Rundveehouderij

Achtergrond 9 reacties

Kopenhagen-top wordt een flop

Regeringsleiders stappen in Kopenhagen uit hun kerosine verkwistende privéjets om te praten over het milieu. Het lezerspanel verwacht niet veel van dit circus. En ook niet van betutteling.

Misschien is er wel geen beroepsgroep die zo goed weet wat betutteling betekent, als de boeren. Nog even, en er hangt niet alleen een satelliet of inspectievliegtuig boven het boerenland, maar ook een sonde van Vrom of LNV tot op de boeren-wc, om de uitstoot van de allerlaatste vleugjes kwalijke dampen direct vast te kunnen stellen. Nee, menigeen klaagt over de hete adem van de overheid in de nek, maar boeren weten ook echt wat dat betekent.
Daarom is het misschien ook niet zo vreemd dat er zo veel scepsis heerst in het lezerspanel, als je vragen stelt over ambitieuze overheidsplannen of internationale conferenties waar bobo’s en topambtenaren van ieder continent kunnen ‘netwerken’.

Kopenhagen ‘nutteloos praatcircus’

Dit wantrouwen geldt ook zeker voor ‘Kopenhagen’. Die internationale klimaattop stevent op dit moment, donderdag 17 december, volgens veel berichten af op een mislukking (al weet je nooit). Het Boerderij-lezerspanel vindt dat niet gek. 30 procent vindt het sowieso een praatcircus zonder toegevoegde waarde. Nog eens 20 procent zegt: er hadden mooie dingen uit kunnen komen, maar het wordt vast niksn. 45 procent verwacht hoogstens heel bescheiden concrete klimaatafspraken. Slechts 2 procent verwacht door Kopenhagen een wereldwijde aardverschuiving in het denken en vooral doen over de klimaatproblemen. De rest, 3 procent, weet het niet.

Vis op vrijdag? Maken we zelf uit!

Eén ding blijkt maar weer: zo gauw overheidsbobo’s gaan praten over het milieu, gaan bij boeren snel de stekels overeind. Niet zo vreemd; wat dat betreft heeft de sector al heel wat moeten verstouwen. Het woord milieu voorspelt meestal niet veel goeds voor de sector. In dit licht is de reactie van het panel op een andere vraag dan ook zeker niet vreemd. Bisschop De Korte van Leeuwarden en Groningen heeft recent voorgesteld om een aloud rooms-katholiek gebruik weer in ere te herstellen: iedereen een visje op vrijdag, en géén vlees! Dit voor het milieu, want wie vis eet draagt minder bij aan het broeikaseffect, dan wie dagelijks vlees eet. Het panel wordt er niet warm van. 20 procent is het met de bisschop eens en zegt: goed idee, iedereen vis op vrijdag. 73 procent echter zegt: de kerk bepaalt niet wanneer ik vlees eet, dat beslis ik zelf wel. 7 procent weet het niet.
Nee, van ‘bemoeizucht’ van boven moeten boeren niet al te veel hebben, of het nu komt van een ministerie of uit de kerk…

Word ook lid van het Boerderij-lezerspanel!

Geef ook uw mening, en meld u aan voor het Boerderij-lezerspanel!

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Topflop

  Je blijft lachen met die klimaatclowns.

 • no-profile-image

  Ton

  Geld verkwistend!! Bouw voor dat geld windmolens en zonnepanelen op de daken. Benut de waterkrachtcentrale en Vergistingsinstallaties. Het vriest het nu dat het kraakt, liever een beetje warmer, dit kost minder energie. Veel mensen weten niet meer dat er nog geen centrale verwarming was! Dat huizen zeer slecht geisoleerd waren e.d.. De waterschappen lieten alle water weg lopen zodat alles verdroogde. Na een harde strijd door boeren om een goed waterbeheer gingen ze stuwen bouwen. Nu gaan ze met veel overheids geld weer slingerslootjes maken. Omdat ze dit mooi vinden, maar fucsioneel intresseerd ze niet! Maar door de verstening door de steden en dorpen moet de waterlozing bij hevige regenval veel groter zijn. Maar omdit allemaal goed te doen moet het geld goed besteed worden en met kennis van zaken. Dit geld ook voor de arme landen, het geld goed besteden dan kan er veel bereikt worden! Maar helaas, er wordt vaak niets gepresteerd en veel geld over de balk gesmeten, dit door mensen die veel onzin uitkramen.

