Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Melkrobot meet vet en eiwit

De nieuwste versie van het T4C managementprogramma van Lely kan gegevens van de melkrobot in concrete informatie voor de veehouder vertalen. Zo kan deze vet- en eiwit meten en mastitis detecteren.

Via de robot kan een massa gegevens worden verzameld over melk, koegedrag en dus ook over de gezondheid van de veestapel. De nieuwste versie van het Lely T4C (Time for Cows) managementprogramma kan gegevens van de Astronaut melkrobot vertalen in concrete informatie voor de veehouder. Dit zijn vooral gecombineerde attenties; de informatie wordt dus uiterst gebruikersvriendelijk aangeboden. Daarnaast zijn nieuwe elementen toegevoegd aan de software, zoals een vet- en eiwitindicatie bij elke melking, waardoor de veehouder nog sneller kan inspelen op eventuele veranderingen.

Vet- en eiwitindicatie

Tegenover de huidige terugkoppeling - na 4 tot 6 weken - van de melkcontrole, beschikt de melkveehouder nu elke dag over een indicatie van het vet- en eiwitgehalte. Deze informatie bevat niet alleen de gehalten per koe, maar tevens op kuddeniveau. Bij elke melking wordt de melk geanalyseerd; zo kan de melkveehouder veel sneller inspelen op eventuele veranderingen. Op deze manier stelt de veehouder zijn melktoeslag veilig; tegelijkertijd onderkent hij in een vroeg stadium pensverzuring/ketose. Resultaat: een gezondere kudde, lagere dierenartskosten en tevens besparing op kosten voor melkcontrole vanwege de lagere frequentie. De indicatie is gebaseerd op de laatste 5 melkingen (bij een melkcontrole over het algemeen op 1 of 2 melkingen).

Nóg nauwkeuriger detecteren van mastitis

Voor mastitisattenties streeft Lely naar een betrouwbaarheid van 100 procent. Dankzij het nieuwe Milk Quality Control systeem (MQC) en de nieuwste T4C-versie is de gevoeligheid voor mastitisdetectie gestegen tot een niveau ver boven 90%; de betrouwbaarheid van de attenties ligt zelfs hoger dan 99%! Om dat te bereiken, zijn de reken- en meetmethoden nog verder verfijnd en verbeterd, inclusief het bundelen van signalen voor geleidbaarheid, kleur, melkgift per kwartier en dode melktijden. Alle relevante signalen worden nu aangereikt via één uiterst transparante attentie.

Detectie van waterige melk

Waterige melk kan dienen als een belangrijk signaal van een op handen zijnde aandoening. Zo kan waterige melk duiden op een begin van een E.coli-infectie. De signalering van waterige melk is gekoppeld aan een duidelijke attentie in het nieuwe T4C. De melkveehouder kan de separatie van waterige melk van tevoren instellen op de robot.

Verbeterde gewichtsattenties

De weegvloer in de Lely Astronaut melkrobot vervult nu een dubbele functie; de vloer bepaalt niet alleen de startpositie van de arm vóór het melken, maar weegt de koeien tevens na elke melking. Deze informatie werd tot dusver gepresenteerd als een objectieve getallenreeks van gewichten en gaf voornamelijk attenties wanneer het gewicht van een koe binnen korte tijd (te) aanzienlijk schommelde. Onderzoek van Lely heeft aangetoond dat de attentie voor gewichtsverlies als gevolg van ziekte nu drie dagen eerder wordt gegenereerd; daarnaast is de betrouwbaarheid verbeterd. Via de nieuwe software wordt ook gekeken naar het geleidelijke gewichtsverloop en de samenhang met het aanvankelijke gewicht; bij een aanzienlijk gewichtsverlies kan de veehouder dan snel ingrijpen. Daarnaast kunnen veeadviseurs hun inzicht vergroten in de rantsoenen van de koeien met het oog op een betere conditie bij het begin van de lactatie.

Vervanging van sensoren

Als een of twee sensoren van het MQC-systeem dienen te worden vervangen, gebruikt het systeem automatisch de drie of twee overblijvende sensoren om de nieuwe kwartiersensoren te ijken. Daarvoor zijn 500 melkingen nodig; tijdens die 500 melkingen worden de vet- en eiwitresultaten berekend door de sensoren die niet zijn vervangen. Na deze 500 melkingen worden de nieuwe sensoren geijkt en ook weer gebruikt om de vet en eiwitindicaties op koeniveau weer te geven. Als er drie of meer sensoren worden vervangen, of bij vervanging van een compleet MQC-systeem, is herijking nodig.

De managementsoftware is op diverse proefbedrijven uitgebreid getest. Deze nieuwe versie kan draaien op de Lely Astronaut A3 Next, maar ook op eerdere Astronaut A3-modellen, als die zijn opgewaardeerd met het nieuwe Milk Quality Control systeem (MQC). Als de veehouder de laatste versie van het T4C-3 heeft, kost het 'upgraden' van een A3-robot, zodat deze ook een vet- en eiwitindicatie kan geven, rond €2.100.

Meer informatie bij Lely in Maassluis, tel. (010) 59 96 309.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    een boer

    hopen dat deze gehaltes beter kloppen als die van de crv want daar deugt niet veel van

Of registreer je om te kunnen reageren.