de bestrijding van mond -en klauwzeer en varkenspest.
  Bij de bestrijding van MKZ en KVP is er nu in het draaiboek van deze ziekten officieel opgenomen dat er geent gaat worden. Er zijn nog wel hobbels te nemen. Als voorbeeld KVP. De afzet van de producten van gevaccineerde dieren is nog niet goed geregeld. Binnen NL hebben de supers verklaard dat ze producten van gevaccineerde dieren gewoon willen verkopen. Dat is al een hele stap. Net als Hans - Brasil - is het dus hier ook zo dat vlees van gevaccineerde dieren in het binnenland verkocht kan worden. Ook heeft de overheid toegezegd dat ze bilaterale afspraken willen maken met Duitsland om de producten hier ook te kunnen verkopen. Dat is belangrijk. Hierdoor wordt de markt vergroot.
  Ook hebben we als LTO in Europa ingebracht dat de kanalisatie tijd verkort moet worden. Maar wel aanvullend monitoringseisen moeten worden gesteld.
  Zo zie je dus dat er stapje voor stapje wel vorderingen worden gemaakt. Je moet het wel willen zien en het moet ook verteld worden.

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, in ieder geval de moederdieren enten, dat doen ze bij ons ook

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Wat ook van belang is dat er regionalisering wordt toegestaan. Dus dat niet het hele land stil komt te liggen als er in een regio een dierziekte is.
  We zijn er nog niet als we praten over de afzet van de gevaccineerde dieren/producten. Maar we hebben wel een stap gezet. Met name oud-minister Veerman heeft zich hier zeer voor ingespannen. Nu is de focus er minder op. Dus daarom moeten we druk uitoefenen dat ook de overheid blijft werken aan deze problematiek.
  Met de overheid hebben we in december 2009 nog afgesproken dat we voor juli 2010 afspraken gaan maken over de vaccinatie bij dierziektes en de problemen die er nog resteren bij veehouders.

 • no-profile-image

  Hans

  Laatst hadden we bezoek, ik hoorde dat het moeilijker is om een varkensbedrijf op te zetten in de akkerbouwgebied boven Parijs dan in de Peel. Is dat zo? Zo ja wat doen die Fransen dan beter?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Wat is het toch een enorme opgave om die continentale productie en consumptie in een interne markt duidelijk te maken. We komen inderdaad steeds weer bij geld uit, klopt ook want we moeten leven kunnen. Dick weet dat ik het met zijn opmerking over local for local eens ben. In die andere draadjes heb ik aangegeven dat productierechten(quotum) niet verhandelbaar moeten zijn en dat productie bij uitval in een land ingezet kan worden in een gebied waar het wenselijk is, let wel in Europa. Daar zijn nog genoeg gebieden die een oppepper kunnen gebruiken. ----Josien, juist datgene wat van buiten de EU gehaald wordt, en dat hoeft niet veel te zijn, brengt hier die negatieve prijsspiraal op gang, stoppen daarmee. De vraag of andere landen een alternatieve keuze hebben in een vrije markt of in een opbouwende markt lijkt mij niet zo moeilijk. Als in die landen welvaart toeneemt kan men daar ook productie starten en niet afhankelijk zijn van de wereldmarkt.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Die 400 km rond Utrecht. Daarmee wordt bedoeld de kapitaalskrachtige consument die woont in de driehoek Londen - Berlijn - Parijs. Dat moet de 'thuis'markt zijn. Daar worden extra eisen gesteld. Dus voor die markt kun je speciaal produceren. Het gros van de producten gaat daar naar toe. Dat sluit niet uit dat bijvoorbeeld van varkens de oortjes, de staart naar China gaan en bijvoorbeeld vette delen naar Midden Europa. De duren delen en de marge moet gemaakt worden in die bekende driehoek Londen - Berlijn - Parijs

 • no-profile-image

  Hans

  Is de driehoek Londen Parijs Berlijn, netto exporterend of importerend? en als zij netto importerend is wie mag daar dan nog meer leveren dan alleen de boeren die in de driehoek wonen?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Annechien, de oren van Braziliaanse varkens moeten naar China, niet die van de onze. Maak er hondenvoer van of iets dergelijks. Stop het denken vanuit de verwerkende industrie en richt je op de basisproducenten in de landbouw, die hebben meer aandacht nodig.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Dank, annechien, voor je belangrijke aanvullingen. Mooi; enten, afzet, compartementalisatie. Positieve stappen. Ik ben een redelijke leek op dit gebied, maar ook de lezers hebben hierop niet geattendeerd tot nu toe: Waarom is het niet bekend?

 • no-profile-image

  Hans

  Goed zo Paul, en ook geen EU vlees naar Rusland meer. 'k heb m'n pet weer gevonden

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, als ik me niet vergis was er in 97, met de pest, verdeeld in noord en zuid. Is dat compartementalisatie?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ha,ha, ik had bijna geschreven de oren van hans, maar ik heb er snel varkens bij toegevoegd. Maar Hans, die pet past ons allemaal.------Josien, het is wel bekend maar het is papier, when its comes to the nitty gritty, en in de praktijk wordt het waarschijlijk houtjes bijten.

 • no-profile-image

  josien kapma

  pardon, compartimentering, heet het bij LNV; <> . Annechien noemde het regionalisering: het indelen in van elkaar te 'isoleren' regios, bij dierziekten. 20 in NL.

 • no-profile-image

  Hans

  Ja Paul lachen hè, maar lusten de honden jouw oren wel dan? haha!!. Ik denk dat het zo is dat als je een beetje goodwill bij de burger wilt kweken, je geen gezonde dieren meer mag afmaken. En wat Annechien schrijft is best wel waar, maar ik weet niet of het genoeg is naar de burger toe. Nu met het afmaken van de geiten in ieder geval niet. De burger neemt hier geen genoegen mee

 • no-profile-image

  Hans

  Tja een beetje gemeente bij ons is een kwart van NL er zijn een paar gemeentes groter dan NL. Het probleem is niet dat NL zo klein is maar dat er zoveel dieren in zitten

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, die hond van ons? Het lijkt op een hond, blaft als een hond maar dan houdt het wel op. En oren ja, daar is hij gek op ook al zitten ze nog aan je hoofd. Nu doet ie net of ie slaapt in zijn eigen luie stoel.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  '' Het probleem is niet dat Nederland zo klein is, maar dat er zoveel dieren zijn '' citaat van Hans. Verder schrijft Hans; de burger neemt geen genoegen met het afmaken van gezonde dieren !!! EU markt of wereldmarkt, enten of niet enten (?). Het zijn allemaal belangrijke thema's !!!... Dat wij daarover van gedachten wisselen is een zeer goede zaak !!! Ik hoop ook dat jonge ondernemers over deze problematiek nadenken. De toekomst is moeilijk voorspelbaar, dat weet ik. Maar het feit dat de EU agrarische producten overproduceerd ongeveer 10% is geen ongezonde zaak, maar dat NL 65% van haar agrarische producten moet exporteren is vragen om problemen. Als men dan bedenkt dat deze week de Q-koorts problemen door de media in een stroomversnelling kwamen,is het wel even schrikken he ???, of doet ons dat niets ???

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Beste Piet, Waarom is exporteren slecht? Het levert een toegevoegde waarde aan ons landelijk huishoudboekje. Veel mensen leven er van. Ook de periferie rondom de agrarische sector zorgt voor werkgelegenheid en een toegevoegde waarde. De agrarische sector is nog een sector waar geproduceerd wordt en een product wordt geleverd. Moet NL geheel uit de dienstensector bestaan? Wij zijn een belangrijke economische sector. Ik vind dat prima.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Op foodlog gaf ik zo juist een nuancering aan de discussie. Mij stuit tegen de borst dat mensen als Thieme cs met veel retoriek de huidige veehouderij negatief in beeld brengen. De huidige houderij en de intensiviteit waaronder wij onze dieren houden wordt door hun aan de kaak gesteld. Onbegrijpelijk is dat in deze discussie het historisch beseg volledig ontbreekt. Ik noemde daar als voorbeeld de runderpest. In de jaren 1766-1773 heerste er runderpest. In die tijd zijn 438.045 koeien aangetast door runderpest. Van deze koeien stierven 71%! Niemand noemt dit. Gelukkig was er een Groninger, Geert Reinders, die met een soort vaccinatie de probeerde de ziekte te beheersen. Het duurde tot het begin van de 20ste eeuw alvorens de ziekte is uit geroeid. Maar dat is op dit moment wel de realiteit. Hoezo intensief? Dierziektes zijn van alle tijden. En steeds zullen er nieuwe ziektes komen en steeds zullen wij ons moeten inspannen om deze ziekten onder controle te krijgen. Zo is Q koorts een nieuwe ziekte, waar we nog veel feiten onbekend zijn. Juist deze feiten zijn nodig om te kunnen beslissen over aanpak etc. Maar de mens van tegenwoordig gunt zich geen tijd meer; accepteert niet meer dat iets onbekend is; we zijn direct hopeloos en slaan in het rond. Vergelijk het deze week met de sneeuwval in NL. Gelijk problemen met bus en trein en het leven is ontregeld. Accepteren doen we dat niet. We zijn verwend geworden en zijn niets meer gewend. Toch zullen we moeten accepteren dat in deze maakbare technologische wereld niet altijd alles direct onder controle is...

 • no-profile-image

  Hans

  Annechien, Piet heeft niét gezegd dat exporteren slecht is. Piet heeft gezegd dat 65% van de NL productie exporteren slecht is!!!, en dat ben ik met hem eens. Dat de landbouw export werkgelegenheid en toegevoegde waarde levert is waar, maar haal het subsidie en marktbescherming beleid ervan af en het zakt als een plumpudding in elkaar. Als je maar genoeg subsidie geeft kun je in NL ook sinassappels verbouwen, geeft ook werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Ons punt keert zich niet tegen de landbouw of de boeren, ons punt richt zich tegen de subsidie en marktbescherming die net zoals wanneer er sinaasappels geteelt zou worden de werkelijkheid buiten werking zet en dan krijg je van zulke verkrampte reacties. Wat betreft dat historisch besef, in 1766-1773 zat NL met zijn VOC in Indië, waren ze daar geld aan het investeren wat ze geoogst hebben in de gouden eeuw, en waar tot op heden,( en niet van de gasbel, en nog minder van de intensieve landbouw), de NL rijkdom vandaan komt. De NL landbouwsector zoals we die nu kennen is opgekomen na de oorlog en is met het subsidie beleid van S Manshold overeind gezet. Hartstikke goed en een kranige prestatie, maar men is vergeten de subsidie kraan en het marktbeschermingsbeleid dicht te draaien en dat heeft aan de ene kant het exces gegeven dat NL 65% exporteert en aan de andere kant, dat als de landbouw als ze op eigen benen moet staan,ze in elkaar zakt. Deze boodschap is net zo'n boodschap als wanneer je tegen een 50 jarige man verteld dat hij prostaat kanker heeft, de kanker wil ie tegen vechten, maar dat ie impotent wordt vind ie het ergste en daarom praat hij er maar liever niet over.