 • no-profile-image

  Han

  Zijn we bereidt alternatieve energie bronnen aan te boren om de opwarming tegen te gaan of omdat de andere eindig zijn? Ookal stappen we morgen over op alternatieve energie is dan de opwarming van de aarde een halt toegeroepen? Gezien informatie uit deze link
  <> denk ik dat het hele gebeuren in Kopenhagen een politieke stunt is, een afleidings manouvre om de economiesche problemen niet aan te hoeven pakken.
  Zo wij de opwarming veroorzaakt hebben, dan zijn we niet bij machte dit terug te draaien. En de processen die de natuur in gang heeft gezet, kunnen wij niet meer stoppen door een graadje meer of minder.

 • no-profile-image

  koetje

  Ach een paar zeer strenge winters achterelkaar aan en men voorspeld een nieuwe ijstijd.

 • no-profile-image

  Verdeel en heers

  Als je onkruid zaait, zul je onkruid oogsten. Sinds de 2e wereldoorlog hebben de USA de gang van zaken in de wereld gedicteerd. Vanuit de leer van ongebreideld kapitalisme is de wereld onderworpen geweest aan een "slimme" USA buitenlandpolitiek, die geleid heeft tot economische uitbuiting en leegroven van olie en grond- en delfstoffen voor een krats. Zo zijn vele landen in de armoede situatie gehouden. Vaak ook zijn oorlogen gevoerd om de USA belangen te handhaven. Ook zijn martelpraktijken door CIA ter beschikking gesteld aan de USA-gezinde dictaturen. We denken maar aan bijvoorbeeld Brazilië. Ook de moord op Allende in Chili is door de CIA in elkaar gedraaid.
  Loop je niet aan het lijntje van de USA dan wordt het land economisch geboycot.
  Ja, dan moet je wel mee heulen met de wolven in het bos. En zo zijn door Nederland de belangen van de overzeese gebiedsdelen versjachterd voor een prik om maar in het gevlei van de USA te blijven. Zo ook komen we aan leuke functies in de NAVO voor Nederlands Hoop in zeer bange dagen en nu weer voor ons Jeroentje van het Schelpje.
  En het maakt geen moer uit waar die president van de USA voor staat. We waaien als Nederland met alle winden mee. Welke er ook waait uit de USA. Koud of warm voor de mensheid. Het maakt niet uit. Als we maar ons graantje meepikken.
  Maar de landen waar in het verleden de USA heel veel verkeerde zaken hebben geregeld, die lagen natuurlijk in Kopenhagen dwars. Ze wilden wel, maar zagen hun kans schoon om eens en te meer duidelijk te maken, dat de USA en de EU de wereld gedicteerd hebben en daarmee de rotzooi hebben veroorzaakt. En ze konden het niet laten en dat is zeer begrijpelijk om te zeggen in het aanzien van de hele wereld:
  1 Wij staan op eigen benen.
  2 Wij willen ook gehoord worden.
  3 Prima voorstellen, maar na u mister president.