 • no-profile-image

  koetje

  Annechien heeft gewoon gelijk;zie hier een poll over de toekomst van de Nederlandse veehouderij;ruim 60 reacties en een groot aantal hiervan zijn afkomstig van geemigreerde Nederlanders.Zeer frappant.

 • no-profile-image

  Hans

  Waar is de web link van die reacties?? ik heb vandaag wel even tijd om te lezen

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, moeten we dan uit de reactie van Annechien lezen dat veel boeren wel een ander systeem willen maar dat LTO de belangen van de agrarische industrie vooropstelt?

 • no-profile-image

  Dick Veerman - Foodlog.nl

  Hans, Piet en Annechien, de vraag die jullie opwerpen is hoe een post-Mansholtiaanse agrisector erin in Nederland (en Europa) uit zou moeten zien. Of liever: had moeten zien. Gisteren verscheen op de site van het AGD een interview dat ik had met Geu Siebenga (zie <> ). Tot midden dit jaar was hij directeur Agrarische Bedrijven bij ABN AMRO. Zijn stelling is zo evident dat je hem bijna over het hoofd kijkt: de agrisector heeft de overgang van de tekortenmarkt (na WO II) naar de markt van concurrentie op gedifferentieerde eindproducten vanwege overvloed nooit goed weten te maken.///De primaire sector is een commodity in een verzorgingsgebied met veel aanbieders van hetzelfde product en maar een handjevol afnemers, cq. maar een handjevol afnemers van de groentensnijders, soepmakers en slagers die verwerkte producten aan de verkooppunten waar consumenten hun eten kopen. Laten we wel wezen, Nederland exporteert wel veel, maar niet heel ver. We leveren voor 90-95% in Noord-Europa waarvoor het belangrijkste productiegebied zijn. Nederland is een productiegebied in de economische regio N-W Europa. Vanuit een dergelijk denken moet de vraag gesteld worden of we teveel maken. Nederland als economische eenheid is irrelevant./// De vraag naar de beheersbaarheid van dierziekten staat daar helemaal los van. Dierziekten zijn van alle tijden. Jopie Duijnhouwer - met wie deze draad begon - zegt vanmorgen op foodlog dat hij op z'n klompen aanvoelt dat kleinschalige en extensieve dierhouderij meer kans op dierziektes geeft dan grootschalige (zie <> ).
  Zijn keuze tegen grootschalig is moreel en gevoelsmatig. Die van de Dierenbeweging ook. Het probleem is alleen dat ze daarvoor oneigenlijke argumenten gebruiken. 'Zie je wel, van grootschalgheid krijg je Q-koorts' , terwijl dat met grote waarschijnlijkheid onzin genoemd moet worden, terwijl het argument van de dierenbeweging zeker niet klopt.///Waar leiden Siebenga en de Q-koorts toe? De primaire sector is niet in staat geweest om de overgang te maken van een aanbeidersmarkt (waarin de productie wel wegkwam), naar een vraagmarkt (waarin de consument de keuze heeft uit tientallenvarianten). Daarmee komen we terug op de discussie over cooperaties. Die worden geacht als verwerkers meerwaarde te maken. Ze zijn er alleen niet in geslaagd, al zijn ze niet armlastig. De waarde die ze creëren is alleen onvoldoende om hun leden een inkomen te bieden dat in verhouding staat tot hun arbeid en ondernemersrisico.///
  Maw, er zijn drie vragen:///
  1) hoe bouwt de primaire sector van achteruit een gedifferentieerd aanbod op dat in de winkel als concepten en zelfs als merken kan overleven? 2) hoeveel eenheid product kan de markt in ons verzorgingsgebied aan? 3) hoe kun je consumenten ervan overtuigen dat ons gebied de - met een zwaar woord: morele - plicht heeft om die productie in ons gebied te maken. Want laten we ook daarover duidelijk zijn: de morele geest is uit de fles. Die stop je er niet meer in terug. Helaas is hij ongeinformeerd. In het informeren van consumenten liggen tal van marketingkansen. Zelfs tav Q-koorts, al staat de dierenbeweging voorlopig 5-0 voor. Het is zelfs een geweldig wapen geworden in de strijd tegen grootschaligheid, wellicht zelfs in tuinbouw want waarom zouden we ermee doorgaan om daar straks een nieuwe RSV-kater van te maken?

 • no-profile-image

  Hans

  Paul, ik heb sterk de indruk dat LTO het belang van de agrarische sector boven het belang van de individuele boer stelt, en dat de nadruk op het belang van de individuele boer beter door de vakbonden behartigd wordt. Maar ik zit daar niet in, voor dat ik emigreerde ging wel eens een avond naar CBTB jongeren maar dat is al dik 20 jaar geleden

 • no-profile-image

  Hans

  3) hoe kun je consumenten ervan overtuigen dat ons gebied de - met een zwaar woord: morele - plicht heeft om die productie in ons gebied te maken. Vreemde vraag Dick! Deze vraag mag je alleen stellen als je net of nauwelijks zelfvoorzienend bent, maar niet als je 2/3 van je productie exporteert. Als ik in groot Sao Paulo ga staan en zeg dat in NL een gebied kleiner dan Sao Paulo niet alleen zelfvoorzienend is maar ook daarbovenop nog is 2 maal dezelfde consumptie exporteert dan vragen ze mij hoeveel ik gedronken heb en dat het nog geen carnaval is. Als ik dan ook nog zeg dat in datzelfde gebied een dierziekte uitbreekt, en tig duizend hoeveel gezonde dieren gaan afmaken dan nemen ze mij echt op in een gesticht.

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Hans, dat betekent dat jij vindt dat een gebied zelf voorzienend moet zijn; ik vind dat overigens een gezond standpunt. En als je consument niet kunt overtuigen, betekent dat iets voor je morele plicht om te krimpen.

  Maar nou feitelijk. Hoe groot moet de cirkel volgens jou zijn? De werkelijke vraag is natuurlijk: waar hangt dat vanaf?

  Let wel. Nederland exporteert vnl. naar gebieden die naar Amerikaanse definities onder de 'stadslandbouw' zouden vallen (= dichtbij steden).

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Annechien, k'was even afwezig. Heb gezien dat Hans reeds uitvoerig mijn mening heeft vertolkt !!! Misschien mag ik er nog iets aan toevoegen ?. Dat de agrarische industrie graag produceerd en exporteerd heb ik niets op tegen!!!... Maar het is toch duidelijk dat het tij begint te keren. Gewoontegetrouw mag NL in de omringende landen nog veel verkopen, dat is waar. Ondanks de productiegroei in de omringende landen loopt alles nog redelijk, het gaat echter wel ten koste van de prijs!!!... Schaalvergroting is dan het antwoord van den ene, den andere zegt duurzaamheid en kwaliteitsverbetering. Deze afleidings manoevre's wordt ik een beetje misselijk van. Ik wil beslist geen hel en verdoemenis preken!!!, alle bedrijven die er zijn mogen blijven!!! ,ook daar heb ik niets op tegen. Maar, nogmaals de jonge starters/ondernemers adviseer ik; ga eerst een kijkje nemen buiten NL, waarom?, daar kom ik straks op terug.

 • no-profile-image

  Hans

  Ik vind dat voedsel of dicht bij de consument of dicht bij de producent geproduceerd moet worden, wat het beste/goedkoopste/duurzaamste is. Brasil importeert voorgebakken friet, Argentijnse, Hollandse of Amerikaanse friet, het is de grootste concurrent van de Braziliaanse aardappeltelers. Als er subsidie en marktbescherming op de Braziliaanse aardappelteelt lag net als bij jullie bij de melk dan kwam er geen frietje meer binnen. Als er in NL grondstoffen geïmporteerd worden en daar worden omgezet in vlees en dat weer naar Rusland verkocht wordt, is toch van de zotte? Dan kunnen wij die grondstoffen toch beter in Brasil omzetten en wij de Russen voorzien? zo verminder je tenminste het fosfaatgebrek. En waarom doen jullie zo negatief op producten die in het buitenland geproduceert zijn? is puur uit eigenbelang! Ga met mij supermercado EXTRA binnen of CARREFOUR of WALLMART, probeer ze maar produtos PERDIGÃO of SADIA, lekker. Als de NL Vakantieganger in het buitenland is wat eet ie dan? en als die producten in zijn eigen super liggen smult ie er net zo goed van. Haal de subsidie en marktbescherming weg en de producten worden op de juiste plek geproduceert. Braziliaanse aardappels brengen per ha 1/3 minder op en hebben per ha 1/3 meer kosten, dan kun je toch beter en duurzamer voorgebakken friet importeren? En dit zelfde geld niet voor jullie varkens??!! Haal de subsidie en markbescherming weg en het gebeurt. En zo los je het Hollandse strontprobleem op.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Zeer Frappant !!! , Koetje Boe, daar hebt u gelijk in!!!... Komt dat omdat de nederlandse agrari-er zo op haar productie gericht is, dat zij links en rechts niets meer zien ??? Of is het wat anders Koetje Boe ??? U zit er midden in u kan het weten !!!.

 • no-profile-image

  Hans

  Na de discussie weer overgelezen te hebben, ben ikvan mening dat het huidige NL dierziekte beleid niet veel meer verbeterd kan worden, draaiboeken, iedereen weet wat ie moet doen, ik denk dat het perfect geregeld is. Veel landen kunnen er van leren. Echter de aantallen dieren per KM² , de dierziektedruk van bedrijven onderling vanwege de korte afstand, de handel en daarmee diervervoer, zorgt ervoor dat zelfs met dit perfecte dierziektebeleid niet voorkomen kan worden dat er dierziekten utbreken. De exportregels dwingen tot de stamping out methode, wat het doden van gezonde dieren met zich meebrengt. Of je in zo'n klein gebied van 200km bij 400km nou 4000 bedrijven van 100 dieren hebt of 100 bedrijven van 4000 dieren (ik noem maar wat) maakt dan niet meer uit. Het probleem is 400.000 dieren, die op zijn minst in een gebied 5 maal zo groot moeten worden gehouden. En de reden van die concentratie ligt mijns inziens op het economische vlak. Vanwege subsidie en marktbescherming en de daardoor perfecte NL productiestructuur is het te makkelijk om hiermee je geld te verdienen

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Even tussendoor, bedankt voor de tip Dick, om het interview met dhr.Geu Siebinga te lezen. Nu voel ik mij niet meer zo alleen!!!...

 • no-profile-image

  Han

  Josien je vraag over 1 of 2 of meer naast elkaar lopende sporen voor dierhouderij, zijn voor mij niet direct relevant. Ik denk dat door de manier van voeren met "Krachtvoer" gemaakt van graan en afval van de voeding industrie. Al deze verschillende basis gewassen zijn besmet met restanten van gewasbeschermingsmiddelen. ieder voor zich zal dit resedue wel veilig zijn, maar gemengd en dan misschien ook nog schimmel residuen die ontstaan bij bewaring? Wat betekent dit samen voor de weerbaarheid van mens en dier??
  BV. Na implementering van Roundup Ready gewassen is graan fusarium gemuteerd en op normale wijze niet meer te bestrijden. Het gevolg kan zijn onder onder voor de schimmel gunstige omstandigheden vorming van DON.
  Meer info over Deoxynivolenol; <>department/deptdocs.nsf/all/agd ex5210.
  DON is een gif dat, de weerstand vermindert bij mens en dier en dat bij een te hoge concentratie dodelijk is.
  Uitgaande van de veronderstelling, dat van al deze negatieve bijmenging geringe hoeveelheden in het voer zitten, ieder voor zich niet zorg wekkent!! Maar gestapeld????
  Wat wordt toegevoegd tijdens transport van de voederingredienten om transport over grote afstand mogelijk te maken??
  Van bv. cacoa is bekend dat er in de landbouw verboden insecticiden worden toegepast om opslag verliezen te voorkomen. Zonder het te weten kan dit ook voor andere producten gelden.
  Ik denk dat het grootste probleem is de aflatende weerstand bij zowel mens als dier en meer ziekte verwekkers die resistent zijn voor de gangbare middelen. Hier heeft afgelopen week de medische wereld over geklaagd.
  De medici en daarmee de overheid en politici kijken met verwijtende blikken naar de intensive veehouderij. Doet de landbouw niet meer dan een beetje links of rechts, zie ik grote problemen voor de sector.
  Bij dit alles komt nog het "vrije verkeer van mensen, goederen en dieren" Zij het de laatste onder restricties. Op deze wijze is het verslepen van ziekte verwekkers maar een kleine klus. Landen ze nu in een gebied met veel mensen of / en dieren met weinig weerstand is gevolg snel te raden.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  '' Niemand benoemt het probleem '' Dit zijn de woorden van meneer Geu Siebinga, naar aanleiding van een interview door dhr. Dick Veerman op de agd-site. Zonet heb ik beloofd nog wat te schrijven over productieland-nederland. Tot nu toe vinden de agrarische producten een afnemer in hoofdzakelijk Duitsland en daarna Frankrijk en Italie. Zolang de prijzen voor de boeren in genoemde landen tevredenstellend zijn, hebben de Duitse en Franse boeren en tuinders, daar geen moeite mee, maar als de opbrengstprijs onder de kostprijs gaat groeit de woede ten opzichte van de nederlandse boeren enorm!!!... Daarom is een tweesporenbeleid een goed idee!!!... Nu kom ik ook weer bij de reactie van Boerin Friesland, die de suggestie/vraag stelde; waarom kunnen/zouden wij niet extensief produceren (?), als wij daar plezier in hebben. Waarom moet het allemaal zo intensief ?. Waarom wil de politiek, de multi's, de banken dat wij overproduceren ??? Wie is de lachende derde ? u raad het al; de consument!, met daartussen de supermarkt en alles wat daarbij hoort!!!... Het is al meer gezegd en geschreven alles heeft zijn grenzen, ook schaalvergroting!!!... Zeker als het leid tot overproductie!!!... Daarom vind ik het standpunt van Boerin uit Friesland helemaal niet absurd!!!...

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Han, ik heb nog wel vertrouwen in alle onderzoekers die grondstoffen analyseren voordat ze in de humane en diervoeding terecht komen. Deze zijn nog aangescherpt nadat enkele onverlaten het toch nog presteerden om de boel te verzieken. Het voordeel van internet, zodat we over onderwerpen kunnen discussiëren, wordt echter ook misbruikt om van iedere mug een olifant te maken. De Q koorts is daar een goed voorbeeld van. Realisme wordt zo een schaars goed.

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Het is een feit dat we als Nederland een groot agrarisch exportland zijn. Ik blijf bij mijn mening dat daar niks mis mee is en dat dit goed voor Nederland is. Er leven veel mensen van.
  Ik vind het opvallend dat juist boeren van buiten Nederland hierover discussieren en vinden dat dit schijnbaar niet klopt. Wat voor een bedrijf hebben jullie heren?
  Ik praat niet voor de industrie, maar gewoon als varkenshouder. Dat neemt niet weg dat ik wel nadenk hoe het anders zou kunnen. Maar ik wil voorals nog wel de feiten onder ogen zien. En me niet met open ogen in de ravijn storten.
  Over hoe het wel moet een andere keer, maar bovenstaande wilde ik wel even laten weten. Ik ben echt niet de spreekbuis van de industrie. Op deze site spreek ik overigens gewoon als varkenshouder, die haar varkens aan een Nederlandse slachterij verkoopt en bovendien ook nog fokzeugjes aan andere varkenshouders verkoopt.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet, dat er in Nederland als een bezetene geproduceerd wordt zit hem in de aard van het beestje. Nederlandse boeren en tuinders hebben een onweerstaanbare drang om te groeien, ook al zijn ze voor bijna niets aan het werk. Dat die drang collega's de nek omdraait schijnt ergens onderweg in de grijze massa te verdwijnen. Cultuurverschil met andere landen waar de instelling duidelijk minder fanatiek is. Dat ze daar dan gaan schelden op Nederlanders is voorstelbaar doch volkomen onterecht. Zij hadden ook die mogelijkheid maar hebben het niet op tijd opgepakt. Of de huidige verdeling over de Europese markt beter kan? Natuurlijk, dat moet zelfs.

 • no-profile-image

  Hans

  Deze reactie had ik van iedereen verwacht maar niet van jou Paul, nu legaliseer je de ratrace waar je zelf zo tegen bent

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Hans, dit is een omschrijving van de adhd boeren in Nederland en inderdaad een basis voor de ratrace. Ik dacht met mijn laatste zin duidelijk te maken dat ik het er niet mee eens ben, die ongebreidelde groei. Verder blijf ik mijn andere standpunten houden.

 • no-profile-image

  Han

  Zou de eis zo Frankrijk die kende en vermoedelijk nog kent ook voor Nederland moeten gelden. Niet meer varkens, dan men land heeft rond de boerderij voor de mest afzet. Nederland heeft deze eis weer eens verkracht door de mestafzet overal ter wereld mogelijk te maken. Neem je de eis, dat de mest bv in een straal van 3 km rond de stal af te zetten is, krijg je nooit de concentraties die wij hebben. Voordeel is minder transport kosten voor mest, deel van het voer groeit op het land rond de stal. Maak van de intensieve veehouderij een veehouderij die grond gebonden is. Beter 50 % van de dieren die we nu hebben maar dan wel een positief inkomen graag en een minimale kans op ziekte uitbraken die nagenoeg de hele sector uitroeien.
  Als we de overbekende methode van pappen en nat houden gaan toepasen komen we niet uit de visiuese cirkel van lage inkomens, grote ziekte druk, negatieve publiciteit en afhankelijk van de grollen van politiek Den Haag.

 • no-profile-image

  Hans

  Annechien, Nederland is een groot exportland en daar is niks mis mee. Brasil is ook een groot exportland en daar is ook niks mis mee. Zullen wij elkaars grenzen voor wederzijdse producten en handel openstellen of sluiten? of wil je liever een selectie van producten?

 • no-profile-image

  Hans

  Goeie reactie Han, één zeug per ha, kom je aardig in de richting van zelf in je voerbehoefte voorzien. Probeer Annechien is over de streep te krijgen!

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  @Hans, dus daar zit de pijn! De pijn zit er in dat Brazilie niet met vlees op de EU markt kan. Dat kan niet omdat de dierziektebestrijding naar oordeel van de Europese commissie niet goed onder controle is. Met name de identificatie en registratie schijnt niet op orde te zijn. Juist in het kader van de dierziektebestrijding is dat van groot belang.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Han, mest afzetten binnen 3km van je bedrijf? Dan wordt NL inderdaad Madurodam, leker knus en kneuterig. In het verleden hebben we enkele jaren mestafzetcontracten gehad om de balans tussen beschikbaar land en mest in evenwicht te brengen. Was geen probleem, ruimte voldoende en de akkerbouwer en vooral de transporteur hadden er een leuk extraatje aan. Vanuit België wordt Zeeuws Vlaanderen bediend met mest en dan is er nog kunstmest.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Annechien, foute reactie. Wordt als oneigenlijk middel gebruikt, net als de mythe over kwaliteit.

 • no-profile-image

  Hans

  Annechien, dat Braziliaans vlees aan de zelfde eisen moet voldoen als Europees vlees, inclusief identificatie en registratie is volkomen juist en rechtvaardig. Maar dat er een ordinaire importheffing geheven wordt op vlees wat aan al die eisen voldoet wil er bij mij niet in. <> Waarom geen importheffing op soja? Ja dan prijs je jezelf uit de markt. Hollanders staan bekent om hun vrije handels geest, daar past geen ordinair protectionisme bij.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Voor geinterresseerden: weblog Caroline over Brasil. <>

 • no-profile-image

  Hans

  Paul bedankt voor het weblog van Caroline. Ik had het zelf niet beter kunnen omschrijven. En Annechien? ook al zin in zo'n lekkere churasco?

 • no-profile-image

  Hans

  Annechien, tot nu toe heb je gereageerd als varkenshouder in deze discussie. Nu wil ik je vragen om te reageren op het volgende artikel, maar dan als LTO vertegenwoordiger. <> Ik denk dat jouw antwoord ook geschikt is naar de andere exporterende sectoren, inclusief de geplaagde geitenhouderij

 • no-profile-image

  Han

  Paul zijn we voor GiGa productie met 15.995.000 tegenstanders en iedere paar jaar een ruiming of wil je de kans op geen ruiming en in ieder geval steun van het grootste deel van de bevolking. Verlies je de steun van de bevolking, kun je de steun van de politiek vergeten en zal iedere ruiming het einde betekenen van de geruimde bedrijven.
  Ik ben zwart wit maar dat is blijkbaar nodig om de gevaren van de huidige dierhouderij duidelijk te maken. Met 3 km (1000 ha) wil ik aangeven dat er een dier vrije zone rond je mega bedrijf moet zijn. In bv. Rusland betekent 10.000 mestvarkens een bedrijf van 500 - 1000 ha om graan te telen en de mest uit te rijden. Jij wilt het graan importeren en de stront (mineralen) of tegen hoge "milieu" kosten vervoeren naar noord Nederland of Noord Frankrijk of anders vergisten en dan de digistaat vervoeren. Als de varkens en kippenboeren denken dat ze geen binding met de grond behoeven te hebben, komen ze zichzelf tegen.
  Nu komt besmette stront uit de Peel op het land van jouw buurman. Krijg jij dan geen ziekte uitbraak omdat je lief voor je varkens bent?? Zorg dat je er een buffer zone tussen de bedrijven zit, om de kans op besmetting te minimaliseren.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Han, klopt. Maar komen er in Rusland geen dierziektes voor? Ik houdt rekening met het cultuurverschil en lees zo nu en dan enkele blogs.