  En dan zijn we aanbeland bij Obama. Hij is de mister president en gelukkig een hele goeie. Maar hij is president van een land, de USA, dat moreel in en in rot is.
  Het land dat een president vermoord heeft omdat hij de belangen van de man en vrouw in de straat wilde verbeteren. En dat wil Obama ook. Maar Obama weet ook dat JFK is vermoord door de voorstanders van het verfoeielijke ongebreidelde kapitalisme. De nazaten van de heersers met de colt, die hele volksstammen hebben uitgeroeid omdat ze roodhuid waren. Die hun geld opeisen met olie en woekerpraktijken in de bancaire wereld. Die het lak hebben aan de gezondheidszorg voor meer dan 50% van de bevolking.
  Obama moet spitsroeden lopen, om te blijven leven moet hij zeer tactvol optreden. Dat vergt tijd, en zijn beloften worden bemoeilijkt door het verstarde denken van de ongebreidelde kapitalisten. Zeer machtige mensen, die andere mensen werkgelegenheid moeten verschaffen. En die zien de werkgelegenheid afnemen en zijn ontevreden. En daarmee taant de populariteit van de mister president. Het is dan ook zeer moeilijk om in deze tijd nog meer financiële offers te vragen en de werkeloosheid te bevorderen door bijvoorbeeld de steenkoolmining de doodsteek toe te dienen, omdat deze te vervuilend ihkv Kopenhagen. 50% of meer van de electriciteit van de USA wordt opgewekt met CO2 uitproestende electriciteitscentrales, die gestookt worden met steenkool.
  Tja, ga er maar aanstaan. De nagenoeg onmogelijke opgave van Obama. Hij verdient in eigen land maar vooral daarbuiten alle steun. Hij heeft het heel hard nodig al is het alleen maar in het belang van 60% van de bevolking in zijn land die onder de armoedegrens leeft.

 • no-profile-image

  Han

  Ton Nederland uw voorstel om alternatieve energie brone te gebruiken pekt lekker. Voor zon en wind heb ik geen bemerkingen.
  Water kracht wat betekent dit als we dammen leggen in rivieren om stuw meren te maken. Er zal terplaatse van het meer een veelvoud aan verdamping optreden, vraag dit de Egyptenaren die na de Assuam dam minder water in de beneden loop kregen. Vergisten we onze mest hebben we nog minder anvoer van organisch materiaal in onze bodem, hetzelfde geldt voor omzetting van gewasresten in energie. Minder organisch materiaal in de bodem, betekent achter uit gaan van vruchtbaarheid en bewerkbaarheid. Digistaat bevat niet of nauwelijks organisch materiaal, zeer veel klimaten op de aarde laten een rendabele tussen teelt van groenbemesters niet toe. De politiek en technocratisch aangedragen oplossingen hebben ook hun beperkingen. Ik denk dat de oplossing veel ingrijpender moet zijn dan we maar durven denken.

 • no-profile-image

  boer

  @han en anybody else,
  Het was idd weggegooid geld. In plaats van zoeken naar mogelijkheden om de zogenaamde global warming tegen te gaan had men beter het geld kunnen spenderen aan beter onderzoek naar ons klimaat en de zogenaamde opwarming. Kramer en haar milieuvriendjes roepen wel steeds dat 99% v.d wetenschap het ermee eens is maar waarmee mee eens? Dat zeggen ze niet! Dat is nl. dat CO2 in de atmosfeer de neiging heeft om warmte vast te houden. Waar de wetenschap het niet mee eens is hoe groot de invloed van de mens daarin is! Daar is nl. onenigheid over binnen de wetenschap. Daar twijfelt men of het van de mens of andere natuurlijke factoren komt. Natuurlijk kan het zijn dat cramer en co gelijk hebben, maar op dit moment worden er keuzes gemaakt op basis van onzekere onderzoeksresulaten en dat is, vooral in deze tijd, een zeer slechte zaak!

 • no-profile-image

  Han

  Boer Groningen er worden niet alleen besluiten genomen op vermoedelijk foute gronden, niemand weet of ze wel effect hebben op de opwarming van de aarde. Zo Cramer en Samson met stelligheid beweren dat we het proces kunnen stoppen, durf ik te beweren dat het proces natuurlijk is en DUS niet zal stoppen door een autootje meer of minder.
  Het feit alleen al dat tegenstanders niet gehoord MOGEN worden, zegt mij genoeg. We spreken hier niet over wetenschap maar over GELOOF.
  Geloofs extremisten zijn levensgevaarlijk
  alleen daarom is het goed dat er geen accoord is gekomen om de MILIEU TALIBAN te financieren.

 • no-profile-image

  Elrieke

  Han,Meshovsk,u hebt een nuchtere kijk op veel zaken en u kunt het heel duidelijk brengen.Ik ben het volledig met u eens.
  Elrieke Portugal.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.