 • no-profile-image

  Han

  Paul we moeten niet vragen komen ze niet voor. We gaan uit van het gegeven dat ze nooit weg geweest zijn. Alleen de kans op massale uitbraken zoals in Nederland wordt door de afstanden voorkomen. De bedrijven zijn min of meer geisoleerd. Tijdens mijn eerste bezoek aan Rusland werd ik langs, in streng verboden, een kippenvlees productie gereden. Dit was de enige productie eenheid, kuiken mesten, slachten en verpakken in de Oblast, inwomer tal ca. 4.000.000 inwoners en groter dan Nederland. is hier en uitbraak dan is de hele productie afgelopen, maar de volgende Oblast ook 1 of 2 van dit soort eenheden. In Nederland zie ik wel ruimte voor enkele hele grote eenheden, maar dan op "veilige" afstand van elkaar. Productie zekerheid heb je met vele kleintjes die op redelijke afstand van elkaar staan, om besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan.Het Franse model zal ik maar zeggen, een akkerbouwer met vleestak.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Han, u schrijft om alles duidelijk te maken, u zwart-wit bent in uw betoog. Dat is een goede zaak!!! Het gaat niet in eerste instantie om ons gelijk, in een discussie moet pro en contra zijn. Met argumenten en tegenargumenten. Het is ook goed dat onze discussie internationaal is, denk ik (?). Koetje Boe vindt het frappant dat ge-emigreerden actief deelnemen aan de discussie die eigenlijk alleen de Nederlandse problematiek betreft + het feit dat NL exportland is. Tot nu toe doen alleen Annechien en Paul actief mee. Nu stel ik u een vraag Han; de laatste tijd was je in NL, heb je misschien kunnen ontdekken of er meer nagedacht wordt over de huidige ontwikkelingen ? zowel in NL als EU en daarbuiten ??? Concreet bedoel ik de manier van produceren, van agrarische producten en de kwantiteit ? In de EU is gemiddeld genomen een overproductie van bijna 10% !!! Soya moet de EU importeren, melkpoeder en varkensvlees exporteren, bij voorbeeld. NL is kampioen in deze !!! Begrijpen de agrarische ondernemers in NL dat zij op het scherpst van de snede werken ? Begrijpt Koetje Boe dat ook ?. Wat denkt gij Han ?

 • no-profile-image

  Han

  Piet . Wat ik merk over het nadenken in deze "crisis tijd' gaat over "hoe overleef ik bij dalende vraag en stijgend aanbod". Denk aan groente, aardappelen etc. en bloemen. Melk is geen punt je zet het tanklokaal open en de chauffeur docked aan en weg is je melk. Geld zie je wel. Iedere melkveehouder gaat er van uit, dat hij overleeft omdat de buurman (zie dit mondiaal) de deur sluit. In de VS is het resultaat van de huidige sanering merkbaar en nu zijn we in NL export land in hoera stemming RUIMTE op de markt. We vergeten dat de stallen en de kuilhopen er nog liggen en weinig kosten, dus de verse vaarsen, bij de Amish opfokkers, kunnen er zo in en beetje hormoon en melken maar weer. Je merkt uit de discussie toch ook, dat boeren niet denken aan verandering in hun beleid. Ze laten zich leiden door angst voor verandering van werkwijze, huisvesting, quotum verlaging. Ik denk dat de meeste melkboeren na 2015 nog een vorm van quotum verwachten, anders betaal je toch niet zulke kapitalen voor een quotum. Voor de bank zal afschaffing quotum ook een enorme afschrijving op onderpand betekenen, want ik verwacht niet dat de grondprijs dit verschil goed maakt.
  De politiek streelt de boeren naturlijk met opmerkingen als "De landbouw trekt de economie uit het slob en de landbouw heeft weinig economische terugval of de nederlandbouw is de beste in de wereld". Dat de cijfers van het CBS doorgaans een jaar achter lopen wordt vergeten.
  Intensieve veehouderij gelooft heilig in groter en het grootst ZONDER grond, grondstoffen voor voer kopen. Maakt niet uit of het graan is of afval voedingsmiddelen productie (eis goedkoop) en daarbij geloven ze heilig in de betrouwbaarheid van dit spul. Iets waar ik steeds meer mijn bedenkingen tegen heb. Internet geeft veel informatie waar je niet blij van wordt als kritische boer. Ieder gewas heet residuen van soort eigen bestrijdingsmiddelen. Ieder voor zich "veilig" maar gemengd???
  Piet jij zegt de boeren werken op het scherp van de snede, ik denk dat de NV Nederland op het scherp van de snede werkt. Hoe kijk jij tegen Mega kassen (> 30 ha) die geleased worden van de bank en elk jaar > miljoen euro moeten bij lenen om aan de verplichtingen te voldoen? Tegelijk laat de bank de "kleintjes" via deurwaarders weten dat het einde verhaal is. De arbeid kan alleen rond gezet met gastarbeiders, NL werklozen mogen immers werk wiegeren en anders heeft de tuinder geen behoefte aan ongemotiveerde Nederlanders.
  Mij benauwt ook de actie van AVEBE teelt fabrieks aardappelen inkrimpen. of de boeren bereid zijn de teelt in te krimpen is nog de vraag, ik verwacht een verhoging van de industrie aardappelen. Wat dit betekent laat zich raden.
  NL moet dus steeds meer exporteren en dat terwijl een groot deel van de importlanden alles in het werk stelt om zijn boeren te stimuleren tot poductie verhoging en alles uit de kast halen om de import aanbanden te leggen. onze hele discussie is een leuke excersitie, maar zal de NLboeren niet uit hun productie race halen om samen met retaillers de vermarkting op te pakken van de "niche" . Zie niche als lokaal, nationaal geproduceerd. ze willen nog steeds een oplossing voor de BOEREN en de TUINDERS als geheel. Hier geloof ik niet meer in, dat had je al gemerkt denk ik. Dat ik en veel collega's met mij in het buitenland werken heeft als gevolg een kleinere export kans voor Nederland, zij gaan het zelf doen.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Dus Han en Piet, het systeem moet om. Jullie kennen mijn mening daarover. Toch proef ik in jullie reacties steeds meer iets van rancune omdat die vermaledijde Nederlandse agrarische ondernemers met hun niet afnemende productiedrang de marktprijzen onder druk zetten. Dit gebeurt om te overleven, niet direct om andere landen de loef af te steken. In al jullie comments zit een kern van waarheid, maar laten we dan zien dat we dat betere systeem van de grond krijgen en niet om collega boeren die in een vastgelegd groeisysteem zoals b.v. in Nederland te veroordelen.

 • no-profile-image

  Han

  Paul ik ben niet van plan mijn (ex) collega's te veroordelen, zij kunnen op dit moment niet naders. Helaas verandert de wereld sneller dan de "mind" van beleid makers en bedrijfsleiders. Ik probeer steeds aan te geven dat minder wel eens beter kan uit pakken. Dit kan echt niet op bedrijfs niveau, maar waarom moet onze verwerkende industrie ook in het buitenland produceren?? Weer AVEBE de eerste co-op die mondiaal produceerde (Thailand China) en nu de eerste die weer voor 100 % thuis is op de eigen basis. Er levert niemand meer die geen lid is van de club in Nederland en Duits- land. Ze hebben zelfs een productie beperking ingesteld, is de eerste in meer dan 100 jaar. Waarom niet bij intensiveveehouderij die toch echt in pure zit.
  Ik heb in de discussie al eens aangegeven dat een eigen merk , producent+retailler een uitweg zou kunnen zijn. Kan alleen als alle participanten in dit merk (r) gelijk waardig worden behandeld. Nooit geen product van niet aandeelhouders onder het merk verkopen!!!
  Nu de varkens boerenmet CC vlees op pad gaan, geven ze hun inspanningen weer weg, iedere boer mag en kan het produceren. Maken we van niche weer super snel bulk!! DOM DOM!!! Geen fabrikant die toestaat dat zijn Licentie wordt gebruikt zonder zijn medeweten anders gezegd zonder betaling.
  Betreffende je laatste vraag, Ik ben bereid om mee te denken over een eigen merk in samenwerking met 1 of meerdere retaillers die zich willen profileren als Diervriendelijke vlees verkopers. Nooit geschoten altijd Mis

 • no-profile-image

  josien kapma

  Hans, Dick vraagt of je voor zelfvoorzienendheid in een gebied bent?
  _____________________
  Laten we iets afspreken. Ik wil graag Annechien's mening horen *als varkenshouder*, dat is veel interessanter dan haar zwijgen als LTO voorvrouw.
  ____________________
  We komen elke keer weer op de vraag waar gaat het heen met de Europese landbouw. Interessant, maar daar komen we niet uit en belangrijker: onze standpunten zijn al voor het voetlicht gebracht.
  Linksom of rechtsom, de implicaties voor NL zijn wel ongeveer duidelijk: krimp (in NL) en meer differentiatie.

  We weten inmiddels dat het dierziektenbeleid onlangs verbeterd is, maar dat nieuwe ziekten weer voor onverwachte situaties zorgen, zoals nu met Q-koorts. Dit wordt door dierenbeweging onmiddellijk benut als kritiek tegen de intensieve sector, hoewel het verband helemaal niet duidelijk is en wellicht zelfs om te draaien is. (kleinschalig levert grotere gevaren dan modern grootschalig)

  Het dierziektenbeleid is heel nadrukkelijk inclusief hobbyhouderij, maar stuurt niet zozeer aan op twee uiteenlopende richtingen, (romantisch en industrieel), eerder voor een soort tussenweg.

  Annechein lijkt dit te steunen. Het lijkt me Pauls middenweg: wordt als landbouw niet te industrieel, want dan keert de opinie zich tegen je.
  Wouter de Heij op Foodlog is er fel op tegen, hij zegt: dat is te open, levensgevaarlijk.
  En voor export positie is het mogelijk een concurrentie nadeel.

  Meer?
  - en produktie

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, ik heb het begrepen. Ik vind Annechien's mening als varkenshouder ook belangrijker dan haar stilzwijgen als LTO voorvrouw. Maar ik wil liever niet de conclusie trekken dat haar eigen varkenshouder mening anders is, dan die, wanneer ze de LTO pet op heeft. Dan de vraag van Dick over de zelfvoorzienendheid in een gebied. De Braziliaanse ambities gaan net zo als de huidige NL ambities veel verder dan zelfvoorzienendheid in een gebied. De Braziliaanse landbouwsector loopt de ratrace met overtuiging."We gaan ervoor" Braziliaanse boeren en hun voormannen hebben de schurft aan de EU. (ik schrijf het maar even plat neer) Het zijn net wolven die bloed geroken hebben. Al die tijd dat de EU zijn eigen markt beschermt, en zelf wel volop exporteert, heeft de Brazilianen de vaste wil gegeven zich nu te laten gelden, en ik denk dat het boemerang effect, van dat EU beleid, er nu aan komt. Dat de Braziliaanse aardappelsector niet beschermd wordt, is puur om er met de granen, katoen, vlees er volop tegen aan te gaan. China lonkt, en dat is de rede dat de grote olievelden voor de kust van Rio door Chinezen ontgonnen gaan worden. De Braziliaanse economie groeit dwars door de crisis heen, wat er vanwege de crisis minder geëxporteerd wordt neemt de binnenlandse markt op.
  Het heeft absoluut geen zin om nu met het voorstel naar de Braziliaane te komen:" van zullen we de markt even verdelen! ieder gebiedje zijn eigen zelfvoorziening". Hoe beter de Braziliaanse landbouw het doet, hoe beter de koopkracht van de Braziliaanse burger. Dus de Brazilaanse burgers staan als één blok achter hun boeren. Waar we het meeste last van hebben is van ons eigen succes, de Braziliaanse munt de Real is hartstikke duur. Ik hoop dat dit overtuigend genoeg is. In mijn voorgaande commentaren heb ik steeds getracht mee te denken wat de beste/meest redelijke richting/oplossing is voor de intensieve veehouderij in Nederland. Ik leef met de getroffen geitenhouders mee. Ook ben ik van mening net als Paul, dat de standsorganisatie het wel opneemt voor de boeren, maar meer vanuit de interesse van bank en industrie, dan voor de individuele boer. Aangezien de subsidies en marktbescherming uiteindelijk terecht komen bij die bank en industrie zijn zij ook degene die er het meeste belang bij hadden dat de NL intensieve veehouderij zich heeft gevormd tot wat het nu is, geweldig toch!! Ik kom uit de varkenswereld, mijn vader had een zeugenbedrijf van 500 zeugen. en 20 jaar geleden heb ik het besluit genomen de varkensfabriek niét over te nemen. Dat is de reden waarom ik de landbouw gedachtengang van zowel de Braziliaanen en de Nederlanders van binnen uit ken.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Die conclusie hoef je ook niet te trekken en ik vind het flauw erop te zinspelen. Je kúnt in dit soort gesprekken alleen maar als persoon uiten, anders kom je geen steek verder. Jij hebt al eens uitgelegd dat je je achternaam niet vermeldt in verband met een subsidie aanvraag. Dan verwacht ik dat je veel bewondering hebt voor iemand die openlijk handelt. Het gaat niet om standpunten innemen en verdedigen, maar om inzichten samen verder te ontwikkelen. Voortschrijdend inzicht, ontwikkeling in gedachtengang is daarbij een pré, en daarom is mensen vastpinnen op hun uitlatingen maar beperkt zinvol. (laat staan de andere petten die die mensen in de kast hebben hangen erbijslepen).


 • no-profile-image

  josien kapma

  @koetje, boe en anderen: waarom hier vooral emigranten reageren is ook mij een raadsel. Die zitten eenzaam&verstoken van nederlandse gezelligheid achter de PC ;-)...
  Het geeft wel aan dat, zelfs al zou het binnen nederlandse landsgrenzen nog lastiger worden, het nog lang niet over is met NL als landbouwnatie wereldwijd. Ik verbaas me er altijd over dat daar niet meer mee gedaan wordt, qua netwerken en business kansen, met name ook in de consultancy- en dienstensector.
  _____________________________
  Ik vind het internationale perspectief wel zinvol en interessant, maar zou dolgraag meer boeren uit Nederland hier lezen. Hoe krijgen we dat gedaan?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Josien, en je eigen netwerken?

 • no-profile-image

  josien kapma

  paul, ik pleit ervoor de sterke kanten van NL'se landbouw (kennis- en institutionele structuren) te benutten ook buiten landsgrenzen. <> Overigens met oog voor versterken van lokale collega's en systemen.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ruimingen stuiten tegen de borst. De dierenbeweging suggereert -zonder het te zéggen- dat dit met kleinschalige veehouderij met buitendieren niet gebeurd zou zijn. Dat is onzin.
  Zo weten ze ook dit als een argument tégen intensieve dierhouderij te gebruiken. Net als de ruzie over de ruimtenorm voor varkens, terwijl NL het béter doet dan de norm. Je mag best tegen grootschalige dierhouderij zijn, maar vooralsnog niet met het argument van dierziektepreventie.

  De ruimingen zijn zelfs als argument vóór intensieve veehouderij te gebruiken: Dit was niet gebeurd indien bij geiten de voorzorgsmaatregelen betracht waren, zoals die bij varkens en kippen gebruikelijk zijn. (gesloten stallen met luchtwassers, hygiene maatregelen, etc)

  Wat ik zie, ook weer in de huidige reacties op Qkoorts in de media, zijn die twee sporen, schizofrenie heb ik het al genoemd. Romantiek en dierenactivisme voor kleine knusse boerdertijtjes, en grote moderne veefabrieken voor de echte vleesproduktie van de massa die het niet zoveel kan schelen en voor export. In feite is het geen toekomstbeeld, maar is het al bijna zo.

  Het tweesporen beleid lijkt aantrekkelijk, omdat er keuze is. Maar het is om allerlei redenen juist onhandig. Waarvan dierziekte preventie één. (én veel haarden, én grote aantallen dieren dicht opeen)  Het huidige dierziektebeleid is verbeterd na een brede consultatie. Dit is afgesproken: isoleren in geografische compartimenten, snel enten en het veilig stellen van afzet, voorlopig binnen NL, hopelijk snel in Duitsland en verder.

  Het houdt dus houderijvormen bijelkaar, geen tweesporen onderscheid. Heb ik dat goed begrepen? Houdbaar? Wenselijk?

 • no-profile-image

  Han

  Josien je zou de Nederlandse landbouw meer willen betrekken bij de discussie. Ik kan je niet zeggen waarom ze het niet doen. Ik heb wel een vaag vermoeden waarom de emigranten het wel doen. Heeft niet alleen te maken met het feit dat ze meer tijd hebben, dan de Nederlandse collega's, ze kijken nu met andere ogen naar de Nederlandse landbouw en zijn de sociale controle kwijt. > Hebben ze meer tijd, heeft hun vertrek meer vrijheid opgeleverd< Ik zou ook wel eens wilen weten wat de Nederlandse boer beweegt om te doen wat hij doet en bovenal waarom hij alles op zich af laat komen, wacht op "Hoger hand" zoals nu met de Q-koorts. Bang is zijn export te verliezen als hij het dierenwelzijn goed geregeld heeft. >vaccinatie< Ik zou wel eens willen weten wat de Nederlandse boer belangrijker vindt; "Zijn bedrijf, zijn image en inkomen of het inkomen van de NV Nederland". Ze praten doorgaans over de EXPORT moet door gaan moet groter, ookal kost het iedere boer en tuinder een sloot geld. Zelfs de boeren bank gaat mee in deze waan, voor hen direct omzet aan hypothecaire leningen en lease gelden. Hoe lang kan de landbouw dit volhouden?? Hoe lang kan de aardbol dit volhouden??? Dit steeds meer prodiceren om meer rente en aflossing te betalen en steeds weer meer lenen om de vorige lening in te lossen??
  Dit voor een overvoerde markt.
  Weet jij als boerin hierop het antwoord??
  De vraag waarom LTO en zeker ZLTO vermoedelijk een andere pet dragen dan de boeren? Ik begreep van de site van VION dat ZLTO hoofd aandeelhouder is en daar een groot deel van zijn geld weghaalt. Het organisatie belang loopt dus maar ten dele paralel met leden belang. VION is net als de aardappelmeel industrie was zeer internationaal, de boer leverancier merkt hier in zijn beurs niets positiefs van.
  De boeren reageren niet op je site omdat ze misschien bang zijn voor de eerder genoemde sociale controle en nu uit de hoek van de afnemer.
  Emigranten beginnen met een schone lei en zijn bereid / moeten nieuwe afzet kanalen aan (te) boren, de blijver heeft alle vertrouwen in zijn afzet organisatie, die helaas geen hogere prijs kan maken omdat er te veel product is. Deze club zegt er niet bij dat ze ongebreideld hebben uitgebreid bij hun filiaal in vanerweggistan. De boeren willen niet inzien of althans niet zeggen dat ze hun eigen concurent zijn op deze wijze.
  Mee doen aan jouw discussie kan voor en wel te bedreigend zijn, hun vertrouwde wereld wordt door de emigranten ter discussie gesteld.
  Ik hoop dat je genoeg aanknopingspunten krijgt op onder staande reactie om er een discussie stuk van te maken.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Ik ben van mening dat je een productiesysteem op moet bouwen waarin consument en dierenbeweging zich kan vinden. Waarschijnlijk is dat niet op een industriële manier achter gesloten deuren. Dat roept alleen maar vragen en twijfel op. De gemiddelde Nederlander heeft al weinig besef meer over productie van voedsel en met het laten zien en beleven kun je begrip kweken. Was begrip maar een groente.
  Om andere meningen te horen en mogelijke oplossingen hoop ik op de reeks van Dick Veerman in het AGD.

 • no-profile-image

  Han

  Paul de landbouw moet niet langer vlees, aardappels etc. verkopen maar een gevoel een idee. Vb bij Andijk groeien consumptie aardappelen, een zeer oud ras, mogen alleen met de hand geoogst worden . Deze koop je niet als voor verpakte aardappelen maar als Andijker Muizen uit gepond door de groenteman en de prijs zeer hoog. De kracht van deze jongens zit in Zeer beperkte oppervlakte, hand geoogst, oud ras met alle bijbehorende Gevoelens bij de consument.
  Op deze wijze moeten enkele varkenshouders ook te werk gaan denk ik. Verkoop een gevoel, een idee, een ficsie. Het mag nooit bulk worden. Koop ik droge worst koop ik Groninger. Waarom de smaak misschien of het gevoel van toen ik studeerde in "STAD".
  Om dit rond te zetten is samenwerking met 1 of meer grote retaillers nodig en laat de tussen handel weg. Slachten kan ook in loonwerk op slachthuis. Ik denk dat er een zweem van Romantiek, van "Toen was geluk heel Gewoon". Geef de mensen het Kneuterige gevoel van opa en oma terug. Waarom bestaat de warme bakker nog naast de super, hij is duurder maar weet ons wijs te maken dat zijn broodje deze mee prijs (bijna dubbel) dubbel en dwars waard is. Ja we gaan er voor in de rij staan wachten op onze beurt. Waarom niet met vlees????

 • no-profile-image

  josien kapma

  Han, Paul, het lijkt wel of jullie de serie van Dick (<> ) niet meer nodig hebben. Jullie zitten al helemaal op dat spoor. Ik ben ook zeer verheugd over en benieuwd naar die serie maar... GET REAL. Groninger worstjes en andijker muizen gaan echt niet het verschil maken voor de meerderheid van de Nederlandse landbouw.

  Met wat geluk kunnen we meer begrip van de keten kweken. Met veel geluk is er voor ongeveer 20% van de NL vraag, dus max. ongeveer 5% van het nederlandse landbouwproduktie, een kwaliteit/diversiteit slag mogelijk. Dit geeft Veerman overigens zelf ook aan.

  En gelukkig hoeft dat ook niet. Op een heleboel vlakken kunnen we de slag op de wereldmarkt best aan, in elk geval nog een hele tijd. Ja, óók na afbouw van importbeperkingen en subsidies.

  En verder zullen we moeten kijken naar diversificatie náást de landbouw. Dus recreatie, zorg, onderwijs, etc

  De zorg rond communicatie, draagvlak, PR, imago deel ik zeer. Ik denk als Paul dat openheid en zeggen wat je doet de oplossing is. Hoe krijgen we daarvoor meer 'capaciteit'? Dát is een punt wat ik het meest interessant vind in Dick Veerman's aanpak.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Josien ik zou ook graag willen dat de Nederlandse Land en Tuinbouwers meedoen met deze discussie!!!... Het gaat er niet om dat wij elkaar bekritieseren, het gaat om nieuwe idéen en mogelijkheden. Voor alle duidelijkheid moet ik zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat Han, Hans en o.g.t. de nederlandse agrarische sector een warm hart toedragen!!!... Wij willen niet dat er agrarische ondernemers bankroet gaan!!!... U hebt ook volkomen gelijk als u zegt/schrijft dat u nieuwe gedachten/idéen wilt zien in uw discussie. Het is meerdere malen ter sprake geweest dat de Nederlandse inbreng matig is. Hoe komt dat ?. Ontbreekt het aan creativiet ?. Of is het de angst voor verandering ?. Of willen de agrarische ondernemers afwachten en thee drinken ?. 60 jaar lang is er een redelijk inkomen uit de Land en Tuinbouw gerealiseerd, in 2009 is er een nieuwe situatie ontstaan !, Heeft het even tijd nodig om dat te verwerken ?. Het heeft toch geen zin om de kop in het zand te steken!!! (?). Josien, Han, Hans en Piet weten waar zij mee bezig zijn!!!, Annechien en Paul weten het ook!!!... Mag ik nu de vraag stellen aan alle lezers; weten jullie het ook ??? Laat a.u.b. wat van jullie horen of zien!!!... Groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Han

  Josien ik zie de wereld markt niet alleen als oplossing van alle economische problemen. Ik zie hierin 1 van de oorzaken van het verzwakte weerstand systeem van mens en dier en tevens van de verspreiding van ziekten en kwalen. We kletsen hier steeds over varkens, kippen, geiten en andere aaibare wezens, maar de akkerbouw en tuinbouw kennen ook het probleem van ziektes, insecten, schimmels etc. die in ons land opduiken als exoten. Wat te denken van zwaar vergiftigde containers die voor uitladen eerst X uren moeten luchten. Waar blijven deze gifgassen??? juist in de lucht, in het ecosysteem. De containers staan te luchten op de haven waar ook de grondstoffen voor veevoer overgeslagen worden Dit is ongevaarlijk omdat niemand enig onderzoek hierna doet en zo de fabrikant weet wat de negatieve effecten zijn, Houdt hij zijn mond. Denk aan de niet officieel bekende gevolgen van Roundup gebruik bij RR gewassen of anders gezegd mono chemie toepassing op de miljoenen grote vlaktes van Noord Amerika en Brazilie.
  Josien jij zoekt net als ieder politicus en ieder landbouwvoorman naar DE oplossing voor DE boeren. Dit hebben de Jonge Boeren rond 1970 al in gang gezet, met als gevolg een nog steeds overvolle markt. Dit ideaal is helaas onbereikbaar, als we tenminste niet bij machte zijn een tekort markt te creeren of bereid zijn een geleide economie voor landbouw te accepteren.
  Het ombuigen van het Vrije Markt GELOOF is net zo min mogelijk als het ombuigen van het Christelijke geloof naar geloof XX. De wereld markt moet vrij om andere landen ons eten te laten maken, zodat we dat kunnen ruilen met andere consumptie goederen. De Nederlandse economen praten nooit over de producenten alleen maar over de handel, die is van belang. Handel is ook mogelijk zonder productie. Handel is niets anders dan goedkoop kopen en duur verkopen.
  De Griekse mythologie had EEN GOD voor HANDEL en DIEVEN.
  Handel is wettelijk toegstane diefstal volgens de leer van Lenin.

 • no-profile-image

  Han

  Josien ik zoek naar de oorzaak van het ontstaan van ziekte explosies, ik ben niet geinterreseerd in simptoom bestrijding. Dat is dweilen met de kraan open en kan je export markt niet redden.
  als voorbeeld De pootgoedteelt kampt met een ernstige bacterie aantasting, die niet is uit te bannen mist reeds afnemers die de productie zelf doen. Gevolg is de markt wordt kleiner en deze landen betalen doorgaans geen kwekers rechten. De akkerbouw negeert deze waarschuwing en gaat gewoon door in de hoop dat er eens een knappe kop komt die het simptoom kan bestrijden. Maar dan zou het wel eens te laat kunnen zijn. Bij de intensive veehouderij gaat het dezelfde kant op. Bij dieren speelt dan ook nog de aaibaarheids factor, die accuut door de politiek wordt gebruikt om de sector het leven nog zwaarder te maken dan het al is.

 • no-profile-image

  Josien kapma

  Han, ziekte explosie? Waar haal je dat vandaan? Er is naar mijn mening juist minder ziekte dan ooit. Zeker als je de toegekomen volumes, monitoring en detectiemethodes en mobiliteit in ogenschouw neemt.

 • no-profile-image

  marc

  volgens mij hebben de ministers koorts,de Q koorts kan volgens mij op een andere manier uitgerooid worden,een bende paniekeurs!!

 • no-profile-image

  Han

  Josien als er minder ziektes zijn zou daar PREVENTIEVE vaccinatie en medicijn gebruik aan ten grondslag kunnen liggen samen met jouw maatregelen.
  Maar ik geloof niet dat dierziektes alleen uitbreken bij veel dieren in 1 hok. Als dat zo is moet het aantal dieren per hok gewoon minder zijn. Zouden de ziekte verwekkers net als bij de planten ook sterker worden??
  Ik weet wel dat de statistieken uitwijzen, dat steeds meer kinderen last van allergieen hebben. Komt dat van te veel kinderen in een stad?? In een tijd van bevolkings afname!! Hier is zeker de intensieve veehouderij schuldig aan??? Of is het de luchtvervuiling??
  Josien laten we eens gaan zoeken met elkaar naar welke invloeden van buitenaf ons parten kunnen spelen, we laten ons steeds de Zwarte Piet toespelen en accepteren hem dan zonder noemens waardig protest. We zijn het gewend altijd de piespaal van de maatschappij te zijn.
  Bovendien als we maar de geringste aanwijzing hebben dat het vrije verkeer van goedeeren met zijn ontsmettings methoden mede veroorzaker zou kunnen zijn, hebben we een stok om de (te) goedkope handel te weren. Noem het protectionisme of what ever. Laten we alles zo door hobbelen is er over 25 jaar geen intensive boer meer over, de grote agrarische machtsblokken (binnen en buiten de EU)zulen niet schromen om hun boeren te beschermen met wat voor smoes dan ook.
  Voor mij is het zinloos te blijven produceren zonder een fatsoenlijke vergoeding voor de inbreng aan tijd, kapitaal en kennis. Alle bulk boeren werken zich nu een slag in de rondte voor de NV Nederland, zonder een fatsoenlijke vergoeding.

 • no-profile-image

  josien kapma

  tja marc, het ingezette beleid was niet zo slecht maar is, vooral onder invloed van de uitzending van Zembla, omgegooid. Dat valt te begrijpen omdat men vreesde dat de publieke opinie om een stevig ingrijpen zou roepen. Maar het was te ongeduldig, wordt gezegd.

  Hoe gaat het in Belgie en wat stel jij voor?

 • no-profile-image

  josien kapma

  Han, je haalt er nu zoveel bij dat ik niet meer weet waar ik zou moeten beginnen.

  Ik blijf dus maar even bij het onderwerp.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Het dierziektebeleid in NL moet rekening houden met enerzijds open dierhouderij (zoals bij melkvee, hobbyhouderij, biologische en uitloop houderij) en anderzijds met grootschalige intensieve (maar 'gesloten') houderijen van voornamelijk varkens en kippen.

  Op dit moment lijkt de trend dat die twee sporen bijeen gehouden worden. Intensieve houderij doet zijn best vooral "diervriendelijk" over te komen. Voorbeelden:
  De ruimtenormen die de intensieve veehouderij zich oplegt zijn ruimer dan elders. Het dierziektebeleid is nu gericht op snel vaccineren. Beide zijn voorbeelden van maatregelen die export bemoeilijken.

  Door een roep van een klein aantal mondige burgers en een brede hang naar wat we steeds "Ot en Sien"landbouw noemen, leggen we de -ook de intensieve- sector beperkingen op.

  De vraag is: is dat slim?

  De stelling was ingezet vanuit dierziektebeleid, maar ik zou hem breder willen trekken: laat die twee 'sporen' verder uitelkaar lopen, onderscheid ze duidelijk.

  Maak een moderne intensieve veehouderij die op het scherpst van de snede mag concurreren. Beken kleur: communiceer hier open en reeel over, "het is geen pretje voor dieren, maar buiten NL hebben ze het niks beter". Zo krijgen "beter-leven" vormen meer kans.

  Maar laat die dan ook echt onderscheidend zijn met bovenop dierwelzijnsnormen ook een schaalgrootte beperking.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Zents, in een vroege reactie gaf je aan biologisch eierproduktie voor gezien te houden vanwege problemen met kwaliteit. Is er een verband met schaalgrootte? Of: Hoe zou een topsegment eieren, een "premium" manier van leghennen houden, er uit kunnen zien als het herontworpen kon worden?

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, ik wil graag reageren op je geirriteerde reactie van 21 dec 2009 17:06. Ik had het gevoel dat je me als een klein kind in de hoek zette terwijl ik me van geen kwaad bewust was. Als iemand met de naam Annechien ten Have Mellema, Beerta ondertekend in deze discussie, dan weet iedereen dat zij de LTO vertegenwoordiger varkenshouderij is. Er zijn ook mensen die ondertekenen met Gerda Verburg Den Haag, maar dan lees je tussen de regels dat zij dat niet is. Stel dat ik de discussie was aangegaan en ondertekend had met Wyno Zwanenburg, Peel!!! Dan krijg je rare dingen, dat kan niet en mag ook niet. Daarom denk ik dat het beter is dat we er van uit gaan dat wanneer mensen met een hoge functie in de landbouw ondertekenen met hun volle naam dat we dan ook automatisch de pet zien die daar bij hoort. Als Annechien wil meedoen als varkenshouder lijkt het mij verstandiger toe om dit te doen onder synoniem, dan kan ze met haar goede ideën meepraten zonder dat we worden afgeleid door die pet. In de tweede plaats kreeg ik het gevoel dat je mischien wel een telefoontje kreeg van jou hoofdredacteur, "Josien wat doe je nu? Heb je een keer Annechien in de discussie, en wordt ze te kijk gezet door een boer uit Brazilië nog wel"(ik schrijf even wat ik denk, zonder iemand ook maar te willen kwetsen of belachelijk maken, absoluut niet) of mischien dacht je dat zelf wel. 't Is natuurlijk byzonder mooi als iemand van dergelijk caliber aan jou discussie mee doet, ik vind dat zelf ook erg waardevol. Ik vind het erg jammer als mijn discussie met haar , haarzelf of iemand anders gekwetst heeft, mocht dat zo zijn dan bied ik bij deze mijn excuus aan. Wat de inhoud van de discussie betreft, bleek dat ze haar huiswerk, voor wat betreft Brasil, nog niet afheeft, en dat werd haar, door de reactie van Paul, onder de neus gewreven. Ik vind dat volkomen normaal en zoiets hoort bij een discussie.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Hans, dank voor je openheid. We zijn met zijn allen een nieuwe manier van van gedachten wisselen aan het ontdekken. Gaandeweg ontwikkelen we een bepaalde cultuur. Ik wil een open en veilige cultuur, feitelijkheid en kennis, en een constructieve sfeer die steeds naar inzichten streeft. Het ligt voor de hand onder pseudoniem mee te doen, dat mag ook gerust, maar wat mij betreft is het nog interessanter als we met open vizier en naam en al komen.

  Voor iemand met een bepaalde pet is dat extra risicovol. De pet mag bekend zijn of na te zoeken, ze ondertekent er niet mee, en dus is het gedeelde een persoonlijk standpunt.
  (Waarom zouden Wyno Zwanenburg of Gerda Verburg dat niet kunnen doen? Interessant juist.) Ik denk dat het internet in toenemende mate een medium is om je gedachten samen te ontwikkelen en scherpen. Over een paar jaar is het raar als een boerenleider zich niet openlijk (en heimelijk) op internetfora begeeft, hoe kan hij of zij dan weten wat er leeft?)

  De redactie laat mij de vrije hand hierin.

 • no-profile-image

  Han

  Josien ik geloof in je benadring om wereldwijd mensen te activeren om hun ideeen over een onderwerp te spuien.
  Josien perfect dat je terug gaat naar de "roots" van het artikel. ik ben aan het brainstormen om mensen uit de tent te lokken en om te trachten niet alleen de dierdichtheid als oorzaak aan te wijzen van het probleem maar samen te zoeken naar eventuele andere oorzaken. Er zouden oorzaken kunnen zijn, die we so wie so liever kwijt zijn als we daarmee de boeren aan een betere uitgangs positie kunnen helpen.

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, je schrijft: "waarom hier vooral emigranten reageren is ook mij een raadsel. Die zitten eenzaam&verstoken van nederlandse gezelligheid achter de PC ;-)...
  Lieve meid, eenzaam in Brasil!! ?? verstoken van Nederlandse gezelligheid...klopt! De Brazilian way of live is anders, zonder geraniums. en dan schrijf je "maar zou dolgraag meer boeren uit Nederland hier lezen. Hoe krijgen we dat gedaan"?
  Jij moet als de bliksem opstaan uit je kleermakerszit-met-je-PC-op-schoot, uit je Portugeese gemakstoel, uit je lekkere winterzonnetje, en als de wiedeweerga naar het barre noorden gaan. De NL boeren hoor je niet meer omdat hen het water al boven de lippen staat, ze halen adem door de neus en als ze wat proberen te zeggen dan zie je alleen maar bubbels maar je hoort niks. Die NL boeren hebben een "robot" gebouwd met de bedoeling dat die robot hen wat werk uit de handen zou nemen. Maar de robot is oppermachtig geworden en heeft de boeren tot slaven gedegradeerd De naam van de robot? L-nv, U-nilever, C-hv, I-ng, F-riesland campina, E-ncebe R-abo Het is een duivelse robot Ze heeft de boeren voor haar kar gespannen en heeft alle touwtjes in handen. Zij is alleen maar geïnteresseerd in geld en macht. Alle boeren die nog niet onder haar loodzware last bezweken zijn jut ze op om nog meer hooi op de vork te nemen, en als er bijvoorbeeld een ziekte uitbreekt dan maakt ze zonder enig mededogen alle dieren, ziek of gezond, dood. Als de betreffende boer er onderdoor gaat interesseert haar niet, ze pakt zo een andere boer in zijn nekvel om zijn collega's plaats in te nemen. In de vorm van een lening houd ze de boeren een worst voor, die de boeren dubbel de dwars moeten terug betalen door nog harder aan de kar te trekken. En de kar op zich is heel niet zo groot en ook niet zo zwaar, maar die duivelse LUCIFER, die de teugels in de handen heeft, is zo'n zware last als LUCIFER er niet op zou staan en niet de boeren zou verplichten 3 maal zoveel te produceren als wat nodig zou zijn, dan zouden de boeren een goed leven hebben. Die smerige LUCIFER probeert dat ook in andere landen maar daar heeft ze de boeren niet in haar macht zoals in het eigen land. Josien, jij als journalist moet dat opschrijven! daar betalen de boeren jou toch voor? Oeps! wat zie ik nu? Als ik op de boerderij site kijk, zie ik allemaal afbeeldingen van LUCIFER! Nee, dat kan toch niet waar zijn? LUCIFER betaalt de Boerderij!!! om de boeren een beetje op te peppen? om hun nog een beetje moed in te spreken? Beste Josien, Wij geëmigreerde boeren hebben het beste met NL collega's voor en we toeteren maar, ga toch is kijken in dat buitenland!!

 • no-profile-image

  josien kapma

  goed, Hans. Op 1 april een verlichte (en nee, niet door LUCIFER gesponsord, wel in een licht gebouw in de lichtstad) vergadering over de vraag: Waait het of stormt het in de Landbouw. zie <>

  Tot die tijd zal de landbouw in nederland nog wel blijven bestaan. Kunnen we het dan nu hebben over dierziektenbeleid, tweesporen landbouw? :-)

 • no-profile-image

  Han

  Hans je laatste reactie is me uit het hard gegrepen. De boeren zijn murw geslagen en hebben zich zoveel aangetrokken van de voorlichting van de door jouw genoemde clubs, dat ze zichzelf tot onbetaalde medewerker van de bank hebben gemaakt.
  Toen Rabobank het nodig vond om iedere akkerbouwer te vertellen, dat hij die ene goedlopende tak (pootgoedteelt) moest uitbreiden, ben ik gestopt. iets wat goed is moet je niet bewust stuk maken, omdat jij als toeleverancier van GELD er aan verdiend en de markt overvoerd raakt met als gevolg dalende inkomsten, dus nog meer lenen om de te trachten de zaak te redden. Hetzelfde gebeurt bij de intensieve veehouderij en de veehouderij. Wordt er iets verdiend direct de zaak uitbreieden onder aanvoering van de bank en toeleveranciers. Deze heren maken heel handig gebruik van de gevoelens van boeren, om het familie bedrijf tot in lengte van dagen te laten voort bestaan.

 • no-profile-image

  koetje

  Zoals sommigen het blijkbaar vreemd vinden wanneer het dichstbevolkte land ter wereld 60% van zijn voedselproducten exporteert,vind ik het vreemd wanneer sommige landen een groot deel van hun geproduceerde voedselproducten exporteert terwijl een deel van de eigen bevolking ver onder de armoedegrens in sloppenwijken woont en hun dagelijks kostje bij elkaar moet bedelen of van de vuilnisbelt moet schrapen.Als de WTO vandaag het besluit zou nemen dat voortaan alleen die landen voedselproducten zouden mogen exporteren wanneer de voedselvoorziening voor de eigen bevolking voor 100% is gewaarborgd,dan zou de wereldmarkt er in 2010 wel iets anders uitzien denk ik.Ook kunnen we wel stellen dat leveranciers aan Friesl.Camp al jaren onder een twee sporen beleid vallen omdat dit bedrijf zowel bulk als (dag)verse melkproducten produceert zowel onder A-merk als onder huismerk.Met het ontwikkelen van goede marker-vaccins hoeft het in de toekomst niet een groot probleem te zijn om massaal te gaan enten.

 • no-profile-image

  Hans

  Nou Koetje Boe, door in NL te blijven en veel te veel blijven produceren en het maar te dumpen op de markt van die arme mensen van de sloppen wijken krijgen ze het veel beter daar, waar jij, zo te lezen, nog nooit geweest bent!! De mening die jij uitdraagt is exact de mening, die nodig is, om die mensen arm te houden. Een arm land kan zichzelf alleen maar aan zijn eigen haren uit het moeras trekken door te exporteren. Vriend, ik kan het weten. dat gaat als volgt, bonen trek je met de hand, aardappels oogst je met de hand, mais oogst je met de hand, koeien melk je met de hand. werkgelegenheid en super zuinig zijn vriend, daar gaat het om. En dan proberen die westerse markten op te zoeken om een betere prijs te maken. Als dat lukt volgend jaar een groter stuk, zorg je voor nog meer mensen. En dan ineens komt een schip met knoflook uit China en donderd de markt in elkaar. Een week later een schip met melkpoeder uit de EU. Al die mensen die bij kleine boertjes een handje meehelpen met het melken, kunnen weer thuis blijven want de boer heeft zijn koeien verkocht, kan niet meer uit en heeft nog wat rekeningen te betalen. Koetje Boe hoe erg zou je het vinden als je door degene, uit het rijke buitenland, die jou kleine boerderijtje naar de bliksem help, na de tijd ook nog is ontwikkelingshup wordt aangeboden als een doekje voor het bloeden???? Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet.

 • no-profile-image

  koetje

  Nou Hans wanneer mijn reactie egoistisch op jou overkomt; het woord overproductie krijg ik niet door mijn strot zolang er iedere dag mensen sterven van de honger door voedselgebrek enof een foutieve verdeling.Maar om nu alle schuld te leggen bij het Westen gaat mij te ver,ik vraag me dan ook af wat het aandeel van die grootgrondbezitters is in de sores.

 • no-profile-image

  Han

  Hans je hebt helemaal gelijk. geef de mensen een hengel en leer ze vissen in plaats van vis te geven. Wij zullen terug moeten als een eerlijkere verdeling op de wereld ons ernst is. Willen we dit niet moeten we stoppen met hipocriet geneuzel.
  kunnen we vast tentjes klaar zetten voor de armen die het wachten zat zijn en enmasse de "rijkdom" komen halen. Een Zalig Kerstfeest gewenst

 • no-profile-image

  koetje

  Precies maar om te vissen heb je wel viswater nodig.

 • no-profile-image

  Hans

  Koetje Boe, de GrootGrondBezitters zoals ik ze ken, spelen geen rol in productie, bijna altijd hebben ze grond in bezit met een speculatie doel, niet met een productie doel. Meestal houden ze alleen maar vee, telen een beetje soja en mais om bij te voeren. In Brasil ligt er een belasting op grond die niet productief is, om juist die grondspeculatie tegen te gaan. De Braziliaanse regering wil juist hebben dat je de grond productief gebruik en niet braak laat liggen. Maar GGB's zijn meestal geen agrarische ondernemers maar traditionele Fazendeiros. Als een GGB zijn belasting niet betaald, wordt of worden gedeeltes van zijn grond onteigend. Deze grond wordt dan uitgegeven aan de zg. SEM TERRAS de Landloze boeren. Gebruikt en misbruikt door verschillende opeenvolgende regeringen, kerken, NGO's enz. Ze krijgen een stukje grond en worden dan aan hun lot overgelaten. De regering doet dit om de trek naar de grote steden tegen te gaan, want daar komen deze mensen meestal in de favela's. Koetje Boe, ik lees tussen de regels van je commentaar dat je van al deze dingen geen weet hebt. Dit neem ik je absoluut niet kwalijk, want je kunt het ook bijna niet weten net zoals de meeste andere boeren het ook niet weten. Al deze mensen vragen niet om mededogen, maar om eerlijke gelijke kansen. Je moet het zien om te geloven, maar deze mensen hebben een levensvreugde zoals je in NL niet tegenkomt. Koetje Boe, ben jij bereid de importheffingen van de EU af te breken, de markt vrij te maken, en de producten van deze mensen gelijke kansen te geven als jou eigen producten?

 • no-profile-image

  Hans

  Eigenlijk best wel een goede vraag zo op Kerstavond, vind je ook niet???

 • no-profile-image

  koetje

  Hans deze Fazendeiros spelen volgens jou dan misschien geen grote rol in de landbouwproductie hun stempel op de locale en nationale politiek is des te groter of liever gezegd veel te groot.Laatst heb ik een artikel gelezen over de moord op zuster Dorothy door haar strijd tegen deze personen.Misbruikt en aan hun lot overgelaten door regeringen enz.schrijf je,deze zaken kun je niet alleen afschuiven op internationale handelspolitiek.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Ik weet het, we belanden steeds weer in dezelfde tredmolen (= dezelfde ciscussies) wat Josien ons ook aanreikt voor onderwerp. Maar er is wel een ratrace, een race-to-the-bottom (= we komen bij de kern van de problemen) en dat is fascinerend. Met zijn allen en met name door Hans is een open zenuw blootgelegd. Waarom beschermen de machtigen zich tegen de machtelozen?? Dit middels de klemmende vraag waarom er importheffing is op vlees (en graan) en niet op soja. >>>>>>>>>> Veel beleid is historisch en min of meer toevallig ontstaan. 25 jaar geleden was er subsidie voor eiwithoudende gewassen. Deze is afgeschaft onder druk van USA en Brazilië (waarom zijn toen subsidies op graan niet afgeschaft; omdat Afrika geen vuist kon maken?) Het beleid heeft zich verder zo ontwikkeld als gebeurd is: alle ruimte voor de veehouderij met lage voerpijzen en weinig aandacht voor milieueffecten. OOrzaak is feitelijk dat de landbouwlobby steeds te machtig is geweest. Dat wordt nu in snel tempo minder. De opvolgers van de LTO-generatie die dit systeem hebben opgebouwd mogen nu bepalen hoe ze met die erfenis omgaan, en we verwachten van hen natuurlijk wonderen van verstandig beleid dat getuigt van lange-termijnvisie die in de sector ook nog haalbaar is uiteraard. >>>>>>>> Er is hier en op foodlog vaak gepraat over systeemfouten in de landbouwsector. Volgens mij zit de systeemfout in het systeem. Dit weigert iets te doen aan de grootste oorzaak, nl dat we veel te veel kunnen produceren. Gevolg is dat er slechts keuze is uit onsmakelijke opties. Exportsubsidies, inkomenssteun en importheffingen zijn onsmakelijk voor degenen die eindelijk hun kans ruiken. Alle landbouwbeleid overboord kieperen zorgt voor een rat-fight met vele verliezers. De NL-landbouw zit daarmee met een groot dilemma: geen weg terug (protectionisme), maar is er wel een weg voorwaarts? Zelfs als er visie aanwezig is, kunnen we van onze leiders dan eisen dat ze die uitspreken? en mogen we verwachten van de landbouwsector (incl boeren) dat zij voor een systeem zijn waar zij slachtoffer van worden?

 • no-profile-image

  josien kapma

  dankje Huib. Ja, we komen steeds weer op de tredmolen discussie. Enerzijds terecht, omdat dat hetgeen is waar het nu om draait. Het is nu zichtbaarder geworden, door een liberaal beleid, door de crisis, door de inbreng van Hans. Hans maakt dat ons comfortabele wentelen in protectie én export inderdaad als een open zenuw blootgelegd wordt: het is óf het één óf het ander, omdat opkomende spelers ook mee moeten mogen doen.

  Anderzijds is het niet terecht het steeds weer hierover te hebben, omdat het hier eigenlijk altíjd al om draaide. Het betekent niet dat je je moet laten verlammen en het nergens anders over kunt, moet, hebben. Het betekent ook niet het einde van de landbouw, de boerenlandbouw (vs multinationals) of de Nederlandse landbouw. Robert Bodde schetste het al in de comfortclass discussie: varkenshouderij in NL blijft bestaan tegen de stroom in. En zo is het ook met andere landbouwvormen, daarvoor zijn nederlandse boeren gewoon veel te goed. In het ergste geval is het in de niches, is het buiten de landsgrenzen, of is het in "multinationals", maar de nederlandse landbouw blijft sterk. Dus we moeten de tredmolen discussie niet vermijden, maar we kunnen ondertussen wel doorgaan met ons 'werk'.

  Een weg voorwaarts? ja dus, Huib. Rustig doorgaan, zorgen dat we blijven drijven, en opeens, over een jaar (of wat), is er weer een perspectief. Naar mijn gevoel zal dat een combinatie en mix van allerlei oplossingen zijn die her en der genoemd worden. Dus boerensuper, én nieuwe concepten en merken, én betere samenwerkingen én boer op het bord én nevenactiviteiten, én minder produceren met meer marge, en andere kanalen naar de markt. Én doorgaan op de oude voet.

  Het vinden en organiseren van de nieuwe wegen en zou wel eens kunnen gaan volgens nieuwe 'lijnen'. Naar mijn idee hebben nieuwe communicatie mogelijkheden ermee te maken. Hoe kan een NMA dingen verbieden (communiceren over prijzen, organiseren) als er volkomen nieuwe manieren van communiceren en organiseren zijn?

 • no-profile-image

  Han

  Josien jij vindt de Nederlandse boeren te goed om te verdwijnen!! Heb je wel eens de uitdrukking gehoord; "De leerling is beter dan de Meester". Dit fenomeen tekent zich steeds meer af. Wij exporteren onze kennis via Opleidingen voor buitenlanders en 'ontwikkelings projecten" (= handel = geld) en door niet bepaald de slechtste boeren te laten emigreren. In het laatse geval krijg je Goed Voorbeeld doet Goed Volgen.
  De emigrant zal doorgaans vertrekken naar gebieden met betere omstandigheden voor de landbouw.

 • no-profile-image

  josien kapma

  lees ook: tweedeling landbouw onvermijdelijk in de volkskrant:
  <>

 • no-profile-image

  Hans

  Josien, ik vind het artikel van Joost van Kasteren heel nog niet zo slecht en de reactie van h minkema is mischien wel de reactie die de NL boeren nodig zijn als eye-opener, vooral het stukje "Hollandse landbouw hoeft niet beschermd" Misschien vind je het wel raar, maar als Braziliaan heb ik dat vaak gedacht, Ik vind dat echter te arrogant om het als Braziliaanse Nederlander in een NL discussie aan te voeren. Het eventuele tweesporen beleid zou zonder die bescherming veel beter uit de veren komen. Aan de ene kant de traditionele intensieve landbouw zoals we die nu kennen en nog groter wil voor de wereld markt, en waarbij marktbescherming wordt afgebroken en de ander kant de boer/burger variant "kleinschalige landbouw die produceert voor lokale markten en maatschappelijke waarden creëert in de vorm van behoud en verbetering van het gevarieerde cultuurlandschap, recreatie en zorgverlening. En daar ook voor betaald wordt"(citaat). Als de marktbescherming wordt afgebroken zie ik op den duur (korte duur) de eerste variant inkrimpen net zoals ik dat nu ook voorzie voor de glastuinbouw. Maar naarmate de eerste variant kleiner wordt krijgt de boer/burger variant meer speelruimte. Als je de invoer van goedkoop vlees op de EU toelaat zal dat in het begin leiden tot afbraak van de eerste variant in NL en op het zelfde moment tot uitbreiding in het buitenland, er zal dan een nieuwe balans moeten ontstaan, en in die nieuwe balans krijgt de boer/burger variant in NL een nieuwe stimulans, want het goedkopere vlees krijgt dan meteen de titel buitenlands vlees bij de consument. De traditionele boeren uit de eerste variant zullen gedwongen, en zelf ook willen, andere plaatsen opzoeken ws. in het buitenland waar ze de lagere kostprijs kunnen realiseren. Ik geloof niet dat je op de Maasvlakte een varkensbedrijf kunt neerzetten die een lagere kostprijs kan realiseren per KG product dan in Mato Grosso. De enigste reden dat het huidige systeem nog steeds bestaat is de marktbescherming.
  Maar als de reactie van h minkema de mening van de NL burger vertolkt dan gaan er nog veel meer nootjes gekraakt worden.

 • no-profile-image

  Han

  Mijn laatste informatie uit Moskou wil ik de varkens boeren niet onthouden.
  Russische varkens prijs Euro 2,50 / kg, voergerst Euro 0,06 / kg. Mest probleem en geur probleem kennen ze niet, eigen land, eigen ruimte rond hokken, eigen stro voor wie scharrelen wil.

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Iedereen bedankt voor zijn/haar reacties. Deze discussie wordt gesloten, Josien maakt een samenvatting. In het nieuwe jaar starten we een nieuwe discussie.

Laad alle reacties (140)

Of registreer je om te kunnen reageren.